تعبیر خواب خر (الاغ): تعبیر خواب کامل حضرت دانیال، ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 , حرف خ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ ۳۲ دیدگاه

تعبیر خواب خر (الاغ) حضرت دانیال، ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب خر (الاغ) : در این مقاله از تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب خر (الاغ) از زبان ابن سیرین، دانیال نبی، حضرت یوسف و دیگر معبران خارجی می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب خر (الاغ) از زبان ابن سیرین، دانیال نبی، حضرت یوسف و دیگر معبران خارجی

تعبیر خواب خر (الاغ) از زبان ابن سیرین، دانیال نبی، حضرت یوسف و دیگر معبران خارجی

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


۱-تعبیر خواب خر

تعبیر کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر خر ماده، زن یا «کنیزک» است.

آنلی بیتون میگوید:

دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با ان می توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند.

اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه ان است که به جمعی وارد میشود که سالها آرزوی آشنایی با ان‌ها را داشت.

اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید، نشانه ان است که ارث کلانی بشما می رسد.


بدست آوردن خر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، یـعـنـی درِ خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای، یـعـنـی به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید خری بشما هدیه می دهند یا خری میخرید، علامت ان است که به مقامی رفیع دست می یابید، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد.


عوض کردن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون می‌کند، ‌‌‌‌‌

جابر نیز می‌گوید:

اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد، یـعـنـی حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد، یـعـنـی حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد .

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای، یـعـنـی از «پادشاه» به تو مال و منفعت می‌رسد.


سوار خر شدن

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد:

خر سیاه: یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.

خر سفید: یـعـنـی به عزت و جاه دنیا می‌رسی.

خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی.

خر سرخ: یـعـنـی به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی. خر زرد: یـعـنـی بیمار می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، یـعـنـی زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، یـعـنـی حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، یـعـنـی از دنیا می‌روی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری).

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از خر افتاده‌ای، یـعـنـی فقیر می‌شوی.

اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، یـعـنـی کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارتند از: ۱- بخت و اقبال ۲- کامیابی و بهره‌مندی ۳- مرتبه ۴- فرمانروائی.

آنلی بیتون :

خر سواری در خواب، نشانه به کار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است.

و این که زنان شرور موجب دردسر می شوند.

اگر در خواب خری بشما لگد بزند، نشانه ان است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید.

اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته‌اید، علامت ان است که زنانی راکه از چاپلوسی لذت می برند به راه درستی هدایت می کنید.

اگر خواب ببینید کودکان خرسواری میکنند، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است.

اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید، علامت ان است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می شوید، اگر عشاق چنین خوابی ببینند، نشانه اختلافات و جدایی است.

اگر خواب ببینید سوار بر خر شده‌اید، علامت ان است که از سرزمین‌های‌ بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت.

اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید، علامت ان است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی بشما خواهد رسید.

اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می کنند، علامت ان است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می‌دارند و موجب می شوند که نسبت به حقوق انسان‌ها عادلانه فکر کنید.


صدای خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … اِنَّ اَنکَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ _… که نامطبوع‌ترین آوازها آواز خران است (لقمان-۱۹).

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، یـعـنـی زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می کند، علامت ان است که فردی هرزه و لاابالی می خواهد در حضور دیگران بشما اهانت کند.

اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید، نشانه ان است که ثروتی بشما می رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می‌پیوندد.


خوردن گوشت خر

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی گوشت خر می‌خوری، یـعـنـی از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.

اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

تعبیر خواب خر (الاغ) از زبان ابن سیرین، دانیال نبی، حضرت یوسف و دیگر معبران خارجی

تعبیر خواب خر (الاغ) از زبان ابن سیرین، دانیال نبی، حضرت یوسف و دیگر معبران خارجی


اندام خر

چشم: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، یـعـنـی در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی.

اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری).
سم خر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سُم خر، مال و اموال می‌باشد.

اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

نعل خر: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نعل خر داری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

دم خر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دم خر در دست داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.

دست و پا: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است، یـعـنـی خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی.


بار خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خر تو قوی و پرزور است و به خوبی بار می‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت سهل و آسان خواهد بود، ولی اگر ضعیف و کم زور است و به خوبی بار نمی‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت به سختی انجام می‌گیرد (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی بار سنگینی روی خر گذاشته‌ای و خودت هم روی بارها نشسته‌ای، یـعـنـی به حدی ثروتمند می‌شوی که حساب اموال خودت را از دست می‌دهی.

رفتار و اندام مثل خر

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مانند خر می‌روی، یـعـنـی دچار تنگدستی می‌شوی، ولی عمر طولانی خواهی داشت.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پای تو مثل پای خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر ببینی مثل خر سم داری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که عمر خود را به شادی و خوشی می‌گذرانی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی سم‌های تو افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مثل خر دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود .

همراهی خر با حیوانی دیگر

قاطر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با قاطری همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از سفر به دست می‌آید.

اسب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با اسب همراه شده است، یـعـنـی معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق «پادشاه» می‌رسد، ولی با ظلم و ستم.

گوسفند: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، یـعـنـی مال و اموال تو از جائی حلال می‌باشد .

کُرّه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با کُرّه‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش تو از دزدی خواهد بود.

پرنده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق کسی به دست می‌آید که تعبیر آن پرنده به آن شخص مربوط می‌باشد [مثلا اگر با عقاب همراه بود، مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق پادشاه به دست می‌آید؛ برای اطلاع بیشتر به تعبیر همان پرنده مراجعه شود].


سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خر تو مرد، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

جابر مغربی می‌گوید:

اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی، یـعـنـی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خر تو دزد شده است، یـعـنـی زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.

اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است، تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می‌باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر کسی که خر کرایه می‌دهد، حکومت کردن و مدیریت نمودن است، و همچنین کسی است که کارها را برقرار می‌کند و نظم و سر و سامان می‌دهد، و همچنین کسی است که از معاش و تامین مایحتاج زندگانی نگهداری و حمایت می‌کند.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر گله‌بانی و چوپانی و چراندن خر، بخت و اقبال می‌باشد.

اگر ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار لطمه و آسیب خواهد شد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر خرهای بسیاری را ببینی، یـعـنـی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای خر عبارتند از: ۱- بخت ۲- کامیابی و بهره‌مندی ۳- فرمانروائی ۴- مال ۵- زن ۶- شادی ۷- عزت ۸- اقبال ۹- بزرگی ۱۰- درجه و رتبه و مرتبه

منوچهر مطیعی تهرانی :

خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما میگوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمیکند و نشان نمیدهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی تواند بد باشد.

چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر ان جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی بشما میشود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب میکنید.اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت‌های‌ خوب زندگی است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
32 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments