تعبیر خواب سفید شدن مو: موی سر زن، موی دیگران و موی سر مرده

تعبیر خواب 🔥 , حرف س ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱ دیدگاه

تعبیر خواب سفید شدن مو: تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن و موی دیگران / تعبیر خواب سفید شدن مقداری از موی سر / سفید شدن مو در خواب در جوانی / تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده

تعبیر خواب سفید شدن مو : شاید شما هم جزو کسانی باشید که خواب دیده اید موهای خودتان یا شخص دیگری سفید شده است و میخواهید معنی آن را بدانید.

در این مقاله از نایریکا در بخش تعبیر خواب به تعبیر خواب سفید شدن مو, تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن, تعبیر خواب سفید شدن موی دیگران, تعبیر خواب سفید شدن مقداری از موی سر, سفید شدن مو در خواب در جوانی, تعبیر خواب سفید شدن موهای جلوی سر, تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده می پردازیم.

با ما همراه باشید.


برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب سفید شدن مو

دیدن سفید شدن مو ، در دوران جوانی ، غالبا به ناراحتی های روحی شما اشاره دارد .

این خواب ها سعی دارند تا با تشریح این افکار ناراحت کننده ، به شما برای ایجاد تسلی و یافتن بهبودی ، کمک کنند .

در زندگی بیداری ، بسیاری ، معتقدیم که فشار روانی و ناراحتی های روحی ، می تواند منجر به سفید شدن زود هنگام و ناگهانی مو ها شود .

دیدن این خواب ها ، به نوعی خودخوری که در شخص وجود دارد ، اشاره می کند .

خواب سفید شدن مو به شما یادآور می شود که برون گرایی و در میان گذاشتن افکار و احساسات ناخوشایند با دیگران ، می تواند به شما کمک رسان باشد .

تخلیه ی روحی می تواند بدون وجود مخاطب نیز صورت بگیرد ، مانند نوشتن ، شعر گفتن ، نقاشی ، ورزش و فعالیت های گوناگونی که روحیه ی شما را تقویت میکند .

تعبیر خواب سفید شدن مو, تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن, تعبیر خواب سفید شدن موی دیگران, تعبیر خواب سفید شدن مقداری از موی سر, سفید شدن مو در خواب در جوانی, تعبیر خواب سفید شدن موهای جلوی سر, تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده, تعبیر خواب سفید شدن مو امام صادق, تعبیر خواب سفید شدن موی سر دیگران

تعبیر خواب سفید شدن مو, تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن, تعبیر خواب سفید شدن موی دیگران, تعبیر خواب سفید شدن مقداری از موی سر, سفید شدن مو در خواب در جوانی, تعبیر خواب سفید شدن موهای جلوی سر, تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده, تعبیر خواب سفید شدن مو امام صادق, تعبیر خواب سفید شدن موی سر دیگران

بسیار اهمیت دارد که منشا نگرانی ها و ناراحتی های فکری خود را پیدا کنید و آن ها را بزدایید .

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب موش: موش در خانه / تعبیر خواب فضله موش / موش سفید

نگرانی های شما می تواند ، ریشه در گذشته و خاطرات شما داشته باشد .

ممکن است این احساس در شما وجود داشته باشد که اتفاقات تلخ گذشته ، روح و جسم شما را دچار پیری زودرس کرده است .

ممکن است ترس از تکرار این اتفاقات شما را منزوی و افسرده کرده باشد .

روح شما قصد دارد تا با این خواب ، ناراحتی و زجر خود را ابراز کند .

شما دعوت شده اید تا راز های جدیدی را درباره ی زندگی پیدا کنید و هرگز تسلیم نشوید .

تعبیر خواب سفید شدن موی سر از دیدگاه علمای تعبیر خواب

الف – معبران غربی می‌گویند که اگر شما در خواب خود را روبروی آینه با انبوهی از موهای سفید و خاکستری یعنی جوگندمی مشاهده نمودید، نشانه این است که افزایش اطلاعات و آگاهی شما در آینده نزدیک وجود دارد.

یعنی شما در آینده ای نه چندان دور اطلاعاتی بسیار مفید و به درد بخور به دست خواهید آورد.

ب – برخی دیگر از معبران می گویند که اگر شما تمام موهای خود را سفید دیدید باید انتظار منزلت اجتماعی، احترام و اعتبار را در آینده نزدیک داشته باشید.

ج – برخی نیز بر این باورند که دیدن مو در خواب به معنی آمادگی شخص مورد نظر در برابر مشکلات و سختی ها می باشد و سفید بودن موها نشانگر این است که شما راه حل مشکلات را نیز خواهید یافت.

بنابراین می توان گفت که دیدن موی سفید در خواب نشان از این است که شما مشکلاتی را در پیش خواهد داشت و راه حل های مناسب برای حل این مشکل را نیز خواهد یافت

د – نظر برخی دیگر از معبران در مورد تعبیر خواب سفید شدن موهای سر نشان از افزایش تجربه و شعور آدمی است

بنابراین کسی که در خواب ببیند قسمتی یا تمام موهای سرش سفید شده است به اندازه موهای سفید شده سرش تجربه و اطلاعات جدید به دست خواهد آورد البته شعورش نیز افزایش خواهد یافت.


تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر زنی خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است، علامت آن است که به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خانه : رفتن به خانه دیگران، خرابی و ساختن خانه، اسباب کشی، غریبه در خانه

اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می ماند ، علامت آن است که مصیبت و اندوه زیادی در انتظار شماست .

اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در اثر تصادف نامزد خود را از دست می دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می شود .

او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد .

تعبیر خواب سفید شدن مو, تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن, تعبیر خواب سفید شدن موی دیگران, تعبیر خواب سفید شدن مقداری از موی سر, سفید شدن مو در خواب در جوانی, تعبیر خواب سفید شدن موهای جلوی سر, تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده, تعبیر خواب سفید شدن مو امام صادق, تعبیر خواب سفید شدن موی سر دیگران

تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن

اگر زنی در خواب ببیند موی سفید خود را با موهای سیاه مقایسه می کند ، علامت آن است که بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است .

اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد ، پیشنهادی را خواهد پذیرفت که برایش به جای بخت و اقبال مساعد ، زیان و پریشانی به بار می آورد .

از دید کتاب سرزمین رویاها:

تعبیر خواب شما موهای سفید وخیلی بلند دارید ، می توانید امیدهای بزرگ داشته باشید .

اگر زن جوان و زیبایی خواب ببیند بی هیچ علتی و یک مرتبه تمام موهای سرش سفید می شود و از این اتفاق می ترسد به این تعبیر است که مشکلی بزرگ باعث خواهد شد تا حرص زیادی بخورد و بخاطر یک دردسر و یا ناراحتی روحی روز به روز ضعیف و لاغر تر شود

اما در دیدگاه معبران خارجی بطور کلی موی سفید در رویاهای ما مخصوص برای خانم های جوانتر چنان چه همراه با گریه و یا بی تابی نباشد نشانه آن است که در آینده نزدیک صاحب همسر و فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای زیبا خواهید ساخت.

اگر دختران نابالغ در چنین وضعیتی مشاهده کنی نشان آن است که دستخوش تنگی می‌شویم.


تعبیر خواب سفید شدن موی دیگران

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

دیدن خواب یک مرد با موهای سفید و کوتاه نشانه خوشبختی است

تعبیر خواب سفید شدن مو, تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن, تعبیر خواب سفید شدن موی دیگران, تعبیر خواب سفید شدن مقداری از موی سر, سفید شدن مو در خواب در جوانی, تعبیر خواب سفید شدن موهای جلوی سر, تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده, تعبیر خواب سفید شدن مو امام صادق, تعبیر خواب سفید شدن موی سر دیگران

تعبیر خواب سفید شدن موی دیگران

در دیدگاه معبران خارجی

اگر تعداد زیادی از افراد را که از آشنایان یا غریبه ها باشند با موی سفید ببینید به این علامت است که در روزهای آینده احساس تنهائی و بی یاوری می‌کنید.


تعبیر خواب سفید شدن مقداری از موی سر

اگر زنی خواب ببیند موهای پشت سرش سفید شده اند به این علامت است که برخی از بزدلان حسودان و یا افرادی که چشم دیدنش را ندارند پشت سر او مدام غیبت میکنند و عمده تلاش آن ها این است که ایشان را در میان جمعی ازرده و حقیر بسازند ،

تعبیر خواب سفید شدن مو, تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن, تعبیر خواب سفید شدن موی دیگران, تعبیر خواب سفید شدن مقداری از موی سر, سفید شدن مو در خواب در جوانی, تعبیر خواب سفید شدن موهای جلوی سر, تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده, تعبیر خواب سفید شدن مو امام صادق, تعبیر خواب سفید شدن موی سر دیگران

تعبیر خواب سفید شدن مقداری از موی سر

اگر ببنی موهای سرت از قسمت فرق سر سفید می شود به این دلالت دارد که صاحب رویا با معشوق خود به خاطر پیش آمدهای جدید دچار اختلاف می شود و حتی ممکن است از او جدا شود

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خرس: تعبیر خواب خرس قهوه ای، خرس قطبی سفید، و بچه خرس

سفید شدن مو در خواب در جوانی

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می ماند ، علامت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظارشماست

تعبیر خواب سفید شدن مو, تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن, تعبیر خواب سفید شدن موی دیگران, تعبیر خواب سفید شدن مقداری از موی سر, سفید شدن مو در خواب در جوانی, تعبیر خواب سفید شدن موهای جلوی سر, تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده, تعبیر خواب سفید شدن مو امام صادق, تعبیر خواب سفید شدن موی سر دیگران

سفید شدن مو در خواب در جوانی


تعبیر خواب سفید شدن موهای جلوی سر

اگرزنی خواب ببیند بخشی از موهای جلوی سر او سفید می شود به این علامت است که از طرف شوهرش غمی به او میرسد که دل او را می رنجاند

تعبیر خواب سفید شدن مو, تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن, تعبیر خواب سفید شدن موی دیگران, تعبیر خواب سفید شدن مقداری از موی سر, سفید شدن مو در خواب در جوانی, تعبیر خواب سفید شدن موهای جلوی سر, تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده, تعبیر خواب سفید شدن مو امام صادق, تعبیر خواب سفید شدن موی سر دیگران

تعبیر خواب سفید شدن موهای جلوی سر


تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده

علامه طباطبایی در همین باره می گویند

اگر کسی خواب ببیند زنی که قبلا مرده است موهای سرش سفید می شود به این موضوع اشاره دارد که صبر و تحمل صاحب رویا در رویارویی با مشکلات و گرفتاری ها زیاد می شود

امیدواری هایش بیشتر از قبل می شود و هیچگاه بخاطر نداری شرمنده ی دیگران نمی شود

خالد بن علی بن محد العنبری گفته است

اگر کسی خواب ببیند موی سر مرده ای از خویشان خودش سفید شده است به این نشانه است که غم و رنج وارد زندگی اش شود و در مرحله ای زندگی اش آبروریزی شود و همچنین محتمل است یک یا چند عیب و اشکال از این فرد در حضور دیگران ظاهر شود

تعبیر خواب سفید شدن مو, تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن, تعبیر خواب سفید شدن موی دیگران, تعبیر خواب سفید شدن مقداری از موی سر, سفید شدن مو در خواب در جوانی, تعبیر خواب سفید شدن موهای جلوی سر, تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده, تعبیر خواب سفید شدن مو امام صادق, تعبیر خواب سفید شدن موی سر دیگران

تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده

محمد ابن سیرین آورده اند

سپید شدن گیسوان مردگان در رویاهای ما موجب تشدید دردها بیماری ها و گرفتاری های زیاد در زندیگ واقعی ست ،

جابر مغربی نیز نوشته اند

اگر ببینی موهای سر مرده ای که او را نمیشناسی بی دلیل سفید شده است به این اشاره دارد که از عمر شما کاسته شود و یا به عبارتی دیگر بی برکت در طول عمر است

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر یکی از دوستان اقوام یا آشنایان شما که در سنین جوانسالی فوت کرده باشد در رویای شما موهای سفید داشته باشد نیکوست و در این مورد بطور استثنا خیر و برکت است و موجب عزت سربلندی و سعادتمندی برای صاحب رویاست

دکتر مدنی نیز سفیدی موهای جوان مرده در خواب را نشانه های خوبی از وصلت ، دریافت خبر خوش از معشوق ، رسیدن به مراد دل ، برطرف شدن ایرادات بهانه ها در زمینه ی عشق و ازدواج میداند

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
11 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
Fatima
آبان ۱۲, ۱۳۹۸ ۳:۲۳ ق.ظ

جالب بوود:)

علیرضا
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹ ۴:۳۸ ق.ظ

خواب دیدم مادر بزرگم که فوت شده به همراه خالم وارد خونه شدن و هر دو پیر شدن و موهاشون سفید (حالم هنوز زنده اس ) اول باور نکردم ولی بعد از چند لحظه به جایه مادر بزرگم یکی دیگه از خاله هام اومد یعنی یه جوری تبدیل شد مادر بزرگم به خالم وقتی برگشتم

ندا
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹ ۴:۵۲ ب.ظ

خواب دیدم موهای دخترم کم کم دارن سفید میشن بااینکه سنی هم نداره

سارا
خرداد ۱, ۱۳۹۹ ۷:۵۶ ق.ظ

دیشب خواب دیدم ک کل موهام سفید شدن من فقد ۱۷سالمه
خوندم ک نوشته بود دچار پیری زود رس روحی شدم

الینا
دی ۱۰, ۱۳۹۹ ۴:۵۹ ب.ظ

خواب دیدم که پدر بزرگم موهاش سفید شده و وسط موهاش هم کچل بود و مرده

Nellab
دی ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۵ ق.ظ

خواب دیدیم در بین موهای سیاه کمی تعدادی از موهایم‌ سفید شده

رضا
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۴ ب.ظ
Reply to  Nellab

ایشاالله بزودی اطلاعاتت بیشتر میشه منم همچنین خوابی دیدم، البته تو خواب دیدم که جلوی آینه خودم رو نگاه میکنم که یهو میبینم که موی هام کم کم سفید شده، تعبیرش اینه که بزودی سطح آگاهیم میره بالا

مونا مقدسی
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰ ۵:۴۳ ق.ظ

سلام عزیزان من مونا هستم امروز خواب دیدم که برادرم یک ربات ساخت که خیلی وحشتناک بود . من هم از ترسم رفته بودم توی اتاق برادرم ربات رو توی اتاق فرستاد ربات اومد پیش من به من یه چیزی مثل چیپس داد گفت که بگیر دستت . بعد یه چیز دیگه داد پیچ پیچی بود گفت بزار روی سرت . بعد داشت میرفت اونیکه روی سرم بود داشت موهایم رو سفید میکرد و اونیکه توی دستم بود داشت دستم رو میسوزاند . اگر مقداری از تعبیر این خواب رو میدانید به من بگید .

امیرحسین
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰ ۳:۳۷ ب.ظ

بخدا توکل کن و بدان که او در همه حال بر احوال آدمی آگاه است. مراقب رفتار و کردار برادرت باش که تحت تاثیر وسوسه شیطان و نفس از جانب او به تو شری نرسد. چهار قل و آیت الکرسی بخوان و در معنایش تدبر کن.

فیروزه
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۰ ۴:۱۹ ب.ظ

سلام من خواب دیدم که برادرم موی سرش سفید شده البته ۱۴سال میشه مرده

معصومه
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۰ ۸:۳۱ ب.ظ

سلام مامانم خواب دیده موهای جلوی سرم دارن سفید میشن بعد توخواب به خودش میگفته که این به خاطر درسه “چون من کنکوریم و دارم درس میخونم”وای دخترم و خیلی برای من ناراحت بود و ناله میکرد .
اگه میشه لطفا تعبیرشو بگین خیلی نگرانم حس میکنم خواب تعبیر بدی داره