تعبیر خواب پرتقال: پرتقال خوردن / پرتقال خونی / پرتقال پوست کنده / درخت پرتقال

تعبیر خواب 🔥 , حرف پ ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب پرتقال: پرتقال خوردن / پرتقال خونی / پرتقال پوست کنده / درخت پرتقال / پرتقال چیدن / پرتقال سبز

تعبیر خواب پرتقال : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب کلی پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال چیدن, تعبیر خواب پرتقال سبز می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب کلی پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال چیدن, تعبیر خواب پرتقال سبز

تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب کلی پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال چیدن, تعبیر خواب پرتقال سبز

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب پرتقال / معنی دیدن پرتقال در خواب

دیدن پرتقال در خواب، برکت و خوشبختی است.

اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می شود.

پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چون از بیماری و گرفتاری خبر می دهد.

دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید.

اگر دیدید که پرتقال می خرید، ناگزیر می شوید چیزهایی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می دهید.

اگر دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید.

تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب کلی پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال چیدن, تعبیر خواب پرتقال سبز

تعبیر خواب پرتقال / معنی دیدن پرتقال در خواب

اگر درخت پرتقال در خانه داشتید، خوب است چون خانواده را گردخود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب نایریکا / کاملترین و جامعترین تعبیر خواب از معبرین ایرانی و خارجی

اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند، حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند.

اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است.

لیلا برات میگوید:

تعبیر خواب پرتقال این است که روزهای خوشی در آینده خواهید داشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب پرتقال خواب شیرینی و کامروائی است .

پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری در خواب ببیند پرتقالی به دست دارد ، تعبیرش آن است که همسری به دلخواه خود پیدا می‌کند .


تعبیر خواب پرتقال خوردن

آنلی بیتون:

تعبیر خواب خوردن پرتقال به خطر افتادن سلامتی است

تعبیر خواب خوردن پرتقال شیرین نشانه خوبی است و به این معنی است که به زودی به آرزوهای دنیوی خود خواهید رسید.

تعبیر خواب خوردن پرتقال ترش نشانه خوبی نیست و نشان دهنده موانع و مشکلات بر سر راه شماست.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر خواب خوردن پرتقال این است که از زندگی تان و جایی که هستید راضی هستید.

شما در جایگاه خوبی هستید.

تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب کلی پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال چیدن, تعبیر خواب پرتقال سبز

تعبیر خواب پرتقال خوردن

تعبیر گر دیگری میگوید:

تعبیر دیگر خواب خوردن پرتقال به این معنی است که نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید

جابر مغربی نوشته است:

اگر خواب دیدی میوه پرتقال را میخوری و ترش مزه است دلیل بر شنیدن خبری تلخ و ناامید کننده است اگر با خوردن پرتقال احساس سیری کردی دلیل بر اینکه به همان میزان از رزق و روزی ات کم شود اگر ببینی پرتقال خیلی آبدار میخوری و لذت می بری دلیل بر فرزند پسر است

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب گلابی: گلابی کال، کرم خورده و گلابی وحشی/ گلابی برای زن باردار

تعبیر خواب پرتقال خونی

شیخ مفید در یکی از کتب خود اورده اند

دیدن پرتقال های خونی و آبدار برای زنان یا دختران به نشانه ی فرزند پسر است یا شنیدن مژده ی به دنیا آمدن بچه ای است.

تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب کلی پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال چیدن, تعبیر خواب پرتقال سبز

تعبیر خواب پرتقال خونی

ابن سیرین درباره رنگ پرتقال ها در رویاهای ما نوشته اند

رنگ قرمز آن به نشانه ی نزاع و کشمکش بخاطر گرفتن زن و یا بخاطر تصاحب معشوق است


تعبیر خواب پرتقال پوست کنده

تعبیر خواب پوست کندن پرتقال نشانه خوبی نیست.

ممکن است به خاطر موضوعی مضطرب و نگران باشید.

تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب کلی پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال چیدن, تعبیر خواب پرتقال سبز

تعبیر خواب پرتقال پوست کنده

اگر ببینی مادرزنت برای میوه ی پرتقال اماده میکند و برایت پوست میگرد و به تو تعارف خوردن میکندنشانه ی بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی است

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید، به معنى جدایى از نزدیکانتان است.


تعبیر خواب درخت پرتقال

تعبیر خواب درخت پرتقال نشانه خوبی است.

در آینده خبری خوب به شما خواهد رسید که زندگی شما را تغییر خواهد داد.

تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب کلی پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال چیدن, تعبیر خواب پرتقال سبز

تعبیر خواب درخت پرتقال

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر دیدن درخت پرتقال در خواب تان سلامتی و موفقیت برای شما است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب تان درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد .


تعبیر خواب پرتقال چیدن

لیلا یرایت:

تعبیر خواب چیدن پرتقال از درخت پرتقال خوب نیست و شادیتان به غم تبدیل می شود

تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب کلی پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال چیدن, تعبیر خواب پرتقال سبز

تعبیر خواب پرتقال چیدن

اگر در خواب تان دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کَنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب کشتن: کشتن برای دفاع / کشتن با اسلحه / کشتن برادر / قصد کشتن من

تعبیر خواب پرتقال سبز

تعبیر دیدن پرتقال کال و سبز در خواب خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید .

تعبیر خواب پرتقال, تعبیر خواب کلی پرتقال, تعبیر خواب پرتقال خوردن, تعبیر خواب پرتقال خونی, تعبیر خواب پرتقال پوست کنده, تعبیر خواب درخت پرتقال, تعبیر خواب پرتقال چیدن, تعبیر خواب پرتقال سبز

تعبیر خواب پرتقال سبز

ابن سیرین درباره رنگ پرتقال ها در رویاهای ما نوشته اند رنگ سبز آن نشانه ی دوستی و کنار گذاشتن کینه و کدورت است.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

نظر خود را ارسال کنید

  Subscribe  
Notify of