تعبیر خواب ابرو : تعبیر خواب ابرو برداشتن زن و دختر مجرد / ابرو پرپشت / ابرو ریختن

تعبیر خواب 🔥 , حرف الف ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲ دیدگاه

تعبیر خواب ابرو : تعبیر خواب ابرو برداشتن زن و دختر مجرد / ابرو پرپشت / تعبیر خواب ابرو ریختن

تعبیر خواب ابرو : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب ابرو / معنی دیدن ابرو در خواب

محمد بن سیرین:

تعبیر ابرو، دین می‌باشد.

اگر در رویای ابروها را کامل و بدون عیب و نقص ببیند ، زینت و آراستگی دینش به کمال باشد و دیدنداری در حق او تمام است.

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

معنی دیدن ابرو در خواب

آنلی بیتون:

دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده ای , روبرو خواهید شد.

کتاب سرزمین آرزوها:

ابروی خودتان: یک منفعت مالی

ابروهای بلوطی رنگ: شانس بزرگ

ابروهای سیاه: شادی بزرگ

ابروهای عضو یک فامیل: طرفداران بسیاری پیدا می‌کنید

ابروهای شوهرتان: عشق

ابروهای زنتان: شانس قابل توجه

ابروهای بچه‌هایتان: منفعت مالی

ابروهای دشمنانتان: شما را فریب می‌دهند.

ابروهای باریک: غم بزرگ

ابروهای سر پایین: عشق به شما وفادار نیست

ابروهای کلفت: پول

ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی:

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خروس: خروس سفید، سیاه، لاری، وحشی / خواب خروس مرده

چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می‌شود و اطرافیان عیب او را نمی‌گویند.

نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

توجه به ابرو‌ها در خوابتان بیانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است.

ممکن است بیانگر نگرانی یا رد کردن باشد.

خواب دیدن اینکه شما ابرو ندارید بیانگر این است که احساسات ندارید.

شما به اندازه کافی خود را ابراز نمی‌کنید.

خواب دیدن اینکه در خواب ابرو پیوسته دارید بیانگر این است که شما در مورد ظاهر فیزیکی تان حس نا امنی می‌کنید.

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به اندازه کافی احساسات خود را ابراز نمی‌کنید.

شاید شما خیلی زیادی احساسات را درون خود نگه می‌دارید. چیزی است که تلاش می‌کنید مخفیش کنید.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد.


تعبیر خواب ابرو برداشتن

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

تعبیر خواب ابرو برداشتن

کرمانی نوشته است

اگر دختری ببیند با وسایلی مثل قیچی و یا چاقو ابروهایش را می چیند و یا کوتاه میکند به هوای نفس مبتلا میشود منظور از هوای نفس این است که توسط جنس مخالف خودش فریب داده میشود و یا بقول معبران قدیمی تر با احساسات و عواطفش بازی میشود


تعبیر خواب ابرو پرپشت

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد.

دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

تعبیر خواب ابرو پرپشت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

ابروهای کلفت: پول

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب موش: موش در خانه / تعبیر خواب فضله موش / موش سفید

ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی:

ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می‌کنید برای شما قائل‌اند.

ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می‌نمائید.

دانیال پیامبر می فرماید

تعبیر خواب پر شدن ابروها به این علامت است که دوستان و یا آشنایان نزدیکتان به شما اعتماد زیادی دارند اگر ببینی فقط یکی از ابروهایت پر شده دلیلی است بر بدشانسی آوردن و یا گره افتادن چنان چه دیدی ابروهایت خیلی کلفت شده و حجم زیادی گرفته اند به نشانه ی یک خوشبختی بزرگ است که ظرف چند روز آینده نصیبتان می شود

همچنین شیخ مفید آورده اند

اگر مرد یا پسری خواب ببیند ابروهایش پر شده اند به نشانه ی یک منفعت قابل توجه مالی و یا یک موقعیت کاری است که از طرف دیگران پیشنهاد میشود اگر ببیند ابروهایش پر شده و به رنگ سفید است به معنای شانس و یا در برخی روایت امده است که دلیل بر شادی بزرگ است اگر دید یکی از ابروهایش پر میشود و زیباتر از قبل شده دلیل بر خوشبختی و یا آوردن شانس در عشق است اگر ببینید ابروهای معشوقش حجیم گردیده به این معنا باشد که طرفداران بسیار زیادی پیدا میکند

تعبیر خواب پرپشت شدن دو ابرو به روایت ابراهیم کرمانی

این رویا برای مردان و پسران مجرد فقط یک معنا دارد و آن هم رسیدن به مال منفعت رفاه و آسایش در یک دوره ی کوتاه و برای زنان یا دختران مجرد نیز به معنای صمیمت محبت ابراز عشق در رابطه های عاشقانه و عاطفی است

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دمپایی / تعبیر خواب انواع دمپایی رنگی، لا انگشتی و تنگ

تعبیر خواب ابرو ریختن

معبران دیدن ریزش ابرو در خواب را به عدم احترام نزد مردم تعبیر کرده‌اند.

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

تعبیر خواب ابرو ریختن

محمدبن سیرین:

اگر ببیند ابروهایش ریخت ، تعبیر چنان باشد که در دینش خلی وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذیرفته است.

جابر مغربی:

اگر ببینی یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است، یـعـنـی جاه و مقام و مال و اموال تو دچار کاهش و و ضرر و زیان می‌شود ‌‌‌‌.

ابراهیم کرمانی:

اگر ببیند ابرو ندارد یا موی ابرویش ریخته است ، به کاری اقدام می کند که موجب بدنامی و بی اعتباریش خواهد شد


تعبیر خواب ابرو برداشتن زن

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

تعبیر خواب ابرو برداشتن زن

دانیال (ع) فرموده اند

ابرو چیدن خانم های بیوه و یا مجرد در خواب به تعبیر دشمنیست غیرمسلمان و دروغگو،یا زنی فریبکار ، و در برخی موارد بی شرمی و فساد است


تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرموده اند

اگر دختری که هنوز شوهری اختیار نکرده و مجرد است دست به ابروهای خود ببرد و اصلاح کند این خطرناک است و میتواند نشانگر این موضوع باشد که کسی یا کسانی دین ایمان و وژدانش را نشانه رفته اند همچنین حضرت حتما توصیه کرده اند در صورت دیدن چنین رویایی بمدت سه روز صبح زود سوره ی ایت الکرسی را بخوانند

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

همچنین یوسف پیامبر نیز فرموده اند

آرایش و زینت دادن ابروها برای دختران مجرد موجب دردسر و گمراهی میشود و بیشتر به این تعبیر است که مال و جاه او کم شود و بعضی ها نیز گفته اند در دینش نقصان حاصل شود

تعبیر خواب ابرو برداشت دختر مجرد به روایت محمد ساهونه

ایشان نوشته اند اگر ببینی که دیگران این کار را برایت انجام می دهند بر ۹ دلیل است اول حکمت و زیاد شدن دانش دوم مدیریت کردن یا رییس شدن سوم پادشاهی کردن یا امر نهی به دیگران چهارم رحمت رفاه و یا آسایش پنجم پرهیزکاری ششم به خطر افتادن دین و معرفت ادمی هفتم گرسنگی کشیدن و قحطی هشتم بلا و ضرر نهم فتنه دوزی و ریا


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
12 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
فاطمه
خرداد ۱۳, ۱۳۹۹ ۸:۴۶ ق.ظ

سلام.
من خواب دیدم که برادرم زیر ابرو گرفته و ظاهراً قصد داشت که روز بعد بالای ابرو رو نیز بگیره و منو مادرم او را به خاطر این کارش سرزنش کردیم او هم قهر کرد به نظرتون تعبیرش چیه ؟
ممنونم…

فاطمه
تیر ۴, ۱۳۹۹ ۵:۲۵ ق.ظ

سلام من نزدیکای نامزدیم خواب دیدم که خواهرم زیر ابرومو برداشته ومن از دیدن ابروهام خوشحال بودم که چه قدر زیبا شدم این تعبیرش چیه؟؟؟

سیتا
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰ ۶:۴۴ ق.ظ
Reply to  فاطمه

سلام من خواب دیدم که رفتم یه ارایشگاه که مردا ارایشگرش هستن و وقت میگیریم وبعد ابرو هامو بر میداره وبعد از این که تموم شد یکی از دوستامو میبینم از اون یه رژلب میگیرم ومیزنم به لبام لطفا میشه بگین تعبیرش چیه

نرگس
تیر ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۴۸ ق.ظ

سلام
من خواب دیدم رفتم ارایشگاه و اونجا واسم ابرومو میخواست ور داره که هی من بهش میگفتم زیاد ور ندار کم وردار
و بعدشم موهامو رنگ کرد
من مجردم
میخواستم بدونم تعبیرش چیه?

نرجس
مرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۹:۰۴ ق.ظ
Reply to  نرگس

منم عین این خوابو دیدم میسه تعبیرش و بگین

Tahereh
مرداد ۴, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۹ ق.ظ

سلام من خواب دیدم دارم رو ب روی ی اینه نسبتا بزرگ اضافه های زیر ابرومو بر میدارم ی خانم اومد بهم گفت افرین داری خوب بر میداری
ممنون میشم تعبیرشو بگین…

arezo
مرداد ۱۷, ۱۳۹۹ ۶:۱۵ ق.ظ

خواب دیدم که خواب میباشم وشخصی ابرو هایم را گرفته وقتی از خواب بیدار میشم خیلی ناراحت میشم
میشه تعبیر کنید

سما
شهریور ۹, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۹ ق.ظ

سلام من حواب دیدم رفتم ارایشگاه و ابروهامو داشت بر میداشت و بالای ابروهامو بند انداخت… من یک دختر مجردم میخوام بدونم تعبیرش چیه؟

شقایق
آبان ۲۸, ۱۳۹۹ ۲:۱۸ ب.ظ

سلام من خواب دیدم ابروهای زن عموم پرپشت و مشکی بودن تعبیرش رو لطف میکنید

آنیسا
آذر ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۵ ق.ظ

سلام من خواب دیدم دختر عمم داره ازدواج میکنه با شوهر خودش ک الان همسرشه و ابروهاشو آرایشگر برداشته یکی از ابروهاش نازکتراز اون ابروشه و ابروهاش رو رنگ کرده

ریحانه
دی ۴, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۰ ق.ظ

من مجردم. تو خواب دیدم ابرومو برداشتم. این خواب چه تعبییری داره؟

مبینا
بهمن ۲, ۱۳۹۹ ۸:۴۱ ب.ظ

سلام من خواب دیدم که در حمام هستم و بعد مادرم می اید که ابرو هایم را تمیز کند و بعد من با این موضوع مخالفت می کنم ، که ایشان هم بیخیال می شود ، من هنوز مجرد هستم و مادرم هم در عالم بیداری به شدت با ابرو برداشتن من مخالف است با اینگه بیشتر دوستانم ابرو های تمیزی دارند