تعبیر خواب خروس: خروس سفید، سیاه، لاری، وحشی / خواب خروس مرده

تعبیر خواب 🔥 , حرف خ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۴ دیدگاه

تعبیر خواب خروس: خروس سفید / خروس سیاه / خروس لاری / خروس وحشی / خروس مرده / تعبیر خواب خروس ابن سیرین و امام جعفر صادق

تعبیر خواب خروس : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب خروس, معنی دیدن خروس در خواب, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب خروس لاری, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خروس ابن سیرین, تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب کلی خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب خروس لاری, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خروس ابن سیرین, تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب کلی خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب خروس لاری, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خروس ابن سیرین, تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب خروس / معنی دیدن خروس در خواب

خروس در تعابیر معبرین اسلامی به دلیل این که در زمان و وقت اذان شروع به خواندن می‌کند نماد ابلاغ خبر خوش و نیکی است.

همچنین کشتن و یا دیدن خروس مرده در خواب چندان مناسب نیست.

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب کلی خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب خروس لاری, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خروس ابن سیرین, تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق

تعبیر خواب خروس دیدن

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن خروس در خوابتان نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است.

بیانگر این است که شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید.

تعبیر دیگر این است که روی غیر عادی بودن یا شوخ طبعی تاکید می‌کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خروس منادی و بشیر است.

ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می‌دهد و بشارت می‌آورد و شادی می‌آفریند،

از حضرت رسول اکرم (ص) روایت می‌کنند که فرموده‌اند

خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می‌خواند و دعوت می‌کند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب چاقو: چاقو خوردن، چاقو زدن به شخصی و زخمی شدن / دعوا با چاقو

دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می‌رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می‌بیند و خسارت تحمل می‌کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

ان دسته از کسانی که سالها و یا روزهای زیادی را منتظر شنیدن خبر و یا منتظر آمدن کسی هستند و خواب خروس یا آواز خواندن آن را می بینند در واقع باید امیدوار به این باشند که چنین خبری در راه است

مغربی صدای خروس را فارغ از رنگ و اندازه ان به نشانه شنیدن خبرهای خوش میداند

ایشان اضافه کرده اند اگر کسی ببیند خروسی را میکشد و خونش را میریزد به خواسته های مهم خود دست پیدا میکند این خواسته ها میتواند تصمیم برای زن گرفتن, رفتن به خواستگاری, عقد یا عروسی کردن و ….باشد

اما خوردن گوشت خروس در خواب نیکو نیست و اگر کسی ببینید گوشتش را میخورد مبتلا به رنج و غم خواهد شد

لوک اویتنهاو می‌گوید:

دیدن خروس: به شما شک خواهند کرد

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت باشد

لیلا برایت:

اگر در خواب خروسى را ببینید که روى تخم خوابیده، نشان‌دهنده‌ى ضرر و زیان است.

اگر خروسى را با مرغى ببینید، نشانه‌ى علاقه‌مندى به جنس مخالف است. دیدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد که از انجام کارهاى زیاد، خسته شده‌اید.


تعبیر خواب خروس سفید

مطیعی تهرانی:

خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می‌دهد.

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب کلی خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب خروس لاری, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خروس ابن سیرین, تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق

تعبیر خواب خروس سفید

شیخ طوسی میگوید

مردن خروس سفید یعنی کور شدن بخت دختر جوان و در واقع اگر مرد و یا زنی خواب ببینید خروس سفید کوچک یا بزرگ مرده است به نشانه ی این است که دختری از نزدیکان خودشان سیاه بخت میشود و یا از همسرش جدا میشود مردن خروس های رنگی در خواب طبق نظر اکثر معبران دلالت بر خسارت هایی با جنبه ی مالی دارد

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب مرغ: مرغ و جوجه و خروس / گوشت مرغ / مرغ عشق / جوجه اردک

تعبیر خواب خروس سیاه

حضرت امام صادق می فرماید دیدن خروس با رنگ تیره (مشکی) در خواب های ما به نشانه غم رنج بیماری است

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب کلی خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب خروس لاری, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خروس ابن سیرین, تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق

تعبیر خواب خروس سیاه


تعبیر خواب خروس لاری

مطیعی میگوید

خروس هایی با نژاد لاری و یا قدبلند در اینجا منظور با پاها و پر و بال کشیده و بلند نحس و شوم است و بسته شدن بخت دختر و پسر جوان و یا طلاق و جدایی زن و شوهر جوان تعبیر خواب خروس های لاری میباشد مردن مرغ و خروس لاری در خواب به نشانه ی مرگ تدریجی آروزهاست

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب کلی خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب خروس لاری, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خروس ابن سیرین, تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق

تعبیر خواب خروس لاری

خروس لاری و رنگی نشان تلون و تردید است و خروس لاری سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

خروس لاری رنگی به روایت محب مدنی:

خروس لاری بلند قامت و لخت یعنی بدون بال و پر حاوی پیام و خبری خوش است.

دیدن خروس در رویاها بسته به نوع نژادش و یا رنگش میتواند معنی های مختلفی را به همراه داشته باشد اما در مجموع ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، دیدن خروس در خواب خوب است


تعبیر خواب خروس وحشی

یونگ:

دیدن خروسی که در خوابتان جنگ می‌کند بیانگر این است که درگیر یک رقابت تلخ هستید.

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب کلی خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب خروس لاری, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خروس ابن سیرین, تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق

تعبیر خواب خروس وحشی

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن خروس وحشی در خواب، نشانه آن است که به ثروت اندک خود، قانع و خرسند خواهید بود.

دیدن خروس وحشی بیمار در خواب، دلالت بر آن دارد که در معرض طوفان‌هایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب شیرینی (شیرینی خامه ای و کیک) / تعبیر خواب شیرینی پخش کردن

دیدن جنگ خروس‌ها در خواب، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف، خانواده خود را ترک می گویید.

ابراهیم کرمانی

دیدن خواب خروس های وحشی جنگی و غول پیکر را فقط به نشانه ی درگیری و نزاع میان دختر و پسر و یا پیدا شدن اختلاف بین اعضای خانواده میداند

ایشان میگوید اگر کسی ببینید دو خروس جنگی را جان هم می اندازد و همدیگر را میزنند و خون و خونریزی میشود به نشانه ی این است که با صمیمی ترین دوست خود دچار مشکل اختلاف شود


تعبیر خواب خروس مرده

دیدن خروس مرده در خواب چندان مناسب نیست.

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب کلی خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب خروس لاری, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خروس ابن سیرین, تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق

تعبیر خواب خروس مرده

مردن خروس های رنگی در خواب طبق نظر اکثر معبران دلالت بر خسارت هایی با جنبه ی مالی دارد


تعبیر خواب خروس ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.

اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب کلی خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب خروس لاری, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خروس ابن سیرین, تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق

تعبیر خواب خروس ابن سیرین

اگر بیند با خروس جنگ می‌کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.

اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

اگر بیند خروسی بر روی او می‌جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

اگر ببینی کسی به تو جوجه خروس می‌دهد، یـعـنـی کسی به تو غلامی می‌بخشد.


تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر ببینی خروسی را به دست آورده‌ای، یعنی فرزند فرد بزرگ و رئیس و سرور از دودمان و تبار خودت را مغلوب می‌کنی.

اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.

تعبیر خواب خروس, تعبیر خواب کلی خروس, تعبیر خواب خروس سفید, تعبیر خواب خروس سیاه, تعبیر خواب خروس لاری, تعبیر خواب خروس وحشی, تعبیر خواب خروس مرده, تعبیر خواب خروس ابن سیرین, تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق

تعبیر خواب خروس امام جعفر صادق

اگر ببینی خروسی را به دست آورده‌ای و کشته‌ای، یـعـنـی مؤذن یا فردی بزرگ و رئیس و سرور را مغلوب می‌کنی

اگر دیدی خروسی بزرگ را سر میبری و قربانی میکتی دلیل بر اینکه گرفتاری ها ناراحتی ها و رنج های تو به زودی پایان پیدا میکند و روزهای خوب تو اغاز میشوند درواقع سر بریدن و دیدن خون خروس نیکو و خوب است و میتواند باعث شادمانی و رفاه بیننده ی خواب شود


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
4 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
محمد علی
خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۱ ق.ظ

خوبه مفید بود

Mitra
تیر ۲, ۱۳۹۹ ۶:۳۷ ق.ظ

سلام من خواب دیدم یه خروس بزرگ وتیره رنگ ازروی پسرم رد شد و پسرم بی حال افتاد وتو خواب همش ترس اینو داشتم که پسرم نمرده باشه تورو خدا بهم بگین تعبیر خوابم چی میشه؟؟خواب بدی دیدم؟؟

lمهسا
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰ ۱:۱۸ ب.ظ

با سلام و خسته نباشید
من خواب دیدم خروسی با پرهای رنگی از قفس خارج شد و پرید و به آسمان رفت. و بعد مادرشوهرم یک مرغ را در حالیکه سرش بریده بود در دست داشت. تعبیر این خواب چیست؟ ممنون

زهرا
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰ ۶:۰۱ ق.ظ

خواب دیدم خروس سفیدی یکسره به من نوک و حمله میکرد تعبیرش چیه