تعبیر خواب حاملگی (زن حامله) : حامله بودن مادر و دیگران / حامله شدن مرد / سقط جنین

تعبیر خواب 🔥 , حرف ح ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۹ دیدگاه

تعبیر خواب حاملگی (تعبیر خواب زن حامله) : تعبیر خواب حامله بودن دیگران / حاملگی مادر / حامله شدن مرد / سقط جنین / حاملگی دوقلو / تست بارداری مثبت / دیدن فرد دیگری که باردار است / تعبیر خواب بارداری پسر

تعبیر خواب حاملگی (تعبیر خواب زن حامله) : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب حاملگی, تعبیر خواب زن حامله, حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن دیگران, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی دوقلو, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب سقط جنین, تعبیر خواب حامله شدن مرد می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب حاملگی, تعبیر خواب زن حامله, حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن دیگران, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی دوقلو, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب سقط جنین, تعبیر خواب حامله شدن مرد

تعبیر خواب حاملگی, تعبیر خواب زن حامله, حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن دیگران, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی دوقلو, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب سقط جنین, تعبیر خواب حامله شدن مرد

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب حاملگی / تعبیر خواب زن حامله

دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است.

اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست.

تعبیر خواب حاملگی, تعبیر خواب زن حامله, حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن دیگران, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی دوقلو, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب سقط جنین, تعبیر خواب حامله شدن مرد

تعبیر خواب زن حامله

اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شما می رسد که به اندازه حمل جنین طول می کشد البته این تعبیر برای زنان است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب نذری و نذری گرفتن / سفره نذری / نذری آش، برنج، حلیم، قیمه و پول

اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی به شما می رسد.


تعبیر خواب حامله بودن دیگران

اگر در خواب‌تان دیدید که فرد دیگری حامله است، معنی‌اش این است که می‌خواهید به این فرد نزدیک‌تر شوید.

اگر مردی خواب ببیند که نامزدش حامله است، معنی‌اش این است که رابطه‌شان در وضعیت بحرانی است.

آن‌ها دیگر اهداف مشترکی ندارند و ممکن است در آینده‌ی نزدیک جدا شوند.

تعبیر خواب حاملگی, تعبیر خواب زن حامله, حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن دیگران, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی دوقلو, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب سقط جنین, تعبیر خواب حامله شدن مرد

تعبیر خواب حامله بودن دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است.

اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می شود، که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست.

اگر در کوچه ببینید که زن حامله‌ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد.

دیدن زن باردار در خواب رو برویی با گناه و بار غم است


تعبیر خواب حاملگی مادر

اینکه خواب ببینید مادرتان باردار است هشداری جدی درباره‌ی یک وضعیت خطرناک یا بسیار بد است.

تعبیر خواب حاملگی, تعبیر خواب زن حامله, حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن دیگران, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی دوقلو, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب سقط جنین, تعبیر خواب حامله شدن مرد

تعبیر خواب حاملگی مادر

همچنین می‌تواند به معنی آن باشد که مادرتان ممکن است به شدت مریض شود یا حتی مرگ او را از پا در بیاورد.


تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است

تام چت ویندرا گوید:

تعبیر حاملگی زندگی پر بار تازه است.

اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی حامله ببیند و یا خواب بیننده زن خود را حامله ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می‌برد که پر از مایه‌های امید و امکانات نیکو باشد.

تعبیر خواب حاملگی, تعبیر خواب زن حامله, حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن دیگران, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی دوقلو, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب سقط جنین, تعبیر خواب حامله شدن مرد

تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است

خواب دیدن حاملگی به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می‌کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می‌کند.

همچنین بخوانید:  مرده : تعبیر خواب مرده / تعبیر خواب مرده نشانه چیست؟ / معنی خواب دیدن مرده

تعبیر خواب تست بارداری مثبت

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

اگر در خواب دیدید که تست بارداری دادید تعبیرش این است که وارد مرحله جدیدی در زندگی خواهید شد.

تعبیر خواب حاملگی, تعبیر خواب زن حامله, حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن دیگران, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی دوقلو, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب سقط جنین, تعبیر خواب حامله شدن مرد

تعبیر خواب تست بارداری مثبت

ممکن است یک شغل جدید و یا یک سبک زندگی جدید درانتظار شما باشد.

گر آزمایش بارداری مثبت بود و عکس العمل شما نیز خوب بود و از بچه دار شدن خوشحال شدید تعبیرش این است که از زندگی خود راضی هستید و در آینده به هدف خود می رسید ولی اگر جواب منفی بود و شما ناراحت شدید تعبیرش این است که موضوعی شما را ناراحت خواهد کرد.


تعبیر خواب حاملگی دوقلو

جابر مغربی نوشته است

اگر زن شوهر داری خواب ببیند که دو قلو حامله است به چند علامت است اول رحمت و نعمت های الهی دوم ازدیاد رزق روزی و برکت سوم دادخواهی کردن و یا فریاد خواستن از کسی چهارم برطرف شدن بیماری و یا گرفتاری هایی که کام زندگی را بر صاحب رویا تلخ کرده اند

تعبیر خواب حاملگی, تعبیر خواب زن حامله, حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن دیگران, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی دوقلو, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب سقط جنین, تعبیر خواب حامله شدن مرد

تعبیر خواب حاملگی دوقلو

تعبیر خواب دوقلوی پسر به روایت خالد اصفهانی:

اگر دختر مجردی خواب ببیند که دوقلوی پسر باردار است به معنی این است که احترامش روز به روز بالاتر می رود و صاحب مقام و منزلت می شود.

اگر ببیند دو قلوی پسر می زاید به تعبیر این است که بزودی خود را در یک موقعیت بالا و مهم خواهد یافت و همگان از این اتفاق خوش حال خواهند شد.

اگر زن متاهلی ببیند دوقلوی پسر باردار است به علامت یک خصومت و بزرگ است و بزودی دچار فلاکت و مشکل خواهد شد


تعبیر خواب بارداری پسر

تعبیر خواب حاملگی, تعبیر خواب زن حامله, حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن دیگران, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی دوقلو, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب سقط جنین, تعبیر خواب حامله شدن مرد

تعبیر خواب بارداری پسر

ابراهیم کرمانی:

تعبیر خواب حامله بودن بشرطی که بچه پسر باشد پدرش مال و نعمت است و اگر بچه دختر باشد مادرش به مال می رسد.


تعبیر خواب سقط جنین

معبرین غربی گویند:

سقط جنین یا انداختن بچه عملی است که بسیاری از زنان ممکن است در طول زندگی خود تجربه کرده باشند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب موش: موش در خانه / تعبیر خواب فضله موش / موش سفید

تجربه کردن اینکه جنین درون وجود آن‌ها از بین می‌رود تجربه ناخوشایندی است دیدن این خواب می‌تواند بسیار نگران کننده و غمناک باشد.

اگر شما باردار باشید و خواب سقط جنین ببینید به این معنی نیست که نوزاد شما هم سقط خواهد شد.

دیدن زنان دیگری هم در خواب که سقط جنین دارند نشانه افتادن فرزندانشان نیست و به طور کلی دیدن این رؤیا در دوران بارداری زنان بیشتر ناشی از ترس و نگرانی در مورد زایمان است.

دیدن سقط جنین در خواب چه برای خود و چه برای دیگران نشانه‌های منفی ‌و ناگواری را در واقعیت به دنبال نخواهد داشت.

تعبیر خواب حاملگی, تعبیر خواب زن حامله, حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن دیگران, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی دوقلو, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب سقط جنین, تعبیر خواب حامله شدن مرد

تعبیر خواب سقط جنین

از هشدارهای مثبتی که این گونه خواب‌ها نشان می‌دهند می‌توان به از دست رفتن موقعیت مناسبی اشاره کرد.

که با از دست دادن آن موقعیت‌های بسیار بهتری پیش روی بیننده خواب قرار می‌گیرد.

به طور مثال اگر شما شاغل هستید و رویای سقط جنین می‌بینید نشانه از دست دادن موقعیت شغلی بهتر و یا ارتقای شغل فعلی شماست ولی در کل اوضاع شما نسبت به بدست آوردن این گونه موقعیت‌ها بهتر خواهد شد.

بعضی از مواقع از دست دادن منجر به بدست آوردن بهترین‌ها خواهد شد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بچه را سقط کرد دلیل کند که از غم و اندوه رهایی یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

هانس کورت می‌گوید:

اگر زنى خواب ببیند که جنین خود را سقط می‌کند، به این معنا است که اگر بیشتر مراقب نباشد دست به کار نادرستى می‌‏زند.

برایت می‌گوید:

سقط شدن در خواب، نشانه آن است که موضوعى باعث یأس و ناامیدى شما می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می‌کنند، علامت آن است که وی به موضوعی می‌اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید.

اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می‌کند، نشانه آن است که در حرفه خود، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد.


تعبیر خواب حامله شدن مرد

لیلا برایت می‌گوید:

اگر مردی در خواب ببیند که حامله است، به پول و ثروت فراوانی می‌رسد.

تعبیر خواب حاملگی, تعبیر خواب زن حامله, حامله بودن, تعبیر خواب حامله بودن دیگران, تعبیر خواب حاملگی مادر, تعبیر خواب دیدن فرد دیگری که باردار است, تعبیر خواب تست بارداری مثبت, تعبیر خواب حاملگی دوقلو, تعبیر خواب بارداری پسر, تعبیر خواب سقط جنین, تعبیر خواب حامله شدن مرد

تعبیر خواب حامله شدن مرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر زنی در خواب ببینید که همسرش ( یعنی یک مرد ) باردار شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
29 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
مهدیه
مهر ۱۵, ۱۳۹۸ ۳:۲۷ ق.ظ

سلام من زن متاهلم تو خواب دیدم حامله ام و در عین حال مادرم فوت شده خودمم مریضم باید برم عمل و رفتم سنوگرافی دکتر گفت سر بچه از تنش خیلی بزرگه انگار مریض بود بچه.
درسته من قصد بارداری در ماه های آتی دارم ولی هیچ استرس و نگرانی در این مورد ندارم میشه خوابم را تعبیر کنید؟

Negi
اسفند ۲۶, ۱۳۹۸ ۸:۲۲ ق.ظ
Reply to  مهدیه

سلام خواب شما تعبیر مثبت دارد و تعبیرش این است که برکت زیادی در زندگی شما می اید

سحر
آبان ۲۲, ۱۳۹۸ ۸:۲۸ ق.ظ

سلام من الان ۵ ماه با دوست پسرم که قرار بود ازدواج کنیم ارتباطمون کم شده یعنی یه جورایی دیگه از هم خبر نداریم .بعد دوست من خواب دیده که من از اون حامله هستم بعد شکمم هم بزرگ شده یه لباس خیلی قشنگ گم تنمه تعبیر این خواب چی؟؟؟

آلیس
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸ ۱۰:۳۸ ق.ظ
Reply to  سحر

من باردارم ولی یکی خواب دید ک باردار نیستم تعبیرش چیه

مجید
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸ ۵:۰۵ ب.ظ

سلام مادر زنم خواب دید همسرم باردار شده درصورتی ک ما نامزد هستیم تعبیر خواب چیه ممنون میشم بگید سپاس

محمد
اسفند ۱۷, ۱۳۹۸ ۴:۲۴ ب.ظ

سلام خسته نباشید…من خواب دیدم که با زنم رابطه برقرار کردم و قصد بچه دار شدن دارم..تعبیرش چیست

سمیرا
فروردین ۹, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۹ ب.ظ

با سلام خواب دیدم باردارم و دشمن حمله کرده و در پشت بام ها درحال گریز هستم
لطفا تعبیرش کنید

مریم
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ق.ظ

سلام من مجردم دیشب خواب دیدم به یک جشن عروسی دعوتم ولی لباس هایم را پیدانمیکردم که بروم وهمچنان دو تا از دخترخاله هایم رادیدم که باردار هستن وشکمشاان هم خیلی بزرگ شده نمیدانم تعبیرش چیست

....
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹ ۶:۱۷ ق.ظ

من خواب دیدم مامانم حامله اس و بعد یک روز یه دختر بدنیا اورد. منم اسمشو گزاشتم عسل!! تعبیرش چیه

....
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹ ۶:۱۸ ق.ظ

من خواب دیدم مامانم حامله اس و بعد یک روز دختر بدنیا اورد منم اسمشو گزاشتم عسل! تعبیرش چیه؟

ویانا
تیر ۲۴, ۱۳۹۹ ۳:۵۹ ق.ظ

من خواب دیدم مادرم حاملخه است اون حالش خووب بود ولی من زیاد نه

Madi
تیر ۳۰, ۱۳۹۹ ۶:۴۹ ق.ظ

خواب دیدم دوستم ازدواج کرده و بارداره و خیلی اتفاقی و یهویی میبینمش کلی هم خوشحالم از شنیدن خبر بارداریش میشه بگین تعبیرش چیه؟؟؟

qazal
تیر ۳۰, ۱۳۹۹ ۶:۴۰ ب.ظ
Reply to  Madi

وایی دقیقا منم دیشب همین خواب و دیدم تو هم دیشب دیدی؟

زد
مرداد ۷, ۱۳۹۹ ۹:۳۰ ق.ظ

سلام من یه خواب عجیب غریب و قاطی پاتی دیدم که توش مادرمم باردار بود
الان خیلی میترسم تروخدا بگین تعبیرش چیه انقدر استرس دارم

اسدی
مرداد ۸, ۱۳۹۹ ۷:۴۶ ق.ظ

سلام تابحال تواین یک ماەدخترخالەام دوبارخواب دیدەمن باردارم وخواهرمم توخواب دیدەکەشوهرم بەمن میگەچهاردەروزدیگەبارداری وخودمم توهمین ماە همزمان خواب دیدم کەباردارم این خواب سەنفردیدیم واینکەدخترخالم دوباردیدەتعبیرش چی میتونەباشە؟؟؟

شهره
مرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۶ ق.ظ

من دیشب خواب دیدم دو قلو حامله ام به پسر یه دختر .اسم دخترمو میگم لیانا میزارم یا نیل !کسی از اسمها خوشش نمیاد.اسم پسر و هم میگم هنوز انتخاب نکردم.بعد دیدم زفتم بستنی فروشب بستنی سنتی و فالوده خریدم.خیلی خوشمزه بود.یه پسر جوون قد بلند هم منو زیر نظر داشت

کوثر پاشوی
شهریور ۱۷, ۱۳۹۹ ۵:۲۶ ق.ظ

سلام خسته نباشید من خواب دیدم نامادریم حامله اس البته اینکه خودش تو خونه نبود پدرم و خواهرم خبرشو بهم گفتن مستقیم به من نمیگفتن وی شنیدم با پدرم بحث کردم ک چرا بچه میارین بعدشم از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه ؟؟؟؟؟ممنون میشم جواب بدید

فائزه
شهریور ۱۷, ۱۳۹۹ ۵:۴۴ ق.ظ

سلام من خواب دیدم بی بی چکم منفیه ولی ازمایشم مثبته تعبیرش چیه؟

kiana
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۵:۲۷ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که مادرم بارداره و موقع زایمانش هست تو جاده هستیم و من دارم رانندگی میکنم که پرت میشم پایین و ماشینمون رو تو همون موقع میدزدن البته من قبل خواب بخاطر موقعیت تحصیلیم داشتم به حاملگی فکر میکردم میشه خوابم رو تعبیر کنید؟!

دیلا
مهر ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۱ ق.ظ

سلام خدا قوت تو خواب دیدم برادرم که فوت کرده البته مجرد بودن ازدواج کردن وهمسرش باردار هستش تعبیر چیه ممنون

روشنگ
مهر ۳۰, ۱۳۹۹ ۷:۰۴ ق.ظ

سلام
من خواهرم ازدواج کرده اما بچه دار نمیشن چن ساله. دیشب خواب دیدم ۲تا دختر خیلی خوشگل دوقلو که حرف میزنن بدنیا میاره ( البته دختر داییم تازه بچه به دنیا اورده دیشب هم رفتیم پیشش و تو راه اتفاقا خواهرم میگفت چه حس قشنگیه بچه داشتن و …. ممکنه به خاطر این، این خوابو دیده باشم؟)

نوبهار هستم
آبان ۲, ۱۳۹۹ ۸:۵۷ ب.ظ

سلام خواب دیدم به مسجد یا همچین جایی رفتیمبرای عذاداری یکی از امامان و تمام فامیل که باهاشون کم رفت و آمد یا قطع رابطه ایم هستن‌ و نوه عموی مادرم که تازه ازدواح کرده بارداره و منم خیلی خوشحالم تعبیرش چیه

ASHA
آبان ۷, ۱۳۹۹ ۸:۰۴ ق.ظ

سلام من سیغه هستم و قراره با دوست پسرم ازدواج کنم خواب دیدم دوقولو پسر حاملم و سر بچهاروبادست روی شکمم حس میکردم یهو خونریزی کردم و سقط شرن بچها اما خون ندیدم توخواب ممکنه تعبیرشو بفرمایین مچکرم

وحید فریدفر
آذر ۲۰, ۱۳۹۹ ۲:۴۶ ب.ظ

تعبیر خواب حاملگی مادر که چند ماهی است در سن پیری فوت شده اند چیست؟

خدیجه
آذر ۲۵, ۱۳۹۹ ۳:۰۸ ق.ظ

سلام من خواب دیدم دوستم که شوهرش مریض ومعلول واصلا قادر به بچه دار بودن هم نیست حامله است و فرزندش پسر تعبیر ش چیه؟

Zohreh
دی ۱۴, ۱۳۹۹ ۹:۰۸ ق.ظ

سلام . من مجردم .. یعنی جدا شدم به فاصله یه هفته هم مامانم و هم دخترم خواب میبینن من حامله هستم .. چی میتونه تعبیرش باشه ؟؟؟؟
ممنون میشم جواب بدید

گلجان
دی ۲۱, ۱۳۹۹ ۶:۰۶ ق.ظ

سلام. من خواب دیدم شوهرم ۴ ماهه بارداره. و خودمم توی خواب باردار بودم

یوسفی
فروردین ۲۳, ۱۴۰۰ ۵:۳۶ ق.ظ

سلام من خودم دوقلو باردارم خواب دیدم رفتم سونو بچه هام دخترن تعبیرش چیه

نرگس سادات
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰ ۶:۱۹ ق.ظ

سلام من یک دختر هستم خواب دیدم مادرم دختر باردار شده و من خیلی ذوق کردم تعبیرش چیه؟
گفته بودید تعبیرش اینه که من یا مادرمو از دست میدم و یا وضعیت خطرناکه برای مادرم
اگر میشه دوباره تعبیرش را بگید😥