تعبیر خواب ازدواج و عقد کردن : ازدواج مرده / ازدواج با محرم / ازدواج مجدد

تعبیر خواب 🔥 , حرف الف ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۵۹ دیدگاه

تعبیر خواب ازدواج و عقد کردن : ازدواج مرده و ازدواج با مرده / تعبیر خواب ازدواج با محرم / ازدواج مجدد زن شوهردار یا مرد متاهل / ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب ازدواج و عقد کردن : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب ازدواج دیدن

بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ:

خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است.

شما یک مرحله توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید.

خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است.

بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید.

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب ازدواج دیدن

این ها ویژگی هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.

اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید.

تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی تان اشتراکاتی دارد.

با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.

آنلی بیتون :

دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌ هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد.

اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.

اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد.

و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.

اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد.

یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی با دختری ازدواج کردی و با او همبستر شدی و دختری و دوشیزگی او را از بین بردی، یـعـنـی در آن سال با زن یا کنیزکی ازدواج می‌کنی و از «پادشاه» خیر و نیکی می‌بینی.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب حاملگی (زن حامله) : حامله بودن مادر و دیگران / حامله شدن مرد / سقط جنین

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی با زنی نابکار ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی کار سخت و دشواری که بر عهده داری به آسانی پیش می‌رود، ولی اگر آمیزش نکردی، یـعـنـی آن کار کمی آسان انجام می‌شود.

اگر ببینی بیمار ‌شده‌ای و با زن غریبه‌ای ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.

اگر ببینی ازدواج کرده‌ای، ولی زنت را ندیدی و اسمش را ندانستی و نشناختی که چه کسی است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای ازدواج کردن با زن عبارتند از: ۱- بزرگی ۲- فراوانی مال و اموال ۳- آسایش و آرامش ۴- شادی و نشاط.

کتاب سرزمین رویاها:

ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده

یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود

ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ

ازدواج یک برادر: پول

ازدواج یک دختر باکره: احترام

ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.

ازدواج دخترتان: ثروت

در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

دیدن خواب ازدواج نشانه ایام و روزگار خوش می باشد.

شرکت کردن در یک ازدواج نشانه منفعت های بزرگ مالی می باشد.

لوک اویتنها می گوید :

ازدواج و عروسی کردن در خواب نشانه رسیدن به هدف و خوشبختی می باشد.


تعبیر خواب ازدواج مرده

کرمانی در این باره گفته است

اگر کسی خواب ببینید زنی که فوت شده است در خوابش رخت عروسی به تن دارد و در حال ازدواج میباشد دلیل بر جدایی و نفاق در بین یکی از خویشان است ادوارد نیز در این زمینه گفته است عروس شدن یک زن مرده در خواب دلیل بر طلاق و جدایی میباشد

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب ازدواج مرده

ابن سیرین در این باره گفته اند

اگر شخصی خواب ببیند فردی که فوت کرده است با کسی که در حال حاضر زنده و در قید حیات است ازدواج نموده است در اینجا منظور همان عروسی و برپایی جشن نیز میباشد دلیل بر امرزش گناهان و نزول برکت و نعمت در زندگی میباشد


تعبیر خواب ازدواج با مرده

ابن سیرین می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب ازدواج با مرده

اگر ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی با آن زن مرده آمیزش نکردی، یـعـنـی مقدار اندکی از مال و اموالش را به دست خواهی آورد.


تعبیر خواب ازدواج با محرم

متاسفانه دیدن خواب عروسی و یا وصل برادر و خواهر تنی با همدیگر با معنی نحسی همراه است و دلالت بر بدبختی فساد و یا پر شدن چوب خط شما است

ابراهیم کرمانی درباره این خواب گفته است

نامزدی یا عقد برادر و خواهر تنی با هم در خواب انسانی است منافق و دروغگو که بدون هیچ سود و ثمری دروغ می‌گوید و نفاق ایجاد می‌کند و تحت هیچ شرایطی رام نمی‌شود

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب ازدواج با محرم

شخصی به نزد ابن سیرین آمد و گفت

خواب دیدم که با خواهرم که چند سال از من کوچکتر است ازدواج کرده ام و هر دوی ما خوشحال هستیم که اتفاقا مراسم عروسی هم برای ما برپا کرده بودن و با یکدیگر میرقصیدیم این خواب چه تعبیری دارد ابن سیرین او را پاسخ دادند که در زندگی و کارهای روز مره خود جویا شو و ببین کدام عمل زشت و یا ننگی را به تازگی انجام دادی و از خداوند طلب استغفار کن ! شیخ طوسی نیز گفته اند این دخواب نشان دهنده ی این است که برای خود وبال و گرفتاری درست می‌کنید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آب: آب دادن به شخصی / آب خوردن / آب روان و رودخانه / افتادن در آب

همچنین آواره شدن و دربه دری از دیگر تعابیرش است گسستگی و پریشانی ،و از این خانه به آن خانه رفتن و از این شهر به آن شهر شدن و یقینا احتمال تزلزل و خطر هست.

و در مجموع آشفتگی و پریشانی کارها است.

تعبیر خواب ازدواج خواهر با برادر از نظر یوسف نبی:

پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی، عمل خلافی مرتکب شده‌اید یا مرتکب خواهید شد که با تجاهل و ظاهر سازی و فریب می‌کوشید از چشم دیگران پوشیده نگه دارید و کار بالاخره به بدنامی و رسوائی می‌انجامد

شیخ طوسی گفته اند

مراسم نامزدی و یا عقد داداش و آبجی در خواب غمی است که با خدعه و فریب و نیرنگ پیش می‌آید و غمی به شما می‌رسد و به زودی قربانی یک توطئه می‌شوید

اگر شاهد عروسی و یا وصلت دو برادر و خواهر بودی که آن ها را میشناختی یا نمی شناختی غمی به او می‌رسانید که خودتان در آن سهیم هستید و اگر از دیگری گرفتید همین طور

اگر برای تو کارت دعوت به عروسی فرستاده بودن که مربوط به برادر و خواهری بود که تو با آن ها قبلا آشنا بودی و به این مجلس مهمان شدی مرتکب گناه می‌شوید و این گناهی است از جمله معاصی پنهان.

اگر دیدی که در خواب عاشق خواهرت شده ای و تصمیمت این است که به او در خلوت پیشنهاد ازدواج بدهی در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است.

و یا اینکه تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرسا است.

و نظر جمیع معبران در این باره این است که غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است.

یا اینکه خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد


تعبیر خواب ازدواج مجدد

از نظر کارل گوستاو یونگ

دیدن افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد.

اگر شما در خواب شوهرتان را در حال ازدواج مجدد دیدید بیانگر حالات آشفته درونی خود و ترس از نادیده گرفته شدن توسط دیگران بوده و تعبیری به گرفتن همسر دوم توسط شوهرتان نیست.

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب ازدواج مجدد

روایتی از امام صادق نقل شده است

فردی مضطرب و پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دزد: تعبیر خواب دزد خواستگار / دزدیدن طلا، ماشین، وسایل، بچه / دزدی رفتن

حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.


تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت او می‌باشد.

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار

اگر کسی ببیند زنش شوهر کرده و شوهرش را به خانه برده است، یـعـنـی شوهرش مال و اموال فراوانی به دست می‌آورد.


تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل

ابن سیرین:

اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای و زن دوم گرفته ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل

اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

اگر چنین خوابی ببینید سیل عظیمی از امنیت و آرامش خاطر و صلح و دوستی به زندگی شما می آید و به صورت کلی خواب خوب و پربرکتی است.


تعبیر خواب عقد کردن

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی بین دو نفر خطبه عقد می‌خوانی، یـعـنـی خیر و خوبی انجام می‌دهی و به همه احسان و نیکی می‌کنی و کارها را از روی مصلحت انجام خواهی داد .

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب عقد کردن


تعبیر خواب عقد کردن خودم

اگر در خواب ببینید که عاقد زنی را برای شما یا اگر زن باشید شما را برای مردی عقد می کند بجاست که نگران حوادث آینده باشید

مطیعی تهرانی

دیدن مراسماتی به مانند عقد، عروسی و صیغه خواندن را به هیچ وجه خوب نمی‌داند.

به گفته وی و تمامی معبرین مراسمات و جشن‌هایی این چنینی به عزا تعبیر شده و عروس را بلا و مصیبت می‌دانند.

مطیعی تهرانی حضوری فردی با مشخصات عاقد در مراسم صیغه خواندن را نشانه بلا و مصیبت می‌داند و این گونه بیان می‌کند که اگر در خواب ببینید که عاقد زنی را برای شما یا اگر زن باشید شما را برای مردی عقد می‌کند بجاست که نگران حوادث آینده باشید.

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب عقد کردن خودم

اگر در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد.

شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت.

این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد.

قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید.

اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

عروسی یکی از مهم ترین لحظات زندگی هر انسان است اما همین لحظات مهم با استرس و نگرانی های بسیار زیادی همراه هستند.

دیدن عروسی در خواب می تواند با توجه به نمادها و نشانه های دیده شده در خواب و شرایط کلی خواب در بردارنده تعابیر مثبت یا منفی باشد.

تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد از دیدگاه آنتلی بیلتون :

اگر دختر مجردی خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.

اگر دختر مجرد خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.

اگر دختر مجرد خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.


تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

اگر در خواب ببینید که دوست شما و یا یکی از عزیزان و اعضاء خانوده شما عروس شده است به این معنی است که شما نسبت به موفقیت های یکی از کسانی که می شناسید ، احساس حسادت می کنید و حسرت زندگی او را دارید .

تعبیر خواب ازدواج, تعبیر خواب کلی ازدواج, تعبیر خواب ازدواج مرده, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب ازدواج با محرم, تعبیر خواب ازدواج مجدد, تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهردار, تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل, تعبیر خواب عقد کردن, تعبیر خواب عقد کردن خودم, تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

تعبیر خواب ازدواج کردن دوست

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
59 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
Mohsenm1990
مرداد ۳۱, ۱۳۹۸ ۴:۵۸ ق.ظ

سلام.
خواب دیدم من و خانواده بنده در خانه ای غریب مستقر بودیم که مادرم خبر ازدواج تمام شده دوتا خواهر بزرگترم میده که یکیشون هم متاهل هست.
منم با گریه و عصبانیت با مادرم دعوا میکردم که دعوا سر شوهر اون خواهر متاهلم که پسر خوبی نیست و… البته عروسی در کار نبود و فقط خودمون توخانه بودیم
در همین بحث داشتم وسایلم و جمع میکردم از خانه بزنم بیرون و مادرم تاکید داشت که اجبار بوده
لازم به ذکر من تنها مرد خانواده هستم

Maede
آبان ۱۸, ۱۳۹۸ ۱۰:۲۹ ب.ظ

سلام من خواب دیدم
عموم ک فوت کردن (ناکام بوده)عروسیشه ک دوتا جوان فامیلمون ک جفتشون مردن و اونام ناکام بودن ساقدوش شوقدششن
عموم تو حیاط خونه بابا بزرگمه ساقدوشاشم کنارشن

بعد یه چشمم دید ک بابابزرگم ک در قید حیاطن
جلو در حالش بد میشه از حال میره من بغلش میکنم هی اینور اونور میبرم تا آمبولانس بیاد خیلی سبک شده بود بابابزرگم امبولانس ک میاد من دیگه از خواب بیدار میشم

توروخدا بگین تعبیرش چیه ک از صبح دیونه شدم با این خوابا

فاطمه. طاها
آبان ۲۲, ۱۳۹۸ ۷:۴۰ ق.ظ

باسلام. من عمه ام تقریبا پنج ماهی میشه فوت کرده.ایشون اخوند بودن.و ازدواجم نکرده بودن. دیشب مادرم خوابشونو دیدن ک لباس محلی تنشونه و میخوان ازدواج کنن.و میخوان با یک مرد ک مثل خودشون حاج اقا بوده فکنم ازدواج کنن.ولی اون اقا قبلا ازدواج کرده بود و سه تاهم بچه داشت اون مرده. کلا ما این مردی ک مادرم تو خوابش دیده نمیشناسیم. میخواسم بدونم تعبیرش چیه خیلی فکرمو مشغول کرده. ممنون از لطفتون❤

Lila
آذر ۱, ۱۳۹۸ ۱۰:۴۲ ب.ظ

با عرض سلام ‌خدمت شما، من خواب دیدم خواهرم داشت با شوهرش دوباره نکاح میکنه این یعنی چی تعبیری داره ؟
با احترام

نادیا
دی ۷, ۱۳۹۸ ۱۲:۰۵ ق.ظ

سلام خواب دیدم در جشن عقد خودم هستم و همه در حال عکس گرفتن هستن و شاد هستیم.اسم دوماد همون فردی هست که در دنیای واقعی عاشقش هسم اما هیچ ارتباطی باهم نداریم ولی قیافش در خواب نمیبینم و ی شکل و شمایل دیگه میبینم و اونم هی از من عکس میگیره.تعبیرش چی میتونه باشه؟

مینا
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹ ۱:۲۵ ق.ظ
Reply to  نادیا

تعبیر جشن مراسم ختم هست

حامد
دی ۱۶, ۱۳۹۸ ۱۰:۰۶ ق.ظ

سلام خواب دیدم زن داداشم مرده و داداشم مراسم نامزدیشه فردا هم عروسیشه.بابام تو این نامزدی حضور داره از روی میز شکلات بر میداره واس مامانم میگه اینا واس مادرت باشه.مادرم سال ها پیش مرده.

کورد
بهمن ۲۶, ۱۳۹۸ ۷:۱۷ ق.ظ

سلام خواب دیدم که با کسی ک قبلن دوستش داشتم ازدواج کرده ام و خواهر برادر دوقلویی،ک الان دارم در خوابم فرزند خودم بودن اما کسی ک با او ازدواج کردم مرده بود و بعد از چند سال ان شخص زنده ب خانه برگشت !! تعبیر چیست ؟!

سید حسین حیدری
اسفند ۶, ۱۳۹۸ ۱۰:۵۱ ب.ظ

سلام خسته نباشید خوب و عالی

سید حسین حیدری
اسفند ۶, ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰ ب.ظ

من درخواب دیدم که ازدواج کردم و پدرزنم که دایی مادرم که مرده وبرادرش و زن برادرش که مرداند من راهمرای می کندمی خواهم بدانم جواب را

Hanie
اسفند ۹, ۱۳۹۸ ۷:۰۶ ق.ظ

سلام من خواب دیدم با دوستم ک تقریبا نامزدیم و همه خونواده میدونن داخل ی مجموعه ای بودیم داشتیم رد میشدیم دیدیم اسممونو زدن واسه عقد و اونجا مارو عقد کردن ولی خب ما میدونستیم ک صوریه و اینک این عقد بخاطر این بود که یه کارت بهمون بدن و داخلش پول بریزن تعبیرش چیه؟

رقیه
اسفند ۲۲, ۱۳۹۸ ۱۱:۱۴ ق.ظ

سلام .خواب دیدم خونه. مادرم. عقد دونفر رو جاری می کنن خیلی شلوغ خونه ی مادرم …

ابوالفضل
اسفند ۲۷, ۱۳۹۸ ۱۱:۵۹ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که برادر وسطیم که متاهل است دوباره در کنار خیابان درحال عقد کردن با زنی دیگر است و پدر و مادر و همسر برادرم روبروی او بودند
وقتی عاقد از او پرسید حاضر هستی دوبار اول را گفت نه ولی بار سوم که حواسم نبود گفت بله
تعبیر این چیست
در سایت های دیگم گفنم جوابم را ندادند
لطفا سریعا جواب دهید

محسن
فروردین ۳, ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵ ق.ظ

تعبیر خواب ازدواج با معشوقی که چند ماه پیش به عقد یکی دیگه درآمد چیست؟؟؟؟

Sama
فروردین ۵, ۱۳۹۹ ۵:۰۲ ق.ظ

سلام.من خواب دیدم که دختر عمم ک متاهل است بعد چندین سال جشن عروسی گرفته برای خود و شوهرش.و همه میگن زمان قدیم اینا نتونسته بودن جشن عروسی بگیرن بخاطر همین الان گرفتن!

شیوا
فروردین ۶, ۱۳۹۹ ۸:۱۲ ب.ظ

سلام خواب دیدم لباس عروس پوشیده بودم وه یه عاقداومده عقدم کنه گفتش اول آرزوبکن بعدش گفت یه صلوات بفرستید

hannaneh
فروردین ۷, ۱۳۹۹ ۳:۳۵ ب.ظ

سلام من پدرم یک ماهی است که فوت کردن چند شب پیش مادرم خواب دیدن که مراسم خواستگاری خودشه و چند تا خواستگار داره ولی آخر سر بابا م رو انتخاب میکنه تو خواب میگه من احمد رو میشناسم با همین ازدواج میکنم میشه تعبیرش رو بگید اگر میدونید؟من نگرانم

Farnia
فروردین ۱۰, ۱۳۹۹ ۳:۵۹ ق.ظ

من خواب دیدم که مادرم از ازدواج من پیش افراد فامیل حرف میزند تعبیر آن چیست؟

حسین
فروردین ۱۱, ۱۳۹۹ ۹:۲۸ ق.ظ

سلام آقا هستم خواب دیدم که برادرم منتظر من بود که بریم محضر با عشقم عقد کنم عشقم محضر منتظر من بود من خونه بودم لباسامو پوشیدم تا برم بعد بیدار شدم.. خیلی نگرانم خوابم خوب نباشه

حسن
فروردین ۱۲, ۱۳۹۹ ۶:۲۷ ب.ظ

سلام مردی متاهل هستم خواب دیدم دوباره ازدواج کردم اسم زنم با پدرش هم میدانم منظورم زن دوم هسته تعبیرش چیه؟

فرلهانی
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹ ۹:۵۲ ق.ظ

سلام درخواب دیدم مراسم عقد خودم هستش ولی داماد رانمیشناختم فقط اسمش رابهم گفتن لازم بذکرهستش من چندساله ازهمسرم جداشدم

زهرا
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹ ۱:۱۶ ب.ظ

باسلام من دوروزه این خواب و میبینم یباردیشب چیه بارامروزظهر
خواب دیدم خواهرزادم که متاهل وبارداره ،داره ازدواج می‌کنه ولی توخواب فک میکنم مجرد
تعبیرشو می خواستم بدونم ممنون ازتون

توکلی
فروردین ۲۶, ۱۳۹۹ ۴:۲۱ ب.ظ

سلام خواهر من خواب دیده من به آنها گفتم که عقد کردم و همین جمعه مراسم داریم همه به فکر خرید و نوع لباس افتاده بوده اند و خواهر دیگرم هم که به رحمت خدا رفته به دنبال شرکت در مراسم و تهیه لباس بوده تعبیرش چیست؟

الهام
فروردین ۲۸, ۱۳۹۹ ۲:۱۰ ب.ظ

سلام .دختر مجردی هستم خواب دیدم وقتی از خواب بلند شدم مادرم بهم گفت امروز مراسم عقد تو است زیاد ناراحت نبودم فقط می گفتم این چند ماهه دیگر را صبر میکردی تا کنکور هم بدهم . چرا قبلا بهم چیزی نگفتیم الان می گین مادرم گفت پسر خوبی بود ..بعد رفتم خونه رو مرتب کردم واسه مراسم و خواستم برم خودمو آرایش کنم که از خواب بلند شدم …. ناراحت نبودم ولی واسه مراسم استرس داشتم و نمیدونستم داماد کیه

شهلا
فروردین ۲۹, ۱۳۹۹ ۴:۲۴ ق.ظ

سلام ،چند باریست خواب میبینم ک نامزدد نامزد خواهرم هستم وخیلی احساس عاشقانه و زیبایی داریم ،البته دقیقا این حسیه ک بین دوتاشون هست و بعد ده سال سختی بهم رسیدن و اونم اندازه خواهرم برای من عزیزه ومن خیلی برای وصلشون کمک کردم

ریحانه
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۷ ب.ظ

سلام چند باری خواب دیدم باکسی که یکسال نامزدیم بهم خورده وایشون الان متاهل هستن عقد کردم تعبیرش چیه؟؟؟

فاطمه زندیه
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۸ ب.ظ

خواب دیدم عمویم که پدر شوهرم هم میشود از من میخواهد با او ازدواج کنم لطفا تعبیرشرا بگویید🙏

فاطمه زندیه
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۰ ب.ظ

البته ایشان مرده است

میترا
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۷ ق.ظ

سلام
خسته نباشید
لطفا تعبیر خوابم رو بگید حتماااا
من خواب دیدم با دایی ام که الان یه مدته از دستش ناراحتم ازدواج میکنم

زهرا
خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۱ ق.ظ

خواب دیدم فردا قرار است با معشوقم عقد کنیم ، تعبیرش چیست

نیلوفر
مرداد ۳, ۱۳۹۹ ۴:۰۸ ق.ظ

خواب می دیدم با شخص مورد علاقه ام می خوایم عقد کنیم الانم باهم شکرابیم از هم خبر نداریم اون رابطه قطع کرده و این که من تو خواب می گفتم صیغه ۹۹ ساله اون گفت عقد دائم جفتمونم بیوه ایم .تعبیر خواب من چیه

خواب دیده
مرداد ۹, ۱۳۹۹ ۳:۳۳ ق.ظ

خواهش میکنم اگه کسی میدونه جوابم رو بده
من خواب دیدن دختری که که قبلا حلقه ازدواج به او داده بودم و بعد نامزدی را به هم زده بودیم و در بیداری حلقه را برگردانده بودند قرار است به همسری من در بیاد به من خبر دادند .به یکباره دیدم جایی هستم که اون دختر وایستاده سلام کردم فقط از حاضرین مجلس اون دختر بهم جواب داد بعدش دیدم احمدی نژاد هم اونجا نشسته و گفتند خاتمی هم قراره بیاد اما خاتمی نیومد
خواب خنده داره شایدم نه ..کسی می دونه تعبیری داره یا نه؟

ملینا
مرداد ۱۲, ۱۳۹۹ ۶:۴۵ ق.ظ

باسلام وخسته نباشید من دخترم وخوابی دیده ام که قرار بود عقد کنم ولی خطبه ای خوانده نشد وهمه اعضا ی خانواده گریه میکردند
خواهش میکنم تعبیرش رو بگویید
ممنون

سارا
مرداد ۱۵, ۱۳۹۹ ۲:۴۴ ب.ظ

سلام من خاب دیدم روز جشن عقدم یساعت ب جشن مونده بادوستام رفتم خرید نوبازار ک تازه دارن تعمیرمیکنن وقتی رسیدم وخریدمیکردیم دیدیم یکی یکی ازاهن ها دارن میفتن روسرمون ک فرارکردیم و پناه گرفتیم درجایی و یکم‌ک‌گذشت سالم‌برگشتیم خونه ک دیدم مهمونا اومدن و خانواده شوهرمم هستن ک هنو توواقعیت درحال طلاق گرفتن هستیم اما توخواب طلاق گرفته بودیم‌ک گفتم ب یکی ازاشناها اینا اینجاچیکارمیکنن ک‌گفت بیخیال منم‌اول یکم‌ناراحت شدم بعداما گفتم ولش کن مهم‌نیست بعدش رفتم اماده بشم ک پریدم ازخاب واینکه اینم‌بگم دامادو نمیدیدم اما میدونستم کیه لطفابگید تعبیرخابم‌چیه خیلی توفکرشم

نرگس
مرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۴:۵۴ ق.ظ

من خواب دیدم که نامزدیم است و عاقد نیامده است

Farzane
مرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۶:۲۶ ق.ظ

سلام
من نامزد دارم ک خیلی دور از هم هستیم اصلا همدیگرو نمیبینیم
خواب دیدم عقد مارو ب صورت تلفنی میبندن
در صورتی ک عقد هستیم

سادات
شهریور ۳, ۱۳۹۹ ۳:۴۲ ق.ظ

سلام خواب دیدم که دارن منو به عقدپسرخواهرشوهرم درمیارن شوهرم ۹ماه پیش مرده شوهرخواهرشمهرم مرده به عقداونکی درآوردن زن وبچه داره به اجباربود
چیزی ردوبدلل نشد

زهره رضايي
شهریور ۷, ۱۳۹۹ ۴:۵۰ ق.ظ

باسلام
متاهل هستم ویک فرزند دارم
٢٣ ساله اززواج کردم.
زندگی ام پر ازمشکل هست .همسرم وفا دار به زندگی نیست.
دم صبح قبل اذاان خواب دیدم به پسر عمه ام ازدواج کردم در حالی که ایشون متاهل هستن وبچه دارن.
خیلی ناراحت بودم توخواب
همش با خودم میگفتم جواب خانومشو چی بدم.جواب عمه ام رو چی بدم.البته نه مراسم عروسی بود ونه هیچی .ندیدم.بسیار نگرانم راهنمایی بفرمایید چه تعبیری دارد…

جمیله
شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۷:۴۸ ق.ظ

سلام من خواب دیدم همه جمع شدند تا عقد من خونده بشه ومن منتظر بودم لباس عقد رو بیارن، تعبیرش چیه؟؟؟

حبیبه
مهر ۲۸, ۱۳۹۹ ۶:۰۹ ق.ظ

سلام خواب دیدم دامادم که فوت شده مراسم عقد بندان دارد ولی کسی پهلویش نبود فقط یه قرآن جلویش باز بود ونگاه میکرد من هم فقط شلولو می کردم تعبیرش چی هست ممنونم

مهسا
مهر ۲۹, ۱۳۹۹ ۴:۳۹ ب.ظ

سلام من خواب دیده‌بودم که یک پسر غریب با همه دیگه عقد کردیم و بعداً یک دیگر را بغل کردیم لطفاً میشه تعبیرشو بگید آفرین

سارا
آبان ۹, ۱۳۹۹ ۷:۰۲ ق.ظ

سلام.من خواب دیدم پسر فامیلمون با زن داداشش میخوان عقد کنن ولی موقع رقص دست منو گرفت تعبیرش چیه اگه میشه جواب بدید.

ناشناس
آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۸:۱۷ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که عروسی عموم و زن عمومه دوباره البته عموم نزدیک به دوساله فوت شده.. و من تو عروسی دیدم که زن عموم آرایش کرده بود و من آرایشش رو تمیز تر کردم

رویا
آذر ۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۴ ب.ظ

سلام من خواب دیدم که یک حلقه دستم داشتم حلقه کمی کهنه بود اولش راضی نبودم اما بعد خوشحال شدم

شهناز ذوقی
آذر ۱۲, ۱۳۹۹ ۶:۵۸ ق.ظ

سلام من خواب دیدم با کسی که قبلا می شناختم تلفنی به عقد هم در آمدیم ومن آماده میشدم که به خانه اون بروم بفرمایید تعبیرش چیست؟

ناشناس
آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۳:۰۷ ب.ظ

با سلام متهل هستم ۸ساله ازدواج کردم هرماه خواب یکی میبینم که قبلا همدیگه رو دوست داشتیم الان اونم متهل هست بدون اینکه بهش فکر کنم همیشه تو خوابم میاد خواب دیدم بهم میگفت خودتو آماده کن بریم عقد کنیم نمیدونم چه دلیلی داره که هرچند وقت یه بار به خوابم میاد

مهشید
دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۷:۲۱ ق.ظ

سلام من خواب دیدم بعد عقد دختر عموم من با پسر عموم عقد کردم در حالی که دوتامون ناراحت بودیم ولی من دوسش داشتم و تو خواب من خیلی گریه کردم مراسم عقد تو خآابم جوری بود که همه لباس سیاه به تن داشتن و اکثرا از این جشن خوشحال بودن تعبیرش چیه؟

مهشید
دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۷:۲۷ ق.ظ
Reply to  مهشید

البته قبل از اینکه عاقد خطبه عقد رو بخونه من آرزوی خشبختی داشتم تروخدا زود تعبیرشو بگین

ثمبن
دی ۱۷, ۱۳۹۹ ۸:۴۰ ب.ظ

سلام من تو خواب دیدم خونه مادر بزرگم هستیم اونجا به خواهرم گفتم من ژله میخوام اونم اون مرده شنید گفت من میخرم رفت ۱۸ بسته گرفت بعدش رفتیم عقد کردیم بعدش باهم رفتیم یه جای که پره افتاب گردون بود و عکس گرفتیم میشه بگین تعبیرش چیه

فرح
دی ۲۸, ۱۳۹۹ ۵:۱۰ ق.ظ

سلام من در خواب دیدم که با عشقم عقد کردیم ولی خانواده هامون نبودن و خوشحال بودی و بعدش میخواستیم جشن بگیریم با خانوادمون تعبیرش چی میشه؟

زهرا
بهمن ۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۵ ق.ظ

سلام خواب دیدم مادرم که فوت کرده داره با همسایمون که زندس ازدواج میکنه تعبیرش چیه؟؟؟؟
من مادرم یکسال و نیم فوت کرده

فاطمه
بهمن ۸, ۱۳۹۹ ۴:۱۰ ق.ظ

سلام
من دیروز برام خواستگار اومد بعد دیشب خواب دیدم که اومد خونمون حرف زدیم بعد همه چی تموم شد یهو خطبه عقدرو خوندن و خیلی نگرانم آخه داخل خواب می گفتم ایش اینکه خیلی زشته بعد یهو دل بهش بستم یعنی داخل خواب بستم توروخدا بهم بگین