تعبیر خواب آب: آب دادن به شخصی / آب خوردن / آب روان و رودخانه / افتادن در آب

تعبیر خواب 🔥 , حرف آ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ یک دیدگاه

تعبیر خواب آب: تعبیر خواب آب دادن به شخصی / تعبیر خواب آب خوردن / آب روان / آب رودخانه / افتادن در آب / تعبیر خواب شنا در آب زلال / تعبیر خواب آب ریختن

تعبیر خواب آب : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب آب, تعبیر خواب کلی آب, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب روان, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب افتادن در آب, تعبیر خواب شنا در آب زلال, تعبیر خواب آب ریختن, دیدن آب در خواب می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب آب, تعبیر خواب کلی آب, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب روان, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب افتادن در آب, تعبیر خواب شنا در آب زلال, تعبیر خواب آب ریختن, دیدن آب در خواب

تعبیر خواب آب, تعبیر خواب کلی آب, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب روان, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب افتادن در آب, تعبیر خواب شنا در آب زلال, تعبیر خواب آب ریختن, دیدن آب در خواب

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب آب / معنی دیدن آب در خواب

دیدن آب در خواب نشان دهنده حالات روحی و جریان انرژی احساسی است.

آب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، بر به تصویر کشیدن چگونگی روابط ما با احساساتمان تاکید دارد.

برای مثال ما غرق در احساساتمان می‌شویم یا احساس می کنیم آب سردی بر آتش درون ریخته‌ایم.

تعبیر خواب آب, تعبیر خواب کلی آب, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب روان, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب افتادن در آب, تعبیر خواب شنا در آب زلال, تعبیر خواب آب ریختن, دیدن آب در خواب

معنی دیدن آب در خواب

اغلب اوقات تصویر آب به ما احساس پاکیزگی و سرحال آمدن می‌بخشد.

آب همچنین نمایانگر توان بالقوه ما برای تجربه عواطف بسیار است، زیرا که آب می‌تواند به هر شکلی درآید و به هر سو برود.

چگونگی ارتباط ما با آب چگونگی رویارویی ما با عواطف و حالات مختلف روحی را نشان می‌دهد.

حضرت دانیال علیه‌السلام گوید:

آب دادن باغ و کشت، از جوى‌ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگارى از غم و اندوه و آب دادن مردمان را، دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهاى نیک و پسندیده.

برایت مى‌گوید:

دیدن آب در خواب، نشانه‌ى کیفیت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاک و زلال، نشانگر موفقیت و پیروزى شما مى‌باشد.

آب کثیف و کدر نیز نشانه‌ى روابط مشکوک و نامطمئن است.


تعبیر خواب آب دادن به شخصی

وقتی در خواب به کسی آب می‌دهید، این خواب نشانگر وفادار بودن شما است.

شما شخصی هستید که برای دوستان‌تان هر کاری انجام می‌دهید و هرگز درباره‌ی نزدیکان‌تان حرف بدی نمی‌زنید.

تعبیر خواب آب, تعبیر خواب کلی آب, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب روان, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب افتادن در آب, تعبیر خواب شنا در آب زلال, تعبیر خواب آب ریختن, دیدن آب در خواب

تعبیر خواب آب دادن به شخصی

شما حتی می‌دانید که این دوستان ممکن است نواقصی نیز داشته باشند، اما همیشه وقتی از آن‌ها انقاد می‌شود شما به دفاع از دوستان‌تان بر خواهید خاست.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر سقا، مرد دیندار و باایمان می‌باشد.

اگر ببینی سقائی می‌کنی و به مردم آب می‌دهی، یـعـنـی به مردم خوبی و نیکی می‌کنی ،

حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:

تعبیر آب دادن به مردم، دین و دیانت و انجام کارهای پسندیده است،

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب انار: انار برای زن باردار / انار خوردن / تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی مجانی و رایگان به مردم آب می‌دهی، یـعـنـی در دنیا و آخرت به مردم خیر و نیکی می‌کنی و جاهای خراب و ویران را آباد خواهی کرد،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر ببینی سقا هستی و بدون طمع سقائی می‌کنی، یـعـنـی مشغول امور آخرت می‌شوی، ولی اگر ببینی مشک تو پر از آب می‌باشد و به کسی نمی‌دهی، یعنی مال و اموال جمع می‌کنی ولی از آن خیری نمی‌بینی.


تعبیر خواب آب خوردن

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید.

اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.

آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

تعبیر خواب آب, تعبیر خواب کلی آب, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب روان, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب افتادن در آب, تعبیر خواب شنا در آب زلال, تعبیر خواب آب ریختن, دیدن آب در خواب

تعبیر خواب آب خوردن

ابن سیرین گوید:

اگر بیند که از آب صاف خوشگوارى بسیار بخورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معیشت وى خوش بود

اگر بیند که آب شور همى خورد، تأویل به خلاف این بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همى خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد

اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد دلیل کند که پادشاهى همه جهان را گیرد.

کرمانى گوید:

اگر بیند که آب گرم همى خورد، دلیل بود که بیمارى و رنج کشد.

اگر بیند بر وى آب گرم همى ریختند، چنان که او را خبر نباشد، دلیل کند که بیمار شود یا غمى سخت بدو رسد و اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود

و اگر بیند که آب به جام برداشت، دلیل کند که بر مال و زندگى فریفته شود و اگر بیند که در کاسه‌ى آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه‌ى آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده‌اند و آب که در کاسه‌ى آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادر بود.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.


تعبیر خواب آب روان

اگر خواب آب جاری دیدید یا اگر درباره‌ی آب روان خواب دیدید، این خواب نشانه‌ی موفقیتی است که قرار است خیلی زود برای‌تان اتفاق بیفتد.

این پیشرفت مربوط به زندگی شخصی یا کار شما خواهد بود.

تعبیر خواب آب, تعبیر خواب کلی آب, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب روان, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب افتادن در آب, تعبیر خواب شنا در آب زلال, تعبیر خواب آب ریختن, دیدن آب در خواب

تعبیر خواب آب روان

تمام کارهای سختی که انجام داده‌اید قرار است جبران شود و شما قرار است ثمره‌ی سخت کوشی‌تان را ببینید.

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب مکه: آماده شدن برای رفتن به مکه / مکه رفتن مرده / در راه مکه بودن

اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است .


تعبیر خواب آب رودخانه

دیدن خواب رودخانه می تواند نشان دهنده حالات روحی در شما باشند که مانع پیشرفت شما می شوند.

این خواب نشان می دهد که شما خودتان را به جریان رودخانه زندگی سپرده اید و هر کجا که زندگی و شرایط آن شما را می کشد ، شما به همان طرف حرکت می کنید.

تعبیر خواب آب, تعبیر خواب کلی آب, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب روان, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب افتادن در آب, تعبیر خواب شنا در آب زلال, تعبیر خواب آب ریختن, دیدن آب در خواب

تعبیر خواب آب رودخانه

این می تواند نشان دهنده اعتماد بنفس ضعیف شما باشد و یا ممکن است کسی در زندگی شما وجود دارد که ابتکار عمل را به دست گرفته است و آزادی های فردی شما را محدود کرده است .

این فرد می تواند همسر ، مادر ، پدر و یا حتی فرزند شما باشد .

اگر در خواب ببینید که در حال عبور از رودخانه بودید و یا از رودخانه ماهی می گرفتید و حتی اگر در خواب ببینید که در حال شنا بر خلاف جهت حرکت رودخانه هستید می تواند نشانه بسیار خوبی باشد .

شما در برابر اعمال قدرت دیگران به خوبی مقاومت می کنید و اعتماد بنفس بالایی دارید.

شما سعی می کنید کنترل زندگی خود را به دست بگیرید و همانگونه که خودتان دوست دارید عمل کنید.

این رفتار می تواند باعث موفقیت و لذت شما شود.


تعبیر خواب افتادن در آب

خواب‌های مربوط به آب های عمیق نشانگر مشکلاتی است که در دوره‌ی پیش رو با آن‌ها مواجه خواهید شد.

این مشکلات چندان بزرگ نخواهند بود اما شما مجبور خواهید شد برای بر طرف کردن آن‌ها کمی وقت بگذارید.

بر طرف کردن این مشکلات نشانه‌ی خوبی خواهد بود از توانایی‌ها و ظرفیت‌های شما و حتی ممکن است برای‌تان در نهایت مفید واقع شود.

تعبیر خواب آب, تعبیر خواب کلی آب, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب روان, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب افتادن در آب, تعبیر خواب شنا در آب زلال, تعبیر خواب آب ریختن, دیدن آب در خواب

تعبیر خواب افتادن در آب

امام صادق (ع) غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبیر می‌کنند.

  • یقین
  • قوت
  • کار صعب و دشوار
  • همدم و هم صحبت کسی شدن
  • در خدمت مقام مهم شهر بودن

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی با بدنی قوی و نیرومند در آب فرو رفته‌ای، یـعـنـی به شغل سختی مشغول می‌شوی (مثل ریاست) و حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند (مخصوصاً اگر مسئله‌ای در آن شغل بوجود بیاید).

اگر ببینی با لباس و بدنی پوشیده وارد آب صاف و شفافی شده‌ای، تعبیرش قوت دین و ایمان و توکل بر خداوند متعال و همچنین استقامت در کارها می‌باشد .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی که در آب افتاده‌ای، یعنی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی آب تو را فرو برده و دوباره بالا آورده است، یـعـنـی کار دنیوی که به دست آورده‌ای را کنار می‌گذاری و راه آخرت را انتخاب می‌کنی.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب پرتقال: پرتقال خوردن / پرتقال خونی / پرتقال پوست کنده / درخت پرتقال

تعبیر خواب شنا در آب زلال

این خواب یعنی این که شما قادر خواهید بود از بعضی مشکلات خاص به صورت بسیار ماهرانه گذر کنید، و بعضی از اطرافیان‌تان تحت تاثیر توانایی‌های شما قرار خواهند گرفت.

این وضعیت حتی ممکن است برای شما مفید هم باشد، چون مافوق‌های شما ممکن است بعد از دست به کار دیدن شما و تلاش‌های‌تان نگرش متفاوت و مثبتی نسبت به شما پیدا کنند.

تعبیر خواب آب, تعبیر خواب کلی آب, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب روان, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب افتادن در آب, تعبیر خواب شنا در آب زلال, تعبیر خواب آب ریختن, دیدن آب در خواب

تعبیر خواب شنا در آب زلال

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است .

بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد…

و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود.

آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود .

بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم .

آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست.

ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند.

موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.

آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود.

اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید.

تعفن آب و تاریکی آن بیماری است.

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.


تعبیر خواب آب ریختن

اگر در خواب روی کسی آب می‌ریختید، این نشانه‌ی اتفاقی خجالت آور خواهد بود که برای‌تان اتفاق می‌افتد.

تعبیر خواب آب, تعبیر خواب کلی آب, تعبیر خواب آب دادن به شخصی, تعبیر خواب آب خوردن, تعبیر خواب آب روان, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب افتادن در آب, تعبیر خواب شنا در آب زلال, تعبیر خواب آب ریختن, دیدن آب در خواب

تعبیر خواب آب ریختن

جلوی این اتفاق را نمی‌توانید بگیرید و مجبور خواهید بود با آن مواجه شوید – هر چه باشد! اما خیلی نگران نباشید، چون هر اتفاقی بیفتد، اثر طولانی مدتی بر زندگی‌تان نخواهد گذاشت.

اگر در خواب ظرف آبی را ریختید، این خواب نشانه‌ی راه درست در زندگی‌تان است.

هر کاری که در حال حاضر انجام می‌دهید برای‌تان کارساز است و نباید روشی را که اتخاذ کرده‌اید تغییر دهید.

این راه قرار است شما را به سمت موفقیتی بزرگ رهنمون سازد پس شکیبا و سخت کوش باشید.

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید.

اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
بهروزامجدیان
دی ۱۲, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۰ ق.ظ

سلام‌ خواب‌ دیدم ‌با فرزندم‌ با ماشین‌ سفیدرنگ‌ یک‌ دفعه ‌به ‌اب ‌رودخانه ‌خیلی ‌خروشان ‌رسیدیم ‌به ‌سفیدی ‌شیر‌ که ‌پسرم ‌را اب ‌برد و من ‌از خواب ‌بیدار شدم‌ جواب ‌بدی‌ ممنون ‌امجدیان