تعبیر خواب دعوا کردن : سیلی زدن، کتک زدن، دعوا با مرده، بیرون کردن از خانه

تعبیر خواب 🔥 , حرف د ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ۲۰ دیدگاه

تعبیر خواب دعوا کردن: تعبیر خواب سیلی زدن / ضربه به سر / کتک زدن همسر / بیرون کردن از خانه / تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب

تعبیر خواب دعوا کردن : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب دعوا کردن, تعبیر خواب کلی دعوا کردن, تعبیر خواب سیلی زدن, تعبیر خواب ضربه به سر, تعبیر خواب کتک زدن همسر, تعبیر خواب بیرون کردن از خانه, تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب دعوا کردن, تعبیر خواب کلی دعوا کردن, تعبیر خواب سیلی زدن, تعبیر خواب ضربه به سر, تعبیر خواب کتک زدن همسر, تعبیر خواب بیرون کردن از خانه, تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب

تعبیر خواب دعوا کردن, تعبیر خواب کلی دعوا کردن, تعبیر خواب سیلی زدن, تعبیر خواب ضربه به سر, تعبیر خواب کتک زدن همسر, تعبیر خواب بیرون کردن از خانه, تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب دعوا کردن / دیدن دعوا در خواب

معبرین غربی در مورد دعوا کردن می‌گویند:

وقتی که شما در خواب رویای درگیری و جدال می‌بینید این می‌تواند به این معنا باشد که در بیداری نیز از بحث و مشاجره با دیگران نیز رنج می‌برید.

خواب‌هایی که در آن درگیری و دعوا وجود دارند لزوماً مربوط به شخص خاصی به جز خودتان در زندگی نمی‌شود.

حتی اگر در خواب شما شخصی که با آن دعوا می‌کنید را بشناسید و یا او را تشخیص دهید که چه کسی است مگر اینکه احساس خشم و غضب بیش از حدی نسبت به آن داشته باشید.

تعبیر خواب دعوا کردن, تعبیر خواب کلی دعوا کردن, تعبیر خواب سیلی زدن, تعبیر خواب ضربه به سر, تعبیر خواب کتک زدن همسر, تعبیر خواب بیرون کردن از خانه, تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب

تعبیر خواب دعوا کردن / دیدن دعوا در خواب

اگر در خواب با شخص غریبه‌ای مشاجره و دعوا می‌کنید به این معنی است که شما ممکن است در آینده دچا بدشانسی بشوید.

دعوا و درگیری در خیابان بیانگر دوره‌ای از آشفتگی و بی قراری در زندگی شماست.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب گوشت: گوشت گوسفند / بریدن گوشت / ابن سیرین و امام جعفر صادق

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید که با کسی دعوا می‌کنید که او را نمی‌شناسید از اقوام و فامیل‌ خود دچار آزردگی و ناراحتی می‌شوید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد
اگر آن که با او دعوا می‌کنید آشنا بود دو حالت دارد.

اگر او با شما دعوا می‌کرد بیگانه ای به شما محبت می‌کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود.

اگر شما با او دعوا می‌کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می‌کنید که نا آشنا و غریبه است.

اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می‌کنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید.

اچ میلر می‌گوید:

اگر خواب ببینید که با والدین خود دعوا می‌گیرید، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.

امام صادق می فرماید:

تعبیر خواب دعوا از دیدگاه امام صادق بر ۶ وجه زیر است :

  • شفاعت
  • بگو مگو و مجادله
  • حل شدن مشکل
  • سفر
  • شرف و بزرگی
  • مال حرام

کارل یونگ پروفسور سوئیسی:

دیدن خواب دعوا به احساسات منفی نهفته شما اشاره دارد که در مورد یک فرد در زندگی بیداری تان دارید.

شما در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید و خواب تلاش می کند که این احساسات را بیرون بکشد.

شما نیاز دارید که آنها را به خاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید.

تعبیر دیگر خواب دعوا این است که خواب بیانگر تلاطمی است که از دورن شما را آزار می دهد.

شما تحت تنش و استرس زیادی هستید شنیدن دعوایی با صدای بلند در خوابتان بیانگر نارضایتی از موقعیتی در بیداری است


تعبیر خواب سیلی زدن

ابراهیم کرمانی :

اگر فردی در خواب ببیند که کسی به وی سیلی می زند و با او دعوا می کند نشانه این است که از فردی حرف زشتی می شوند و آن فرد آبروی خواب بیننده را می برد.

تعبیر خواب دعوا کردن, تعبیر خواب کلی دعوا کردن, تعبیر خواب سیلی زدن, تعبیر خواب ضربه به سر, تعبیر خواب کتک زدن همسر, تعبیر خواب بیرون کردن از خانه, تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب

تعبیر خواب سیلی زدن


تعبیر خواب ضربه به سر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از زخم و جراحتی که به سرِ تو وارد شده خون جاری می‌شود، یـعـنـی کار تو با کسی به قضاوت و داوری می‌کشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک، ماهی سرخ شده، ماهی یخ زده، ماهی مرده

اگر ببینی مغز سرَت بیرون آمده و روی زمین افتاده است، یـعـنـی سرمایه‌ات را از دست می‌دهی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی که مغز را دوباره سر جایش گذاشته‌ای، تعبیرش این است که سرمایه‌ات برمی‌گردد

تعبیر خواب دعوا کردن, تعبیر خواب کلی دعوا کردن, تعبیر خواب سیلی زدن, تعبیر خواب ضربه به سر, تعبیر خواب کتک زدن همسر, تعبیر خواب بیرون کردن از خانه, تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب

تعبیر خواب ضربه به سر

اگر ببینی سر تو دو نیم شده است، طوریکه یک نیم آن در دست راست و نیمۀ دیگر در دست چپ تو قرار دارد، یـعـنـی پدر و مادرت از دنیا می‌روند.

اگر ببینی سر تو دو نیم شده ولی دوباره درست شده و به حالت اولش برگشته است، یـعـنـی پدر و مادر تو بیمار می‌شوند و سرانجام بهبود پیدا می‌کنند.


تعبیر خواب کتک زدن همسر

معبرین غربی:

اگر در خواب مشاهده کردید که به همسر یا نامزد خود دعوا می‌کنید نشانه آن است که شما تلاش می‌کنید تعدادی از احساسات درونیتان را حذف کنید.

تعبیر خواب دعوا کردن, تعبیر خواب کلی دعوا کردن, تعبیر خواب سیلی زدن, تعبیر خواب ضربه به سر, تعبیر خواب کتک زدن همسر, تعبیر خواب بیرون کردن از خانه, تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب

تعبیر خواب کتک زدن همسر

تعبیر خواب کتک خوردن از شوهر :

ابن سیرین گفته است

خیانت است و سو نیت و بد دلی چه کتک بزنیم و چه کتک بخوریم بگیریم اگر ما دیگران را بزنیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را بزند نسبت به ما خیانت می‌شود.

اگر دیدی که همسرت را کتک میزدی و از این کار خشنود بودی خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می‌دهد که دیده به شما دارد.

اگر صدای گریه و جیغ شنیدی خبری می‌شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می‌کند.

اگر زن خود را انقدر زدی که بدنش کبود یا سیاه شد خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حاد می‌باشد در زندگی بیننده خواب.

اگر دیدی با رفیق یا دوستت در حال تنبیه یا کتک زدن همسرت هستی دشمنی است ضعیف اما زیانکار و خطرناک

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ازدواج و عقد کردن : ازدواج مرده / ازدواج با محرم / ازدواج مجدد

بطور کلی و بر نظر جمیعی از معبران این خواب به ما هشداری را میدهد در خواب‌های ما کسی است از نزدیکان و شاید از افراد خانواده که به عمد یا به سهو همت به نابودی شما گماشته و با اعمال دانسته یا ندانسته خود چنان زیان می‌رساند و یران و منهدم می‌کند که خودتان نمی‌فهمید و وقتی آگاه می‌شوید که نمی‌توانید جبران کنید و کار از کار گذشته است.


تعبیر خواب بیرون کردن از خانه

اگر در خانه تنها هستید به این دلیل که باقی را بیرون کرده‌اید، به این معنا است که مشکل اعتماد به نفس دارید.

تعبیر خواب دعوا کردن, تعبیر خواب کلی دعوا کردن, تعبیر خواب سیلی زدن, تعبیر خواب ضربه به سر, تعبیر خواب کتک زدن همسر, تعبیر خواب بیرون کردن از خانه, تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب

تعبیر خواب بیرون کردن از خانه


تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب

معبرین غربی معتقدند که

اگر در خواب مشاهده کردید که به همسر یا نامزد مرده خود دعوا می‌کنید نشانه آن است که شما تلاش می‌کنید تعدادی از احساسات درونیتان را حذف کنید.

این خواب نمی تواند خواب بدی باشد و حذف این احساسات می تواند در بهبود شرایط زندگی شما موثر باشد.

معبرین غربی می گویند که اگر در خواب با شخص غریبه‌ای که می دانید مرده است مشاجره و دعوا می‌کنید به این معنی است که شما ممکن است در آینده دچا بدشانسی بشوید.

تعبیر خواب دعوا کردن, تعبیر خواب کلی دعوا کردن, تعبیر خواب سیلی زدن, تعبیر خواب ضربه به سر, تعبیر خواب کتک زدن همسر, تعبیر خواب بیرون کردن از خانه, تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب

تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب

البته تعبیر این خواب قطعی نیست و ممکن است که دچار بدشانسی نشوید.

منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که با کسی دعوا می‌کنید که او را نمی‌شناسید ولی می دانید که او مرده است از اقوام و فامیل‌ خود دچار آزردگی و ناراحتی می‌شوید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد و این ناراحتی نمی تواند ناراحتی بزرگی باشد و احتمالا یک سوء تفاهم است.

در مرده دعوا کردن با مرده ای که او را می شناسید دو نظریه دارد.

اگر مرده با شما دعوا می‌کرد بیگانه ای به شما محبت می‌کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود.

اگر شما با مرده دعوا می‌کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می‌کنید که نا آشنا و غریبه است.

اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می‌کنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید.

اچ میلر می‌گوید:

اگر خواب ببینید که با والدین مرده خود دعوا می‌گیرید، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.

سعی کنید از هر گونه تنش در زندگی بپرهیزید و فقط به اهدافتان فکر کنید.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
20 Comments
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
مینا
مهر ۲۱, ۱۳۹۸ ۳:۱۴ ق.ظ

من خواب دیدم پدرم مادرم رو به شدت کتک میزنه. پدرم چهارسال پیش و مادرم به تازگی به رحمت خدا رفته اند

AmirAli
دی ۱۲, ۱۳۹۸ ۵:۱۸ ق.ظ

من خواب دیدم داداشم زنش رو اونقدر کتک زده که بیحال افتاده بود و همه میگفتن میمیره

دوست شما
اسفند ۵, ۱۳۹۸ ۶:۰۶ ب.ظ

من خواب دیدم با پدر مرحومم دعوا میکنم

معصومه
اسفند ۱۷, ۱۳۹۸ ۸:۴۶ ق.ظ

خواب دیدم با مادر مرده ام در خواب دعوا کردم و زدمش

مهسا فعال
اسفند ۲۲, ۱۳۹۸ ۱۱:۱۷ ق.ظ
Reply to  معصومه

من خواب دیدم پدر شوهرم منو دوتا سیلی زد البته قبل شبش با مادر شوهرم با تلفنی دعوامون شده بود تعبیرش چیه البته بگم پدرشوهرم ۷ سال پیش فوت کرده ولی مادرشوهرم قید حیاته

مهدی
بهمن ۵, ۱۳۹۹ ۱:۳۳ ق.ظ

مشخصه دیگه پدرشوهرت ناراحته از دستت و احتمالا مقصره مشاجره با مادرشوهرت شمایی

مرتضی
اسفند ۲۹, ۱۳۹۸ ۴:۴۹ ق.ظ

سلام من خواب دیدم ی چند نفری میخوان من و کتک بزنن و من نمیدونم کی بودن از دستشان فرار کردم در کل ازشون کتک نخوردم تعبیرش چیه؟

بهنام
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹ ۹:۳۴ ق.ظ

یکی خواب دیده تو سفره ابوالفضل مادر شوهرش بهش اجیل میده میخوره پدر شوهرش میاد بیرونش میکنه مادر شوهرشو خیلی میزنه این یعنی چی؟

مهدی
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹ ۷:۵۸ ق.ظ

من تو خواب دیدم با پدرم رفتم قبرستان سر قبر اون میت من سیلی زد

اوتادی
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹ ۴:۱۱ ق.ظ

من خواب دیدم تو مجلس عروسی با دو تا از خواهر شوهرام داریم کتک کاری میکنیم من خیلی میزدم تو خواب خیلی قدرتمند شده بودم ولی آسیب هم دیدم ناخن کوچکم افتاد و خون می اومد ولی درد نداشتم بعدشم عروسی بهم خورد و خواهر شوهرم گفت از من شکایت میکنه وقتی بیدار شدم چون باهاشون مشکل داشتم احساس راحتی داشتم که تو خواب حسابی زده بودمشون

م
تیر ۱۸, ۱۳۹۹ ۴:۵۵ ق.ظ

برادرم شش ماهه فوت شده.خواب دیدم شبیه وقتی که بچه بودیم شیطنت کرده بودیم و مادرم داشت با لگد برادرمو میزد.برادرم رو زمین افتاده بود لگد میخورد و از شیطنت میخندید اما مادرم از عصبانیت گریه میکرد و میزدش

م ا
مرداد ۳۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۹ ق.ظ

مادرم خواب دیده من تو اتاق بودم و تلفن صحبت میکردم بعد پدر بزرگم که سالهاست فوت کرده اومده دست منو گرفته از اتاق بیرون کرده با توجه به اینکه ی مدت از دست مادرم هم ناراحت بودم تعبیر خواب چیه

م
مرداد ۳۱, ۱۳۹۹ ۱:۵۳ ب.ظ

با سلام مادرم خواب دیده که من در اتاق تلفن صحبت میکردم و پدر بزرگم که سالهاست فوت کرده دست من را گرفته و از اتاق بیرون کرده

فاطیما
مهر ۹, ۱۳۹۹ ۷:۲۳ ق.ظ

من خواب دیدم شوهرم داشت یه سری کاغذ رو تایپ میکرد و کاغذارو به من داد و گفت پای همشونو امضا کن،وقتی خوندمشون فهمیدم ک یک قرارداده و متنش عین شرط های قبل ازدواجه ولی خیلی شرط ها غیر منطقی بودن و فقط به نفع خودش،منم تا میتونستم داد کشیدم و هرچی از دهنم در میومد گفتم و یه عالمه هم کتکش زدم،الان ک بیدار شدم انقدر ناراحتم ک دوست دارم بیاد خونه تا دوباره بزنمش حرصم خالی شه

پریسا
مهر ۱۱, ۱۳۹۹ ۶:۵۸ ق.ظ

سلام من خواب دیدم همسرم من رو از خانه بیرون کرده و اثاثم رو تو کوچه گذاشته ومن رفتم خونه دوستم که خانمی سیده هست

حنیفه
آبان ۳, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۱ ق.ظ

خواب دیدم من از دست شوهرم ناراحت بودم و اونو کتکش می زدم

حنیفه
آبان ۳, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۴ ق.ظ

خواب دیدم میخواستم نون بیارم پول نداشتم و دختر عمم به من دو تومان پول داد ومن گفتم بعدم پول تو میدم

پارسا
آذر ۱۷, ۱۳۹۹ ۶:۲۲ ق.ظ

من خواب دیدم کسی به همسرم نزدیک شد که با بچه هام می رفتن دستی به پشتش کشید من هم دیدم با یک ضربه مغزش سوراخ کردم

صابر
دی ۲۸, ۱۳۹۹ ۴:۱۵ ب.ظ

سلام من خواب دیدم ماشینم دزدیده شده و به سرخودم میکوبم و بشدت گریه میکنم تعبیرش چیه

.
فروردین ۱۸, ۱۴۰۰ ۴:۰۵ ق.ظ

من خواب دیدم به پدرم یه سیلی زدم برای اینکه تو خواب فکر میکردم مادرم رو اون کشته
پدرم در قید حیات هست