تعبیر خواب کرم در بدن انسان، در غذا، در دندان، در مدفوع / ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 , حرف ک ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ۲۵ دیدگاه

تعبیر خواب کرم: تعبیر خواب کرم در بدن انسان، در غذا، در دندان، در مدفوع / تعبیر خواب کرم ابن سیرین / تعبیر خواب کرم سفید

تعبیر خواب کرم : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب کرم, معنی دیدن کرم در خواب, تعبیر خواب کرم در بدن انسان, تعبیر خواب کرم در غذا, تعبیر خواب کرم ابن سیرین, تعبیر خواب کرم در مدفوع, تعبیر خواب کرم سفید در موی سر, تعبیر خواب کرم در دندان می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب کرم, معنی دیدن کرم در خواب, تعبیر خواب کرم در بدن انسان, تعبیر خواب کرم در غذا, تعبیر خواب کرم ابن سیرین, تعبیر خواب کرم در مدفوع, تعبیر خواب کرم سفید در موی سر, تعبیر خواب کرم در دندان

تعبیر خواب کرم, معنی دیدن کرم در خواب, تعبیر خواب کرم در بدن انسان, تعبیر خواب کرم در غذا, تعبیر خواب کرم ابن سیرین, تعبیر خواب کرم در مدفوع, تعبیر خواب کرم سفید در موی سر, تعبیر خواب کرم در دندان

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


معنی دیدن کرم در خواب / تعبیر خواب کرم

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن کرم در خواب، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.

تعبیر خواب کرم, معنی دیدن کرم در خواب, تعبیر خواب کرم در بدن انسان, تعبیر خواب کرم در غذا, تعبیر خواب کرم ابن سیرین, تعبیر خواب کرم در مدفوع, تعبیر خواب کرم سفید در موی سر, تعبیر خواب کرم در دندان

معنی دیدن کرم در خواب / تعبیر خواب کرم

اچ میلر می‌گوید:

دیدن کرم خاکى در خواب، نشان ‏دهنده‏ پیدا کردن یک دوست خوب است.

اگر خواب ببینید که از کرم خاکى براى ماهیگیرى استفاده مى‏کنید، نشانه‏ آن است که در تصمیم ‏گیرى دچار تردید می‌شوید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب مهمانی و سفره غذا: مهمانی دادن مرده / تعبیر خواب خویشاوندان و مهمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می‌رسد.

اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می‌ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می‌ترساند.

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می‌خورید کرم هست پولی نصیبتان می‌شود که به دل شما نمی‌نشیند و با اینکه سودی عایدتان می‌گردد از آن خوشحال نمی‌شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب کرم : قربانی دسیسه و خیانت خواهید شد .

کرمها بعد از باران بیرون می آیند : دوستان شما را به خجالت می اندازند .


تعبیر خواب کرم در بدن انسان

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خارج شدن کرم از بدن در خواب، به برطرف شدن غم و اندوه تعبیر میشود.

دیدن کرم در شکم و روده، به فرزندان شخص دلالت میکند که در حال خوردن مال و دارایی او هستند.

تعبیر خواب کرم, معنی دیدن کرم در خواب, تعبیر خواب کرم در بدن انسان, تعبیر خواب کرم در غذا, تعبیر خواب کرم ابن سیرین, تعبیر خواب کرم در مدفوع, تعبیر خواب کرم سفید در موی سر, تعبیر خواب کرم در دندان

تعبیر خواب کرم در بدن انسان

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی.

مطیعی تهرانی:

اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلاً زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم‌ها از خون و گوشت شما تغذیه می‌کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می‌برند و چنان آرام زیان می‌رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی‌دهید ولی همان زیان‌های اندک پس از چندی شما را از پای در می‌آورند.

آنلی بیتون:

اگر دختری خواب ببیند که کرم‌ها روی تن او می‌خزند، علامت آن است که خواهان زندگی پر تجمل و مادی است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب شله زرد (معنی دیدن شله زرد در خواب چیست)

اگر در خواب موفق شود کرم‌ها را بکشد، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می‌سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت.

در سر زمین رویاها آمده:

کرمهای خاکی روی بدن شما هستند : ثروتمند خواهید شد .

کرمها روی بدن فرزندان شما هستند : خطر بیماری عفونی


تعبیر خواب کرم در غذا

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می‌شود که در نتیجه زیان می‌بینید.

اگر در خواب کرم درون غذای‌تان دیده‌اید، به معنی آن است که کسانی از همکاران‌تان ممکن است به شما حسادت کنند.

تعبیر خواب کرم, معنی دیدن کرم در خواب, تعبیر خواب کرم در بدن انسان, تعبیر خواب کرم در غذا, تعبیر خواب کرم ابن سیرین, تعبیر خواب کرم در مدفوع, تعبیر خواب کرم سفید در موی سر, تعبیر خواب کرم در دندان

تعبیر خواب کرم در غذا

شما در کار موفقیت‌های زیادی داشته‌اید و سایرین این را دوست ندارند.

ممکن است شخصی وجود داشته باشد که بخواهد به شما آسیب بزند چون می‌خواهد مانع موفقیت‌تان بشود.

این خواب به شما هشدار می‌دهد اگر قرار است هر نوع قراردادی را امضاء کنید یا پروژه‌ی جدیدی را آغاز کنید هوشیاری و مراقبت به خرج بدهید.

یادتان باشد که ممکن است نارفیقان زیادی اطراف‌تان را پر کرده‌ باشند.


تعبیر خواب کرم ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر کسی در خواب ببیند که کرمی از بینی او خارج گردید نشانه آن است که خداوند به او فرزندی عطا خواهد کرد.

اگر مردی در خواب ببیند که از آلت تناسلیش کرم خارج می‌شود بیانگر این است که فرزندش ضعیف و فرومایه گردد.

تعبیر خواب کرم, معنی دیدن کرم در خواب, تعبیر خواب کرم در بدن انسان, تعبیر خواب کرم در غذا, تعبیر خواب کرم ابن سیرین, تعبیر خواب کرم در مدفوع, تعبیر خواب کرم سفید در موی سر, تعبیر خواب کرم در دندان

تعبیر خواب کرم ابن سیرین

اگر ببینی کرم های زیادی در خانه ی تو هستند به علامت دشمنان پنهانی هستند که سعی بر نابودی شما دارند و هدفی به جز تخریب شما ندارند

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دزد: تعبیر خواب دزد خواستگار / دزدیدن طلا، ماشین، وسایل، بچه / دزدی رفتن

اگر زن مجردی خواب ببیند در حال آشپزی کردن است و در میان غذایش کرمی به رنگ سفید مشاهده کرد این به نشانه ی این است که در حق معشوق فعلی خود یا کسی که به او علاقه و عشق می ورزد خیانت میکند و بزودی او را ترک میکند و اگر متاهل بود و چنین رویایی را دید ممکن است در حق شوهر یا فرزندش چنین گناه یا خطایی را مرتکب شود که البته با یک ابروریزی همراه است


تعبیر خواب کرم در مدفوع

معنی دیدن مدفوع در خواب مال و ثروت است و وجود کرم در ان می تواند به این معنی باشد که این مال مشکوک به حرام است و باید با دقت بیشتری آن را بررسی کنید.

تعبیر خواب کرم, معنی دیدن کرم در خواب, تعبیر خواب کرم در بدن انسان, تعبیر خواب کرم در غذا, تعبیر خواب کرم ابن سیرین, تعبیر خواب کرم در مدفوع, تعبیر خواب کرم سفید در موی سر, تعبیر خواب کرم در دندان

تعبیر خواب کرم در مدفوع


تعبیر خواب کرم سفید در موی سر

قدیمی تر ها تعبیر خواب دیدن کرم سفید در بدن را به نشانه ی مال و ثروت یاد کرده اند

تعبیر خواب کرم, معنی دیدن کرم در خواب, تعبیر خواب کرم در بدن انسان, تعبیر خواب کرم در غذا, تعبیر خواب کرم ابن سیرین, تعبیر خواب کرم در مدفوع, تعبیر خواب کرم سفید در موی سر, تعبیر خواب کرم در دندان

تعبیر خواب کرم سفید در موی سر


تعبیر خواب کرم در دندان

آنلی بیتون میگوید:

اگــر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است، نشانه آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

تعبیر خواب کرم, معنی دیدن کرم در خواب, تعبیر خواب کرم در بدن انسان, تعبیر خواب کرم در غذا, تعبیر خواب کرم ابن سیرین, تعبیر خواب کرم در مدفوع, تعبیر خواب کرم سفید در موی سر, تعبیر خواب کرم در دندان

تعبیر خواب کرم در دندان

اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است، نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت.

طرحها، نیمه تمام متوقف خواهـد شد، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت. و سیستم عصبی اندامتان دچـار اختلال خواهد گردید.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
25 Comments
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
Abbas,s.b
دی ۱۱, ۱۳۹۸ ۷:۲۵ ب.ظ

تعبیر خواب مغز کرم خورده چیست

abozar
اسفند ۱۵, ۱۳۹۸ ۲:۰۶ ق.ظ

سلام با عرض مغذرت. خانمم خواب دیده که کرم های زیادی از گونه ی صورتم بیرون اورده

سید
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹ ۸:۴۱ ق.ظ
Reply to  abozar

منم هم امشب عین خواب را دیدم

sh
اسفند ۲۳, ۱۳۹۸ ۵:۰۶ ق.ظ

تعبیره خواب سگ کوچولوم تنش کرم گذاشته بود من بیرون میکشیدم

mina2020
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸ ۱۲:۴۸ ق.ظ

سلام. ساعت نزدیکه ۴صبحه ازخواب بیدارشدمو ترسیدم ۲۸اسفند۹۸٫
خواب دیدم دستوصورتمودارم میشورم ،میرم جلو آیینه میبینم گوشه چشمم خونمردگی بزرگی ایجادشده . میرم به پدرومادرم که سرسفره نشستن میگم، مامان چشماموببین چیشده،یهومیبینم ازآرنج دستم تا پایین خط عمیقی و ورم های بادکرده ایجادشده ،کرم روی دستم داشت داخلش حرکت میکردودیدم دسته چپمم کرم داره داخلش راه میره حرکت میکنه.بادستم نمیزاشتم کرم ازدستم خارج بشه و بره توقسمت هایه دیگه بدنم ، به مادرم میگفتم مامان درش بیار کرم زده دستام وهمینطورسفت گرفتم دستاموکه ازخواب پریدم

تعبیر خواب
فروردین ۲۶, ۱۳۹۹ ۷:۳۸ ق.ظ
Reply to  mina2020

خواب که یکبار ببینی یا دم صبح نباید جدی بگیری

Fatemeh
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳ ق.ظ
Reply to  mina2020

فیلم زیاد میبینی شما😂

صالح
فروردین ۲۴, ۱۳۹۹ ۸:۱۴ ب.ظ

سلام تعبیر خواب گنه وکرنک رویه بدن انسان

عسل
فروردین ۲۹, ۱۳۹۹ ۷:۰۸ ب.ظ

سلام
وقت بخیر
خواب دیدم در منزل در دو قسمت ظاهرا اذوقه و خوراکی مثل خشکبار بود وانجا نگهداری میکردم و شاید سفره نان که رفتم سراغشون و دیدم لابه لای انها پر از کرمهای درشت سفید رنگ زنده هست که بین انها می لولیدند ..من خوشحال شدم که منبع الودگی رو پیدا کردم و میگفتم حتما برمیگردم و کاملا تمیز میکنم ..حتی برای تمیز کردنش نقشه و برنامه هم داشتم ..که چکنم .
ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگین

خانم سین
شهریور ۱۶, ۱۳۹۹ ۱۲:۳۲ ب.ظ
Reply to  عسل

عزیزم شما مالت به حرام آغشته ست و بعدها متوجه خواهی شد و در صدد رفع این حرام بر خواهی آمد

چاله چاله
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۴۸ ق.ظ

سلام دیشب خواب دیدم یک تار مویم کرم زده ومن باید دستم را میگرفتن و کرمها را خارج میکردم وقتی بیدار شدم ترسیده بودم

حدیث
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹ ۴:۰۵ ق.ظ

سلام من توی خواب دیدم که از دستم کرم های سیاه وسفید خارج میشن و بابام یکی یکی داره همشونو میکشه بیرون ومنم فشار میدم کرما بیاد بیرون میشه بگید تعبیرش چی میشه ممنون

شهلا
خرداد ۱۳, ۱۳۹۹ ۹:۰۶ ق.ظ

خواب دیدم گوسفند بهم حمله کرده بعد رحمم پر از کرم شد و از رحمم همش کرم میومد بیرون اینقدر زور زدم تا اخر یکی مونه بود اونم در اومد ولی خیلی ترسیدم

ناهید
دی ۱۷, ۱۳۹۹ ۷:۵۰ ق.ظ
Reply to  شهلا

منم تقریبا همین خواب ودیدم فقط گوسفند حمله نکرده بود،فقط دیدم کرم ریز از داخل رحمم میریزن بیرون تا اخرش که تموم شد ،تعبیرش چیه

سحر
خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۸:۵۹ ب.ظ

خسته نباشین چند وقت پیش در حال دیدن خواب ی خرابه ایی ک در حال خراب شدن و ب لرزه در اومدن اون خرابه و ریختن سقفش به روی زمین بودم همونطور ک این خاک ها می ریخت کرم های سفید بزرگ و و کوچیک از سقفش به روی من میریختنو و منم اون کرمارو از خودم جدا دور میکردم.خواستم بدونم تعبیری داره یان

سلین
تیر ۱۸, ۱۳۹۹ ۷:۵۸ ق.ظ

سلام
دیشب تو خواب دیدم از واژنم کلی کرمهایی که بسیار بزرگ بود و تقریبا شبیه مارهای کوچک بود بیرون می اومد همشونو با دستم بیرون کشیدم انداختم تو توالت تعدادشون زیاد بود همه رو در آوردم تا آخر تموم شد
رنگشون هم تقریبا سیاه بود که خونی شده بودن یعنی رو سر و بدنشون خون بود

الهام
مرداد ۱, ۱۳۹۹ ۵:۳۸ ق.ظ

سلام من تعبیرخوابم رونمیتونم پیداکنم خواب دیدم لایه موهای سرم کرم ابریشم سبز داره ولی یکی یکیشون رو ازروی موهام انداختم بیرون نفهمیدم تعبیرش چی میشه

عارفه
مرداد ۲, ۱۳۹۹ ۹:۳۲ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که جوش سر سیاه صورت در میاوردم و فشار دادم که دوتا کرم از صورتم اومده بیرون کوچک بودن یکیش سفید بود سرش مشکی یکیش کامل مشکی بود بازم دوباره مشغول جوش شدم دیدم باز همون کرما در اومدن و بعد انداختمشون زمین کشتمشون

آریا
دی ۳۰, ۱۳۹۹ ۲:۵۷ ب.ظ
Reply to  عارفه

منم دیدم

فاطمه
مرداد ۱۶, ۱۳۹۹ ۲:۱۷ ق.ظ

سلام،اول صبح،گرگ ومیش بود خواب میدیدم حالت تهوع دارم هربالا اوردن یه عالم کرم خاکی ازحلق ومعده ام با استفراغ میریخت بیرون،،،وای که چقدربد بود

زهره
مرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۶:۱۰ ق.ظ

سلام.خواب دیدم از گوشم کرمی رو کشیدم بیرون.تعبیرش چیه؟

Azam
مرداد ۲۸, ۱۳۹۹ ۹:۳۵ ق.ظ

سلام، خواهرم فوت شده خواب دیدم دارم پسر خواهرمو که الان ۳۰ سالشه ولی تو خواب انگار چند ماهش بود و وروی مبل خونه رو با ادرارش خیس کرده بود تو ظرفشویی میشورم اما یهو خواهرم تو یک وان کلی کرمای کوچک و بزرگ گذاشته تو سینک و میخواست بچه رو تو اون وان بشورم اما من با عصبانیت وانی که توش کرم بود گذاشتم پایین و نذاشتم بچه با اونا بازی کنه قصد داشتم بعد از شستن بچه کرمارو بندازمشون بیرون، الانم با دیدن این خواب خیلی نگرانم

آریا
دی ۳۰, ۱۳۹۹ ۲:۵۸ ب.ظ

تعبیر خواب اینکه کرم سیاه از سینه ام بیرون می کشم چیست؟؟

سارا
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹ ۶:۵۹ ق.ظ

سلام من خواب دیدم کرم سفید از تو قفسه سینم میاد بیرون ولی تاخواستم بگیرم بیرون بیارمش باز رفت داخله بدنم تعبیرش چیه

Fatemeh
فروردین ۱۹, ۱۴۰۰ ۱:۳۵ ق.ظ

سلام من نزدیک ۵ یا ۵و نیم صبح خواب دیدم یه جا با اقوام دورهم هستیم من مچ دستم یه قسمتش باد کرده بود توش یه چیزی حرکت میکرد اینقدر مچم دست کاری کردم مثل تاول ترکید دیدم توش دوتا کرم صورتی تپل چند تا ریز و درشت سفید بودبا شوهرم دوییدیم وسط حیاط یکی یکی کرم ها رو بیرون کشیدم