تعبیر خواب خرس: تعبیر خواب خرس قهوه ای، خرس قطبی سفید، و بچه خرس

تعبیر خواب 🔥 , حرف خ ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ ۳۹ دیدگاه

تعبیر خواب خرس: تعبیر خواب خرس قهوه ای، خرس قطبی سفید، و بچه خرس امام صادق / تعبیر خواب دوستی با خرس / تعبیر خواب خرس قطبی

تعبیر خواب خرس : در این مقاله از نایریکا در بخش تعبیر خواب، به تعبیر خواب خرس، تعبیر خواب خرس قهوه ای، تعبیر خواب خرس قطبی سفید، تعبیر خواب بچه خرس امام صادق، تعبیر خواب دوستی با خرس و تعبیر خواب خرس قطبی می پردازیم.

با ما همراه باشید.

تعبیر خواب خرس, تعبیر خواب خرس قهوه ای, تعبیر خواب خرس قطبی سفید, تعبیر خواب بچه خرس امام صادق, تعبیر خواب دوستی با خرس, تعبیر خواب خرس قطبی, تعبیر خواب خرس قهوه ای امام صادق

تعبیر خواب خرس, تعبیر خواب خرس قهوه ای, تعبیر خواب خرس قطبی سفید, تعبیر خواب بچه خرس امام صادق, تعبیر خواب دوستی با خرس, تعبیر خواب خرس قطبی, تعبیر خواب خرس قهوه ای امام صادق

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب خرس از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن خرس در خوابتان بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا (رستاخیز) است.

خرس نمادی از چرخه‌ی زندگی است.

شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید.

بویژه اگر شما یک خرس را در خانه مادربزرگتان ببینید، بیانگر این است که مادر بزرگتان در زندگی تان، تاثیر گذار است.

خواب دیدن اینکه شما توسط یک خرس دنبال می‌شوید یا مورد حمله قرار می‌گیرید بیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده‌ی شماست.

شما احساس می‌کنید که گیر کرده اید.

شاید شما در یک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده و یا یک رابطه کنترل کننده هستید.

تعبیر خواب خرس, تعبیر خواب خرس قهوه ای, تعبیر خواب خرس قطبی سفید, تعبیر خواب بچه خرس امام صادق, تعبیر خواب دوستی با خرس, تعبیر خواب خرس قطبی, تعبیر خواب خرس قهوه ای امام صادق

تعبیر خواب خرس, معنی دیدن خرس در خواب, تعبیر خواب خرس قهوه ای, تعبیر خواب خرس قطبی سفید, تعبیر خواب بچه خرس امام صادق, تعبیر خواب دوستی با خرس, تعبیر خواب خرس قطبی, تعبیر خواب خرس قهوه ای امام صادق

دیدن خرس قطبی در خواب بیانگر رستاخیز (بیداری مجدد) است

دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال (خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می‌اندازد.

تعبیر دیدن خرس در خواب از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب خرس به معنای این است که در هر کاری دنباله رو باشید شکست خواهید خورد.

تعبیر دیدن کشتن خرس در خواب به معنای رهایی از گرفتاری ها است.

اگر دختری خواب خرس ببیند یعنی در چشم و هم چشمی ها و رقابت بیچاره می شود.

خرس در خواب دشمنی قوی و نیرومند است.

اگر فردی در خواب ببیند که خرس را کشته است بر مشکلات زندگی اش پیروز می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که از خرس فرار می کند نشانه ناتوانی و ضعفی است که در نهایت به پیروزی ختم می شود

و اگر خرس پشت سر او بیاید این ناتوانی و ضعف به پیروزی ختم نمی شود.

اگر فردی در خواب ببیند که گوشت خرس می خورد به معنای این است که از مشکل و یا دشمنی که دارد بهره مند می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که لباسش از پوست خرس است به معنای این است که به افتخار می رسد و بر دشمن خود پیروز می شود.

تعبیر دیدن خرس در خواب از دیدگاه لوک اویتنهاو

دیدن خرس در خواب نشانه شانس آوردن در بازی ورق و دیگر بازی ها است.

نعبیر مورد حمله خرس قرار گرفتن در خواب زبان است.

اگر فردی در خواب ببیند که خرس می رقصد یعنی با آدم های احمق سر و کار دارد.

اگر فردی در خواب ببیند که خرس شکار کرده است نشانه این است که نباید ماجراجویی کند.

تعبیر دیدن خرس در خواب از دیدگاه ابراهیم کرمانی

دیدن خرس در خواب از دیدگاه ابراهیم کرمانی نشانه مردی دیوانه و بدبخت است

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب قتل و کشتن / تعبیر خواب قصد کشتن من، کشتار دسته جمعی، کشتن دشمن

و اگر در خواب خرس ماده ببیند زنی دیوانه و بدبخت است

و اگر کسی در خواب ببیند که خرس ماده را گرفته است دلیل بر این است که زنی بدین صفت را به نکاح می خواند.

اگر فردی در خواب ببیند که خرس ماده به خانه او آمده است دلیل بر این است که زنی بخواهد

و اگر فردی در خواب ببیند خرس نر به خانه او آماده است مردی دیوانه و بدبخت به خانه وی می آید.

اگر فردی در خواب ببیند که خرس را می کشد و یا بر خرس می نشیند دلیل بر پیروزی وی بر دشمن است.

تعبیر خواب خرس می تواند به معنای ضرر مالی و دشمنی نیز باشد.

تعبیر خواب خرس از دیدگاه محمد بن سیرین

تعبیر خواب خرس از نظر محمد بن سیرین دشمن فرومایه و احمق و دزد می باشد.

دیدن خواب سوار شدن بر خرس به معنای این است که پادشاهی می خواهد شما را خوار و خفیف کند.

دیدن کشتن خرس در خواب به معنای برتری و پیروزی بر دشمن و مشکلات است.

دیدن خواب خوردن گوشت خرس و پوشیدن پوست خرس در خواب به نشانه بیم و ترس است.

انواع تعبیر های دیدن خرس در خواب

دیدن کشتن خرس در خواب غلبه بر مشکلات زندگی است.

دیدن خواب فرار کردن از خرس به معنای ناتوانی و ضعف است ولی این ضعف و ناتوانی در نهایت به پیروزی ختم می شود به شرط اینکه خرس در پشت سر شما نیاید.

دیدن خواب خوردن گوشت خرس به معنای رسیدن به افتخار و پیروزی و برتری بر دشمن است.

تعبیر خواب خرس مطیعی تهرانی

خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است.

اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می‌شوید یا دشمن را از پای در می‌آورید.

اگر دیدید که گوشت خرس می‌خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می‌شوید.

اگر دیدید که از خرس فرار می‌کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می‌کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید.

تعبیر خواب خرس آرام

اگر در خواب خود خرسی آرام را ببینید و خود را ببینید که فقط به او نگاه می کنید، این خواب نشان دهنده آن است که شما در زندگی واقعی خود فردی مستقل هستید.

شما قادر هستید از خودتان مراقبت و زندگی خود را به تنهایی مدیریت کنید.

تعبیر خواب خرس خشمگین

اگر در خواب خرسی خشمگین ببینید، نشان دهنده آن است که چیزی شما را به شدت خشمگین و عصبانی کرده است.

بعلاوه این خواب حاکی از آن است که شما به راحتی توسط چیزهایی احمقانه ناراحت و رنجیده می شوید.

تعبیر خواب خرس در حال استراحت

اگر در خواب خرسی را در حال استراحت ببینید، نشان دهنده آن است که شما در حال عبور از مرحله تفکر و درون نگری هستید.

تعبیر خواب خرسی در سیرک

اگر در خواب خرسی را در سیرک ببینید، نشان دهنده آن است که شما با فردی آرام و صادق ملاقات می کنید که شما را خوشحال می کند.

تعبیر خواب شکار کردن یک خرس

اگر در خواب ببینید که خرسی را شکار می کنید، تعبیر آن است که در آینده موفقیت های بسیار زیادی را به دست می آورید. شما به آسانی به همه اهداف خود دست می یابید.

تعبیر خواب کشتن خرس

کشتن خرس در خواب نشان دهنده آن است که شما قدرت و نیروی کافی برای غلبه بر تمامی موانع موجود بر سر راه خود را دارید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب کرم در بدن انسان، در غذا، در دندان، در مدفوع / ابن سیرین

تعبیر خواب خرسی در دام

اگر در خواب خرسی را ببینید که در دام و تله ای گرفتار شده است، تعبیر آن است که شما به راحتی نمی توانید بر مشکلات و موانع موجود بر سر راه خود پیروز شوید.

تعبیر خواب دیدن خودتان به شکل خرس

اگر در خواب خود را به شکل خرس ببینید، این خواب بازتابی از خودمختاری و اعتماد به نفس شما است.

بعلاوه این خواب نشان می دهد که شما نیاز دارید مدتی تنها باشید تا خلاقیت خود را ابراز کنید.

تعبیر خواب مالک خرس بودن

اگر در خواب ببینید که مالک خرسی هستید و از آن به عنوان یک حیوان خانگی در خانه خود نگهداری می کنید، نشان دهنده آن است که باید مدیریت احساسات و عواطف خود را به دست آورید.

شما نباید بخاطر مسائل بی ارزش و کوچک عصبانی شوید. سعی کنید که خودتان را آرام کنید و به احساسات خودتان رسیدگی کنید.

تعبیر خواب خرس در حال فرار

اگر در خواب ببینید که خرسی از شما فرار می کند، تعبیر آن است که شما هم در بیداری از مشکلات و گرفتاری های خود فرار می کنید.

این خواب به شما هشدار می دهد که با مشکلات خود روبرو شوید و برای حل کردن آن ها اقدامی کنید.

تعبیر خواب خرس در خانه تان

اگر در خواب ببینید که خرسی در خانه شما است، این خواب نشان دهنده تسلط زنی حاکم و قدرتمند در خانه شما است.

تعبیر خواب خرسی که شما را دنبال می کند

اگر در خواب خود را در حال فرار از خرسی ببینید، این خواب نشان می دهد که مشکلاتی در زندگی شما وجود دارد اما شما سعی می کنید تا آن ها را انکار کنید. شاید اکنون زمان رویارویی با آن ها فرا رسیده است.

تعبیر خواب خرسی که به شما حمله می کند

اگر در خواب خرسی را ببینید که به شما حمله می کند، این خواب بازتابی از خشم و عصبانیت شما است.

اگر در خواب ببینید که خرس می خواهد شما را گاز بگیرد، تعبیر آن است که فردی در زندگی واقعی تان شما را تهدید می کند.

تعبیر خواب فرار کردن از خرس

اگر در خواب ببینید که از خرس فرار می کنید، این خواب تعبیری مثبت دارد و نشان می دهد که در جایی عجیب و غریب دیداری عاشقانه خواهید داشت و این دیدار شما را بسیار خوشحال می کند.

تعبیر خواب جنگیدن با خرس

جنگیدن با خرس در خواب نشانه آن است که شما در آینده ای نزدیک بی عدالتی را تجربه خواهید کرد. متاسفانه، دشمن از شما قوی تر است و باید احتیاط بیشتری از خودتان نشان دهید.

تعبیر خواب خرسی که خوابیده است

اگر در خواب خرسی را ببینید که خوابیده است، این خواب نشان می دهد که باید به جستجوی روح خود بپردازید و قبل از ابراز عقیده خود در برابر دیگران بخوبی فکر کنید.

تعبیر خواب خرسی که ایستاده است

دیدن خرسی که ایستاده است در خواب نشان می دهد که شما باید از عقاید و باورهای خود دفاع کنید.

تعبیر خواب خرسی که می رقصد

اگر در خواب خرسی را ببینید که در حال رقصیدن است، این خواب نشان دهده آن است که در زندگی واقعی از حمایت های مالی فردی بهره مند خواهید شد.

تعبیر خواب خرسی که حرف می زند

اگر در خواب خرسی را در حال حرف زدن ببینید، تعبیر آن است که باید به حرف های او با دقت گوش بدهید.

شاید این خرس راهنمایی های ارزشمندی به شما می دهد و به شما کمک می کند تا به درک بهتری از چیزهای مختلف در زندگی برسید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دعوا کردن : سیلی زدن، کتک زدن، دعوا با مرده، بیرون کردن از خانه

تعبیر خواب خرس مرده

اگر در خواب خود خرسی را ببینید که مرده است، این خواب نشان می دهد که هیچ کس هیچ قدرت یا اختیاری در زندگی شما ندارد.

شما فردی کاملا مستقل هستید و باید از محدوده امن خود مراقبت کنید.

برخی اوقات این خواب در بردارنده تعبیری منفی است و نشان می دهد که شما نمی توانید به تنهایی زنده بمانید زیرا همانطور که پیش از این نیز گفته شد، خرس نماد قدرت و توان شما است.

خرس مرده در خواب نشان دهنده آن است که شما آنچنان ضعیف شده اید که نمی توانید مبارزه و از خودتان دفاع کنید.

آنچه خواندید رایج ترین نمونه های دیدن خرس در خواب بود. بعلاوه این احتمال وجود دارد که انواع گوناگون خرس را در خواب ببینید.

دیدن خرس کوآلا

تعبیر دیدن خرس کوالا در خواب آن است که دوران خوبی در انتظارتان است.

رایج ترین نمونه های خواب خرس را با هم خواندیم. همانطور که مشاهده کردید خواب خرس دربردارنده تعابیر گوناگونی است.

برای اینکه تعبیر درستی از خواب خود داشته باشید بهتر است تمامی شرایط و جزئیات خوابتان را مورد نظر قرار دهید.

دیدن خرس در خواب نشان می دهد که شما می توانید سوالات روحانی و معنوی بسیار زیادی را در خواب خود پیدا کنید و باید تلاش کنید تا به این سوالات پاسخ دهید.

خواب خرس می تواند شما را بر آن دارد تا در مورد چیزهای مشخصی در زندگی به تفکر و تعمق بپردازید.

همچنین می توانید مسائل کهنه و قدیمی زندگی خود را از زاویه های متفاوتی مورد بررسی قرار بدهید.

دیدن خرس در خواب به شما قدرت و توانی می دهد تا برخی چیزها را در زندگی تان تغییر بدهید.

شاید اکنون زمانی مناسب برای تحولی مثبت و حل کردن مشکلاتی فرا رسیده است که مدت های طولانی شما را نگران و آزرده خاطر کرده بودند.

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، دیدن خرس در خواب در بیشتر موارد نشانه ای مثبت است و به این ترتیب جایی برای نگرانی وجود ندارد.


تعبیر خواب خرس قهوه ای

معبرین غربی دیدن خرس قهوه‌ ای در خواب را نمایانگر احساس عصبانیت و یا دشمنی قدرتمند و خشن می‌دانند.

تعبیر خواب خرس, تعبیر خواب خرس قهوه ای, تعبیر خواب خرس قطبی سفید, تعبیر خواب بچه خرس امام صادق, تعبیر خواب دوستی با خرس, تعبیر خواب خرس قطبی, تعبیر خواب خرس قهوه ای امام صادق

تعبیر خواب خرس قهوه ای

فرار کردن از دست خرس قهوه‌ای در خواب نشانه‌های خوبی را به همراه خواهد داشت.

اگر در خواب دیدی که دیگران خرس قهوه‌ای را از پای در آوردند به این معناست که دشمنان شما تضعیف شده و آسیب فراوان خواهند دید

و اگر خود شما موفق به کشتن خرس قهوه‌ای شدید بیانگر این است که بر مشکلات و دشمنانتان بدون کمک دیگران فائق خواهید آمد.

حمله خرس گریزلی (قهوه‌ای) در خواب نشان از ورود فردی مکار به زندگی شماست.

شخصی در اطرافتان وجود دارد که قصد فریب دادن شما را در سر می‌پروراند.


تعبیر خواب خرس قطبی سفید

تعبیر دیدن خرس سفید در خواب دشمنی است که دشمنی او کوتاه مدت است و طولانی نیست.

تعبیر خواب خرس, تعبیر خواب خرس قهوه ای, تعبیر خواب خرس قطبی سفید, تعبیر خواب بچه خرس امام صادق, تعبیر خواب دوستی با خرس, تعبیر خواب خرس قطبی, تعبیر خواب خرس قهوه ای امام صادق

تعبیر خواب خرس قطبی سفید


تعبیر خواب بچه خرس امام صادق

دیدن بچه خرس در خواب نمادی از عشق و حمایتی است که به پدر و مادر یا فرزندان خود می دهید یا از آن ها دریافت می کنید.

تعبیر خواب خرس, تعبیر خواب خرس قهوه ای, تعبیر خواب خرس قطبی سفید, تعبیر خواب بچه خرس امام صادق, تعبیر خواب دوستی با خرس, تعبیر خواب خرس قطبی, تعبیر خواب خرس قهوه ای امام صادق

تعبیر خواب بچه خرس امام صادق


تعبیر خواب دوستی با خرس

اگر در خواب ببینید که خرسی را در آغوش گرفته اید، تعبیر آن است که شما در موقعیتی ناخوشایند با گرمی و صمیمت با دیگران معاشرت می کنید.

تعبیر خواب خرس, تعبیر خواب خرس قهوه ای, تعبیر خواب خرس قطبی سفید, تعبیر خواب بچه خرس امام صادق, تعبیر خواب دوستی با خرس, تعبیر خواب خرس قطبی, تعبیر خواب خرس قهوه ای امام صادق

تعبیر خواب دوستی با خرس


تعبیر خواب خرس قطبی

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن خرس‌های قطبی در خواب، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد.

بزرگ‌ترین دشمنان با رفتاری دوستانه می‌خواهند شما را فریب بدهند.

رقبا نیز می‌کوشند، مقام شما را از آن خود کنند.

دیدن پوست خرس قطبی در خواب، نشانه غلبه بر مخالفان است.

تعبیر خواب خرس, تعبیر خواب خرس قهوه ای, تعبیر خواب خرس قطبی سفید, تعبیر خواب بچه خرس امام صادق, تعبیر خواب دوستی با خرس, تعبیر خواب خرس قطبی, تعبیر خواب خرس قهوه ای امام صادق

تعبیر خواب خرس قطبی

لیلا برایت گوید :

اگر در خواب یک خرس قطبى ببینید، به این معناست که در امور عاشقانه‌ى خود شکست مى‌خورید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

خواب خرس قطبی نشانه رستاخیز ( احیا شدن ) است.

تعبیر دیگر خواب خرس قطبی این است که نمادی از احساسات سرد و سفت و سخت شماست

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
39 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
پدرام
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸ ۸:۰۲ ق.ظ

توی خواب دیدم توی جنگل بزرگی هستم و با وجود بزرگ بودن و عظمت جنگل از هیچی نمیترسیدم و در کنارم یه خرس قهوه ای بود و مدام با من هرجا میرفتم میومد و من در کنارش احساس امنیت داشتم میشه بگین تعبیرش چیه؟

مهرشاد
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹ ۱:۲۲ ب.ظ
Reply to  پدرام

یعنی تو زندگی با دشمنت دوست میشی

HASSAN
اسفند ۲۵, ۱۳۹۹ ۶:۵۳ ق.ظ
Reply to  مهرشاد

مهرشاد شما همون مهرشاد کرجی اصلاح بذر هستید ؟؟

زهرا
اسفند ۲۵, ۱۳۹۹ ۲:۵۹ ب.ظ
Reply to  مهرشاد

سلام من ۱۶سالمه خواب دیدم داریم گوسفندامون رو میبریم صحرا و تو راه دوستای بابام یه خرس داشتن البته بچه خرس بعد وقتی ولش کردن اول ازم ترسید ولی بعدش باهاش دوست شدم و بغل گرفتمش حتی تو همو عالم خواب میدیدم دارم برادرم رو میبرم تا ببیندش

سارا
خرداد ۱۷, ۱۳۹۹ ۵:۳۶ ق.ظ
Reply to  پدرام

😐منم مث این خواب دیدم

الهام
آذر ۹, ۱۳۹۸ ۲:۳۵ ب.ظ

من حامله ام. خواب دیدم زایمان کردم و یک بچه خرس آوردند و گفتند بچه شما اینه.

مهرشاد
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹ ۱:۲۹ ب.ظ
Reply to  الهام

دشمنت بچه ی تو هست و بچت خمیشه اذیتت میکنه

محمد حسین
آذر ۱۵, ۱۳۹۸ ۶:۳۲ ق.ظ

سلام. من خواب دیدم توی قبرستانی محل مونم یک پاندا به هیکل گاو روشم بچه خودش بود داره میاد به سمتم اولش فکردم میخواد حمله کنه بعد دیدم داشت فرار میکرد به سمت من اومد بعدش از منم فرار کرد دور تر ایستاد انگار من حرف میزدم جوابمو میداد میخواسم بهش کمک کنم براش غذا ببرم .تعبیرش چیه؟؟؟

مهرشاد
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹ ۱:۲۶ ب.ظ

یعنی دشمت ازت فرار میکنه
و یا دشمنت ازت میترسه

زهرا
اسفند ۲۵, ۱۳۹۸ ۵:۴۳ ب.ظ

من تو خواب میدیدم یه خرس دنبالم میکنه اولش ازش میترسم ولی بعدا من خرس رو آرام میکنم باهاش دوست میشم ولی آخرش از زیر پوست خرس یه پسر چاق با موهای فرفری قرمز در میاد تعبیرش چیه؟؟

مهرشاد
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹ ۱:۲۷ ب.ظ
Reply to  زهرا

چه عجیب

اسما
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹ ۱:۳۷ ق.ظ

من تازه به ۱۴ سالگی رسیدم من دوشبه که دارم خواب خرس قهوه ای میبینم خیلی ترسناکه هردوتاش تو دوجای مختلفن ولی خرس همون خرسه تو خواب می بینم که وقتی از خونه میرم بیرون خرسه من رو میبینه و به من حمله میکنه بعد از خواب میپرم و توی دفعه دوم یکی بود نمیدونم بابام بود یا یکی دیگه الان یادم نمیاد ولی
خرسه وقتی اون رو دید به سمت اون رفت عجیب این بود که اون مرد رو بیهوش کرد وبه سراغ من اومد که از خواب پریدم

مهرشاد
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹ ۱:۲۸ ب.ظ
Reply to  اسما

دشمنت همش میخواد اذیتت کنه و دور و برت هست یعنی اطراف تو میچرخه

پارسا
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹ ۷:۲۲ ق.ظ

من خواب دیدم ک توی خونه ی یکی از عزیز هام یک خرس قطبی ب عنوان حیوون خونگی زندگی میکنه بعد از کنار من رد شد با یک نگاه ریز

مهرشاد
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹ ۱:۲۸ ب.ظ
Reply to  پارسا

توی تعبیر ها هست

مونا
خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۱۱:۱۷ ق.ظ

سلام .من خواب دیدم خونه داییم هستم و میخوام با خواهرام بیاییم بیرون از خونه که یههو یه خرس قهوایی خیلیی بزرگ به ما حمله میکنه و دنبال ما هم می یاد و هر ادمی رو که میبینه بهش حمله میکنه و میکشتش …
این تعبیرش چیه؟

علی
تیر ۲۶, ۱۳۹۹ ۱:۱۴ ق.ظ

دیدن دوخرس قطبی که درحال دویدن به دنبال شخصی که قبلا فوت در شده است چیست باتشکر

یاسمن
مرداد ۱۳, ۱۳۹۹ ۲:۳۵ ب.ظ

من خواب دیدم که یه توله خرس قهوه ای از جنگل فرار کرده و چون مردم با شنیدن این خبر ترسیدن دنبالش می‌گشتن ولی من و مامانم اونو تو خونه پیداش کردیم من وقتی دیدمش بغلش کردم و از بس که نرم و باحال بود تصمیم گرفتم نگهش دارم و به بابام چیزی نگفتم من و اون توله خرس باهم دوست شدیم طوری که حتی اون رو تخت من می خوابید و من همش از بابام و بقیه قایمش میکردم تا از دست ندمش تعبیرش چیه؟

ناشناس
شهریور ۴, ۱۳۹۹ ۸:۵۵ ق.ظ

من خواب دیدم یه خرس قطبی تو مدرسه ی من اومده که یه دست نداره بعد خواست منو با پاش بزنه که از کنار گوشم رد شد البته پشتش به من بود من اروم از کنارش رد شدم انگار که اون منتظر این بود در بازشه و بعد فرار کنه بعد من از در پشتی با بقیه فرار کردم که خرسه افتاد دنبال یکی از دوستام بعد دیگه دنبالم نیومد وقتی از تو ی مدرسه اومدم بیرون دیدم تو حیاط مدرسه یه خرس قطبی دیگه ست که پاش قطع شده اونم دنبال پاش میگرده که جلوی من افتاده بود بعدش… بیشتر بخوانید »

سهراب
شهریور ۹, ۱۳۹۹ ۴:۳۰ ق.ظ

سلام خواب دیدم با یه عده که نمیشناسمشون تو یه جایی هستیم که دورتا دورمون حصار شیشه ایه. بعد یهو یه گله خرس قهوه ای اومدن ما هم از پشت این حصار داریم نگاهشون میکنیم انگاره که حالت باغ وحش طبیعی بود. یهو دیدم مردی که دوسش دارم بین این خرسا ایستاده انگار که داره تربیتشون میکنه. بعد نگاه کردم دیدم حیونهای دیگه هم هستن.مار، شیر و … ولی بیشتر خرس بودن. تعبیرش چیه؟

شیما
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۰ ۵:۵۶ ق.ظ
Reply to  سهراب

سلام من خواب دیدم دوتا خرس قهوه ای بزرگ با هم در حال جنگ هستن تعبیرش چی هست؟؟

Mahsa
شهریور ۹, ۱۳۹۹ ۷:۳۵ ق.ظ

سلام.من خواب دیدم هوا سرد شده ، رفتم ایون دیدم نوک کوها برف اومده .گفتم بریم عکس بگیریم بیرون..داشتیم عکس میگرفتیم که برف خییلی کمی رو زمین نشسته بود..فوری ام اب شد ..ما اومدیم ایوون..دیدم یه تعداد خیلی زیادی بچه خرس تو حیاطمون به آرومی دارن میگردن تو برف ،با هیشکی ام کاری ندارن ،گفتم ببینین چه خوشگلن بیایین ازشون عکس بگیریم .موقع عکس گرفتن نصفشون رفتن.. بقیشم تو برف یخ زدن .

رحمان
شهریور ۱۱, ۱۳۹۹ ۴:۴۵ ق.ظ

سلام‌. من ‌خواب ‌دیدم ‌توله‌ خرس‌ موقع ‌خوردن ‌اب ‌گرفتم‌ و در کیسه‌ انداختم‌ و به ‌خانه اوردم.

رویا
شهریور ۱۲, ۱۳۹۹ ۸:۴۴ ق.ظ

تو خواب دیدم بیرون خونه روی تپه برف زیادی بود دوتا اسب قهوه ای ایستاده بودن تو خرس شاید سفید به اونا حمله کردن واونا رو از تپه پرت کردن

نرگس
مهر ۹, ۱۳۹۹ ۸:۲۵ ق.ظ

من تو خواب دو تاخرس دیدم سفید و سیاه باهاشون در تماس نبودم فقط نگاشون میکردم

فرامرز
مهر ۲۶, ۱۳۹۹ ۴:۲۹ ق.ظ

سلام وقت بخیر
من خواب دیدم که توی خانه نشستیم.بچه ها توی حیاط مشغول بازی بودن. بعد از پنجره دیدم یه خرس قهوه ای یا خاکستری داخل حیاط اومد.و پسر بچه ۳ ساله ام رو روی شانه اش گذاشت و در حال رفتن بود.من تفنگ رو برداشتم از پنجره میخواستم به خرس شلیک کنم اطرافیانم گفتن شلیک نکن ممکنه تیر به بچه بخوره و من به سرعت به سمت کفش پوشیدن رفتم که برم دنبالش

مهدیه
مهر ۲۶, ۱۳۹۹ ۶:۰۹ ق.ظ

من خواب دیدم که اول یک خرس از جنگل به من حمله میکنه و من فرار ورک دفعه من دنبالش میکنم و اون فرار

زینب
آذر ۲۵, ۱۳۹۹ ۱:۱۳ ب.ظ

سلام من خواب دیدم تو جنگلم و یه خرس قهوه ای از دور داره بهم نگاه میکنه ولی اروم بود تعبیرش چیه

اشکان الوندی
دی ۹, ۱۳۹۹ ۲:۰۸ ب.ظ

سلام خسته نباشید من خواب دیدم تو یه جای خیلی سرد سوار یه خرس قطبی شدم و دارم ازش سواری میگیرم

یسنا
دی ۳۰, ۱۳۹۹ ۲:۰۰ ب.ظ

توی خواب دیدم خرس سفید رنگی سوار دوچرخه شده داره ازبالای کوه میاد پایین خواهر شوهرم بود تو خواب دنبال اون خرس رفت ولی من در رو محکم بستم

غزال
بهمن ۳, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۳ ق.ظ

سلام من خواب دیدم یه روباه سفید اومد نزدیکم دستمو محکم گرفته ولم نمیکرد من خواستم پرتش کنم یه طرفی دیدم یه خرس بزرگ قطبی وایساده روی دوپاش و روبروم یه سگ بزرک خشمگین که میخوان به روباه حمله کنن و کاری با من ندارن خواستم روباهو ببرم سمتشون که از ترس دستمو ول کرد منم یه سمت دیگه پرتش کردم

سارا
بهمن ۹, ۱۳۹۹ ۴:۱۲ ق.ظ

من خواب دیدم خرس های سفید قطبی دنبالم افتادن دو دسته خرسه فطبی هستن یکیشون قدرتمند تره و اون یکی میخواست که من برم تو گروهشون با هم‌دیگه هم حرف میزدن و حتی ب خونه ی منم رفتن

HASSAN
اسفند ۲۵, ۱۳۹۹ ۶:۵۲ ق.ظ

سلام
در خواب دیم اول یک خرس قهوه ای بمن حمله کرد فقرار کردم اما در جایی با موانع چوبی و آهنی مانع او شدم و به دامش انداختم ,و پوزش را به زمین زدم سپس او را زمین گیر کردم
در ادامه خرس سفید قطبی بمن حمله کرد از دستش فرار کردم ولی نتونست دنبالم بیاید از راهی رفتم که توان تعقیب من را نداشت و به خهانه ای رفتم که ظاهرا خانواده ام و.. بودند .
ولی با ترس بیدار شدم و ترسیده بودم

تعبیرش چیست ؟ متشکرم

شهناز
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰ ۴:۴۸ ق.ظ
Reply to  HASSAN

سلام من خواب دیدم تو یه مدرسه پر از گل و زیبایی روی یکی از درختاش دو توله بچه خرس نوزاد یکی قهوهای و یکی سفید بود احساس کردم از گرسنگی ممکنه بمیرن هر دو را به نیت اینکه جون بگیرن و بعد برب شون گردانم همراه خودم به منزل آوردم‌ وقتی آوردم همش داد می زدم خودم ازشون مراقبت می کنم نگران نباشید جون گرفتن می برمشون جنگل و رهاشون می کنم نا گفته نمونه توی این مدرسه پر از بچه ها بودن

فاطمه*
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰ ۱۲:۱۳ ب.ظ

😰😰

Last edited 3 ماه گذشته by فاطمه*
اسما
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰ ۷:۰۵ ق.ظ

درخواب دیدم درحیاط خانه مادرم خرس سفید رنگی توله خرسی به دنیا آورد ومن هم به آن نگاه میکردم و نمیترسیدم .

الی
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰ ۳:۴۶ ق.ظ

سلام
تو خواب دیدم یه جایی رفتیم با دوستان برای گردش جنگل و کوه بود یه خرس قهوه ای بود که آروم بود ولی ناگهان عصبانی شد و به سمتم پرید و پای منو گاز گرفت، منم ترسیده بودم

Sss
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۰ ۵:۰۲ ق.ظ

من۱۶ سالمه و خواب دیدم توی یه جنگل با خانواده ام که برای اولین بار فقط دیدم خرس به خانواده حمله کرد و بعد که خرس رفت رفتم پیششون و وقتی صدای خرس اومد همه با هم فرار کردیم و بعدم بیدار شدم

زهرا
خرداد ۳, ۱۴۰۰ ۱۱:۴۴ ق.ظ

سلام من برای خواهرم خواب دیدم که شوهرش که از دست خواهرم تا اخت بو. در حیاط خانه پدرم به شکل خرس قطبی شد و خوابید و من هم خوشحال بودم که پس از بیداری نا احتی را فراموش کرده لطفا بگید تعبیرش چیه؟؟ 🙏 🙏