تعبیر خواب آروغ زدن : تعبیر خواب آروغ زدن مرده / تعبیر خواب آروغ زدن بچه

تعبیر خواب 🔥 , حرف آ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آروغ زدن : تعبیر خواب آروغ زدن مرده / تعبیر خواب آروغ زدن بچه

تعبیر خواب آروغ زدن : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب آروغ, تعبیر خواب آروغ زدن, تعبیر خواب آروغ زدن مرده, تعبیر خواب آروغ زدن بچه می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب آروغ, تعبیر خواب آروغ زدن, تعبیر خواب آروغ زدن مرده, تعبیر خواب آروغ زدن بچه

تعبیر خواب آروغ, تعبیر خواب آروغ زدن, تعبیر خواب آروغ زدن مرده, تعبیر خواب آروغ زدن بچه

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب آروغ زدن

دیدن آروغ زدن در خواب به معنای گفتن و یا بیان کردن سخنی بی‌جا و نابهنگام است و اگر آروغ زدن در خواب همراه با غذا باشد اجل فرد رویابین نزدیک است.

تعبیر خواب آروغ, تعبیر خواب آروغ زدن, تعبیر خواب آروغ زدن مرده, تعبیر خواب آروغ زدن بچه

تعبیر خواب آروغ زدن

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود.

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد، دلیل کند که اجلش نزدیک بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کسی ببیند که در خواب آروغ (باد گلو) عفن و بد طعم و مزه می زند نشان آنست که در آینده نزدیک سخنی بی جا و نابهنگام و بدون رعایت سود و زیان خویش یا دیگران بر زبان می‌آورد که موجب سرافکندگی و شرمزدگی می‌شود.

اگر بیننده ببیند که آروغ زد و دودی از گلویش بیرون آمد گویای آن است که در آینده نزدیک سخنانش موجب ملال و ملالت می‌شود و در نهایت به زیان او تمام می‌شود و شایستگی سرزنش و شماتت می‌یابد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن و دست و پا / تعبیر دیدن زالو سیاه ابن سیرین

اگر کسی ببیند که آروغ زد و به جای گاز و باد از گلویش غذا بیرون آمد و در دهانش جای گرفت به هیچ وجه سعد نیست و بهتر است بیننده چنین خوابی برای چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و دیار خویش خودداری کند چرا که این حالت در خواب نشان فرا رسیدن اجل است.

البته باید توجه داشت که این حالت با استفراغ فرق دارد.

استفراغ در خواب همانطور که از نامش مستفاد می‌شود طلب فراغت کردن است و با باد گلو متفاوت است.

محمد بن سیرین گوید:

اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد، دلیل کند که سخنی گوید که از ان مضرت و خطر بیند.

اگر دید که آروغ همچون دود برآورد، دلیل کند که بی هنگام سخنی گوید، که از آن او را عیب گویند و ملامت کنند و سرانجام از آن پشیمانی خورد.


تعبیر خواب آروغ زدن مرده

شیخ طوسی میگوید آروغ زدن مرده در رویاهای ما معناهای بدی را در واقعیت به دنبال دارد و ممکن است حوادث سخت و ناگهانی مانند زلزله و یا تصادفات شدید و حتی بیماریهای مختلف و دردناک جان آدمی را تهدید کند.

تعبیر خواب آروغ, تعبیر خواب آروغ زدن, تعبیر خواب آروغ زدن مرده, تعبیر خواب آروغ زدن بچه

تعبیر خواب آروغ زدن مرده

تعبیر خواب آروغ زدن مرده به روایت ابراهیم کرمانی:

صدای بدی که از دهان کسی که مرده خارج شود و بدانی اسمش آروغ است بیانگر نزدیک شدن شما به زمان اجل است و باعث اتفاقات ناگهانی و ناراحت کننده ی زیادی خواهد شد

محتمل است خبر مرگ کسانی را دریافت کنی که برایت عزیز و بزرگ هستند میتواند نشانه ای از جدایی عاشق و معشوق باشد و ای حتی میتواند سبب روز بیماریهای فلج کننده ای مانند سرطان در میان خویشان شود

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بز و بزغاله و گله بز / تعبیر خواب بز ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب آروغ زدن بچه

علامه طباطبایی میگوید

اگر ببینی بچه ای بی اختیار اروغ میزند به این علامت است که دیر یا زود بواسطه صحبت ها و فعالیت های خودتان به جایگاه های مهم و ارزشمند در زندگی دست پیدا خواهید کرد، تغییرات ملموس و دوست داشتنی که میتواند سطح زندگی را از جهت کمی و کیفی تغییر دهد و در نهایت رضایت و شادمانی صاحب رویا را جلب کند، پیدا کردن عزت احترام و مرتبه ی بالا در میان جمعی از مردم و یا اهالی خانواده از معانی اصلی این خواب هستند چنانچه این بچه از اقوام و یا حتی فرزند خودت باشد نیکویی تعبیر دو چندان می شود

تعبیر خواب آروغ, تعبیر خواب آروغ زدن, تعبیر خواب آروغ زدن مرده, تعبیر خواب آروغ زدن بچه

تعبیر خواب آروغ زدن بچه

تعبیر خواب آروغ زدن بچه به روایت دکتر مدنی :

اگر دیدی بچه ی خودت اروغ میزد به چند علامت مختلف باشد اولی منفعت یافتن در مدت زمان اندک ، دومی زنان و یا دخترانی فوضول ، سومی پیدا شدن مردانی خوش اخلاق و مهربان، و آخری در خدمت گرفتن دیگران، اگر بچه ی دیگران باشد به این نشانه است که اخبار خوشایند و خوشحال کننده ای را در مورد برخی از دوستانت خواهی شنید و آن ها را تشویق خواهی کرد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments