تعبیر خواب موش: موش در خانه / تعبیر خواب فضله موش / موش سفید

تعبیر خواب 🔥 , حرف م ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ ۲۰ دیدگاه

تعبیر خواب موش در خانه / تعبیر خواب فضله موش / تعبیر خواب موش ابن سیرین و امام جعفر صادق

تعبیر خواب موش : در این مقاله از وبسایت نایریکا در بخش تعبیر خواب به تعبیر خواب موش در خانه, تعبیر خواب فضله موش, تعبیر خواب موش ابن سیرین, تعبیر خواب موش امام جعفر صادق, دیدن موش تعبیر خواب, موش در خانه نشانه چیست می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب موش, تعبیر خواب موش در خانه, تعبیر خواب فضله موش, تعبیر خواب موش ابن سیرین, تعبیر خواب موش امام جعفر صادق, دیدن موش تعبیر خواب, موش در خانه نشانه چیست

تعبیر خواب موش, تعبیر خواب موش در خانه, تعبیر خواب فضله موش, تعبیر خواب موش ابن سیرین, تعبیر خواب موش امام جعفر صادق, دیدن موش تعبیر خواب, موش در خانه نشانه چیست


تعبیر خواب موش

تعبیر کلی

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر موش، زنی است که به ظاهر باحجاب می‌باشد ولی در باطن «فاسق» است.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن موش در خواب شما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است.

شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست.

خواب ممکن است به شما بگوید که شما زمان زیادی را صرف می‌کنید که رد پای کسی را پنهان کنید.

تعبیر خواب موش, تعبیر خواب موش در خانه, تعبیر خواب فضله موش, تعبیر خواب موش ابن سیرین, تعبیر خواب موش امام جعفر صادق, دیدن موش تعبیر خواب, موش در خانه نشانه چیست

تعبیر خواب موش, تعبیر خواب موش در خانه, تعبیر خواب فضله موش, تعبیر خواب موش ابن سیرین, تعبیر خواب موش امام جعفر صادق, دیدن موش تعبیر خواب, موش در خانه نشانه چیست

تعبیر دیگر این است که موش نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است.

شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی اهمیت اجازه می‌دهید که روی شما تاثیر تمام و کمال بگذارد (مثل خوره شما را بخورد).

خواب ممکن است جناسی از موس کامپیوتر و ارتباط شما با کار یا دنیای مجازی باشد

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است: موش در خواب نمایانگر این است که چیزهای تهدید آمیزی در زندگی شما در جریان هستند بدون آنکه چیستی آن‌ها واضح باشد، دیدن نیمه پنهان خود رویابین با دیگران، نیمه شریرانه طبیعت آدمی، آلودگی و ژولیدگی، زمان مانند موشی زندگی شما را می‌جود و می‌فرساید حتی می‌تواند بیانگر بخش‌های ناخوشایند زندگی رویابین باشد.

گرفتن موش

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی موش گرفته‌ای، یـعـنـی با زنی فاسق ازدواج می‌کنی .

لوک اویتنهاو: در درون یک تله موش: دشمن شکست خورده

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج می‌کنی.

یونگ می‌گوید: دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید.

با وجود اینکه می‌دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می‌دهد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بره: بره های زیاد، بره سیاه و سفید / تعبیر خواب بره بریان

اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می‌شود.

مطیعی تهرانی: اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می‌شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی‌توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.

یونگ می‌گوید: دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط‌تر باشید.

به کسانی که زیادی می‌خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید.

تعبیر دیگر این است که تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت است.

شما نیاز دارید که به دنبال شیوه‌ی بهتری برای انجام چیزی باشید.

خواب دیدن اینکه تله موش کار میگذارید بیانگر این است که مخالفانتان را گول خواهید زد و از آن‌ها زرنگتر خواهید بود.

خواب دیدن اینکه با تله موش، موش می‌گیرید بیانگر این است که از شما سو استفاده می‌شود.

موش و رختخواب

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، یـعـنـی با زنی قصد فساد خواهی کرد.

اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است، یـعـنـی بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود.

خروج موش از بدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از «فرج» او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از «آلت مردی» او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

موش مرده

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:دیدن موش مرده در خوابتان بیانگر این است که به مسائل کوچک اجازه نمی‌دهید که شما را آزار دهد.

شما به ترس هاتان اجازه نمی‌دهید که به چیزی که می‌خواهید راه یابند.

تعبیر دیگر این است که موش مرده بیانگر این است که چیزی هست که شما برای مدت طولانی نادیده ش. گرفته اید یا فراموشش کرده اید

تعبیر خواب کشتن موش

یونگ: خواب دیدن اینکه یک موش را می‌کشید یا به دام می‌اندازید بیانگر این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی می‌سازند (از کاه کوه می‌سازند)

اچ میلر: کشتن موش کور در خواب، بیانگر ناراحتى و نگرانى است.

آنلی بیتون: کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.

تعبیر خواب موش رنگی

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب اسب و اسب سواری: اسب ذوالجناح، گله اسب، نوازش، زایمان اسب سفید

لوک اویتنهاو می‌گوید: موش سفید: ازدواج موفق

اچ میلر مى‌گوید: دیدن موش سفید در خواب، نشانه‌ى نگرانى در انجام یکى از کارها مى‌باشد.

اگر در خواب مشاهده کنید موش صحرایى گرفته‌اید، نشانه‌ى آن است که با یکى از دوستان خود دچار مشکل مى‌شوید.

سایر موارد

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی موش‌های یک‌رنگ بسیاری در خانۀ تو جمع شده‌اند، یـعـنـی به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباسی از پوست موش پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی بد و پلید ازدواج خواهی کرد .

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:خواب دیدن اینکه شما یا کسی، یک موش را می‌خورد بیانگر این است که چیزی وجود دارد که مدام سر وجدان شما غر می‌زند (وجدان شما را می‌آزارد).

شما نیاز دارید که این بار را از روی سینه تان بردارید.

خواب دیدن اینکه موش تعقیب می‌شود بیانگر این است که شما روی پای خود نمی‌ایستید.

شما به دیگران اجازه می‌دهید که به هرکجا می‌خواهند هلتان دهند.


تعبیر خواب موش در خانه

تعبیر خوابِ دیدن موش در خانه به معنی دزد است.

ممکن کسی از آشنایان قصد دزدی از اموال و ثروت شما را داشته باشد.

تعبیر خواب موش, تعبیر خواب موش در خانه, تعبیر خواب فضله موش, تعبیر خواب موش ابن سیرین, تعبیر خواب موش امام جعفر صادق, دیدن موش تعبیر خواب, موش در خانه نشانه چیست

تعبیر خواب موش در خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید .

تعبیرگری می‌گوید:اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.


تعبیر خواب فضله موش

منوچهر مطیعی تهرانی:اگر در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می بینیم خواب ما می گوید زنی به ما صدمه می زند.

تعبیر خواب موش, تعبیر خواب موش در خانه, تعبیر خواب فضله موش, تعبیر خواب موش ابن سیرین, تعبیر خواب موش امام جعفر صادق, دیدن موش تعبیر خواب, موش در خانه نشانه چیست

تعبیر خواب فضله موش


تعبیر خواب موش ابن سیرین

ابن سیرین نوشته موش زنی است به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده.

اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد.

اگر لانه موشی یا سوراخ موشی در خواب ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.

اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید.

تعبیر خواب موش, تعبیر خواب موش در خانه, تعبیر خواب فضله موش, تعبیر خواب موش ابن سیرین, تعبیر خواب موش امام جعفر صادق, دیدن موش تعبیر خواب, موش در خانه نشانه چیست

تعبیر خواب موش ابن سیرین

اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خرس: تعبیر خواب خرس قهوه ای، خرس قطبی سفید، و بچه خرس

اگر در خواب موش بزرگ یا خیلی بزرگی ببینید دشمنی است که به راحتی از سر راه شما برداشته می شود .

دیدن موش حامله یا چاق در خواب دزدی است که به مقصودش می رسد .

اگر دیدید در غذای شما موشی افتاده است یا در حال پختن موش هستید یا پخته شده است مالی به شما رسیده که حلال نیست .

تعبیر خواب موش مرده در غذا یا دیدن فضله موش یا مدفوع موش در خواب بیشتر مربوط به ارثی هست که به شما رسیده که حلال نیست .

کشتن موش در خواب یا دیدن موش کشته شده و مرده ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .

دیدن موش در خانه نشان از دزد است .

دیدن موشهای زیاد در خانه نشان از این هست که افراد خانه قدر زحمات شما را نمی دانند و ظاهر و باطنشان فرق می کند .

دیدن موش در رختخواب یا در قفس نشان از همسری نابکار است .

تعبیر خواب شکار و کشتن موش توسط گربه شانسی است که از نظر مادی برایتان بوجود می آید

تعبیر خواب دیدن موش در لباس یا سر و صورت این است که همسر و فرزندان شما کاری را انجام می دهند که از آن بی اطلاع هستید(کار خوب یا بد)

تعبیر خواب دیدن موش و گربه یا موش و مار کنار هم این است که سختی و بدبختی جلوی راه شما هستند

تعبیر خواب حمله به موش یا موشها این است که دعوایی جلوی راه شماست

اگر در خواب دیدید که موش زاییدید بچه دار می شوید ولی برای تربیت بچه باید بیشتر وقت بگذارید .

اگر درخواب دیدید موش در حال زایمان است نشان از اتفاقی در اطراف شماست .

می تواند دزدی باشد باید مراقب خود و داشته هایتان باشید .

تعبیر خواب موش زخمی دزدی است که به دام می افتد .


تعبیر خواب موش امام جعفر صادق

امام جعفر صادق در همین باره فرموده اند تعبیر خواب موش سفید و قهوه ای بر چند وجه است که هر کدامشان دارای شرایط جداگانه ای است که فقط بستگی به زمان و توضیحات خواب دارد

تعبیر خواب موش, تعبیر خواب موش در خانه, تعبیر خواب فضله موش, تعبیر خواب موش ابن سیرین, تعبیر خواب موش امام جعفر صادق, دیدن موش تعبیر خواب, موش در خانه نشانه چیست

تعبیر خواب موش امام جعفر صادق

  • زن
  • کنیز
  • فرزند
  • منفعت بردن از زنان

اگر کسی خواب ببیند که موشی به منزل وی رفته است و او از این اتفاق نترسیده و یا حتی سعی کند به موش خوراکی بدهد نشانگر بزرگ مادر یا حالت والای مادری است،

اگر آن موش را در اتاق خودش ببیند، چنانچه اتاق کوچک و به نحوی آب در آن باشد دلیل رحم و شفقت است.

اگر دیدی موش سفید و با جثه بسیار بزرگ را دیدی که در پشت در خانه است و تولید مثل کرده است نشان زنی به عنوان مادر یا زنی است که محبت و عطوفت مادر را دارد،

اگر تعداد زیادی موش را با رنگ های مختلف دید که به خانه او آمدند و در حمام یا هر یک از اتاق های خانه جمع شده اند دلیل آن باشد که عده‌ای از زنان با او ارتباط دارند و سرو کارش با زنان است.

اگر توانستی با موش صحبت کنی و متقاعدش کنی از منزلت برود و اگر برفت نشان دهنده اندیشه‌ای نو و والا است که به دانش و کارش رونق و اعتبار می‌دهد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
20 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
سون
فروردین ۴, ۱۳۹۹ ۵:۲۸ ق.ظ

سلام من خواب دیدم تو خونه مامانم از خواب بیدار شدم رفتم سرویس بهداشتی اونجا یه موش طوسی رنگ کوچیک دیدم اولش فکر کردم خواب آلود هستم و عینک نزدم اونطوری می بینم اما بعد دیدم درست دیدم بعد لحافی که تو خونه خودم رو می کشم رو روش انداختن رفتم مامانم رو صدا زدم با داداشام اودیم همه جا رو گشتیم نبود بعد رفتیم تو حیاط اونجا زیر یه نایلون دیدم دمپایی همسایه رو روش گداشتم و لهش کردم همسایمون هم گفت با دمپایی من؟ لااقل قشنگ بشورش بعد یه سنگی برداشتم گذاشتم رو موشه که از اب اون… بیشتر بخوانید »

وحید
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰ ۳:۴۴ ق.ظ
Reply to  سون

چقد خشن😂😂😂

فاطمه
فروردین ۶, ۱۳۹۹ ۱:۲۴ ق.ظ

سلام من چند وقت پیش خواب دیدم تعداد خیلی از موش زیاد در خانمان است ازداخل خانمان فرار کردیم رفتیم خونه خواهرم بازهم آن جا همین بود پراز موش تعبیرش چیست؟

...
فروردین ۹, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۱ ب.ظ

خوب بود تعبیرش جوابمو گرفتم

رویا
فروردین ۱۵, ۱۳۹۹ ۷:۳۸ ق.ظ

سلام خسته نباشید
من خانمی مجرد هستم و با پدرم زندگی میکنم دیشب خواب دیدم دوتا موش تو خونه هست که یکی سفید بود اون یکی خاکستری بود. تقریبا داد زدم و روی میز رفتم پدرم موشهارو کشت و سر جفتشون جدا شد از تنشون
تعبیرش چیه؟
ممنون

وحید
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰ ۳:۴۴ ق.ظ
Reply to  رویا

هم جلو خوشبختیتو میگیره هم بدبختی

ماریا
فروردین ۲۰, ۱۳۹۹ ۳:۱۸ ق.ظ

سلام

سبا
فروردین ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۴۲ ق.ظ

سلام من خواب دیدم خونه پدربزرگمم هیچکس نیست من دارم تلوزیون میبینم یکمم بخاطر تنهایی ترسیدم بعد یه موش سیاه سفید میبینم میرم نزدیکش بعد دارم باخودم فکر میکنم میگم ادم اگه موش باشع باید یه موش قوی باشه??بعد با یه چوب هی موشرو اینور اونور میکنم میگیرم بغلم فشارش میدم میزارم پایین یهو موشه حمله میکنه رو صورتم منم از خواب یهو پریدم??چیست تعبیر؟!؟؟؟

سون
مرداد ۵, ۱۳۹۹ ۲:۳۷ ق.ظ

سلام خواب دیدم تو خونه پدریم طبقه اول با مامانم هستیم داریم خونه تکانی می کنیم چند تا بچه موش طوسی رنگ تو بالای حموم و تو خونه میرن این ور و اون ور، آخرش رفت تو راه پله منم در رو بستم مامانم با جارو افتاد دنبالشون که نتونست بگیره تو سر یکی از بچه موشا زد اما باز اون در رفت، بعد اومد تو خونه ناهار بذاره منم گفتم باید لونشونو پیدا کنم رفتم دیدم پایین در اتاق جلویی یه جایی است که از دو طرف شیشه داره و یه موش ماده بزرگ طوسی رنگ اونجا هست زودی… بیشتر بخوانید »

Amir
شهریور ۲۷, ۱۳۹۹ ۱:۱۳ ب.ظ

من خواب دیدم کلی موش کوچیک زرد یا قهوای خیلی روشن از سوراخ موش بزرگه پشت تلویزیون میان بیروت و به میرن توی حیاط خونه یکی از اون موش ها رو میگیرم و باهاش صحبت میکنم موشه خیس بود ولی مفهمید چی میگم رو ی دیوار خونمون هم یه خروس سفیدلاغر بود لاغر که نه ولی پرهاش یکم کثیف بودن برای همین لاغر میزد هرچی خواستم از دست گربه نجاتش بدم نوکم زد گربه هم نزدیک نمییومد چون ازم میترسید…تعبیرش چیه ؟؟

ستاره
آذر ۱۳, ۱۳۹۹ ۹:۱۰ ق.ظ

خواب دیدم چند تا کامیون هویج برای فروش بود، ی موش بزرگ با ی دم بلند هم رو ی گاری نزدیک اون هویج ها نشسته بود داشت هویج میجوید و من از اون موش چندشم میشد خیلی دوست دارم تعبیر خوابم رو بدونم، البته خواب موش زیاد میبینم

صحرا
آذر ۲۳, ۱۳۹۹ ۸:۵۴ ق.ظ

سلام خواب دیدم دارم برنج پاک میکنم که فضله موش میبینم چند تا رو در اوردم در حال شستشو دیدمند تا دیگه هست یه دونه در اوردم. نمیدونم چطوری شد که توی دهنم فضله موش احساس کردم بد مزه بود تف کردم بعدش در حال پاک مردن دیدم یه بچه مار سفید رنگ دیدم ترسیدم گفتم قاشق بیارم با قاشق هم بزنم نکنه نیش بزنه . بلند شدم یه مار بزرگ سفید تو خونه دیدم شوهرم گفت خودم گذاشتم بیاد کاری به مار نداشته باش نمیدنم تعبیرش چیه

مژگان
دی ۱۲, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۲ ق.ظ

سلام خسته نباشید من دیشب نزدیکای صبح خواب دیدم که میخواستم لباس بشورم ولی توی سبد لباس موش رنگ روشنی حالت قهوه ای مانند میبینم که ترس جیغ میزنم ولی همسرم اونو با دست میگیره و نشون میده که نترسم و بعد من در بین اجر های دیوار متوجه تکون خوردن چیزی میشم وقتی خم میشم و نگاه میکنم دو تا از همون موش ما بین دیوار میبینم این یعنی چی؟ میشه لطف کنید و به ایمیلم بفرستید تعبیرش رو

علیرضا
دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۷:۰۱ ق.ظ

دمتون گرم واقا. من خواب دیده بودم تعدادی موش سفید در خانه من است و تولید مثل میکنند. من تعبیرمو فهمیدم

ابراهیم
اردیبهشت ۳, ۱۴۰۰ ۵:۰۰ ب.ظ
Reply to  علیرضا

سلام من دیشب میخواستم برم در قهوه خانه ببندم دیدم یه موش مریض نشسته بعد به رفیقم گفتم اومد بوردیم انداختیمش

ناشناس
بهمن ۲, ۱۳۹۹ ۲:۰۹ ب.ظ

سلام.من خواب دیدم ی موش سبز بزرگ رو گرفتم بعد ی موش خاکستری کوچک رو هم گرفتم داخل نایلون گذاشته بودم
که ببرم بیرون به دفعه دیدم نیست فرار کرد موش کوچک رو دیدم خواستم دوباره بگیرم اما فرار کرد دیدم موش بزرگ
سبز هم نیست انگاری توی خونم یا اتاقم شاید بودم.تعبیرش چیه؟

F
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۹ ق.ظ

سلام من خواب دیدم خونه خاله مامانم رفتیم وقتی وارد شدم خونه پر از موش طوسی و پر از فضله موش بود لطفا تعبیرش رو برام توضیح بدین

Ayeh
اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰ ۱:۰۷ ق.ظ

سلام .. من خواب دیدم که یه موش با یه جثه بزرگ و شیطانی پشت در ورودی(داخل)خانن ایستاده و به شدت ترسیده بودم و وقتی به مادرم گفتم(در خواب)گفت ولش کن .. این تعبیرش چی میشه اون موش سعی داشت وارد خونه بشه

وحید
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰ ۳:۴۳ ق.ظ

سلام تعبیر اینکه دوست صمیمی ی موش بزرگ بیاره خونه ت چیه؟

هدیه
مرداد ۲۸, ۱۴۰۱ ۱۰:۲۱ ب.ظ

منم خواب دیدم در خانه ی پدری هستم و زیر لحافم موش بوده و اون موش ها تعدادشان بیشتر شده و من فرار میکنم و میترسم فقط