تعبیر خواب چاقو: چاقو خوردن، چاقو زدن به شخصی و زخمی شدن / دعوا با چاقو

تعبیر خواب 🔥 , حرف چ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ ۲۷ دیدگاه

تعبیر خواب چاقو: خواب چاقو خوردن و زخمی شدن / دعوا با چاقو / چاقو زدن به شخصی / تعبیر خواب زخمی شدن / بریدن دست با چاقو

تعبیر خواب چاقو : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب چاقو, معنی دیدن چاقو در خواب, تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن, تعبیر خواب دعوا با چاقو, تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی, تعبیر خواب زخمی شدن, تعبیر خواب بریدن دست با چاقو می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب کلی چاقو, تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن, تعبیر خواب دعوا با چاقو, تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی, تعبیر خواب زخمی شدن, تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب کلی چاقو, تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن, تعبیر خواب دعوا با چاقو, تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی, تعبیر خواب زخمی شدن, تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب چاقو / معنی دیدن چاقو در خواب

به گفته معبرین غربی اگر در خواب چاقوی خود با سر برهنه ببینید این نوع خواب دلالت بر مشکلات قانونی در مسیر شغلی و ضرر مالی خواهد داشت ولی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی دیدن چاقو حرف و صحبت نیش دار دیگران است.

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد

تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب کلی چاقو, تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن, تعبیر خواب دعوا با چاقو, تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی, تعبیر خواب زخمی شدن, تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

تعبیر خواب چاقو / معنی دیدن چاقو در خواب

امام جعفر صادق (ع):

تعبیرهای کارد عبارتند از: ۱- محبت ۲- فرزند ۳- پیروزی ۴- پناه ۵- توانائی ۶- حکومت.

ابن سیرین:

تعبیر خواب چاقو در دست: اگر ببینی کارد در دست گرفته‌ای و می‌دانی که برای تو می‌باشد، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

اگر ببینی همراه کارد سلاح دیگری نیز در اختیار داری، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری

جابر مغربی:

اگر ببینی کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد.

تعبیر خواب چاقو شکسته:

اگر ببینی کارد در غلاف شکسته است، یـعـنـی پدر یا یکی از بستگان تو از دنیا می‌رود.

منوچهری تهرانی:

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود

و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می‌دهد و می‌گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می‌زنند تا عمل می‌کنند بیمناک هستید

اگر فردی در خواب ببیند که چاقویی در جیب یا کشوی میز خود دارد و به وسیله آن چاقو از خود دفاع می کند نشانه این است که فردی که به خواب ببیننده نزدیک است از وی بد می گوید و بد او را می خواهد.

اگر فردی در خواب ببیند که دیگری برای او چاقو کشید نشانه این است که امنیت می یابد.

دیدن خواب چاقوی آشپزخانه نشانه خدمتکار و کدبانوی خانه می باشد و اگر فردی در خواب ببیند که چاقویی نو در آشپزخانه منزلش دارد نشانه این است که زنی خانه دار نصیب وی می شود.

لیلا برایت:

تعبیر خواب تیز کردن چاقو: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد.

آنلی بیتون:

تعبیر خواب چاقو نشانه دعوا و جدایی برای خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب چاقو ببیند نشانه زیان های مالی برای وی است.

دیدن چاقوی شکسته در خواب، نشانه آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد.

تعبیر خواب چاقوی تیز:

دیدن چاقوی تیز و براق در خواب، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

رویای اینکه شما چاقو حمل می‌کنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی است.

ممکن است چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید.

شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید.

تفرقه بیشتری بیاندازید.

اگر چاقو کند است، بیانگر این است که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد.

دیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این است که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید.

تعبیر دیگر این است که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن است نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد.

محمد العنبری گوید:

چاقو در خواب، بر خدمت رساندن به مردم و درگیر شدن با دیگران، برای سود رساندن به خویشان و دوستان دلالت دارد.

تیزی چاقو، دلیل بر نفوذ سخن و اجرای فرمانهای شخص.

اگر کسی در خواب، چاقویی را در دست خود ببیند، پیروز خواهد شد و اگر کارش به دادگاه کشیده باشد، دلیل و مدرک او قبول خواهد شد؛ زیرا چاقو سلاحی است که از او در برابر دشمنانش محافظت میکند.

اگر کسی ببیند، در حالی که هیچ سلاحی ندارد، چاقویی به دست او دادند، خیر و رزق و روزی به او عطا میشود.

اگر کسی ببیند که با چاقو، دستان خود را بریده است، امری شگفتانگیز، خواهد دید.


تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

دیدن چاقو خوردن در خواب آن هم توسط کسیکه می‌شناسید طبق معمول بشما هشدار می دهد کـه بـه اقدامات آن فرد نسبت بـه خودتان دقت بیش‌تری داشته باشید.

اگر در خواب ببینید کـه یکی از دوستان‌تان با چاقو از پشت بشما ضربه میزند وقت آن رسیده کـه یک بازنگری در روابط‌تان داشته باشید.

در واقع چنین رویایی نشان میدهد کـه لازم اسـت بررسی کنید و ببینید دوستان واقعی شـما چـه کسانی هستند.

در بین آن‌ها دشمنانی نیز وجود دارند و شـما ممکن اسـت از قبل در مورد آن‌ها دچار بدگمانی شده باشید.

تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب کلی چاقو, تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن, تعبیر خواب دعوا با چاقو, تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی, تعبیر خواب زخمی شدن, تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

اگر درخواب ببینید کـه کسی با چاقو بشما ضربه می زند، معلوم میشود کـه اخیرا دچار خجالت و عذاب شده‌اید بـه این دلیل کـه چیزی را که با آن موافق نبوده‌اید، رد کرده اید.

گاهی اوقات هم این رویا ممکن اسـت فردی را در زندگی شـما نشان دهد کـه شـما فکر میکنید در تلاش اسـت از شـما انتقام بگیرد.

در عین حال این احتمال هم وجوددارد کـه این خواب وجود یک دشمن نیرومند را نشان بدهد.

ممکن اسـت در حال حاضر عواقب حسادت شخصی را نسبت بـه خودتان تجربه میکنید.

آنلی بیتون:

تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو: اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد.

مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی است

کرمانی میگوید چاقو خوردن و یا زخمی شدن توسط دوست در خواب نیرنگ و مکر از طرف آشنایان است


تعبیر خواب دعوا با چاقو

در سر زمین رویاها آمده

با چاقو به یکنفر حمله می کنید : نقشه هایتان را عملی خواهید کرد

تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب کلی چاقو, تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن, تعبیر خواب دعوا با چاقو, تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی, تعبیر خواب زخمی شدن, تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

تعبیر خواب دعوا با چاقو


تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی

اگر در خواب‌تان ببینید که کسی رابا یک چاقو کشته‌اید، باید منتظر اتفاقات خوبی باشید!‌ چنین رویایی واقعا یک نشانه‌ی خوب اسـت، و احتمالا تمایلات عاشقانه‌ی شـما را نسبت بـه کسی «شاید حتی همان کسیکه در خواب دیدید» نشان میدهد.

تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب کلی چاقو, تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن, تعبیر خواب دعوا با چاقو, تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی, تعبیر خواب زخمی شدن, تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی

این رویا میل شما را برای ورود به یک رابطه‌ی رمانتیک و پرشور با شخص خاصی نشان میدهد.

اگر کسی خواب ببینید که به شکم دیگری (دوست و یا غریبه) چاقو خورده است و خون جاری شده روی شکم فرد مورد نظر را میبیند دلیل بر مرگ و یا جدایی است

آنلی بیتون می‌گوید:

خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد.

باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.


تعبیر خواب زخمی شدن

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا، زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و تاثیر حاص از ضربه‌های روحیه گذشته است.

اگر در رویا شما شخصی را زخمی کردید: تمایل به آسیب زدن به شخصی یا نابود کردن جنبه‌ای از خود رویابین.

اگر چیز نوک تیز در بدن شما فرو رفت: علاوه بر احساسات آسیب دیده، این تصویر در رویا ممکن است پذیرا بودن شخص برای تجربه جدید، حتی عشق زا نمایش دهد.

تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب کلی چاقو, تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن, تعبیر خواب دعوا با چاقو, تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی, تعبیر خواب زخمی شدن, تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

تعبیر خواب زخمی شدن

به تعبیر معبرین غربی دیدن زخم در خواب نشانه نگرانی‌ها و خطراتی است که در پیش رو دارید.

اگر در خواب دیدید که دیگران زخم خورده‌اند بیانگر استرس، نگرانی و درگیری‌های ذهنی و احساس حقارت است.

اگر زخم درمان شد نشانه این است که شما به اندازه کافی قوی هستید که بتوانید در برابر مشکلات دوام بیاورید.

اگر در خواب مشاهده کردید که کسی که شما عاشق او هستید زخمی شده و در حال بیماری است بیانگر دردی روحی و روانی است که به وسیله درگیری‌های ذهنی در زندگی واقعی به وجود آمده است.

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد.

اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آرد و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زخم به خواب بر سه وجه است.

ظفر یافتن (پیروزی).

خیر و منفعت.

نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود.

اگر بیند از آن زخم خون می‌رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد

مرحوم مجلسی می‌گوید:

اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است.

اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تألم است و آزردگی.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

زخمی بودن: توهین، بی حرمتی

زخم خود را بستن: کامیابی در عشق

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن زخم در خواب، نشانه دور ماندن از افراد مورد علاقه است.

برایت مى‌گوید:

دیدن زخم در خواب، نشانه‌ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

اگر در خواب روى بدن کسى زخم ببینید، نشانه‌ى آن است که دچار مشکل مى‌شوید.


تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

جابر مغربی میگوید

اگر ببینی با آلتی مثل چاقو دست راست خود را می بری و از آن خون جاری می شود به این علامت است که به یکی از فرزندان پسرت مصیبت و یا آسیبی خواهد رسید چنان چه صاحب اولاد نباشی این زیان متوجه همسرت می شود و چنان چه صاحب همسر نباشی بلای تعبیر ان خواب به معشوقت باز میگردد و اگر معشوق نداشته باشی یکی از اعضای نزدیکت در خانواده در خطر است

معبران زیادی در همین باره اظهار نظر داشته اند برخی نوشته تعبیر خواب بریدن دست زیان های روحی مثل شکست عشقی ، از دست دادن معشوق ، مرگ همسر و گریه و غم زیاد است برخی نیز معتقدند این رویا میتواند سبب آسیب های جسمی ناگهانی به کسانی شود که برای ما ارزش بسیار دارند افرادی مثل فرزند پدر مادر برادر و یا خواهر

تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب کلی چاقو, تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن, تعبیر خواب دعوا با چاقو, تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی, تعبیر خواب زخمی شدن, تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

مغربی اضافه میکند

اگر ببینی دست چپ خود را در اثر غفلت با چاقو می بری به این معناست که دلت را می شکنند و افرادی که از آن ها توقع زیادی داشتی حالا تبدیل به دشمن و بدخواه تو شده اند و در حق تو ظلم زیاد میکنند

خالد اصفهانی :

به اشخاصی که این رویا را حتی برای یکبار تجربه میکنند حتما توصیه می شود چند مرتبه سوره حمد را زمزمه کنند تا خطرات و بلاهای از سمت آنان دور شود چرا که ممکن است آثار زیان باری را به همراه داشته باشد که جبران ان ها مشکل است ،

شخصی به نزد محمد ابن اسحاق رسیدند و به ایشان گفتند خواب دیدم که دست خودم را با چاقو می برم و تکه های بریده شده ی دستم را دور میریزم تعبیرش چیست؟

پاسخ شنیدند به خانه برگرد و از شخصی که از تو همینک غمگین و رنجور هست حلالیت بطلب چرا که ممکن است حادثه ی تلخی برای تو پیش آید این مرد به پاسخ معبر هیچ اهمیتی نداند و پیش خود گفتند آخر مگر ممکن است چنین رویای آشفته ای همراه با تعبیر باشد .

چند روز بعد مردم آن مرد را بر بالای مزار همسر خویش دیدند که با صدای بلند میگریست و موی از سر خود میکند !!!

اگر ببینی دست اقوام و خویشان خود مانند پدر مادر خواهر برادر و … را می بری فقط به این معناست که اطرافیانت با رفتار و کرداری که از خود نشان میدهند سبب رنج و دلشکستگی شما می شوند اما چنان چه این افراد بیگانه باشند این رویا خطری ندارد و فقط به معنای احتیاط است.

بطور کلی در هر رویایی دیدن خون خوب نیست و چیز قرمز رنگ نیز تعبیر خوبی ندارد

تعبیر خواب بریدن انگشت دست راست :

اگر ببینی خودت بصورت عمدی انگشتان دستت را می بری به این معناست که در کارهایت شکست میخوری و مغلوب حسودان و دشمنانت می شوی و کار به جایی میکشد که بعضی ها شما را به سخره میگیرند و غرورتان می شکند اما چنان چه در اثر اتفاقی و به شکل غیر عمدی یکی از انگشتانت بریده شد به این معناست که راه رهایی و نجات یافتن از مشکلات برای شما پیدا می شود و خداوند لطف بزرگی در حق شما خواهد کرد و از دردسرهای بزرگی رهایی پیدا مینید

تعبیر خواب بریدن انگشت دست چپ:

چنان چه ببینی انگشت دیگران بریده می شود به علامت بر باد رفتن اهداف و یا آرزوهای شماست و انجام کارهایی ست که بخاطر آن هیچ رضایتی ندارید و از سر اجبار است و چنان دست خودت باشد به این معناست که زندگی برای شما دشوار می شود و حتی ممکن است ملک دارایی خود را از دست بدهید

تعبیر خواب بریدن دست با چاقو از دیدگاه ابن سیرین :

اگر ببینی دست خودت را با کارد بریده‌ای، یـعـنـی عاشق کسی می‌شوی.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
27 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments