دعای نور 🔥 دعای نور برای حاجت / دعای نور اللهم یا نور النور

دعا و ذکر 🔥 ۱۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۱ دیدگاه

دعای نور چیست 🔥 دعای نور برای حاجت / دعای نور اللهم یا نور النور

دعای نور : در این مقاله از بخش مذهبی و دعا و اذکار در وب سایت نایریکا به دعای نور, دعای نور چیست, دعای نور برای حاجت, دعای نور اللهم یا نور النور, خواص دعای نور می پردازیم.

با ما همراه باشید.

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

دعای نور, دعای نور چیست, دعای نور برای حاجت, دعای نور اللهم یا نور النور, خواص دعای نور

دعای نور, دعای نور چیست, دعای نور برای حاجت, دعای نور اللهم یا نور النور, خواص دعای نور


دعای نور چیست

دعای نور یکی از دعاهای سفارش شده از طرف ائمه و معصومین است که خواص زیادی دارد.

از خواص دعای نور می توان به بخشیده شدن گناهان و رفع بلاهای آسمانی اشاره کرد.

همچنین در روایتی آمده است که خواندن دعای نور موجب می شود تب شخص مورد نظر پایین بیاید.

دعای نور, دعای نور چیست, دعای نور برای حاجت, دعای نور اللهم یا نور النور, خواص دعای نور

دعای نور چیست

در روایت از حضرت امیرالمومنین علیه السلام مروی است که فرمود: هرکس دعا ی نور را در عمر خود یکبار بخواند حقتعالی از گناهان [او] درگذرد به برکت این دعا و اگر در جایی صاعقه یا زلزله و انواع بلاها نعوذبالله ازغضب خدای تعالی حادث شود چون این دعا را خوانند همه بلاها دفع خواهد شد و این دعا را عزیز و محترم باید داشت چنانکه مشروط است که این دعا را بامُشک و زعفران بر کفن میّت نویسند ان مرده را عذاب قبر نباشد و صد هزارنور در قبر او بتابد و سؤال نکیر و منکر بر او آسان شود و هفت هزار فرشته بر سر قبر او حاضر شوند و بر دست هر یک طبقی از نور که بر سر او نثار کنند و گویند مترس و اندوه مدار که ما مونس توییم تا روز قیامت و قبر او رافراخ کنند چندانکه چشم کار کند و دری از بهشت به قبر او گشایند، دیگرجبرییل عرض کرد یا رسول الله من شرم می کنم از آن بنده که این دعا بر کفن او نوشته شده باشد و من او را عذاب کنم …

از مهج الدعوات نقل شده است با شرح و بسط که مختصرش این است حضرت امیر المومنین فرمودند که هرکه در هر روز یکبار یا در سالی یکبار یا در عمر خود یک مرتبه این دعا را بخواند

مراد هر دو جهان او براید و او را از هیچ افریده بیم نباشد زینهار که به همه کس نیاموزید که به حرام بیازمایند نعوذ بالله و از جمله خواص این دعا ان است

که خواننده اش پیوسته در نظر خلایق عزیز و مکرم گردد و از تهمت و غیبت و مذلت ایمن باشد و از منت مردم اسوده شود و از شر دشمنان و حسودان و منافقان در امان باشد

و کارهای بسته او گشاده گردد و دشمن بر او ظفر نیابد و قرض او ادا شود و محتاج مردم نگردد و در نظر پادشاه عزیز باشد و سحر ساحران در وی کارگر نشود

و از وسوسه شیطان ایمن باشد و هر کاری که پیش گیرد خدای تعالی او را مدد و نصرت کند و افراد هر خانه که این دعا در ان باشد از خستگی و مرگ مفاجات ایمن باشند

و در ان خانه برکت و نعمت بسیار باشد و هرگز برکت از خانه بیرون نرود و قحطی در ان خانه راه نیابد و اگر عزیزی در سفر دارد روز دوشنبه و پنجشنبه و جمعه این دعا را بخواند

در همان چند روزه ان مسافر به سلامت باز گردد به حرمت این دعا و اگر به سفر رود این دعا را با خود دارد تا جان و مالش محفوظ باشد و دشمن بر وی ظفر نیابد

واگر درویش باشد توانگر شود تا به زیارت کعبه رود و اگر فاسق باشد عابد شود و اگر شارب الخمر باشد خدای تعالی او را توبه نصوح کرامت فرماید و هر کس این دعا را با خود دارد

محبوب القلوب و مقبول طبع جمیع مردم گردد و اگر کسی در جنگ با خود دارد البته بر دشمن ظفر یابد و منصور گردد و از زخم تیر و شمشیر و نیزه و کارد و خطای اسب در امان باشد

و هر که با خود دارد از شر ادم و دیو و درنده و سگ دیوانه و جمیع موذیان در حفظ و امان الهی باشد

و هر کس از روی اخلاص و اعتقاد درست بخواند و شک نیاورد به مقصود و مدعای خود برسد و در روایت دیگر از حضرت امیر علیه السلام مروی است

که فرمود هر کس دعای نور را در عمر خود یکبار بخواند حق تعالی از گناهان در گذرد به برکت این دعا و اگر در جایی صاعقه یا زلزله

و انواع بلاها نعوذ بالله ازغضب خدای تعالی حادث شود چون این دعا را خوانند همه بلاها دفع خواهد شد و این دعا را عزیز و محترم باید داشت

چنانکه مشروط است که این دعا را با مشک و زعفران بر کفن میت نویسند ان مرده را عذاب قبر نباشد و صد هزار نور در قبر او بتابد و سوال منکر و نکیر بر او اسان شود و هفت هزار فرشته بر سر قبر او حاضر شوند و بر دست هر یک طبقی از نور که بر سر او نثار کنند

و گویند مترس و اندوه مدار که ما مونس توییم تا روز قیامت و قبر او را فراخ کنند چندانکه چشم کار کند و دری از بهشت به قبر او گشایند

دیگر جبرییل عرض کرد یا رسول الله من شرم می کنم از ان بنده که این دعا بر کفن او نوشته شده باشد و من او را عذاب کنم و نیز عرض کرد خدا می فرماید که پیش از ادم به نهصد سال این دعا را بر کنگره عرش ثبت کردم و به هیچ پیغمبری نفرستادم الا به امتهای تو هر کس انرا به صدق دل در ماه رمضان در روز ادینه در هنگامی که نماز صبح را گذارده باشد و با کسی سخن نگفته باشد بخواند هر حاجتی که دارد

حق تعالی در شب قدر که شب فیض است بر اورد و چون در ماه رمضان خواند به شروطی که ذکر شد همت هزار فرشته از مکه و هفتاد هزار از بیت المقدس جمع شوند و هر یکی را هزار سر باشد و بر هر سری هزار دهان و در هر دهان هزار زبان به هر زبانی هزار تسبیح و تهلیل گویند و ثواب ان برای خواننده باشد تا روز قیامت و اگر ثواب این دعا را ده قسمت کنی و هر قسمت ان برابر کوهی به بزرگی دنیا باشد و اگر تمام ثواب انرا شرح کنم

بیشتر امت تو عاصی شوند و تکیه بر این دعا کنند و خلل در دین پیدا شود یا رسول الله خدایتعالی می فرماید هر که انرا بخواند هر حاجتی که میان من و او باشد روا کنم

خوشا بحال بنده ای که این دعا را در کفن خود نوشته باشد چون روز قیامت از قبر سر برارد هزار فرشته به استقبال او بفرستم که هر یک را بیرقی از نور در دست باشد

با هفتاد هزار غلام که هر یک لجام اسبی بدست که شکم انها از در و یالشان از یاقوت سرخ وموی انها چون گیسوی زنان
و درپشت هر اسبی قبه ای از نور و در هر قبه چهار صدپرده از نور اویخته میان هر قبه هزار حوری که بر تختهای استبرق نشسته باشند

و بر هر سری هزار گیسو باشد از مشک و عنبر و زعفران و کافور با نامهای موکل نوشته و اگر این دعا را بخواند چون سر از قبر بردارد هزار فرشته دیگر بیایند که در دست هر یک جامی که چهار گونه طعام و شیر و انگبین صاف در ان باشد و بر سر هر جامی سرپوشی از نور و بر ان سر پوشها نوشته شده باشد

لااله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله و این جامها را به دست وی دهند تا بیاشامد وان فرشتگان او را می برند تا بعرصات قیامت که هر که او را بیند گوید

این کدام پیغمبر است یا کدام شهید از جانب حضرت رب العزه ندا رسد که این نه پیغمبر است و نه شهید بلکه یکی از امتان محمد صلی الله علیه واله و سلم است که دعای نور را خوانده من او را این عطیه کرامت کرده ام یا رسول الله هر کس در این دعا شک کند ملعون دنیا و اخرت است

پس جبرییل علیه السلام این دعا را خواند و حضرت رسول صلی الله علیه و اله انرا بیاموخت البته خاصیت این دعای جلیل القدر بسیار است


دعای نور برای حاجت

از مهج الدعوات نقل شده است با شرح و بسط که مختصرش این است حضرت امیر المومنین فرمودند که هرکه در هر روز یکبار یا در سالی یکبار یا در عمر خود یک مرتبه این دعا را بخواند مراد هر دو جهان او براید و او را از هیچ افریده بیم نباشد زینهار که به همه کس نیاموزید که به حرام بیازمایند نعوذ بالله و از جمله خواص این دعا آن است

دعای نور, دعای نور چیست, دعای نور برای حاجت, دعای نور اللهم یا نور النور, خواص دعای نور

دعای نور برای حاجت

رسول الله خدای تعالی می فرماید هر که آنرا بخواند هر حاجتی که میان من و او باشد روا کنم.


دعای نور اللهم یا نور النور

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدای بخشنده مهربان

اللهم یا نور النور تنورت بالنور و النور فی نورک یا نور

خدایا ای نور، نور روشنایی گرفت از نور تو و روشنی در نور، از نور توست، ای نور

اللهم یا عزیز تعززت بالعزه و العزه فی عزه عزتک یا عزیز

خدایا ای عزیز، عزیز کردی از بزرگواری خود و عزیز بودن در بزرگواری، از عزت تست، ای عزیز

دعای نور, دعای نور چیست, دعای نور برای حاجت, دعای نور اللهم یا نور النور, خواص دعای نور

دعای نور اللهم یا نور النور

اللهم یا جلیل تجللت بالجلال و الجلال فی جلال جلالک یا جلیل

خدایا ای بزرگ، بزرگی دادی از بزرگواری خود و بزرگواری در بزرگی، به بزرگی توست، ای بزرگ

اللهم یاقدیم تقدمت بالقدم و القدم فی قدم قدمک یاقدیم

خدایا ای قدیم، قدمتت بیشتر است از تمام ایام گذشته و قدیمی بودن در قدیم، از قدیمی بودن توست، ای قدیم

اللهم یا قدیر تقدرت بالقدره و القدره فی قدره قدرتک یا قدیر

خدایا ای قدرتمند، قدرت دادی از قدرتمندی خود و قدرتمندی در قدرت، به قدرت توست، ای قدرتمند

اللهم یا وهاب توهبت بالهیبه و الهیبه فی هیبته هیبتک یا وهاب

خدایا ای بسیار بخشنده، بخشیدی به بزرگواری خود و بزرگ بودن در بزرگی، به بزرگی توست، ای بسیار بخشنده

اللهم یا علیم تعلمت بالعلم و العلم فی علم علمک یا علیم

خدایا ای دانا، دانش دادی به دانایی خود، و دانش در دانایی، به دانش توست، ای دانا

اللهم یا حکیم تحکمت بالحکمته و الحکمته فی حکمته حکمتک یا حکیم

خدایا ای حکیم، حکمت آموختی به حکمت خود و دانش درحکمت، به حکمت توست، ای حکیم

اللهم یا مالک تملکت بالملک و الملکوت فی ملکوت ملکوتک یا مالک

خدایا ای مالک، مالکیت دادی از ملک خود و همه مالکیت در ملوک، به ملکیت توست، ای مالک

اللهم یا قدوس تقدست بالقدس و القدس فی قدس قدسک یا قدوس

خدایا ای منزه، پاکی دادی از منزهی خود، ومنزه ای در پاکی، به پاکی توست، ای منزه

اللهم صبور تصبرت بالصبر و الصبر قی صبر صبرک یا صبور

خدایا ای صبور، صبر کردی به صبر خود، و صبوری در صبر، به صبر توست، ای صبور

اللهم یا منان تمننت بالمنه و المنه فی منت منتک یا منان

خدایا ای منان، منت گذاشتی به منت خود، و منانی در منت، به منت توست، ای منان

اللهم یا فرد تفردت بالفرد و الفرد فی فرد فردک یا فرد

خدایا ای تنها، یگانگی دادی به تنهایی خود، و تنهایی در یگانگی، به یگانگی توست، ای یگانه

اللهم یا واحد توحدت بالوحدانیه فی وحدانیه وحدانیتک یا واحد

خدایا ای یکتا، یکتایی دادی به یگانگی خود، و یکتایی در یگانگی، به یگانگی توست، ای یکتا

اللهم یا جمیل تجملت بالجمال و الجمال فی جمال جمالک یا جمیل

خدایا ای زیبا، زیبایی دادی به زیبایی خود، و زیبایی در زیبایی، به زیبایی توست، ای زیبا

اللهم یاسلام تسلمت بالسلام و السلام فی سلام سلامک

خدایا ای سلام، تسلیم پیدا کرده ای به سلام، و سلام در سلام، به سلام توست، ای سلام

اللهم یارب تربیت بالربوبیه و الربوبیته فی ربوبیه ربوبیتک یا رب

خدایا ای پروردگار، تربیت کردی به پروردگاری خود، و خدایی در پروردگاری، به پروردگاری توست، ای پروردگار

اللهم یاقهار تقهرت بالقهر والقهر فی قهر قهرک یا قهار

خدایا ای غضب کننده، غضب کردی به خشم خود، و غضب در خشم، به خشم توست، ای غضب کننده

اللهم یا جبار تجبرت بالجبروت و الجبروت فی جبروت جبروتک یا جبار

خدایا ای جبار، جبر کردی از عظمت خود، و قدرت در عظمت، به عظمت توست، ای جبار

اللهم یا کریم تکرمت بالکرم و الکرم فی کرم کرمک یا کریم

خدایا ای بخشنده، بخشیدی به بزرگواری خود، و بخشش در بزرگواری، به بزرگواری توست، ای بخشنده

اللهم یا کبیر تکبرت بالکبریاء و الکبریاء فی کبریاء کبریائک یا کبیر

خدایا ای بزرگ، بزرگ دادی به عظمت خود، و بزرگی در عظمت، به عظمت توست، ای بزرگ

اللهم یارحیم ترحمت بالرحمه والرحمه فی رحمه رحمتک یا رحیم

خدایا ای مهربان، مهربانی کردی به بخشش خود، و مهربانی در بخشش، به بخشش توست، ای مهربان

اللهم یا عظیم تعظمت بالعظمه و العظمه فی عظمه عظمتک یا عظیم

خدایا ای بزرگ، بزرگی دادی به عظمت خود، و بزرگی در عظمت، به عظمت توست، ای بزرگ

اللهم یا مجید نمجدت بالمجد و المجد فی مجد مجدک یا مجید

خدایا ای بزرگوار، بزرگی دادی به بزرگواری خود، و بزرگی در بزرگواری، به بزرگواری توست، ای بزرگوار

اللهم یا حلیم تحملت بالحلم والحلم فی حلم حلمک یا حلیم

خدایا ای بردبار، بردباری کردی به صبر خود، و بردباری در صبوری، به صبوری توست، ای بردبار

اللهم لااله الاانت انک علی کل شیء قدیر

خدایا به درستی جز تو خدایی نیست و تو بر هر چیز توانایی

سبحان القهار سبحان الغفار سبحان القادر سبحان العزیز

منزه است خدای غضب کننده، منزه است خدای آمرزنده، منزه است خدای قدرت دهنده، منزه است خدای عزت دهنده

سبحان القاهر سبحان الجبار سبحان الصبیر سبحان الجبار الوهاب

منزه است خدای غلبه کننده، منزه است خدای زور کننده، منزه است خدای صبر کننده، منزه است خدای زور کننده بسیار بخشنده

سبحان المانع سبحان المبین سبحان الحی سبحان القیوم سبحان الشافی

منزه است خدای بازدارنده، منزه است خدای آشکار، منزه است خدای زنده، منزه است خدای پاینده، منزه است خدای شفا دهنده

سبحان الکافی سبحان المعافی سبحان المومن سبحان المهیمن

منزه است خدای کفایت کننده، منزه است خدای عفو کننده، منزه است خدای ایمن کننده، منزه است خدای گواه راست

سبحان الماجد سبحان الواحد سبحان الاحد سبحان الرحمن سبحان الجلیل

منزه است خدای بزرگی دهنده، منزه است خدای یگانه، منزه است خدای یکتا، منزه است خدای بخشنده، منزه است خدای بزرگ

سبحان الکریم سبحان المقدم سبحان المؤخر سبحان الاول سبحان الاخر

منزه است خدای بخشنده ، منزه است خدای ابتدا، منزه است خدای انتها، منزه است خدای اول، منزه است خدای آخر

سبحان الظاهر سبحان الباطن سبحان الوافی سبحان الغنی

منزه است خدای پیدا، منزه است خدای پنهان، منزه است خدای وفا کننده، منزه است خدای بی نیاز

سبحان المغنی سبحان المقدر سبحان النورسبحان الهاد

منزه است خدای بی نیاز کننده، منزه است خدای مقدر کننده، منزه است خدای روشن کننده، منزه است خدای هدایت کننده

سبحان الجلیل سبحان المجیب

منزه است خدای بزرگ، منزه است خدای اجابت کننده

سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر

منزه است خدا و حمد از آن خداست و نیست معبودی جز خدا و خدا بزرگ است

سبحان الله المسمی قبل ان یسمی سبحان العلی الاعلی

پاک است خدای نامیده شده پیش از آنکه نام گذارده شود، پاکست خدای بلند مرتبه بزرگوار

سبحان الله و تعالی عما یقولون علوا کبیرا سبحان ذی الملک والملکوت

پاک است خدا و برتر است از آنچه میگویند، بلندتر و بزرگتر، پاکست صاحب ملک وملکوت

سبحان ذی العزه والعظمه والهیبه والقدره والکبریاء والجلال والجبروت

پاک است صاحب عزت و بزرگی، و شکوه و توانایی، و عظمت، و بزرگی و قدرت

سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الحی العلیم الحکیم

پاک است پادشاه ستایش شده، پاک است پادشاه در نظر گرفته شده، پاک است پادشاه دانای زنده حکیم

الذی لاینام ولایفوت ابدا دائما باقیا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکته و الروح

که نمی خوابد و هرگز نمیمیرد و همیشه ماندنی است، پاک و منزه است پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و روح

لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر

خدایی جز خدی یگانه نیست و شریک ندارد، و پادشاهی و ستایش از آن اوست، و او بر انجام هر کاری تواناست

یا حی یا قیوم یا ذالجلال والاکرام لا اله الا هو علیه و توکلت

ای زنده، ای پاینده، ای صاحب بزرگی و بخشش، خدایی جز او نیست، و بر او توکل کرده ام

و هو رب العرش العظیم و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین

و اوست پروردگار عرش بزرگ، و نیست قدرت و توانایی جز از خدای بلند مرتبه و بزرگوار، به امید رحمتت ای مهربانترین مهربان

لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله العلی العظیم

خدایی جز خدای صبور بخشنده نیست، خدایی جز خدای بلند مرتبه و بزرگوار نیست

سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضین السبع و ما فیهن وما بینهن و رب العرش العظیم پاکست خدا، پروردگار عرش بزرگ و پروردگار آسمانها و زمین های هفت گانه و هر آنچه در آنهاست

و الحمد لله رب العالمین یا من اظهر الجمیل وستر القبیح

و ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است، ای آنکه آشکار کردی زیبایی را و پوشانیدی زشتی را

یا من لم یواخذ بالجریره ولم یهتک الستر یا عظیم العفو یا حسن التجاوز

ای آنکه مواخذه نمیکنی به یکبار گناه و پاره نمیسازی پرده را، ای بزرگ آمرزنده، ای نیکو گذشت

یا واسع المغفره و یا باسط الیدین بالرحمه یا صاحب کل نجوی و یا منتهی کل شکوی

ای بسیار بخشنده، و ای گشاینده ی دو دست به مهربانی، ای صاحب همه رازهای نهان، و ای پایان دهنده به همه شکایات

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
11 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments