تعبیر خواب ابرو : تعبیر خواب ابرو برداشتن زن و دختر مجرد / ابرو پرپشت / ابرو ریختن

تعبیر خواب 🔥 , حرف الف ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۷ دیدگاه

تعبیر خواب ابرو : تعبیر خواب ابرو برداشتن زن و دختر مجرد / ابرو پرپشت / تعبیر خواب ابرو ریختن

تعبیر خواب ابرو : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب ابرو / معنی دیدن ابرو در خواب

محمد بن سیرین:

تعبیر ابرو، دین می‌باشد.

اگر در رویای ابروها را کامل و بدون عیب و نقص ببیند ، زینت و آراستگی دینش به کمال باشد و دیدنداری در حق او تمام است.

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

معنی دیدن ابرو در خواب

آنلی بیتون:

دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده ای , روبرو خواهید شد.

کتاب سرزمین آرزوها:

ابروی خودتان: یک منفعت مالی

ابروهای بلوطی رنگ: شانس بزرگ

ابروهای سیاه: شادی بزرگ

ابروهای عضو یک فامیل: طرفداران بسیاری پیدا می‌کنید

ابروهای شوهرتان: عشق

ابروهای زنتان: شانس قابل توجه

ابروهای بچه‌هایتان: منفعت مالی

ابروهای دشمنانتان: شما را فریب می‌دهند.

ابروهای باریک: غم بزرگ

ابروهای سر پایین: عشق به شما وفادار نیست

ابروهای کلفت: پول

ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی:

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آشتی کردن : آشتی با فامیل، با همسر سابق یا معشوق / تعبیر خواب قهر بودن

چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می‌شود و اطرافیان عیب او را نمی‌گویند.

نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

توجه به ابرو‌ها در خوابتان بیانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است.

ممکن است بیانگر نگرانی یا رد کردن باشد.

خواب دیدن اینکه شما ابرو ندارید بیانگر این است که احساسات ندارید.

شما به اندازه کافی خود را ابراز نمی‌کنید.

خواب دیدن اینکه در خواب ابرو پیوسته دارید بیانگر این است که شما در مورد ظاهر فیزیکی تان حس نا امنی می‌کنید.

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به اندازه کافی احساسات خود را ابراز نمی‌کنید.

شاید شما خیلی زیادی احساسات را درون خود نگه می‌دارید. چیزی است که تلاش می‌کنید مخفیش کنید.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد.


تعبیر خواب ابرو برداشتن

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

تعبیر خواب ابرو برداشتن

کرمانی نوشته است

اگر دختری ببیند با وسایلی مثل قیچی و یا چاقو ابروهایش را می چیند و یا کوتاه میکند به هوای نفس مبتلا میشود منظور از هوای نفس این است که توسط جنس مخالف خودش فریب داده میشود و یا بقول معبران قدیمی تر با احساسات و عواطفش بازی میشود


تعبیر خواب ابرو پرپشت

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد.

دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

تعبیر خواب ابرو پرپشت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

ابروهای کلفت: پول

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب گاو، گوساله و کله گاو / تعبیر خواب کشتن و سر بریدن گاو شاخدار

ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی:

ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می‌کنید برای شما قائل‌اند.

ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می‌نمائید.

دانیال پیامبر می فرماید

تعبیر خواب پر شدن ابروها به این علامت است که دوستان و یا آشنایان نزدیکتان به شما اعتماد زیادی دارند اگر ببینی فقط یکی از ابروهایت پر شده دلیلی است بر بدشانسی آوردن و یا گره افتادن چنان چه دیدی ابروهایت خیلی کلفت شده و حجم زیادی گرفته اند به نشانه ی یک خوشبختی بزرگ است که ظرف چند روز آینده نصیبتان می شود

همچنین شیخ مفید آورده اند

اگر مرد یا پسری خواب ببیند ابروهایش پر شده اند به نشانه ی یک منفعت قابل توجه مالی و یا یک موقعیت کاری است که از طرف دیگران پیشنهاد میشود اگر ببیند ابروهایش پر شده و به رنگ سفید است به معنای شانس و یا در برخی روایت امده است که دلیل بر شادی بزرگ است اگر دید یکی از ابروهایش پر میشود و زیباتر از قبل شده دلیل بر خوشبختی و یا آوردن شانس در عشق است اگر ببینید ابروهای معشوقش حجیم گردیده به این معنا باشد که طرفداران بسیار زیادی پیدا میکند

تعبیر خواب پرپشت شدن دو ابرو به روایت ابراهیم کرمانی

این رویا برای مردان و پسران مجرد فقط یک معنا دارد و آن هم رسیدن به مال منفعت رفاه و آسایش در یک دوره ی کوتاه و برای زنان یا دختران مجرد نیز به معنای صمیمت محبت ابراز عشق در رابطه های عاشقانه و عاطفی است

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب موش: موش در خانه / تعبیر خواب فضله موش / موش سفید

تعبیر خواب ابرو ریختن

معبران دیدن ریزش ابرو در خواب را به عدم احترام نزد مردم تعبیر کرده‌اند.

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

تعبیر خواب ابرو ریختن

محمدبن سیرین:

اگر ببیند ابروهایش ریخت ، تعبیر چنان باشد که در دینش خلی وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذیرفته است.

جابر مغربی:

اگر ببینی یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است، یـعـنـی جاه و مقام و مال و اموال تو دچار کاهش و و ضرر و زیان می‌شود ‌‌‌‌.

ابراهیم کرمانی:

اگر ببیند ابرو ندارد یا موی ابرویش ریخته است ، به کاری اقدام می کند که موجب بدنامی و بی اعتباریش خواهد شد


تعبیر خواب ابرو برداشتن زن

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

تعبیر خواب ابرو برداشتن زن

دانیال (ع) فرموده اند

ابرو چیدن خانم های بیوه و یا مجرد در خواب به تعبیر دشمنیست غیرمسلمان و دروغگو،یا زنی فریبکار ، و در برخی موارد بی شرمی و فساد است


تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرموده اند

اگر دختری که هنوز شوهری اختیار نکرده و مجرد است دست به ابروهای خود ببرد و اصلاح کند این خطرناک است و میتواند نشانگر این موضوع باشد که کسی یا کسانی دین ایمان و وژدانش را نشانه رفته اند همچنین حضرت حتما توصیه کرده اند در صورت دیدن چنین رویایی بمدت سه روز صبح زود سوره ی ایت الکرسی را بخوانند

تعبیر خواب ابرو, تعبیر خواب کلی ابرو, تعبیر خواب ابرو برداشتن, تعبیر خواب ابرو پرپشت, تعبیر خواب ابرو ریختن, تعبیر خواب ابرو برداشتن زن, تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد

همچنین یوسف پیامبر نیز فرموده اند

آرایش و زینت دادن ابروها برای دختران مجرد موجب دردسر و گمراهی میشود و بیشتر به این تعبیر است که مال و جاه او کم شود و بعضی ها نیز گفته اند در دینش نقصان حاصل شود

تعبیر خواب ابرو برداشت دختر مجرد به روایت محمد ساهونه

ایشان نوشته اند اگر ببینی که دیگران این کار را برایت انجام می دهند بر ۹ دلیل است اول حکمت و زیاد شدن دانش دوم مدیریت کردن یا رییس شدن سوم پادشاهی کردن یا امر نهی به دیگران چهارم رحمت رفاه و یا آسایش پنجم پرهیزکاری ششم به خطر افتادن دین و معرفت ادمی هفتم گرسنگی کشیدن و قحطی هشتم بلا و ضرر نهم فتنه دوزی و ریا


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

7
نظر خود را ارسال کنید

6 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین پرطرفدارترین
Notify of
فاطمه

سلام.
من خواب دیدم که برادرم زیر ابرو گرفته و ظاهراً قصد داشت که روز بعد بالای ابرو رو نیز بگیره و منو مادرم او را به خاطر این کارش سرزنش کردیم او هم قهر کرد به نظرتون تعبیرش چیه ؟
ممنونم…

فاطمه

سلام من نزدیکای نامزدیم خواب دیدم که خواهرم زیر ابرومو برداشته ومن از دیدن ابروهام خوشحال بودم که چه قدر زیبا شدم این تعبیرش چیه؟؟؟

نرگس

سلام
من خواب دیدم رفتم ارایشگاه و اونجا واسم ابرومو میخواست ور داره که هی من بهش میگفتم زیاد ور ندار کم وردار
و بعدشم موهامو رنگ کرد
من مجردم
میخواستم بدونم تعبیرش چیه?

نرجس

منم عین این خوابو دیدم میسه تعبیرش و بگین

Tahereh

سلام من خواب دیدم دارم رو ب روی ی اینه نسبتا بزرگ اضافه های زیر ابرومو بر میدارم ی خانم اومد بهم گفت افرین داری خوب بر میداری
ممنون میشم تعبیرشو بگین…

arezo

خواب دیدم که خواب میباشم وشخصی ابرو هایم را گرفته وقتی از خواب بیدار میشم خیلی ناراحت میشم
میشه تعبیر کنید

سما

سلام من حواب دیدم رفتم ارایشگاه و ابروهامو داشت بر میداشت و بالای ابروهامو بند انداخت… من یک دختر مجردم میخوام بدونم تعبیرش چیه؟