فال روزانه : فال روزانه نایریکا (انواع فال و طالع بینی)

فال و طالع بینی 12 نوامبر 2018 بدون دیدگاه

فال روزانه / فال روزانه نایریکا : 24 آبان 1397

فال روزانه در بخش فال و طالع بینی وب سایت نایریکا، به صورت اختصاصی قرار داده شده است که امیدواریم مورد پسند شما دوستان قرار بگیرد.

فال روزانه / فال روزانه نایریکا / فال روزانه فردا

فال روزانه نایریکا 24 آبان 1397

فال روزانه متولدین فروردین

فال روزانه » این کارت تا حدودی كارت مشكل سازی است كه هشدار می دهد شخص سومی ممكن است وارد روابطتتان شده و روی آن تاثير بگذارد. اين كارت نشان دهنده يك «مثلث عشق» است. يك شكاف و جدايی، احتمالا از نوع موقت امكان پذير است. اين كارت با جدايی مرتبط است، ولی بيشتر به شخصی (نه لزوما يك عاشق) اشاره دارد كه در روابطتتان مداخله می كند. » به هدف و مقصودی که دارید روز به روز و لحظه به لحظه نزدیکتر خواهید شد. » مجبور به عقب نشینی درمورد نقشه ها و طرح هایتان می شوید » به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

فال روزانه متولدین اردیبهشت

فال روزانه » این کارت يك زن را توصيف مي كند. اين زن شخصی است كه در موردش داريد فكر می كنيد، شخصی است كه خيلی با مسئله مورد نظر شما مرتبط است، يا شخص جديدی است كه به زودی وارد زندگی تان می شود. این کارت نشان دهنده يك زن مو تيره مطمئن به نفس است؛ يا به معنای زنی است كه علائم عنصر آتش (برج حمل، برج اسد، يا برج قوس) در نمودارش غالب است. او ممكن است توصيه خوبی به شما بكند. يا اينكه: اين كارت نشان دهنده يك رابطه مثبت و پايدار بين شريكان است. » درباره آنچه نیت شماست و هدفی که دارید علیرغم مخالفتی که ممکن است باشد شما با مقاومت به پیش خواهید رفت. » موضوع پنهانی، یک راز در میان است! » بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.

فال روزانه متولدین خرداد

فال روزانه » این کارت نشان دهنده يك مرد مو بور و خوش ذات است؛ يا به معنای يك مرد است كه علائم عنصر آب (برج سرطان، برج عقرب يا برج حوت) در نمودارش غالب هستند. اين كارت نشان دهنده يك مرد مهربان و مراقب است. اين مرد بدون زياد حرف زدن، به شما كمك می كند. كارهای او مهربانی و حسن توجه اش را نشان می دهند. يا اينكه: نصيحت خوب و مفيد در زمينه مسائل مربوط به پرسشتان دريافت خواهيد نمود. » خواسته و حاجتی از خداوند دارید که برآورده خواهد شد و شما به مراد و مقصود خود خواهید رسید. مطمئن باشید. » جشن و شادی بزرگ » مطیع سرنوشت باشید.

فال روزانه متولدین تیر

فال روزانه » این کارت نشان دهنده موانع است، ولی معمولا زودگذر هستند. اين كارت نشان دهنده ظاهر خوب است! ممكن است احساس افسردگی كنيد، و اگر بتوانيد خودتان را از اين حالت منفی بيرون آوريد، احتمال موفقيت شما بيشتر خواهد بود. آنچه ممكن است برايتان ترقی به حساب نيايد، در آينده و در بلند مدت برای شما و همچنين روابطتان خوب خواهد بود. » به یک تولد، عروسی یا مهمانی باشکوه دعوت خواهید شد. » فرصت های جدید » رهائی از گرفتاری – نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

فال روزانه متولدین مرداد

فال روزانه » این کارت به طور كلی يك كارت مشكلات به حساب می آيد. مسائل عشقی شما (يا مسائل عشقی مطلوبتان) ممكن است با دشواری همراه باشد. اين كارت با پايان های سخت مرتبط است. » تلاش و کوشش شما برای رسیدن به یک ثروت یا مال بسیار به نتیجه ای مثبت منتهی خواهد شد. » مشکلات کوتاه مدت » میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی

فال روزانه متولدین شهریور

فال روزانه » این کارت نشان دهنده زنی است كه علائم عنصر هوا (برج جوزا، برج ميزان، برج دلو) در نمودارش غالب و مشخص هستند؛ يك زن طلاق گرفته یا بيوه؛ يا يك بانوی گمراه كننده. يا اينكه: يك كارت مشكل ساز كه به معنی موانعی در مسائل مربوط به پرسشتان است. چيز جديدی در آستانه شروع است! ممكن است به سفر كردن يا تغيير حال و هوا و مكان علاقه نشان دهيد. » شما فردی جسور و شجاع هستید و به هرچه اراده کنی چون توکل شما همواره به خداست به خواسته و نیاز قلبی خود خواهید رسید. » به دست آوردن سلامتی، سود و منفعت » زندگی آرام – خوش و متوسط

فال روزانه متولدین مهر

فال روزانه » این کارت هشدار می دهد كه ممكن است كوركورانه چيزی را بپذيريد كه بايد بيشتر نسبت به آن محتاط باشيد. مداخلاتی ممكن است وجود داشته باشد و بهتر است مواظب فريب ها و بدخواهی ها باشيد. » شخصی در حق شما بدی و شرارتی خواهد کرد اما شما او را مورد عفو و بزرگواری خود قرار خواهید داد. » مشکلات کوتاه مدت » گرفتاری – از دوستان ناباب بپرهیزید.

فال روزانه متولدین آبان

فال روزانه » این کارت، كارت عشق خالص و بی آلايش است! اين كارت نشان دهنده عشق و خوشبختی در مسائل مربوط به پرسشتان است. ممكن است يك نامه عاشقانه دريافت كنيد يا از شما دعوت شود. اين كارت يك كارت بسيار مطلوب است كه نشان می دهد دردسرها و مشكلاتتان از بين خواهند رفت و در موضوعات مربوط به عشق و محبت به خوشبختی زيادی می رسيد. » ارتباط خود را با خداوند محکمتر کنید. » دشمن پنهان، نادرستی » هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت

فال روزانه متولدین آذر

فال روزانه » این کارت يك زن را توصيف مي كند. اين زن شخصی است كه در موردش داريد فكر می كنيد، شخصی است كه خيلی با مسئله مورد نظر شما مرتبط است، يا شخص جديدی است كه به زودی وارد زندگی تان می شود. این کارت نشان دهنده يك زن مو تيره مطمئن به نفس است؛ يا به معنای زنی است كه علائم عنصر آتش (برج حمل، برج اسد، يا برج قوس) در نمودارش غالب است. او ممكن است توصيه خوبی به شما بكند. يا اينكه: اين كارت نشان دهنده يك رابطه مثبت و پايدار بين شريكان است. » در یک گردهمایی بزرگ شرکت خواهید کرد که این موضوع بسیار به نفع شما خواهد بود. » ارتقاء، پیشرفت » نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

فال روزانه متولدین دی

فال روزانه » این کارت يك زن را توصيف مي كند. اين زن شخصی است كه در موردش داريد فكر می كنيد، شخصی است كه خيلی با مسئله مورد نظر شما مرتبط است، يا شخص جديدی است كه به زودی وارد زندگی تان می شود. این کارت نشان دهنده يك زن مو تيره مطمئن به نفس است؛ يا به معنای زنی است كه علائم عنصر آتش (برج حمل، برج اسد، يا برج قوس) در نمودارش غالب است. او ممكن است توصيه خوبی به شما بكند. يا اينكه: اين كارت نشان دهنده يك رابطه مثبت و پايدار بين شريكان است. » با یک فرد جدید دوست و آشنا می شوید و روابط دوستانه خود را گسترده خواهید ساخت (آن را به فال نیک بگیرید). » مشکل و ناراحتی میان دوستان » جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.

فال روزانه متولدین بهمن

فال روزانه » این کارت يك شخص را توصيف می كند. اين شخص كسی است كه در موردش داريد فكر می كنيد، يا كسی است كه خيلی با مسئله مورد نظرتان مرتبط است يا كسی است كه در آينده نزديك وارد زندگی تان خواهد شد. این کارت نشان دهنده يك شخص مو تيره است كه محبوب، مهربان و شوخ طبع می باشد. ممكن است يك ستايشگر داشته باشيد! » به مدت یک یا دو هفته شما بسیار سرخوش و شادمان خواهید بود. » تلاش زیاد منجر به موفقیت می شود » خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

فال روزانه متولدین اسفند

فال روزانه » این کارت مي تواند هم خوشايند و هم ناخوشايند باشد. اگر اميالتان خالص باشند، خوشبختی و عشق زيادی بدست خواهيد آورد. اگر اينطور نباشد، اين كارت می تواند به معنای آن باشد كه شريكتان (همسرتان) به راحتی نمی تواند در ارتباط با رابطه با شما تصميم گيری كند و ممكن است در نتيجه اين موضوع دچار مشكلات عاطفی شود. » خوشحالی و هیجان فوق العاده از موضوعی که شما را غافلگیر خواهد ساخت. » یک نامه یا خبر » با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.

منبع: تاروت رنگی

نظر خود را ارسال کنید

  Subscribe  
Notify of