تعبیر خواب شراب: تعبیر خواب شراب خوردن دیگران، الکل و شراب سفید درست کردن

تعبیر خواب , حرف ش ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شراب: تعبیر خواب شراب خوردن دیگران، شراب سفید و الکل / تعبیر خواب شراب درست کردن / تعبیر خواب مستی

تعبیر خواب شراب : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب شراب, تعبیر خواب شراب خوردن دیگران, تعبیر خواب خوردن شراب سفید, تعبیر خواب الکل, تعبیر خواب الکل خوردن, تعبیر خواب شراب درست کردن, تعبیر خواب مستی می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب شراب, معنی خواب شراب دیدن, تعبیر خواب شراب خوردن دیگران, تعبیر خواب خوردن شراب سفید, تعبیر خواب الکل, تعبیر خواب الکل خوردن, تعبیر خواب شراب درست کردن, تعبیر خواب مستی

تعبیر خواب شراب, معنی خواب شراب دیدن, تعبیر خواب شراب خوردن دیگران, تعبیر خواب خوردن شراب سفید, تعبیر خواب الکل, تعبیر خواب الکل خوردن, تعبیر خواب شراب درست کردن, تعبیر خواب مستی

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب شراب / معنی دیدن شراب در خواب

معبران اسلامی خوردن شراب را دست یابی بـه مال حرام می‌دانند، اما معبرین غربی خوردن شراب را سمبل بزم و شادی میدانند

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر شراب، مال حرام می‌باشد.

شراب هایی که به طعم تلخ و ترش و به بوی ناخوش باشند غم و اندوه می آورند و نیکو نیستند، به طور کلی نوشیدن شراب در خواب هم نمی تواند مفید باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای شراب عبارتند از: ۱- مال حرام مصرف خواهی کرد ۲- ازدواج ۳- نعمت.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن شراب در خواب، بر فتنه، آشوب و دشمنی نیز، دلالت دارد و ممکن است به از دست دادن عقل، دیوانگی یا بیهوشی تعبیر شود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شراب انگور روزی حلال بود

دیدن شرابهای دیگر روزی با منفعت باشد

دیدن شراب مال حرام بود


تعبیر خواب شراب خوردن دیگران

خالد اصفهانی میگوید:

اگر ببینی تعداد زیادی از افراد در یک محل جمع شده اند و در مقابل چشم همگان اقدام به خوردن شراب میکنند به این نشانه است که ثروت چشمگیری را با ایده ها و خلاقیت های خودت در زندگی بدست خواهی آورد که سایرین نیز شما را در این زمینه تشویق خواهند کرد

علامه طباطبایی میگویند

اگر دیدی دوست نزدیکت شراب میخورد از این شخص دیر یا زود به شما منفعت و یا ضرری خواهد رسید ، اگر بیگانه بود روزی حرام در میان مالت به چشم میخورد و یا پولی حرام را از کاری بدست خواهی آورد

شراب خوردن جمعی از دوستان : بیانگر رسیدن منفعت و یا سود کلان از کسانی ست که با آن ها معامله ای را شروع میکنیم و یا درباه ی ایجاد کردن کاری با ان ها مشورت میکنیم


تعبیر خواب خوردن شراب سفید

دیدن شراب سفید در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه خودتان میتوانید با تلاش و کوشش بـه هرچیزی برسید اما در کمک گرفتن از دیگران با سختی ها و مشکلاتی روبه‌رو خواهید شد.


تعبیر خواب الکل

دیدن خواب الکل به معنای شکست خوردن در انجام کاری یا اختلال در روند پیشرفت و توسعه است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک بشکه پر از الکل: موفقیت در کارها

منوچهر مطیعی تهرانی:

شیشه‌هایی که درون آن‌ها مشروبات الکلی می‌ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه


تعبیر خواب الکل خوردن

لوک اویتنهاو می گوید :

نوشیدن آن با آدمهای سرخوش : دوره ای خوش خواهید داشت

نوشیدن آن با آدمهای غمگین : خیانت

لیلا برایت می گوید:

نوشیدن الکل در خواب، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبى به دست نمى ‏آورید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی می‌نوشد، معنایش این است که احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد.

زیگوند فروید میگوید:

اگر در خواب ببینید که در حال خوردن مشروبات الکلی هستید به معنای آن است که در انجام دادن بعضی کارها زیاده روی می کنید و برنامه ریزی دقیقی برای زندگی خود ندارید .

جی اچ میلر :

نوشیدن الکل در خواب به معنای آن است که در انجام دادن کارهایتان بی نظم هستید و سرعت عمل پایینی دارید .


تعبیر خواب شراب درست کردن

اگر در خواب ببینید کـه شرابی از انگور درست می‌کنید، تعبیر آن اسـت کـه ارثی غیرمنتظره یا پول بسیار زیادی دریافت خواهید کرد.

بـه این ترتیب میتوانید با صبر و بصیرت سودها و منافع خودرا چند برابر کنید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که شراب درست کرده است و آماده میکند، خدمتکار سلطان میشود یا مقام بزرگی به او سپرده میشود.


تعبیر خواب مستی

اگر در خواب ببینید کـه شراب خورده و مست شده اید، نشان دهنده احساسات جنسی یا شهوانی شـما اسـت.

شـما خودآگاهی خودرا از دست داده اید و احساسات شـما مدیریت تان را در اختیار گرفته اند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب احساس کنید در اثر افراط در مشروب خوردن مست کرده اید ، علامت آن است که با جعل اسناد و دزدی و انجام اعمال غیراخلاقی ، حرفه خود را از دست می دهید و خود را خوار و حقیر می ساز

اگر در خواب در اثر مشروب خوردن مست کنید ، نشانه آن است که در تجارت و عشق شانس می آورید و در اهداف ادبی به مقامی قابل تحسین دست می یابید .

این خواب نشانه کسب تجربه هایی در زمینه علم زیباشناسی است .

اگر در خواب ببینید که دیگران مست کرده اند ، نشانه آن است که برای شما و دیگران اتفاقهای بدی رخ خواهد داد .

مستی در هر شکلی ، تعبیری اینگونه دارد که مردم در هر طبقه و موقعیتی که هستند باید اندیشه های خود را به سمت و سوی بهتری هدایت کنند .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی به خاطر مشروب خوردن مست شده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که مست شده‌ای جاه و بزرگی به دست می‌آوری.

جابر مغربی گوید:

دیدن مستی به خواب، چون از شراب است ترس بود به قدر مستی.توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

نظر خود را ارسال کنید

  Subscribe  
Notify of