تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن و دست و پا / تعبیر دیدن زالو سیاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 , حرف ز ۰۲ فروردین ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب زالو: تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن / تعبیر خواب زالو سیاه / تعبیر خواب زالو چسبیده به دست / تعبیر خواب زالو ابن سیرین / تعبیر خواب کشتن زالو

تعبیر خواب زالو : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب زالو, معنی دیدن زالو در خواب, تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن, تعبیر خواب زالو سیاه, تعبیر خواب زالو چسبیده به دست, تعبیر خواب زالو ابن سیرین, تعبیر خواب کشتن زالو می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب زالو, تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن, تعبیر خواب زالو سیاه, تعبیر خواب زالو چسبیده به دست, تعبیر خواب زالو ابن سیرین

تعبیر خواب زالو, تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن, تعبیر خواب زالو سیاه, تعبیر خواب زالو چسبیده به دست, تعبیر خواب زالو ابن سیرین, تعبیر خواب کشتن زالو

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب زالو / معنی دیدن زالو در خواب

لیلا برایت :

تعبیر خواب زالو نشانه این است که سلامتی خواب بیننده در خطر می باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی:

زالو در خواب های ما دشمن است و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می کند و دست بردار نیست.

تعبیر خواب زالو, تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن, تعبیر خواب زالو سیاه, تعبیر خواب زالو چسبیده به دست, تعبیر خواب زالو ابن سیرین

تعبیر خواب زالو / معنی دیدن زالو در خواب

ابراهیم کرمانی:

دیدن زالو در خواب بیانگر عیالی است که مال و اموال دیگران را می خورد.

معبرین غربی :

زالو از انواع موجوداتی است که خون را می مکد بنابراین اگر شما در خواب زالو را مشاهده کنید باید ببینید که چه چیزی در زندگی تان باعث شده است که این خواب را ببینید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب حاملگی (زن حامله) : حامله بودن مادر و دیگران / حامله شدن مرد / سقط جنین

همچنین بخوانید:

زالو درمانی: آموزش و عوارض احتمالی بعد از آن / زالو درمانی صورت، پشت گوش

تعبیر خواب زالو نشانه تفکرها و عادات و عواطف منفی است و از آنجایی که اغلب افراد از زالو برای درمان استفاده می کنند دیدن آن می تواند در خواب بیانگر راه هایی برای رفع احساس های منفی در زندگی بیداری بیننده خواب باشد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن زالو در خواب ، علامت آن است که دشمنان منافع شما را تصاحب می کنند .

دیدن چند زالو در خواب ، علامت شادمانی و موفقیت در زندگی است .

و همچنین رفتن به سفرهایی لذتبخش .


تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن

جابر مغربی:

تعبیر خواب زالو روی بدن: اگر بیند که زالو بر اندام وی بود، لیکن اندامش را نمی‌مکید و گزندی نمی‌کرد، دلیل است که ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد.

معبرین غربی:

اگر در خواب دیدید که تمام بدن شما را زالو فرا گرفته بیانگر خوشحال نبودن از ظاهر یا احساس مقصر بودن در کاری را که انجام داده‌اید دارد.

این خواب همچنین نشانه خرابکاری به واسطه رفتار خودتان است.

تعبیر خواب زالو, تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن, تعبیر خواب زالو سیاه, تعبیر خواب زالو چسبیده به دست, تعبیر خواب زالو ابن سیرین

تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید برای درمان بر تنتان زالو می‌اندازید، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده شما دچار بیماری دردناکی خواهد شد.

اگر خواب ببینید بر تن دیگران زالو می‌اندازید، علامت آن است که دوستان برایتان دردسری فراهم خواهند ساخت.

اگر خواب ببینید زالو شما را گاز می‌گیرد، نشانه آن است که در مکانهای غیرمنتظره خطری تهدیدتان می‌کند.

به این خطر توجه کافی داشته باشید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خرس: تعبیر خواب خرس قهوه ای، خرس قطبی سفید، و بچه خرس

منوچهر مطیعی:

چنان چه در خواب ببینید که زالویی که خون شما را مکیده از بدن خود کندید و دور افکندید یاکشتید بر خصم خویش چیره می شوید

ابراهیم کرمانی :

اگر فردی در خواب ببیند که زالوهای زیادی روی او جمع شده اند و خونش را می مکند بیانگر این است که به قدر خونی که از وی نقصان شده است غمگین می شود.


تعبیر خواب زالو سیاه

منوچهر مطیعی :

دیدن زالو در خواب خوش نیست بخصوص اگر سیاه باشد و در عالم خواب ببینید که به گلویتان چسبیده است.

تعبیر خواب زالو, تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن, تعبیر خواب زالو سیاه, تعبیر خواب زالو چسبیده به دست, تعبیر خواب زالو ابن سیرین

تعبیر خواب زالو سیاه


تعبیر خواب زالو چسبیده به دست

منوچهر مطیعی:

اگر خواب ببینید زالو به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می‌رساند.

تعبیر خواب زالو, تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن, تعبیر خواب زالو سیاه, تعبیر خواب زالو چسبیده به دست, تعبیر خواب زالو ابن سیرین

تعبیر خواب زالو چسبیده به دست


تعبیر خواب زالو ابن سیرین

دیدن آن در خواب دشمن طماع است.

اگر بیند زالو خون از اندام او می‌مکید، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد.

تعبیر خواب زالو, تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن, تعبیر خواب زالو سیاه, تعبیر خواب زالو چسبیده به دست, تعبیر خواب زالو ابن سیرین

تعبیر خواب زالو ابن سیرین / تعبیر خواب کشتن زالو

تعبیر خواب کشتن زالو:

اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

1
نظر خود را ارسال کنید

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین پرطرفدارترین
Notify of
حامد

ممنون مرسی از تعبیر خواب