تعبیر خواب عقرب: تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ / تعبیر خواب کشتن عقرب (کژدم)

تعبیر خواب 🔥 , حرف ع ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۳۳ دیدگاه

تعبیر خواب عقرب: تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ / تعبیر خواب کشتن عقرب / تعبیر خواب عقرب در خانه / تعبیر خواب کژدم / دیدن عقرب در خواب

تعبیر خواب عقرب : دیدن عقرب در خواب یا بیداری باعث ایجاد ترس و وحشت است.

در ادامه این مقاله از نایریکا به تعبیر خواب عقرب، تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ، تعبیر خواب کشتن عقرب، و تعبیر خواب عقرب در خانه می پردازیم.

با ما همراه باشید.

تعبیر خواب عقرب, تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ, تعبیر خواب کشتن عقرب, تعبیر خواب عقرب در خانه, تعبیر خواب کژدم

تعبیر خواب عقرب, تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ, تعبیر خواب کشتن عقرب, تعبیر خواب عقرب در خانه, تعبیر خواب کژدم

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب عقرب

در این مطلب از بخش تعبیر خواب وبسایت نایریکا میخوانید:

تعبیر عقرب از نظر محمدبن سیرین گوید :

دیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.

اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.

اگر دید کژدمی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

تعبیر خواب عقرب از ابراهیم کرمانی:

اگر دید کژدمی داشت و مردم را می گزید، دلیل که بد مردم را بگوید.

اگر دید کژدمی به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.

تعبیر حضرت امام جعفر صادق (ع) از دیدن عقرب در خواب :

دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است.

  • اول: دشمن.
  • دوم: حسود.
  • سوم: سخن چین.
تعبیر خواب عقرب, تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ, تعبیر خواب کشتن عقرب, تعبیر خواب عقرب در خانه, تعبیر خواب کژدم

تعبیر خواب کژدم

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن کژدم دشمن مکاره بود

دیدن کژدم دشمن بود

آنلی بیتون مى‏ گوید :

دیدن عقرب در خواب ، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد

تعبیر خواب عقرب از دیدگاه یونگ

موقعیت دردناک یا بی فایده معمولا در رویا به صورت دیدن و یا نیش زده شده توسط عقرب دیده می‌شود.

این رویا بیانگر احساسی مخرب، حرف‌های سوزناک، کلمات تلخ و یا افکار منفی است که توسط شما گفته می‌شود یا هدفش شمایید.

شما ممکن است در مسیر تخریب و شکست خود باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید).

عقرب نمادی از مرگ و تولد دوباره است.

شما نیاز دارید از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید درست کنید.

دیدن عقرب شناور در آب بیانگر این است که نیاز دارید درد را رها کنید و یاد بگیرید که موقعیت را بپذیرید.

شما ممکن است در فرآیند سه مرحله‌ای انکار، قبول و نهایتا حرکت کردن باشید

تعبیر خواب نیش عقرب

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که عقرب او را نیش زد، دشمنش درباره ی او غیبت می کند یا این که به سانحه بدی دچار میشود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی عقرب داری و مردم را نیش می‌زند، یعنی از مردم بدگویی می‌کنی.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب عقربى شما را نیش بزند، به این معنا است که به دردسر می‌افتید.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی عقرب تو را نیش زده است، یـعـنـی دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

معبرین غربی می گویند:

دیدن و یا نیش خوردن توسط عقرب در خواب نشان دهنده موقعیت‌هایی در زندگی بیداری است که دچار ضرر و زیان می‌شوید.

نیش عقرب در خواب احساس مخرب، کلمات تلخ و افکار منفی هستند که برای رسیدن به اهدافتان با آن‌ها مواجه می‌شوید.

خالد اصفهانی میگوید:

اگر خواب ببینی از عقرب با رنگ قرمز نیش می خوری دلالت بر این دارد که یکی از دوستان و اطرافیانت بر علیه شما دسیسه و یا خیانت میکند و با اعمالی که از خود نشان میدهد باعث خشم شما می شود

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب انار: انار برای زن باردار / انار خوردن / تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

تعبیر خواب ورود و خروج عقرب از اعضای بدن

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از «آلت مردی» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

اگر ببینی از «پیشانی» تو عقرب بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از «فرج» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

اگر ببینی عقرب وارد «مقعد» تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

تعبیر خواب له کردن عقرب

اگر در خواب ببینید که پای خود را روی عقربی می گذارید، تعبیر آن است که شما احتمالا گرفتار یک تصادف ماشین یا تصادف جاده ای خواهید شد.

اکنون زمان خوبی است که از جاده کناره بگیرید و از رانندگی یا راننده های بی ملاحظه دوری کنید.

در هر صورت، رانندگی بدون احتیاط عملی شایسته نیست اما این دوران برای شما به شدت خطرناک و حساس به شمار می رود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر در خواب ببیند که روی عقرب پا گذاشته و عقرب بزرگی را له میکند دلیل که کتابی نویسد و ولایتی در گردن خود کند.

اگر بیند عقربی را نگاه میکند بود، دلیل که امانتی به وی سپارد.

تعبیر خواب عقربی که طعمه خود را می کشد

اگر در خواب عقربی را ببینید که طعمه خود را شکار کرده و آن را می کشد، این خواب نشانه ای شوم و بدیمن است.

شاید گرفتار حادثه ای موهوم و ترسناک مثل زلزله یا آتش سوزی شوید و قادر به انجام هیچ کاری در آن شرایط نباشید.

همچنین این خواب می تواند نشان دهنده سرقت یا قتل احتمالی یکی از نزدیکان شما یا حتی خودتان باشد.

اکنون باید خود را از تمامی موقعیت هایی که مشکوک به نظر می رسد دور نگه دارید و از تمام چیزهایی که احتمالا در دوران پیش روی رخ می دهد آگاه باشید.

تعبیر خواب عقرب مرده

عقرب مرده در خواب نمادی از تجربه خوشحالی و بخت و اقبالی است که به شما روی می آورد.

این احساس با موضوعی در ارتباط است که برای شما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و شما مدت هاست که در انتظار آن به سر می برید و در نهایت حالا به واقعیت تبدیل شده است.

از این دوران نیک و سعادتمند برای بهبود تمامی جنبه های زندگی خود که به کار و تمرکز بیشتری نیاز دارند استفاده کنید و فرصت هایی که برایتان فراهم می شوند را از دست ندهید.

تعبیر خواب ترس از عقرب

اگر در خواب خود عقربی را ببینید و از آن بترسید، این خواب نشانه ای ناخوشایند است.

یکی از نزدیکان شما به شما خیانت خواهد کرد و شما را در موضوعی مهم شکست خواهد داد.

شاید شما روی کمک کسی حساب کرده بودید یا شاید تصور می کردید که این فرد در صورت نیاز در کنار شما حضور خواهد داشت اما او شما را ترک کرده و با این کار احساس خیانتی واقعی را در شما به وجود آورده است.

همیشه گفتگو راه حلی عالی برای هر چیزی است.

پس این فرد را کنار نگذارید و ابتدا در صدد حل مساله خود با او برآیید.

تعبیر خواب عقربی که خودش را نیش می زند

اگر در خواب ببینید عقربی خودش را نیش می زند، تعبیر آن است که شما در حال حاضر احساس ازخودبیزاری را تجربه می کنید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آسمان پر ستاره، آسمان ابری، آسمان شب، آسمان سیاه

چیزهای مسلّمی وجود دارد که شما را ناراحت می کند و شما نمی دانید که چطور ذهن خود را از آن ها دور نگه دارید.

بعلاوه این خواب نمادی از عزت نفس یا اعتماد به نفس پایین شما است.

بهای کمبود عزت نفس یا اعتماد به نفس از دست دادن فرصت های بی نظیر متعدد در زندگی و همچنین از دست دادن دیدار و آشنایی با انسان هایی تاثیرگذار و استثنایی در زندگی تان است.

اگر این همان چیزی است که شما تمام عمر خود با آن دست و پنجه نرم کرده اید، پس شاید اکنون زمانی برای دریافت کمک های حرفه ای و کار کردن روی این مسائل است زیرا هیچ وقت خیلی دیر نخواهد بود.

اگر عزت نفس بالایی دارید و از این مشکل رنج نمی برید، این خواب می تواند نمادی از شک و تردیدهای شما برای موضوعی خاص در زندگی تان باشد.

شاید احساس می کنید اوضاع آنطور که برنامه ریزی کرده بودید پیش نمی رود و برای اولین بار در زندگی تان درباره چیزی بیش از اندازه استرس دارید.

شاید بهترین کار این است که منتظر باشید و پیشرفت اوضاع را مشاهده کنید و بیش از این زمان را با فکر کردن در مورد چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتاده است هدر ندهید.

افتادن یا باریدن عقرب

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، یـعـنـی «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از آسمان عقرب می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب خوردن عقرب

دیدن خوردن عقرب در خواب نشان دهنده عشقی اسـت کـه شـما با فردی تجربه می‌کنید کـه بزودی وی را ملاقات خواهید کرد.

این خواب میتواند با نوع دیگری از عشق نیز در ارتباط باشد؛ مثل عشق بـه خویشاوندان و اعضاء خانواده یا حتی عشق بـه دوستانتان.

این عشق بشما کمک می‌کند تا احساس خوشایندی نسبت بـه خودتان داشته باشید و بدون تردید عشقی کـه شـما بـه فرد مورد نظر میدهید، دریچه ای جدید در زندگی شـما خواهد گشود.

این فرد در آینده بـه فردی مهم و ارزشمند در زندگی شـما تبدیل خواهد شد.

این رابطه را گرامی بدارید و برای آن ارزش و احترامی شایسته قائل شوید.

تعبیر خواب عقربی که طعمه خود را می کشد

اگر در خواب عقربی را ببینید کـه طعمه خودرا شکار کرده و آنرا می‌کشد، این خواب نشانه ای شوم و بدیمن اسـت.

شاید گرفتار حادثه ای موهوم و وحشتناک مثل زمین لرزه یا آتش سوزی شوید و قادر بـه انجام هیچ کاری در آن شرایط نباشید.

همچنین این خواب میتواند نشان دهنده سرقت یا قتل احتمالی یکی از نزدیکان شـما یا حتی خودتان باشد.

اکنون باید خودرا از تمامی موقعیت هایی کـه مشکوک بنظر می‌رسد دور نگه دارید و از تمام چیزهایی کـه احتمالا در دوران پیش روی رخ می‌دهد آگاه باشید.

تعبیر خواب عقرب زرد دیدن

چنین خوابی ممکن است افکار شما را درباره‌ی پول و روش‌های پول درآوردن نشان بدهد.

همچنین ممکن است نماد درآمدزایی نیز باشد.

اگر در خواب عقرب زردی را بکشید، این خواب ممکن است به سود عظیمی اشاره داشته باشد که از سرمایه‌گذاری انجام داده‌تان به دست خواهید آورد

تعبیر خواب عقرب هایی شناور بر روی آب

این خواب ممکن است نشانه رهایی از احساسات و شرایط دردناک و پذیرش واقعیت زندگی به منظور پیش رفتن در زندگی باشد.

این فرایند احتمالا دستخوش مراحل انکار، پذیرش، سهل گیری، و حرکت به جلو می‌شود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب کشتن: کشتن برای دفاع / کشتن با اسلحه / کشتن برادر / قصد کشتن من

خواب عقربی در ماسه

دیدن عقربی در ماسه‌ها در خواب ممکن است توانایی شما را در کشف انگیزه‌های واقعی سایر افراد نشان بدهد.

در نتیجه‌ی این توانایی‌تان به کسی اجازه نمی‌دهید به شما آسیب بزند یا از شما به هر طریقی سوء استفاده کند.

گاهی این خواب می‌تواند نشانگر آن باشد که کسی دلش برای شما تنگ شده است یا خاطرتان را می‌خواهد.

خواب ناتوان بودن در کشتن عقرب

اگز موفق نشدید در خواب عقربی را بکشید این خواب ممکن است نشانه‌ی بدی باشد و حاکی از آن باشد که توسط دشمنتان شکست داده خواهید شد.

خواب مواجه شدن با یک عقرب

خوابی که در آن به صورت ناگهانی با عقربی در مقابل خود روبرو می‌شوید ممکن است یک هشدار جدی باشد.

این خواب احتمالا نشان دهنده‌ی خطر و تصادفات جاده‌ای است.

پیام این خواب آن است که در رفت و آمد درون جاده‌ها دقت لازم را به خرج دهید.

خواب عقربی درون رختخواب

این خواب نشانه‌ی خوبی نیست و ممکن است حاکی از آن باشد که دشمنی در کنار شما یا در محیط نزدیک به شما زندگی می‌کند.

گاهی این خواب ممکن است حاکی از آن باشد که یکی از اعضای خانواده‌تان به زودی خانه را ترک خواهد کرد.

خواب کندن و جدا کردن نیش عقرب

این خواب نشانه‌ی خوبی است و ممکن است به معنی آن باشد که از خطری بزرگ در آینده‌ای نزدیک جان به در می‌برید.

خواب گرفتن یک عقرب

این خواب ممکن است هشداری باشد که در حال انجام و ارتکاب اشتباهی در زندگی‌تان هستید.

شاید این خواب حاکی از آن باشد که لازم است روش رفتاری خود را تغییر بدهید.


تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ

دیدن عقرب سیاه در خواب نمادی از بدبختی و بدشانسی است.

شما تقریبا در انجام هر کاری با شکست روبرو می شوید و بهترین کار این است که مدتی دست از تلاش برداشته و عقب نشینی کنید.

این دوران چندان طولانی نخواهد شد اما طول این دوران نیز به اعمال شما بستگی دارد.

در صورتیکه تصمیمی درست بگیرید و در مسیر درست گام بگذارید، به نظر می رسد که این بدشانسی چندان هم ناخوشایند نخواهد بود.

تعبیر خواب عقرب, تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ, تعبیر خواب کشتن عقرب, تعبیر خواب عقرب در خانه, تعبیر خواب کژدم

تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ

تعبیر خواب عقرب بزرگ

دیدن عقرب بزرگ در خواب نشان دهنده تصمیماتی اسـت کـه در زندگی خود وادار بـه گرفتن انها خواهید شد.

این تغییرات تاثیری قابل توجه بر زندگی شـما می‌گذارد و شـما باید مراقب انها باشید.

شتاب زده عمل نکنید و تنها پس از آنکه تمامی گزینه های احتمالی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادید، وارد عمل شوید.

اکنون دوران تحول زندگی شـما فرا رسیده اسـت پس بـه بهترین شکل ازآن استفاده کنید.


تعبیر خواب کشتن عقرب

اگر در خواب ببینید کـه عقربی را میکشید، این خواب نشانه ای مثبت اسـت.

شـما در تمامی برنامه ها و اهداف خود بسیار خوش شانس خواهید بودو در نهایت اوضاع برایتان مساعد می شود.

اکنون زمان خوبی برای شروع کار روی پروژه های جدید اسـت زیرا این دوران یکی از سودمندترین و پربارترین دوره های زندگی شـما خواهد بود.

تعبیر خواب عقرب, تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ, تعبیر خواب کشتن عقرب, تعبیر خواب عقرب در خانه, تعبیر خواب کژدم

تعبیر خواب کشتن عقرب

همچنین شـما در شناخت اطرافیان خود با موفقیت بیشتری روبه‌رو خواهید شد و خواهید دید کـه عده ای از آنها آن طور کـه تصور میکردید نیستند.

احتمالا این گروه از افراد تظاهر می‌کردند کـه فرد دیگری هستند و حالا وقتی چهره و شخصیت واقعی انها برایتان آشکار می شود، متعجب خواهید شد.

محمد بن سیرین می گوید:

اگر دید عقربی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.


تعبیر خواب عقرب در خانه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، یـعـنـی «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.

تعبیر خواب عقرب, تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ, تعبیر خواب کشتن عقرب, تعبیر خواب عقرب در خانه, تعبیر خواب کژدم

تعبیر خواب عقرب در خانه


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
33 Comments
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
محمد
مرداد ۴, ۱۳۹۸ ۱۲:۱۴ ب.ظ

۷عقرب سیاه در خواب دیدم که روی لوستر ها نشسته بودن و هرکدام از اونارو دونه دونه به نوبت گرفتم وقتی فرارمیکردن کشتم

نرگس
مهر ۲۱, ۱۳۹۸ ۳:۴۳ ق.ظ

سلام
خواب دیدم عقرب سیاه تو خونه هست بعد مادرمو صدا زدم عقرب تو خاک انداز از خونه برد بیرون بعد گفتم مامان کشتیش گفت نه آزادش کردم بره
بعدش به مامانم گفتم این حتما جفت هم داره مامانمم گفت درسته ولی جفتشو نتونستیم پیدا کنیم

علیرضا
آذر ۱, ۱۳۹۸ ۱۱:۴۶ ب.ظ

سلام خواب دیدم بابام ماشین سنگین خریده بعد ماشین رفت از جاده پایین کوچیک شد از تو خاک عقرب های زردی ریختن دور ماشین منم شروع به کشتنشون کردم و یکیشون دستم رو زد .

بیژن مفیدی
آذر ۱۰, ۱۳۹۸ ۱۱:۳۲ ب.ظ

سلام خواب دیدم سه عقرب سفید داخل حیاط خانه ب سمت پدرم میروند و اول پدرم رو آگاه کردم و سپس هر سه عقرب را کشتم و پدرم تشکر کرد ک اگر باخبرم نمی‌کردی بی شک من را نیش میزدند

معصومه مهماندوست
آذر ۱۴, ۱۳۹۸ ۴:۳۲ ق.ظ

خواب دیدم تو خونه ما مورجه و حشرات هستند ناگهان یک عقرب بزرگ قهوه ای از ارتفاع در افتاد توی خونه از بیرون نبود داخل خود خونه بود که افتاد روی کف حال و من هیچ فرصتی برای فرار نداشتم ، عقرب بمن نزدیک شد و من خودمو توی پتو قایم کردم و فقط صورتم پیدا بود و عقرب بمن نزدیک شد که بمن نیش بزنه و من بسم الله الرحمن الرحیم گفتم و عقرب فقط نگام کردو منو نیش نزد و رفت عقب و من دویدم تو حال مادربزرگ خدابیامرزم و خاله کوچیکم خونمون خوابیده بودند ، خاله کوچیکمو… بیشتر بخوانید »

حسین
خرداد ۱۵, ۱۳۹۹ ۲:۱۱ ق.ظ

قضیه مشکوکه باید بیشتر برسی بشه…این پرونده فعلا باز میمونه

آرمان
آذر ۳۰, ۱۳۹۸ ۵:۵۷ ق.ظ

من همین دم صبحی خواب دیدم دارم عقرب میخورم

رضا.ح
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸ ۴:۱۷ ب.ظ

سلام خواب دیدم یک عقرب خیلی بزرگ به پشت خوابیده بود از داخل شکمش چند عقرب کوچک ( بچه عقرب) در آمدن و عقرب اولیه مرد ولی بچه عقرب ها از عقرب اولیه خوردند بعد راه افتادند به سمت های مختلف رفتند یکی از بچه عقرب ها به سمت من می آمد من ترسیدم و از خواب بیدار شدم .لطفا راهنمایی کنید.

نیما
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸ ۴:۴۰ ب.ظ

خواب دیدم دنبال یه عقرب زرد کوچیک افتادم ولی فرار کرد از دستم تعبیرش چیست؟

مسلم رضایی
فروردین ۱۴, ۱۳۹۹ ۳:۵۹ ق.ظ

سلام خواب دیدم مورچه زرد ب حیاط خونمون حمله کرده و مادرم خوشحالی میکنه که دارن هجوم میبرن واسه خونه همسایه ودربین مورچه ها یه عقرب سفید خوشگل هزارپا هستن ومن مادرم صدا میکنم ب کشتن عقرب ومیگه ای عقرب ماده هست چند باری موفق نبود چنانچه درهمین لحظه کشتن عقرب سعی ب نیش زدن ما داشت ولی خوشبختانه موفق ب نیش زدن نشد تعبیر خواب ما چی میشه ضمن این دوشب همین عقرب بخوابم میاد ممنونم

مهدی
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹ ۶:۰۱ ق.ظ

خواب دیدم یه عقرب قهوه ای رو نیششو جدا کردم که تو خونه بود بعد ولش کردم ولی هنوز میترسیدم ازش اومدم که بگیرمش رفت زیر فرش فرشو بالا زدم که بگیرمش دیدم یه عقرب سیاه بزرگ زیر فرشه ،قهوه ای رو کشتم سیاهرو داشتم تلاش می‌کردم که بکشم پرید رو پام و از خواب با ترس بیدار شدم

ثنا
فروردین ۲۰, ۱۳۹۹ ۸:۴۰ ب.ظ

سلام
خواب دیدم یه عقرب سیاه و بزرگ از گوش سمت راستم میاد بیرون و من آن را میبینم ولی اصلا از آن نمی‌ترسم و به راه خود ادامه میدم????????تعبیرش چیه؟؟

علی
مهر ۲۴, ۱۳۹۹ ۴:۵۹ ق.ظ
Reply to  ثنا

دقیقا منم خواب دیدم چندتا عقرب زرد از گوش سمت چپم میاد بیرون ولی گرفتمشون!!کسی تعبیرشو میدونه؟

امیرحسین
فروردین ۲۳, ۱۳۹۹ ۲:۵۵ ق.ظ

من خواب دیدم که یه عقرب پای راست منو نیش زد و بعد از خواب پریدم

نسرین
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹ ۲:۰۴ ق.ظ

خواب دیدم ی عقرب سیاه بزرگ رفت تو ترک دیوار خونمون

نظریه دوست
خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۴:۰۷ ب.ظ

سلام و وقت بخیر در خواب بودم که یک آن متوجه عقرب سیاهی در مکانی مشخص که باخانواده بودیم دیدم کسی سراقش نرفت ولی بنده به سرقت عقرب رفتیم زیرا اومیخواست یکی از اعضای خانواده مرا مورد حمله بگیرد که من اورانجات دادم عقرب باز به سراق دیگری رفت ومن باز هم توانستم نجاتشان بدهم من همه را نجات دادم واما در آخر عقرب به سرقت من آمد من کسی برای نجات من حاضر به فداکاری نشد ولی من عقرب را در گودالی عمیقی وپر آبی انداختم ولی او زنده ماندو از گودال خارج کردم فکر کردم بااین کارم دیگر… بیشتر بخوانید »

معصومه
تیر ۸, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۸ ق.ظ

سلام من خواب دیدم زیر حلقه‌ی ازدواجم یه عقرب خیلی خیلی کوچیک قرمز رنگ رفته بود ۵ یا ۶ تا نیش کوچولو زده بود ولی من جرات نداشتم اونو بکشم که بابام اومد اونو با کفشاش کشت….لطفا بگین چه تعبیری داره خواب من؟

سایه
تیر ۱۴, ۱۳۹۹ ۴:۳۶ ق.ظ

سلام من خواب دیدم چندتا عقرب سیاه بزرگ و کوچیک بهم حمله کردن و صورتم و بدنم را نیش زدن دکتر رفتم که نیش عقرب را در بیارن که صورتم به صورت وحشتناکی پاره شد و یک پروانه کوچیک از صورتم در اومد ولی کل صورتم کبود و خونی شده بود

سجاد
تیر ۲۷, ۱۳۹۹ ۶:۱۸ ق.ظ

سلام..خواب دیدم عقرب زردکوچکی همسرم گرفته ودرون شیشه کرده وآنرا به دست من داد.وعقرب هم در کنج دیوار حمام گرفته

مجتبی
مرداد ۱۵, ۱۳۹۹ ۷:۲۲ ق.ظ

سلام من خاب دوعقرب کوچک زرد دیدم هردوراکشتم نعبیرش چیه ممنون

علیرضا
مرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۷:۰۰ ق.ظ

سلام،خواب دیدم یک عقرب سیاه یکجایی روی زمین نزدیکم بود ولی کاری به من نداشت اما من سعی میکردم یکجوری ازخودم دورش کنم و بکشمش اما میترسیدم بهش نزدیک بشم بعد دیدم همین عقرب سیاه زایمان کرد ویک عقرب زرد قرمز وکمی هم متمایل به تیره متولد شد که تقریبا به اندازه همون عقرب سیاه بودتعبیرش چیه؟

نیما
شهریور ۱, ۱۳۹۹ ۱۲:۳۱ ب.ظ

سلام در خواب دیدم در آستانه در خونه مادرم عقرب سیاه بزرگی بود ومن اونو کشتم

هستی
شهریور ۲۵, ۱۳۹۹ ۱:۰۸ ب.ظ

سلام .من خواب دیدم ک خونه مامان بزرگم هستم و دو عقرب کوچک قهوه ای دنبال ما میاید و تنها کسی ک نمی ترسید من بودم .من همرو از خانه مامان جونم خارج کردم و فقط مامانم و دختر خاله کوچیکم بودند وقتی داشتم اونارو فراری میدادم یکی از عقرب ها ناخن شستم رو نیش زد و اون یکی دورم میگشت . طوری ک نیشم زده بود ک دست و پام توی خواب شل شده بود و این سستی رو توی بیدازی هم حس میکرد .میشه بگید تعبیرش چیه!؟؟
ممنون

محسن
مهر ۱۷, ۱۳۹۹ ۶:۵۶ ق.ظ

سلام من خواب دیدم توی یک صحرا هستم از میان شن ها عقرب های ریز و درشت بیرون میومدن و من و عده ای شروع به خوردن اون ها میکردیم و عقربها از ما فراری بودن تعبیرش چیه

امیر
مهر ۳۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۰ ق.ظ

سلام تو خواب دیدم از رخت خوابم بلند شدم و نشستم سرمو برگردوندم دیدم یه عقرب سیاه خیلی بزرگ روی کتفمه با دستم انداختمش اونطرف باپام لگدش کردم یکی از چنگال هاش و نوک دمش قطع شد رفت عقب بعد دلم براش سوخت و ولش کردم

تیم
آذر ۹, ۱۳۹۹ ۶:۲۳ ق.ظ

من خواب دیدم یه عقرب تو حمومه منم تو حیاط بعدش پزید بیرون همش میخاست بپره رو من من جاخالی میدادم اما سر اخر پرید رو من

محمد
آذر ۱۴, ۱۳۹۹ ۶:۱۱ ق.ظ

من خواب دیدم تو باغ پدر بزرگم ی اتفاقی افتاده بود کل باغ پر شده بود از عقرب سیاه همش بمن حمله میکردن کل دستامو نیش زدن ولی راه فرار نداشتم عقربام فقط منو نیش میزدن من انروز رفتم ولی فرداییش انگار از ی سرپایینی لیز خوردم افتادم تو باغ دیگه نتونستم ازونجا بیام بیرون اینقد بمن حمله کردن منو دنبال کرده بودن که از ترس از خواب پریدم

ثنا
دی ۲۰, ۱۳۹۹ ۶:۰۲ ق.ظ

سلام میشه تعبر خواب من رو بگید خواب دیدم تو اتاقم از پشت وزیر میز کامپیوتر من عقرب های ریز سیاه بیرون میان منم ترسیدم و هر کدوم را میبینم میکشم ولی باز هم تمام شدنی نیستن زندانش وبرادر زادم هم تو اتاق هستن ومن میترسم بهشون نیش بزند بعضی ها را مطمئن نیستم میمیرند یا نه چون وقتی افکن مبزدم گیج مبزدن میرفتن پشت میز وقتی بیرون میومدن از بین شون میبردم دور میکردم ولی کمی که میگزشت باز هم چندتا میومدن منم میکشم مردن شون رو نمیدیدم ولی دیگر نبودن هربار کمتر میشدن حتی یکبار وارد رخت خواب… بیشتر بخوانید »

اوا
دی ۲۵, ۱۳۹۹ ۱:۰۹ ب.ظ

سلام من در خواب دیدم ی عقرب بزرگ سیاه هر جا میرم باهام میاد اصلا ازم دست ور نمیدار بهم میگ من و دوست داره حتی خواهرم اون از من جدا کرد انداخت بیرون ولی باز پیداش شود آمد پیشم
ببخشبد من از عقرب میترسم خیلی از وقتی دیدیم کله خونه احساس میکنم عقرب هست نمی تونم بخوابم خواهشن کمکم کنین تعبیرش چیه ممنون میشم بگین

هیوا
دی ۲۸, ۱۳۹۹ ۱:۱۰ ق.ظ

سلام
من خواب دیدم توی یه فضایه بسته مثله خونه هستم و یه عقرب بزرگ و سیاه توی همون خونس و داره از بدن یه نفر میره بالا و فرار میکنه از دستم و نمیتونم بکشمش

علی اصغر قاسمی
بهمن ۱۰, ۱۳۹۹ ۲:۴۳ ق.ظ

درخواب دیدم مار روی سقف خانه هست آن را پایین انداختم تا با عقرب درگیر شود بعد با چوب سعی کردم آنها را بکشم که از زیر پاهایم عبور کردند و بعد به سمت مادر و فرزندم رفتند ولی آنها را نیش نزدند

ماهور
اسفند ۶, ۱۳۹۹ ۳:۳۸ ق.ظ

سلام. خواب دیدم اول توی خانه قدیمی مان هستم و خواهرم درباره خوابی که درباره ایمه دیده می گه و من هم. اما قسمتی از خوابی که من تعریف می کردم برای همه دروغ بود. پدرم مرحوم شدن ولی ایشون هم تدی خانه بودن و منتظر مهمان بودیم. بعد فصای اطرافم تغییر کرد و همراه خواهرم کوچکترم در صحن امام رصا ایستاده ام و دارم به ایشون سلام می دهم و دوباره فصای اطرافم تغییر کرد. دیدم توی شهر شلوغ و کم نوری هستم مثل وقتی هوا گرگ و میشه. همه جا شلوغه، جایی مثل ترمینال که همه در رفت… بیشتر بخوانید »

مینا
اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ ۱:۲۵ ق.ظ

سلام خواب بدیدم یه عقرب بزرگ سیاه اول بچه هاش به دنیا آورد بعد چند نفر براش در حال خونه درست کردن بودن من تو یه اتاق باهاش گیر افتادم کشتمش بعد از زیر هیکلش مثل انسان بود یعنی بدن و سر و صورت داشت مثل پیر زن پیری بود بعد از خواب بیدار شدم
تو به خدا هر کی میدونه جوابم بده بفهمم چی میشه

Last edited 30 روز گذشته by مینا