تعبیر خواب گلابی: گلابی کال، کرم خورده و گلابی وحشی/ گلابی برای زن باردار

تعبیر خواب , حرف گ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

تعبیر خواب گلابی: گلابی کال، گلابی کرم خورده و گلابی وحشی/ گلابی برای زن باردار / تعبیر خواب درخت گلابی و سیب و موز و چیدن از درخت چیست

تعبیر خواب گلابی : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب درخت گلابی و سیب, تعبیر خواب چیدن سیب و گلابی از درخت, تعبیر خواب گلابی کرم خورده, تعبیر خواب گلابی وحشی چیست, تعبیر خواب موز و گلابی می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب کلی گلابی, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب درخت گلابی و سیب, تعبیر خواب چیدن سیب و گلابی از درخت, تعبیر خواب گلابی کرم خورده, تعبیر خواب گلابی وحشی چیست, تعبیر خواب موز و گلابی

تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب کلی گلابی, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب درخت گلابی و سیب, تعبیر خواب چیدن سیب و گلابی از درخت, تعبیر خواب گلابی کرم خورده, تعبیر خواب گلابی وحشی چیست, تعبیر خواب موز و گلابی

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب گلابی / معنی دیدن گلابی در خواب

ابراهیم کرمانی :

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی می خورد نشانه این است که سود و منفت بدست می آورد.

اگر در بیداری فصل گلابی باشد و فردی در خواب ببیند که گلابی سبز و شیرینی می خورد نشانه این است که به آرزوها و خواسته هایش می رسد.

تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب کلی گلابی, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب درخت گلابی و سیب, تعبیر خواب چیدن سیب و گلابی از درخت, تعبیر خواب گلابی کرم خورده, تعبیر خواب گلابی وحشی چیست, تعبیر خواب موز و گلابی

تعبیر خواب گلابی / معنی دیدن گلابی در خواب

ابن سیرین :

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی ترش و بد مزه ای می خورد نشانه غم و اندوه برای خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی سرخ شیرین یا گلابی سبز می خورد نشانه این است که مال و اموالی بدست می آورد و اگر در بیداری فصل گلابی باشد چنانچه خواب بیننده در خواب گلابی سبز و شیرینی بخورد بیانگر این است که مال حلال بدست می آورد.

اگر فصل گلابی نباشد و فردی در خواب ببیند که گلابی زرد می خورد نشانه این است که به بیماری مبتلا می شود.

امام صادق :

تعبیر خواب گلابی از دیدگاه امام صادق بر ۵ وجه زیر است :

  • ثروتمندی
  • مال حلال
  • زن
  • رسیدن به خواسته ها و آرزو
  • منفعت و سود

آنلی بیتون :

تعبیر خواب گلابی خوردن بیانگر کسب توفیقی اندک در زندگی و تحلیل رفتن سلامت خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی می چیند نشانه این است که بعد از ناامیدی اتفاقات خوشایند و دلپذیری برای وی رخ می دهد.

منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی سبز و رسیده و خوش طعمی از درخت می کند و می خورد و یا از ظرف میوه گلابی را با این خصوصیات برمی دارد و می خورد نشانه این است که به مراد دل و آرزوهایش می رسد.

دیدن گلابی زرد در خواب دارای تعبیر خوبی نیست و دیدن این خواب برای خواب بیننده نشانه بیماری و رنجوری است.

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی لکه دار می خورد نشانه این است که عیش وی منقض می شود و نقصانی در کامروایی او بوجود می آید.

آنلی بیتون :

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی طلایی رنگی که از شاخه درخت آویخته شده است تعریف می کند نشانه این است که اقبال و شانس وی در زندگی از قبل امیدوارکننده تر خواهد شد.

تعبیر خواب پختن گلابی نشانه داشتن روابط عاشقانه کم دوام و کوتاه مدت است.

اگر فردی در خواب ببیند که از گلابی کمپوت درست می کند بیانگر این است که از نظر فکری تغییر می کند.


تعبیر خواب گلابی کال

تعبیر خواب گلابی نارس و کال در خواب نشانه دوستی فریبکار است که به زودی به فریب آن پی می برید.

تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب کلی گلابی, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب درخت گلابی و سیب, تعبیر خواب چیدن سیب و گلابی از درخت, تعبیر خواب گلابی کرم خورده, تعبیر خواب گلابی وحشی چیست, تعبیر خواب موز و گلابی

تعبیر خواب گلابی کال

تعبیر گر دیگری میگوید:

اگر کسی در خواب گلابی سبز و کال را ببیند نشانه این است که دوست جدیدی پیدا می کند و این خبر خوبی می باشد چون گلابی کال مزه ندارد نه شیرین است و نه ترش پس نمی توان گفت که غم و اندوه به او می رسد .

خوردن گلابی اگر کال و نارس بود دلیل عجله در کاری مهم است.


تعبیر خواب گلابی برای زن باردار

حضرت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب چیدن گلابی رسیده برای زن باردار را بسیار خوب و خیر میدانند آن را نوید بخش به دنیا آمدن نوزادی سالم زیبا و با قدم خیر و پربرکت میداند

اگر ببینی در باغ بزرگی در حال قدم زدن و چیدن میوه های زرد رنگ و خوشمزه ی گلابی برای زنی که میدانی باردار است نشان دهنده ی رزق روزی رونق اقتصادی حال خوب روحی رفع شدن اضطراب و مشکلات بهتر و صمیمی تر شدن روابط خانوادگی و عاطفی میباشد

تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب کلی گلابی, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب درخت گلابی و سیب, تعبیر خواب چیدن سیب و گلابی از درخت, تعبیر خواب گلابی کرم خورده, تعبیر خواب گلابی وحشی چیست, تعبیر خواب موز و گلابی

تعبیر خواب گلابی برای زن باردار

جابر مغربی نوشته است

چنان زن بارداری خواب ببیند خودش برای چیدن گلابی اقدام میکند به درون باغ و یا بازار میوه فروشی رفته است به این تعبیر است که هر آرزویی دارد برآورده می شود و همچنین نشان دهنده پدید امدن خوشبختی زیاد در خانواده است


تعبیر خواب درخت گلابی و سیب

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر خواب درخت گلابی فرصت های جدید است

تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب کلی گلابی, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب درخت گلابی و سیب, تعبیر خواب چیدن سیب و گلابی از درخت, تعبیر خواب گلابی کرم خورده, تعبیر خواب گلابی وحشی چیست, تعبیر خواب موز و گلابی

تعبیر خواب درخت گلابی و سیب

تعبیر درخت گلابی در خواب نشان دهنده امیدواری در زندگی است و تعبیرش این است که با انگیزه قوی به هدف خود خواهید رسید.

اگر کسی درخت گلابی را در خواب ببیند مال و ثروت بزرگی به او می رسد .


تعبیر خواب چیدن سیب و گلابی از درخت

اگر در خواب گلابی خوب و بزرگی چیدید تعبیرش این است که به زودی کسی شما را شگفت زده خواهد کرد.

تلاش برای چیدن گلابی از درخت به معنی عجله داشتن برای رسیدن به چیزی است.

تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب کلی گلابی, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب درخت گلابی و سیب, تعبیر خواب چیدن سیب و گلابی از درخت, تعبیر خواب گلابی کرم خورده, تعبیر خواب گلابی وحشی چیست, تعبیر خواب موز و گلابی

تعبیر خواب چیدن سیب و گلابی از درخت

آنلی بیتون می‌گوید :

چیدن گلابی در خواب ، علامت آن است که بعد از نومیدی اتفاقات دلپذیری برایتان رخ خواهد داد .

اگر کسی در خواب ببیند که گلابی را از درخت می چیند و به بالا پرت می کند در حوضه کاری خود به درجات بالایی راه پیدا می کند و در کسب و کار خود موفق می شود

تعبیر خواب چیدن سیب سرخ از درخت: اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید.


تعبیر خواب گلابی کرم خورده

اگر کسی در خواب گلابی زرد و شیرین ببیند ولی کمی کرم خورده نشانه آن است که یار با وفای خود را از دست می دهد و بسیار ناراحت می شود.

اگر کسی خواب گلابی سبز و رسیده ببیند ولی کرمو باشد با احساساتش بازی شود.

تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب کلی گلابی, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب درخت گلابی و سیب, تعبیر خواب چیدن سیب و گلابی از درخت, تعبیر خواب گلابی کرم خورده, تعبیر خواب گلابی وحشی چیست, تعبیر خواب موز و گلابی

تعبیر خواب گلابی کرم خورده

تعبیر خواب گلابی فاسد خیانت و تلاش های بی ثمر است.

این تلاش ها برای همیشه بی فایده خواهد بود.


تعبیر خواب موز و گلابی

معبرین غربی گویند:

موز در رویا نمادی از شادی و عشق در زندگی است.

در واقع رویای موز نشان از باروری و احساسی بودن بیننده خواب دارد.

خواب‌هایی که در رابطه با موز دیده می‌شوند می‌توانند بیانگر لذایذ جنسی از شریک جدید (چه مرد و چه زن) در زندگی بیداری باشند.

تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب کلی گلابی, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب درخت گلابی و سیب, تعبیر خواب چیدن سیب و گلابی از درخت, تعبیر خواب گلابی کرم خورده, تعبیر خواب گلابی وحشی چیست, تعبیر خواب موز و گلابی

تعبیر خواب موز و گلابی

اگر در خواب موز را در کنار دیگر میوه‌ها مشاهده کردید بیانگر احساس کمبود توجه در روابط عاطفی و عاشقانه شماست.

موضوعی که در رابطه با موز در تفاسیر رویا تاثیر مستقیم گذاشته، رنگ موز است.

موز زرد مربوط به قناعت و شادی بوده و موزهای سبز نشانه برهه‌ای جدید از زندگی، سرگرمی و امکان ظهور فعالیت و حرفه‌ای جدید در خط فکری بیننده خواب است.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن موز در خواب ممکن است استعاره از تمایلات جنسی سرکوب شده باشد.

سمبل جنس مذکر است

خواب دیدن اینکه موز می خورید بیانگر این است که سخت کوشی شما، دستاورد کمی دارد و پاداش کمی میگیرد.

دیدن پوست موز در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید مراقب باشید که نلغزید و اشتباه نکنید. اگر پوست موز خراب شده باشد، بیانگر اشتباهات برگشت ناپذیر(جبران نشدنی) است

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن موز در خواب ، نشانه دوستی و معاشرت با فردی است که نه چندان جذاب است و نه چندان در خور دوستی .

اگر خواب ببینید موز می خورید ، علامت آن است که شغلی پر دردسر را متحمل شده اید و وظایف بر شانه شما سنگینی خواهد کرد .توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

نظر خود را ارسال کنید

  Subscribe  
Notify of