تعبیر خواب خانه : رفتن به خانه دیگران، خرابی و ساختن خانه، اسباب کشی، غریبه در خانه

تعبیر خواب 🔥 , حرف خ ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۲۹ دیدگاه

تعبیر خواب خانه: تعبیر خواب خانه خریدن، رفتن به خانه دیگران، خرابی سقف خانه و خانه ساختن، اسباب کشی به خانه جدید، تعبیر خواب غریبه در خانه و خانه نامرتب

تعبیر خواب خانه : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به خانه, تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه خریدن, تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران, تعبیر خواب خانه ساختن, تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید, تعبیر خواب غریبه در خانه, تعبیر خواب خانه نامرتب, تعبیر خواب خرابی سقف خانه, تعبیر خواب رفتن به خانه دوست, تعبیر خواب خانه بهم ریخته می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

خانه, تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه خریدن, تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران, تعبیر خواب خانه ساختن, تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید, تعبیر خواب غریبه در خانه, تعبیر خواب خانه نامرتب, تعبیر خواب خرابی سقف خانه, تعبیر خواب رفتن به خانه دوست, تعبیر خواب خانه بهم ریخته

خانه, تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه خریدن, تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران, تعبیر خواب خانه ساختن, تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید, تعبیر خواب غریبه در خانه, تعبیر خواب خانه نامرتب, تعبیر خواب خرابی سقف خانه, تعبیر خواب رفتن به خانه دوست, تعبیر خواب خانه بهم ریخته

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب خانه خریدن

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خرید یک خانه نشانه ی کامیابی است.

ابراهیم کرمانی:

تعبیر خواب خریدن خانه و خانه داشتن ، رسیدن مال فراوان است .

خانه, تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه خریدن, تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران, تعبیر خواب خانه ساختن, تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید, تعبیر خواب غریبه در خانه, تعبیر خواب خانه نامرتب, تعبیر خواب خرابی سقف خانه, تعبیر خواب رفتن به خانه دوست, تعبیر خواب خانه بهم ریخته

تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیرگر دیگری میگوید:

اگر ببینید خانه جدیدی می خرید ، چه کوچک و محقر باشد چه بزرگ فرقی نمی کند نشانه رسیدن مال و ارزش است ولی اگر خانه ی بی در بخرید مال و ثروت بدست می آورید اما بخاطر درست استفاده نکردن مالتان را دوباره از دست می دهید .

اگر خودتان در خانه را شکستید یا برداشتید تعبیرش این هست که از دوستان به شما مال می رسد .


تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران

کتاب سر زمین رویاها :

خواب خانه دیگران نشانه ی اینست که تحت تعقیب قانونی قرار میگیرید .

خانه, تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه خریدن, تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران, تعبیر خواب خانه ساختن, تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید, تعبیر خواب غریبه در خانه, تعبیر خواب خانه نامرتب, تعبیر خواب خرابی سقف خانه, تعبیر خواب رفتن به خانه دوست, تعبیر خواب خانه بهم ریخته

تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران

تعبیرگر دیگری میگوید:

دیدن خانه‌ی شخص دیگری در خواب نشان می دهد کـه هنوز هم چیزهای زیادی وجوددارد کـه باید در مورد خودتان یاد بگیرید.

شاید خاطرات و احساساتی دارید کـه در عمق وجودتان آن‌ها را دفن کرده‌ و خودتان را ملزم کرده اید کـه آن‌ها را فراموش کنید.

اگر در خواب ببینید که در خانه دیگران هستید می تواند به این معنی باشد که شما حسرت داشته ها و نوع زندگی اطرافیان خود را می خورید و آرزو دارید مانند آنها باشید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خر (الاغ): تعبیر خواب کامل حضرت دانیال، ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب خانه ساختن

لوک اویتنهاو می‌گوید:

ساختن یک خانه ، خوشبختی در عشق است .

تعمیر کردن خانه: یک امر پیچیده بالاخره روشن میشود

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خانه ساختن خوشحالی بود

خانه, تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه خریدن, تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران, تعبیر خواب خانه ساختن, تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید, تعبیر خواب غریبه در خانه, تعبیر خواب خانه نامرتب, تعبیر خواب خرابی سقف خانه, تعبیر خواب رفتن به خانه دوست, تعبیر خواب خانه بهم ریخته

تعبیر خواب خانه ساختن

کتاب سرزمین رویاها:

یک خانه می سازید : احترام ولی بدون شادی–دیگرانخانه می سازند : تسلی خاطر

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی خانه‌ای را ساخته‌ای و در آن نشسته‌ای، یـعـنـی خرج‌ها و خیر و منفعت‌هایی به تو خواهد رسید.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در بیت‌المعمور [کعبه فرشتگان] خانه ساختی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.


تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید

خالد اصفهانی :

اگر فردی در خواب ببیند که به خانه ای بزرگ اسباب کشی کرده است بیانگر این است که وی اشتیاق زیادی برای پر معنا کردن زندگی خود دارد.

آنلی بیتون :

اگر فردی در خواب مشغول اسباب کشی باشد بیانگر این است که بزودی اتفاق هایی برای وی رخ می دهد که مجبور می شود حالت های مبهم خود را تغییر دهد.

خانه, تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه خریدن, تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران, تعبیر خواب خانه ساختن, تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید, تعبیر خواب غریبه در خانه, تعبیر خواب خانه نامرتب, تعبیر خواب خرابی سقف خانه, تعبیر خواب رفتن به خانه دوست, تعبیر خواب خانه بهم ریخته

تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید

جابر مغربی :

اگر فردی در خواب ببیند که مشغول جمع آوری وسایل منزل خودش است تا این وسایل را به خانه ای دیگر انتقال دهد بیانگر این است که در آینده ای نزدیک خبرهای خوشی به وی می رسد که این خبرها باعث خوشحالی خواب بیننده می شوند.

تعبیر خواب اسباب کشی همچنین می تواند نشانه کسب مال حلال و دگرگونی در اوضاع زندگی خواب بیننده باشد.

ابن سیرین :

اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای در حال اسباب کشی به خانه ای جدید می باشد بیانگر این است که از طرف فرد بیگانه ای به خواب بیننده آسیب جدی وارد می شود همچنین اگر خواب بیننده در خواب ببیند که به آن فرد مرده برای اسباب کشی کردن کمک می کند بیانگر این است که وی به بیماری سختی مبتلا خواهد شد.

شیخ طوسی :

دیدن اسباب کشی مرده در خواب دارای تعبیر خوبی نیست و تعبیر این خواب نشانه رخ دادن اتفاق هایی تلخ و ناگوار برای خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب زن یا دختر مرده ای را در حال اسباب کشی ببیند بیانگر این است که در آینده مشکلاتی برای خواب بیننده پیش می آید.

اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای برای انجام اسباب کشی از وی کمک می خواد بیانگر این است که تلاش های خواب بیننده بی ثمر خواهند ماند.

دانیال کرمانی :

تعبیر خواب اسباب کشی کردن به خانه قدیمی بیانگر این است که از طرف همسر خواب بیننده به وی ضربه ای وارد می شود و علاوه بر این روح و روان بیننده خواب آشفته می شود دیدن این خواب می تواند نشانه بوجود آمدن اختلاف های شدید در بین زن و شوهر نیز باشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دود / تعبیر خواب دود ابن سیرین و جابر مغربی

اگر فردی در خواب ببیند که همسر یا فرزندانش در حال اسباب کشی برای رفتن به خانه دیگری هستند و خواب بیننده فقط آن ها را نگاه می کند بیانگر این است که وی در آینده با مشکلاتی رو به رو خواهد شد که به مبارزه با این مشکلات می پردازد.


تعبیر خواب غریبه در خانه

اگر در خواب ببینید کـه کسی بـه زور وارد خانه‌تان می شود، بـه این معنا اسـت کـه دچار مشکلات مالی خواهید شد.

خانه, تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه خریدن, تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران, تعبیر خواب خانه ساختن, تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید, تعبیر خواب غریبه در خانه, تعبیر خواب خانه نامرتب, تعبیر خواب خرابی سقف خانه, تعبیر خواب رفتن به خانه دوست, تعبیر خواب خانه بهم ریخته

تعبیر خواب غریبه در خانه

در واقع وقتی پای پول درمیان باشد اوضاع و احوال‌تان خوب و نخواهد بودو بخاطر آن ناامید خواهید شد.

از سرمایه‌گذاری کردن در چیزهایی کـه ریسکی هستند پرهیز کنید چرا کـه بخت و اقبال یارتان نخواهد بود.


تعبیر خواب خانه نامرتب

هر آنچه که درباره اتاق نشیمن در خواب می بینید می تواند به نحوی مربوط به روابط اجتماعی شما باشد.

اگر در خواب ببینید که اتاق نشیمن به هم ریخته و شلوغی دارید به این معنی است که روابط اجتماعی شما چندان منظم و درست نیست و برنامه خاصی برای این موضوع ندارید.

شما شخص سردرگمی هستید و نمی دانید با اطرافیان خود چگونه باید رفتار کنید.

اگر در خواب ببینید که آشپزخانه شما بسیار به هم ریخته و شلوغ است نشان دهنده این است که شما در ذهنتان افکار مبهم و بسیار زیادی دارید که حتی می تواند باعث خستگی روحی شما و مشکل در تصمیم گیری های درست شود.

خانه, تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه خریدن, تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران, تعبیر خواب خانه ساختن, تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید, تعبیر خواب غریبه در خانه, تعبیر خواب خانه نامرتب, تعبیر خواب خرابی سقف خانه, تعبیر خواب رفتن به خانه دوست, تعبیر خواب خانه بهم ریخته

تعبیر خواب خانه نامرتب

اگر در خواب ببینید که وارد یک زیر زمین شلوغ و پر از آشغال شدید می تواند نشان دهنده این باشد که ذهن شما مشغولیت ها و درگیری های بسیار زیاد و بی موردی دارد و این درگیری های ذهنی ، تمام انرژی شما را هدر می دهد.

اگر خواب ببینید گر داخل کمد خانه ی شما شلوغ و به هم ریخته باشد شما خاطرات بدی در کودکی داشته اید که گاهی دوباره برای شما یادآوری شده و شما را ناراحت می کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه ببینید یکی از اتاق‌های خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می‌شود و غمی و زیانی به او می‌رسد.

خالد اصفهانی :

اگر مرد مجرد خواب ببیند خانه اش نامرتب شده است به نشانه ی آن است که زمان ازدواج را به تعویق میندازد و زندگی اش در اکثر موراد دچار مشکل میشود و درمانده خواهد شد چنان چه ببیند خانه اش کثیف و یا بی نظم است و او در حال تمیز کردن و یا مرتب کردن اوضاعست به نشانه ی حمایت دوستان آشنایان و خانواده از ایشان است و خوشبختانه میتواند مسیر سالم و درست را برای زندگی اش به خوبی انتخاب نماید

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب انگور: انگور برای زن باردار / خوشه انگور سبز / دادن انگور به دیگران

اسحاق ابن عباس گفته اند :

اگر کسی ببیند منزل مرده ای به هم ریخته شده است نشانگر آن است که اجلش نزدیک میشود اگر ببیند دیگران این کار را میکنند نشانگر مصیبت از دست دادن دوست است اگر ببیند خودش خانه اش را نامرتب میکند علامت آن است که در رابطه ای عاطفی و عاشقانه شکست سختی میخورد و دلش میکشند

محمد ابن سیرین درباره تعبیر خواب بهم ریخته بودن خانه نوشته اند

دیدن این رویا برای زنان باردار به نشانه ی تنش اضطراب ناامن شدن زندگی و پیدا شدن اختلاف بین زن و شوهر است اگر ببیند کسی منزل آن ها را از قصد به هم ریخته است نشانه ی وجود افراد مزاحم و دردسر ساز در زندگی ست که با گفتن جملات و کلمات ناحق و بدون سند باعث میشوند تا صمیمیت و آرامش از بین برود و جای خود را به پریشانی و دلهره دهد اگر زنی حامله خواب ببیند خودش با دستان خودش تمام وسایل منزل را بهم میریزد به نشانه ی به دنیا آمدن فرزندی ناقص از لحاظ جسمانی می باشد و اتفاقا جزو یکی از رویاهای خطرناک می باشد


تعبیر خواب خرابی سقف خانه

اگر در خواب ببینید که خانه شما سقف ندارد نشان دهنده احساس نا امنی شماست .

اگر ببینید که سقف خانه شما چکه می کند نشان دهنده این است که کسی آزادی های فردی شما را مختل کرده است ولی به هر دلیلی نمی تواند جلوی او را بگیرید

خانه, تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه خریدن, تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران, تعبیر خواب خانه ساختن, تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید, تعبیر خواب غریبه در خانه, تعبیر خواب خانه نامرتب, تعبیر خواب خرابی سقف خانه, تعبیر خواب رفتن به خانه دوست, تعبیر خواب خانه بهم ریخته

تعبیر خواب خرابی سقف خانه

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب دیدید که سقف خانه بر روی شما ریخت به این معنی است که شما ثروتمند خواهید شد .

یـعـنـی از جایی که امید نداری به تو مال و اموال فراوانی می‌رسد و به خاطر آن شاد و خوشحال شده و درکار تو گشایش بوجود می‌آید.


تعبیر خواب رفتن به خانه دوست

ابن سیرین میگوید:

اگر کسی در خواب ببیند به خانه ی دوستش رفته است و به مرتب سر میزند به نشانه و تعبیر مال و ثروت میباشد

اگر کسی در خواب ببیند که دوستش او را به منزلش فرا خوانده و یا دعوت کرده است و از دعوت او سرباز زده و نرفته تعبیر شوم و نحسی را به همراه دارد و موجب فقیری و بدبختی میباشد

خانه, تعبیر خواب خانه, تعبیر خواب خانه خریدن, تعبیر خواب رفتن به خانه دیگران, تعبیر خواب خانه ساختن, تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید, تعبیر خواب غریبه در خانه, تعبیر خواب خانه نامرتب, تعبیر خواب خرابی سقف خانه, تعبیر خواب رفتن به خانه دوست, تعبیر خواب خانه بهم ریخته

تعبیر خواب رفتن به خانه دوست

اگر کسی در خواب ببینید که دوست او بیمار شده است و خواسته ی نزدیک ترین دوستش این است که شما به عیادت او بروید و شما را ملاقات کند و اما شما از این درخواست روی برگردانید موجب مرگ زودترس و کوتاهی عمکر میباشد

اگر کسی در خواب ببیند به همراه خانواده اش به خانه ی یکی از دوستان قدیمی و صمیمی اش میرود تعبیر ان این است که در اینده نه چندان دور با یکی از بستگان فردی که به منزلش رفته است وصلت میکند

بطور کلی و جامع تعبیر خواب دیدن دعوت شدن به مهمانی و رفتن به خانه ی دوست موجب کثرت مال و فراوانی برکت میباشد

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
29 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
یاسر
شهریور ۳, ۱۳۹۸ ۳:۳۴ ق.ظ

سلام
خواب دیدم به خانه یکی از اقوام رفته بودم آنها از من خواستند تا کمکشان کنم
و کمد و میز و صندلی هایشان را ببریم توی حیاط و همه را خورد کنیم و بگذاریم توی کوچه تعبیرش چیست

Kosar32
آذر ۱۶, ۱۳۹۸ ۵:۴۱ ب.ظ

سلام من دختر مجرد ۱۹ ساله هستم خواب دیدم که من وارد محله شدم ک همه در حال ساختن خونه بودن یهوی در راه رفتن ی خونه ای ک مث قصر میمونه در حال ساختن بود نگاهمون جلب میکنه و واردش میشم به هر جا نگاش میکردم مث ی تابلو نقاشی قشنگ بود و من کیف میکردم از دیدنش بعدها با صاحب خونه آشنا شدم و اونم مردی حدود ۳۰ سال و خیلی با من مهربونی برخورد کرد حتی از من خواست اگر دوست دارم میتونم تو این خونه بمونم گوی ک این خونه البته مث قصر خیلی حس آشنایی… بیشتر بخوانید »

شیما
اسفند ۱۹, ۱۳۹۸ ۹:۴۵ ق.ظ
Reply to  Kosar32

میخوایی عروس بشی???

ثتا
مهر ۲۵, ۱۳۹۹ ۷:۱۴ ق.ظ
Reply to  Kosar32

بلع حتما میتونید بمونید حتما ازدواج میکنید

معصومه
اسفند ۱۱, ۱۳۹۸ ۷:۳۲ ق.ظ

سلام خسته نباشید
سه بار هست که خواب میبینم خانه ی مرده ایی هستم و آن خانه بهم ریخته است و یک دفعه آن مرده هم همراهم‌بود
لطفا تعبیرش رو‌بگید ممنون

میرزایی
فروردین ۲, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۸ ب.ظ
Reply to  معصومه

صدقه زیاد رد کن این چند وقت تا بلا ازت دور بشه ب امید خدا

آرزو هدایتی
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹ ۴:۵۳ ق.ظ

سلام من خواب دیدم با یکی از دوستام خونه هامونون رو عوض کردیم و اسباب هامون رو بردیم توو خونه ی جدیدمون،اون وسایلش رو چید ولی من هنوز وسایلم رو نچیده بودم،منتظر یه اقایی بودم که نمیشناختم و اون دوستم بهم معرفی کرده بود درضمن من اصلا ازون دوستم خوسم نمیاد و رابطه ی خوبی نداریم،میشه تعبیرش رو بگید.؟

ماهی
فروردین ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۳ ق.ظ

سلام در خواب دیدم خانه مان را ب رهن واگذار کردیم و در طبقه دوم منزل ویلایی دو طبقه با حیات خیلی بزرگ و باصفا زندگی میکنم و در خواب این منزل متعلق ب یکی از اقوام ک ب تازگی فوت کرده است بود و در صدد بودیم تراس بزرگی برای خانه بسازیم و در خانه تغییراتی ایجاد کنیم در منزل فرد مرده مهمانی بزرگی بود و همه اقوام از دور و نزدیک و دوستان آمد و شد داشتند و پذیرایی بسیار خوبی از مدعوین می‌شد و فرد مرده خود در مهمانی حضور داشت و با روی گشاده با همه… بیشتر بخوانید »

المیرا
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹ ۷:۴۵ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که رفتم خونه ی عمم عمه ام خونش و عوض کرده بود یه خونه ی عجیب و خوشگل گرفته بود بعدش درو باز کردم رفتم داخل دیدم پسر عمم اونجاست یهویی رفتم بغل پسر عمم بعدش من ازش پرسیدم کسی خونه است گفت که هیچکس نیست بعد یکی در زد گفت بهم برو تو قایم شو من رفتم تویکی از اتاقا قایم بشم دیدم که شوهر عمم و اونیکی پسر عمم هم اونجان درصورتی که پسر عمم گفته بود هیچکی خونه نیست بعدش من ترسیدم رفتم تو حیاط بعد یهو تو حیاط دیدم مادر بزرگم رو… بیشتر بخوانید »

ابراهیم
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹ ۳:۰۶ ب.ظ
Reply to  المیرا

پسر عمت را دوست داری ولی سنگ جلوتون میندازند.هروقت خواب دیدی بیا پیش خودم رد خور نداره از بس خواب دیدم و تعبیرش درست بوده

ابراهیم
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹ ۱:۵۶ ق.ظ

باسلام خواب دیدم خواهرخانم خانه ای خریدند که راه پله کوچک داشت و من و همسرم با مشکل از روی راه پله عبور میکردیم روی هر راه پله هم یه گلدان گل بزرگ بود سپس من با چندغریبه داخل یه بالا خونه کوچک و نیمه ساز بودیم که بادشدیدی وزید و ستون ها خراب میشد و انها به پایین که ارتفاع کمی داشت پرتاب میشدند یکی از آنها که هیکلی بود قصد داشت من را پرتاب کنه ولی من او را با خودم پرتاب کردم ولی درحالی که به من حمله ور شده بودند براحتی فرار کردم و از دست… بیشتر بخوانید »

ابراهیم
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹ ۲:۵۸ ب.ظ
Reply to  ابراهیم

ظهر همون روزی که خواب دیدم مادرم به کما رفت خدا راشکر بعداز۲روز به هوش اومد.خدایا شکرت

رسولی
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹ ۹:۰۱ ب.ظ

اگر خواب ببینم پسرم که به تازگی مرده است و برایم می خواهد خانه بخرد معنایش چیست

زهرا
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹ ۵:۵۰ ق.ظ

سلام من مادر بزرگم فوت کرده در خواب دیدم خانه بزرگ خشت گلی خریده

Bahare
خرداد ۱, ۱۳۹۹ ۴:۵۱ ق.ظ

سلام
ممنون که جواب میدید . من خواب دیدم منزل عموم برای من و مادرم شده . حیاطش بزرگ تر و اباد تر شده بود . و من در خانه ی او نگاه میکردم بهمراه مادرم و تعجب میکردم میگفتم باید دعا بخوانم تا خانه پاک شود . و متعحب که خانه ی او برای ما شد. و خودش نبود خانه خالی .

فاطمه
خرداد ۱, ۱۳۹۹ ۳:۲۳ ب.ظ

سلام من خواب دیدم خونهی که الان داریم توش زندگی میکنیم از اول می سازن وبزرگتر شده وقرار به خونهی قبلی مون بریم لطفا بگین تعبیر این خواب چیه

ا.ک
تیر ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۵۰ ق.ظ

خواب دیدم اول منو دخترم به خونه ی یکی رفتیم که قبلا حدود۱۰سال پیش پرستار صابخونه بودم والان ۳ساله فوت شده خونه اش خالیه،ولی من دیدم قفل نیس رفتم به یاد قدیما ا.بعد برگشتنی همسرمم اومد،بعد اون دوباره نفهمیدم مادرم اینا چطور اومدن،مادرم نشست یه جاهایی نیاز بتمیزی داشت تمیز کرد،بعد سرایدارش اومد بهش گفتم فلانی خواستم زنگ بزنم بگم اینجام دیدم گفتش خونه رو گذاشته برا فروش مام خداحافظی کردیم اومدیم.البته دوشبی اونجا بودیم

ا.ک
تیر ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۵۳ ق.ظ
Reply to  ا.ک

البته میدونستم صابخونه فوت شدن،به پسرش میخواستم زنگ بزنم بگم من اومدم اونجا

علی
مرداد ۱۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰ ق.ظ

سلام پدرم فوت شده و خواهرم خواب دیده که پدرم در حال ساخته خانه برای من است چه تعبیری دارد؟؟

پروین
شهریور ۹, ۱۳۹۹ ۷:۵۲ ب.ظ

مادرم که فوت کرده به خانه ی بزرگی نقل مکان کرده بود میرفت پرده های جدیدش را بگیرد پولش کم بود از من پول خواست و من دادم وقتی میرفت صدایش کردم دوباره پول دادم

فاطمه
مهر ۲۰, ۱۳۹۹ ۶:۲۵ ب.ظ

سلام ، خواب دیدم که خانه پدر شوهرم رو دارن میفروشن و این کار رو ۲ تا از بچه هاش دارن انجام میدن و من خیلی ناراحت بودم و اعتراض میکردم . میشه بگید این خواب یعنی چی ؟

معصومه
آبان ۱۰, ۱۳۹۹ ۹:۱۲ ق.ظ

سلام من خواب دیدم میخوام برم مسجد نماز بخونم یعو دوستمو اونجا میبینم که میگه عشقت به من گفت میخواین ازدواج کنین اخه اون حسودی مارو میکرد بعد منم گفتم راست گفت بعد از یه دره مانند میام بالا درست کنار مسجد یه خونه هست که عشقم اونجا بود من میشینم زمین باهاش حرف بزنم یهو عمه ام میگه بیاین خونه اونجا نشینین منم نمیشناختم فامیلاشونو میریم خونه بعد خونشون دوباره مهمون میاد

نرگس
آبان ۱۳, ۱۳۹۹ ۸:۳۴ ق.ظ

خواب دیدم مادر شوهرمینا خونشون و فروختن و یه خونه قدیمی و کثیف ولی بزرگ گرفتن تعبیرش چیه

سمیه استرکی
دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۸:۴۱ ق.ظ

سلام خواب دیدم وارد خانه دایی خودم شدم و پسرش که فوت شده است قصد ازدواج دارد و خرید یک خانه در تهران را دارد لطفا تعبیر خواب رابگویید

فاطمی
بهمن ۷, ۱۳۹۹ ۹:۰۴ ق.ظ

سلام من خواب دیدم یکی ازاشناهامون ازخونه ویلایی رفتن خانه اپارتمانی منم اونجابودم

امید
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹ ۴:۲۸ ق.ظ

سلام دوست بنده خواب دیده که من صاحب خانه ای بزرگ شدم در اصل خانه ای برای خود در محله خودمان خریدم ممنون میشم این خواب را تعبیر کنید

محمد
بهمن ۲۱, ۱۳۹۹ ۷:۲۱ ب.ظ

من خواب دیدم که با خانواده به خونه‌ی خالم رفتیم شب هم همونجا همه با هم خوابیدیم تعبیرش چیه؟

ممد
اسفند ۱۶, ۱۳۹۹ ۶:۵۷ ق.ظ

من در خواب دیدم به خانه خواهرم رفتم معنی خواب چیست

ذ
فروردین ۱۸, ۱۴۰۰ ۹:۱۱ ق.ظ

تو خواب داشتم رانندگی میکردم (در دنیای واقعی رانندگی نمیکنم) فکرر کنم شب بود _ میخواستم برم خونه سمت یه اپارتمان سفید رفتم زنگو زدم فکر کردم اینجا خونه جدید ماست و اما یکدفعه یادم افتاد که خونه ما اینجا نیست که _ بعد یه زن غریبه در حالی که با تلفن حرف میزد اومد و من گفتم اشتباهی زنگ زدم _ یه دختر و پسرم داشت و اسم دخترشو یلی میگفت (لیلا) _ بعد که خواستم کفشامو بپوشم یه کفش زیبا دیدم که مال من بودند پویدمش و سوار ماشین شدم که اهنگ ای خدا ایخدا پخش شد تو… بیشتر بخوانید »