تعبیر خواب تیراندازی و جنگ: اسلحه و هفت تیر در دست / تیر خوردن و زنده ماندن

تعبیر خواب 🔥 , حرف ت ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب تیراندازی و جنگ: تعبیر خواب اسلحه و هفت تیر در دست / تیر خوردن، مجروح شدن و زنده ماندن / تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ / تیر خوردن برادر

تعبیر خواب تیراندازی و جنگ : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب تیراندازی, تعبیر خواب جنگ و تیراندازی, تعبیر خواب اسلحه به دست, تعبیر خواب تیر خوردن و زنده ماندن, تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ, تعبیر خواب تیر خوردن برادر, تعبیر خواب هفت تیر در دست, تعبیر خواب مجروح شدن می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب تیراندازی, تعبیر خواب جنگ و تیراندازی, تعبیر خواب اسلحه به دست, تعبیر خواب تیر خوردن و زنده ماندن, تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ, تعبیر خواب تیر خوردن برادر, تعبیر خواب هفت تیر در دست, تعبیر خواب مجروح شدن

تعبیر خواب تیراندازی, تعبیر خواب جنگ و تیراندازی, تعبیر خواب اسلحه به دست, تعبیر خواب تیر خوردن و زنده ماندن, تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ, تعبیر خواب تیر خوردن برادر, تعبیر خواب هفت تیر در دست, تعبیر خواب مجروح شدن

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب جنگ و تیراندازی

تیر اندازی از دیدگاه روانشناسی یونگ (تحلیل رویا):

دیدن تیر اندازی در خوابتان بیانگر این است که شما هدفی مشخص شده دارید و می دانید که هدفتان در زندگی چیست.

برنامه هاتان درست طبق هدف است.

خواب دیدن اینکه به کسی با اسلحه شلیک می کنید بیانگر احساس تهاجمی و خشم نهفته ی شما در مورد یک فرد خاص است.

تعبیر خواب تیراندازی, تعبیر خواب جنگ و تیراندازی, تعبیر خواب اسلحه به دست, تعبیر خواب تیر خوردن و زنده ماندن, تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ, تعبیر خواب تیر خوردن برادر, تعبیر خواب هفت تیر در دست, تعبیر خواب مجروح شدن

تعبیر خواب جنگ و تیراندازی

اگر فردی که شلیک می کنید غریبه است، پس بیانگر این است که شما جنبه های ناشناخته ی خودتان را که درک نکرده اید، رد می کنید.

خواب دیدن اینکه کسی به شما با اسلحه شلیک می کند بیانگر این است که در زندگی تان مسئله با یک شخص را تجربه می کنید.

شما ممکن است حس کنید که در یک موقعیت قربانی شده اید

آنلی بیتون:

اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.

اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می‌کند، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آب: آب دادن به شخصی / آب خوردن / آب روان و رودخانه / افتادن در آب

اگر خواب ببینید موعظی به طرف شما تیراندازی می‌کند، نشانه آن است که یکی از دوستان با عقاید شما مخالفت خواهد کرد و راههای دیگری را فراروی شما پدیدار خواهد ساخت.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب به کسی تیراندازی می‌کنید، نشانه‌ی آن است که دچار گرفتاری و دردسر خواهید شد.


تعبیر خواب اسلحه به دست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می‌گزینید که صدیق و راستگو است.

اگر در خواب ببینید که تفنگ‌های زیادی دارید با جمعی می‌آمیزید که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار یا در محیطی کار می‌کنند که دوستی لازمه دوام و بقا افراد آن است.

تعبیر خواب تیراندازی, تعبیر خواب جنگ و تیراندازی, تعبیر خواب اسلحه به دست, تعبیر خواب تیر خوردن و زنده ماندن, تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ, تعبیر خواب تیر خوردن برادر, تعبیر خواب هفت تیر در دست, تعبیر خواب مجروح شدن

تعبیر خواب اسلحه به دست

برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می‌دهند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می‌دهید که در سختی‌ها می‌توانستید بر او متکی باشید


تعبیر خواب تیر خوردن و زنده ماندن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم تیری به طرف ما پرتاب شد که آسیب نرساند مورد توجه و عنایت قرار می‌گیریم یا نامه و پیغامی دریافت می‌کنیم.

اگر مسافری یا غایبی داریم از او خبری به ما می‌رسد یا دوستی برای ما هدیه و تعارف می‌فرستد.

تعبیر خواب تیراندازی, تعبیر خواب جنگ و تیراندازی, تعبیر خواب اسلحه به دست, تعبیر خواب تیر خوردن و زنده ماندن, تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ, تعبیر خواب تیر خوردن برادر, تعبیر خواب هفت تیر در دست, تعبیر خواب مجروح شدن

تعبیر خواب تیر خوردن و زنده ماندن

اگر تیری که به سوی ما انداخته شده آسیب رساند و در خواب دیدیم که به بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت می‌شویم و کاری می‌کنیم که سر زبان‌ها می افتیم و پشت سر ما بد خواهند گفت.

در سر زمین رویاها آمده:

یک تیر به شما می خورد : شخصی که ابداً انتظارش را نداشته اید باعث بدبختی شما می شود .


تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ

اگر در خواب ببینید که تیر خورده و در پی آن مرده اید، باید بدانید که این خواب تعبیری مثبت دارد.

در واقع این خواب نشان دهنده آن است که مرحله ای سخت در زندگی شما به پایان رسیده است.

اگر در خواب ببینید که به کسی شلیک می کنید و پس از آن شاهد مرگ او هستید، تعبیر آن است که شما در حال پایان دادن به تمام درگیری ها و مجادلاتی هستید که پیش از آن گرفتار آن ها بوده اید.

تعبیر خواب تیراندازی, تعبیر خواب جنگ و تیراندازی, تعبیر خواب اسلحه به دست, تعبیر خواب تیر خوردن و زنده ماندن, تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ, تعبیر خواب تیر خوردن برادر, تعبیر خواب هفت تیر در دست, تعبیر خواب مجروح شدن

تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ

اگر در خواب ببینید که با تفنگ یا اسلحه ای به شما شلیک می شود و تیر می خورید، این خواب نشان دهنده مبارزه شما برای زنده ماندن است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب مرغ: مرغ و جوجه و خروس / گوشت مرغ / مرغ عشق / جوجه اردک

نوع اسلحه و تعداد افرادی که به شما حمله می کنند نشان دهنده آن است که این مبارزه تا چه اندازه برای شما در زندگی واقعی جدی است.

اگر تعداد شلیک کنندگان در خواب بسیار زیاد باشد، نشان دهنده آن است که شما در زندگی واقعی غرق شده اید و بیش از اندازه درگیر کار هستید.

به همین دلیل خودتان را ضعیف تر از دیگران می بینید.

جابر مغربی نوشته اند اگر کسی ببیند بعد از شلیک گلوله جان می سپارد و خونی که جاری شده را مشاهده میکند به نشانه ی کشته شدن دوست و یا رفیق صمیمی اش در یک درگیری فیزیکی است،خون دیدن به هیچ وجه در رویاها معانی خوبی ندارد و همیشه عواقب خطرناکی را در پی دارد و بیشترین دردسر متحمل سایرین است

لیلا برات:

اگر خواب ببینید که مورد اصابت تیری قرار می‌گیرید، نشانه آن است که در کارتان با شکست مواجه می‌شود.

اگر ببینید که شما را تیرباران می‌کنند، یعنی در شغلتان پیشرفت می‌کنید.

شیخ طوسی:

اگر دیدی خودت را با ضربات گلوله از پای در می آورند به نشانه ی خطر گرفتاری فلاکت و بدبختی برای دیگرانی است که آن ها را میشناسی مانند اقوام دوستان و …اگر دیدی دیگران را با گلوله میزنند جان خودت در روزها یا ماه های آینده در خطر است

لوک اویتنها می گوید :

اگر خواب ببینید که با شلیک گلوله کشته شده اید نشانه این است که حسادت کردن شما را آزار می دهد.


تعبیر خواب تیر خوردن برادر

خالد اصفهانی:

اگر دیدی پدر مادر برادر یا خواهرت را بواسطه ی ضربات اسلحه و یا خروج گلوله از دست میدهی این یک معنا دارد و آن اینکه بزودی یک دعوای بزرگ و شدید بین اعضای خانواده تو روی میدهد که دامن تو را نیز فرا میگیرد

تعبیر خواب تیراندازی, تعبیر خواب جنگ و تیراندازی, تعبیر خواب اسلحه به دست, تعبیر خواب تیر خوردن و زنده ماندن, تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ, تعبیر خواب تیر خوردن برادر, تعبیر خواب هفت تیر در دست, تعبیر خواب مجروح شدن

تعبیر خواب تیر خوردن برادر

اگر دیدی با اسلحه هایی بزرگ یا کوچک به طرف بچه ها و یا اطفال شلیک میکنند و آن ها میمیرند به نشانه ی قحطی و خشکسالی طولانی مدت و از بین رفت نعمت و برکت در شهری است که در آنجا زندگی میکنی

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب سگ / دیدن سگ در خواب (کاملترین مرجع تعبیر خواب)

تعبیر خواب هفت تیر در دست

دیدن هفت تیر در خواب نشانه ی خوبی در زندگی تان ندارد.

هفت تیر در خواب، علامت پریشانی و بدبختی است .

اگر خواب ببینید هفت تیری دارید ،نشانه ی آن است که شخصیتی پست و مکار در وجود خود پرورش می دهیدوباید مراقب اعمال خود باشید.

شلیک کردن با هفت تیر در خواب، بیانگر آن است که دشمنان قصد نابودى شما را دارند.

تعبیر خواب تیراندازی, تعبیر خواب جنگ و تیراندازی, تعبیر خواب اسلحه به دست, تعبیر خواب تیر خوردن و زنده ماندن, تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ, تعبیر خواب تیر خوردن برادر, تعبیر خواب هفت تیر در دست, تعبیر خواب مجروح شدن

تعبیر خواب هفت تیر در دست

دیدن هفت تیر در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.

شنیدن صدای شلیک هفت تیر در خواب یعنی از نقشه هایی که برای نابودی منافعتان کشیده اند باخبر می شوید .

یکی ازمولفان در مورد دیدن هفت تیر در خواب این چنین می گوید :اگر با هفت تیر مورد هدف قرار گرفتید یک خبری در پیش رو دارید.

اگر پس از هدف گرفته شدن کشته شدید دلیل بر طولانی بودن عمر می باشد.

اگر باهفت تیر شلیک می کنید و گلوله های آن قدرت کافی ندارند نشان آمدن فرزندی دختر می باشد.

لیلا برایت مى‏گوید:

شلیک کردن با هفت تیر در خواب، بیانگر آن است که دشمنان قصد نابودى شما را دارند.

دیدن هفت تیر در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن هفت تیر در خواب ، علامت پریشانی و بدبختی است .

اگر خواب ببینید هفت تیری دارید ، نشانه آن است که شخصیتی پست و مکار در وجود خود پرورش می دهید .

شنیدن صدای شلیک هفت تیر در خواب ، علامت آن است که از نقشه هایی که برای نابودی منافعتان کشیده اند باخبر می شوید .

اگر خواب ببینید با هفت تیری شلیک می کنید ، نشانه آن است که به فرد بیگناهی بدگمان می شوید و می خواهید گناه فرضی او را تلافی کنید .

اگر در خواب مشاهده کنید که صاحب یک هفت تیر هستید، به این معنا است که باید مراقب اعمال خود باشید.

اگر در خواب صداى شلیک هفت تیرى را بشنوید، به آن معنا است که از خبرهاى بدى اطلاع پیدا مى‏کنید.

مولف گوید:

اگر با هفت تیر مورد هدف قرار گرفتید یک خبری در پیش رو دارید

اگر پس از هدف گرفته شدن کشته شدید دلیل بر طولانی بودن عمر

اگر باهفت تیر شلیک می کنید وگلوله های آن قدرت کافی ندارند نشان آمدن فرزند دختر می باشد


تعبیر خواب مجروح شدن

اگر دیدی با اسلحه به طرف خودت تیر اندازی میکنند و با مرگ دست و پنجه نرم میکنی به نشانه ی خاطره اتفاق یا حادثه ای هولناک باشد که اطرافیانت را درگیر خواهد کرد

تعبیر خواب تیراندازی, تعبیر خواب جنگ و تیراندازی, تعبیر خواب اسلحه به دست, تعبیر خواب تیر خوردن و زنده ماندن, تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ, تعبیر خواب تیر خوردن برادر, تعبیر خواب هفت تیر در دست, تعبیر خواب مجروح شدن

تعبیر خواب مجروح شدن


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

نظر خود را ارسال کنید

  Subscribe  
Notify of