تعبیر خواب توت: توت کندن از درخت / تعبیر خواب توت سفید و شیرین ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 , حرف ت ۳۱ تیر ۱۳۹۹ ۲ دیدگاه

تعبیر خواب توت: توت کندن از درخت / تعبیر خواب توت سفید و شیرین ابن سیرین

تعبیر خواب توت : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب توت, تعبیر خواب توت کندن از درخت, تعبیر خواب توت سفید درشت, تعبیر خواب توت سفید ابن سیرین, تعبیر خواب شاه توت شیرین می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب توت, تعبیر خواب کلی توت, تعبیر خواب توت کندن از درخت, تعبیر خواب توت سفید درشت, تعبیر خواب توت سفید ابن سیرین, تعبیر خواب شاه توت شیرین

تعبیر خواب توت, تعبیر خواب کلی توت, تعبیر خواب توت کندن از درخت, تعبیر خواب توت سفید درشت, تعبیر خواب توت سفید ابن سیرین, تعبیر خواب شاه توت شیرین

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب توت / معنی دیدن توت در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن توت در خواب بر سه وجه است.

مال دنیا

منفعت از کسب خویش

دعوا و نزاع از برای زن

تعبیر خواب توت, تعبیر خواب کلی توت, تعبیر خواب توت کندن از درخت, تعبیر خواب توت سفید درشت, تعبیر خواب توت سفید ابن سیرین, تعبیر خواب شاه توت شیرین

تعبیر خواب توت / معنی دیدن توت در خواب

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خوردن توت در خواب، بر دستیابی به مقام و شخصیتی بزرگ و سودمند دلالت دارد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن توت هستید، به این معنا است که روزهاى خوشى پیش رو دارید.


تعبیر خواب توت کندن از درخت

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی و رهگذری بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید از میوه‌اش چیدید و خوردید نیکو است و خواب شما می‌گوید که خودتان تنها (منهای خانواده) سودی می‌برید و شیرین کام می‌شوید

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب شله زرد (معنی دیدن شله زرد در خواب چیست)

اگر در عالم خواب دیدید که شاخه و برگ درخت توت از دیواری گذشته و به کوچه ریخته یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت کندید و در دهان گذاشتید و شیرینی آن را حس کردید خواب شما می‌گوید سودی می‌برید که سود دهنده را نه می‌شناسید و نه اگر بشناسید او به این سود دهی رضایت می‌دهد.

به زبان دیگر دزدانه سود می‌برید.

تعبیر خواب توت, تعبیر خواب کلی توت, تعبیر خواب توت کندن از درخت, تعبیر خواب توت سفید درشت, تعبیر خواب توت سفید ابن سیرین, تعبیر خواب شاه توت شیرین

تعبیر خواب توت کندن از درخت

تعبیرگری می گوید:

چنان چه دختر مجردی خواب ببیند به تنهایی مشغول چیدن و خوردن توت سفید باشد این یک رویای خوب است و بیانگر این است که در آینده ی نزدیک خواستگاری برای او پیدا می شود که دارای اخلاقی حسنه و رفتاری نیک است و با وصلت با چنین مردی به خوشبختی خواهد رسید در واقع میتواند علامت یک ازدواج موفق باشد.

معبران می گویند:

اگر ببینی از درخت، شاه توت چیده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن در کسب و کار خودت از مردی خسیس مال و اموالی را بدست می‌آوری.


تعبیر خواب توت سفید درشت

آنلی بیتون می‌گوید:

خوردن توت سفید در خواب، نشانه نومید شدن و یأس شدید است.

تعبیر خواب توت, تعبیر خواب کلی توت, تعبیر خواب توت کندن از درخت, تعبیر خواب توت سفید درشت, تعبیر خواب توت سفید ابن سیرین, تعبیر خواب شاه توت شیرین

تعبیر خواب توت سفید درشت

مطیعی تهرانی:

خوردن توت شیرین و سفید برای دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروایی است.

اگر پدری ببیند که توت شیرین می‌خورد پسرش یا نوه پسری او موجب شیرین کامی وی می‌شوند.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند توت (سفید) شیرین می‌خورد، دلیل که از مردی جوانمرد عطا یابد.

اگر ببینی توت شیرین می‌خوری، تعبیرش این است که از شخص جوانمردی هدیه و پاداش می‌گیری .

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بره: بره های زیاد، بره سیاه و سفید / تعبیر خواب بره بریان

خوردن توت سفید و شیرین برای زنان باردار بیانگر به دنیا آمدن نوزاد سالم و با جنسیت دختر است که فرزند شیرین که با آمدنش باعث تغییرات زیادی در خلق و خوی و روابط زن و شوهر می شود یک قدمی که خیر و برکت را به همراه دارد و در اغلب مژدگانی چنین خبری بصورت رویایی توت سفید به سراغ خانم های حامله می آید

چنان چه ببینی توت سفید رنگ از دست مرده میگیری بیانگر این است که با تلاش و زحمت خودت به جایگاه مهمی خواهی رسید و در مرتبه ای قرار میگیری که به دیگران کمک میکنی و بخشی از مالت را صرف امور خیر خواهی کرد

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن توت سفید در خواب، علامت آن است که بیمار شدن مانع رسیدن شما به خواسته‌هایتان خواهد شد.

برای تسکین روحی شما افرادی به دیدارتان خواهند آمد.


تعبیر خواب توت سفید ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید:

توت شیرین(سفید) به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد.

تعبیر خواب توت, تعبیر خواب کلی توت, تعبیر خواب توت کندن از درخت, تعبیر خواب توت سفید درشت, تعبیر خواب توت سفید ابن سیرین, تعبیر خواب شاه توت شیرین

تعبیر خواب توت سفید ابن سیرین

اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است.

اگر نه به وقت آن بود، دلیل بر غم و اندوه کند.


تعبیر خواب شاه توت شیرین

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که شاه توت (خرتوت) همی خورد، دلیل که غمگین و متفکر شود.

تعبیر خواب توت, تعبیر خواب کلی توت, تعبیر خواب توت کندن از درخت, تعبیر خواب توت سفید درشت, تعبیر خواب توت سفید ابن سیرین, تعبیر خواب شاه توت شیرین

تعبیر خواب شاه توت شیرین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن شاه توت یا خر توت در خواب نیکو نیست چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه داشته باشیم و بخوریم.

توت سرخ غم و رنج و بلا و مصیبت است بخصوص اگر در خواب ببینیم که می‌خوریم و ترشی آن را حس می‌کنیم و آزردگی می‌یابیم.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

2
نظر خود را ارسال کنید

1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین پرطرفدارترین
Notify of
فریبا

سلام من خواب دیدم ازخونه مادربزرگم که درخت توت سیاه داره توت می چیدم و نخوردم و بعد سراغ توت سفید رفتم وبه صورت شاخه ای دوشاخه توت سفید چیدم ودر ظرف شاه توت گذاشتم ولی از هیچ کدام نخوردم تعبیرش چیست ممنون

زهرا

خواب دیدم از درخت توت سفید و شیرین چیدم و خوردم و مقداری در ظرف ریختم وقتی رفتم بشورم ب جای توت انگورسبز و زرد در ظرف بود