تعبیر خواب سفره: سفره غذا، سفره نذری، سفره عقد / تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی

تعبیر خواب 🔥 , حرف س ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب سفره: تعبیر خواب سفره غذا / تعبیر خواب سفره نذری / تعبیر خواب سفره عقد / تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی / تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی

تعبیر خواب سفره : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب سفره, معنی دیدن سفره در خواب, تعبیر خواب سفره غذا, تعبیر خواب سفره نذری, تعبیر خواب سفره عقد, تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی, تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی می پردازیم.

با ما همراه باشید.

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب سفره, معنی دیدن سفره در خواب, تعبیر خواب سفره غذا, تعبیر خواب سفره نذری, تعبیر خواب سفره عقد, تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی, تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی

تعبیر خواب سفره, معنی دیدن سفره در خواب, تعبیر خواب سفره غذا, تعبیر خواب سفره نذری, تعبیر خواب سفره عقد, تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی, تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی


تعبیر خواب سفره / معنی دیدن سفره در خواب

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر سفره رنگین و آراسته، خوب بوده و قوت در دین و ایمان می‌باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای خوان رنگین و آراسته عبارتند از: ۱- غنیمت حاضر و آماده ۲- مردی شریف ۳- قوت در دینداری ۴- نظم و نظام کار ۵- عزت و شادی و نشاط

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر سفره، مسافرتی با سود و منفعت می‌باشد، و هر چقدر سفره بهتر و بزرگتر باشد، سود و منفعت مسافرت بیشتر می‌شود، ولی اگر ببینی سفره کوچک و خالی است، یـعـنـی سود و منفعت مسافرت کمتر خواهد بود.

تعبیر خواب سفره, معنی دیدن سفره در خواب, تعبیر خواب سفره غذا, تعبیر خواب سفره نذری, تعبیر خواب سفره عقد, تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی, تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی

معنی دیدن سفره در خواب

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی سفره‌ای پر از غذا و نان داری، یـعـنـی از «کنیزک» به تو سود و منفعت می‌رسد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آتش سوزی: ابن سیرین، امام صادق / آتش گرفتن خانه، شهر، جنگل، ماشین

اگر ببینی سفرۀ نو داری، یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری و کنیزک زیبایی را به دست می‌آوری .

اگر ببینی سفرۀ کثیفی داری، یـعـنـی کنیزک زشتی را به خدمت می‌گیری.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای سفره عبارتند از: ۱- کنیز ۲- خدمتکار ۳- سفر ۴- کسب و معاش و تامین مایحتاج زندگانی

اگر خواب ببینید سفره جدیدی خریده اید، موقعیت جدیدی برای شما پیش می آید که از طریق آن به نفع و سود مالی خواهید رسید.

لوک اویتنهاو:

سفره کثیف: بی نظمی

سفره سفید: نظم


تعبیر خواب سفره غذا

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در سفره تو نان می‌باشد و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن غنیمت به دست می‌آوری .

تعبیر خواب سفره, معنی دیدن سفره در خواب, تعبیر خواب سفره غذا, تعبیر خواب سفره نذری, تعبیر خواب سفره عقد, تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی, تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی

تعبیر خواب سفره غذا

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سه نوع غذا بر سر سفره وجود دارد، تعبیرش رزق و روزی است که به تو و فرزندانت می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … اَنزِلْ عَلَیْنَا مَآئِدَهً مِّنَ السَّمَاءِ… _ … نازل فرما بر ما مائده‌ای از آسمان… (مائده-۱۱۴)، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش عزت و سربلندی و شادی و خوشحالی و همچنین رو به راه شدن و منظم شدن امور و کارها می‌باشد.

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر خواب دیدید سفره ای پر از غذاهای رنگارنگ گسترده اند و شما فقط نان و پنیر و سبزی گرفتید سهم شما از نعمت ها اندک است یعنی به جائی می رسید که امکان ایناست که خیلی زیاد متمتع و متنفع می شوید اما نصیب و سهم کمی می برید.


تعبیر خواب سفره نذری

اگر کسی خواب ببیند که سفره نذری انداخته، انشالله حاجت روا شده و به ثروت و منفعت خواهد رسید ولی باید نیت و نذر کند که در راه خدا نذری به اندازه وسع خود بدهد تا نفع و سود او نیز به دیگران برسد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بوقلمون / کاملترین تعبیر خواب دیدن بوقلمون پخته و زنده

اگر خواب دیدید که سر سفره حضرت ابوالفضل (ع) به خوردن غذا مشغول هستید، انشاالله حاجت روا خواهید شد.

تعبیر خواب سفره, معنی دیدن سفره در خواب, تعبیر خواب سفره غذا, تعبیر خواب سفره نذری, تعبیر خواب سفره عقد, تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی, تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی

تعبیر خواب سفره نذری

اگر خواب دیدید که به شما می گویند این سفره را بیانداز، خوب است که اگر حاجتی در دل دارید، برای برآورده شدن آن نذر کنید که به اندازه وسع خود سفره ای در راه خدای متعال و با توسل به حضرت ابوالفضل عباس بیاندازید تا با دعای خیر ایشان، حاجت روا شوید.

اگر خواب ببینید که خود شما سفره حضرت ابوالفضل انداخته اید، حاجتی در دل دارید که با دعای حضرت ابوالفضل و توسل به ایشان حتما مستجاب شده و انشالله حاجت روا خواهید شد.

خوب است در این صورت حتما بنا به وسع خود به مستمندان خیرات برسانید یا سفره ای ترتیب دهید و به دیگران با نیت خوشنودی خداوند و برای دوستی و تشکر از نظر و دعای حضرت ابوالفضل در راه خدا انفاق کنید.


تعبیر خواب سفره عقد

دیدن سفره عقد در خواب نشانه نعمت گسترده شده است.

تعبیر خواب سفره, معنی دیدن سفره در خواب, تعبیر خواب سفره غذا, تعبیر خواب سفره نذری, تعبیر خواب سفره عقد, تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی, تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی

تعبیر خواب سفره عقد

اگر سفره عقد از نان پر بود، نعمت فراوانی است که به بیننده خواب می رسد.


تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر غذا خوردن فراوان در سر سفره، به دست آوردن عمر طولانی است.

مطیعی تهرانی:

چنانچه ببینید که بر سفره ای نشسته‌اند و دیگران نیز هستند و می‌خورند و می‌ریزند خواب شما خبر می‌دهد شما ناظر اتلاف پول و سرمایه ای خواهید شد و کسانی هستند که به نا حق چیزهائی را تصاحب می‌کنند.

اگر آن‌ها را در خواب بشناسید در بیداری بیگانه هستند و اگر نشناسید در بیداری آشنایان شما این تجاوز را انجام می‌دهند.

تعبیر خواب سفره, معنی دیدن سفره در خواب, تعبیر خواب سفره غذا, تعبیر خواب سفره نذری, تعبیر خواب سفره عقد, تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی, تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی

تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی

سفره گستردن برای دیگران سودرسانی است و اگر کسی پیش روی شما سفره گسترد، به اندازه وسعت سفره به شما سود می‌رساند و همین تعبیر را دارد اگر کسی سفره را از پیش روی شما جمع کند یعنی او مانع سود بردن شما می‌شود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب کلید: گرفتن و دادن کلید / دسته کلید / دنبال کلید گشتن

اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی به مهمانی رفته، و به خوردن شیرینی مشغول است، درگفتگویی به رفع اختلافات مردم می‌پردازد.

اگر ببیند او را در باغی به مهمانی بردند و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود.

اگر کسی ببیند که در ضیافتی با شکوه شرکت دارد، تعبیرش این است که دوستان با محبتی دارد که در صدد لطف و ابراز محبت به او هستند.

اگر به مهمان خود غذا می‌دهید، بسته به نوع غذایی که می‌دهید به دیگران خیر و برکت خواهید رساند.

اگر خواب ببینید از مهمانان خود با غذاهای خوب و شیرینی و میوه پذیرایی می‌کنید، از جانب شما به دیگران محبت و خیر و نیکویی خواهد رسید.

اگر به مهمان خود نان بدهید، روزی پاک و تمیز و برکت به آنان خواهد رسید.

اگر غذای چرب و پر روغنی به آنان بدهید، موجب خواهید شد تا دیگران به ثروت و مال فراوان برسند.

پذیرایی با غذاهای گوارا و نوشیدنی‌های شیرین نشانه رسیدن خبرهای خوب و شاد کامی و نوشیدنی‌های تلخ یا غذاهای شور نشانه خبرهای بد و رسیدن اختلافات با کسانی است که در خواب دیده‌اید.

اگر غذای چرب تناول کنید به ثروت می‌رسید.

غذای شیرین خوردن به تعبیر پایداری در دوستی و حل مشکلات است.

نان زیاد نشانه برکت و شربت نوشیدن، نشانه شاد کامی است.

غذاهای شور یا تلخ و نوشیدنی‌های بد طعم نشانه اختلافات و بروز ناراحتی بین کسانی است که خواب دیده‌اید به نزد آنان به مهمانی رفته‌اید.


تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی

در سرزمین رویاها آمده:

شما را دعوت می کنند : خبرهای خوش از راه خیلی دور

تعبیر خواب سفره, معنی دیدن سفره در خواب, تعبیر خواب سفره غذا, تعبیر خواب سفره نذری, تعبیر خواب سفره عقد, تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی, تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی

تعبیر خواب دعوت شدن به مهمانی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دعوت برای طعام در خواب، بر گِرد آمدن مردم برای انجام اعمال خیر دلالت دارد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments