تعبیر خواب کشتن: کشتن برای دفاع / کشتن با اسلحه / کشتن برادر / قصد کشتن من

تعبیر خواب 🔥 , حرف ک ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۶ دیدگاه

تعبیر خواب کشتن: کشتن برای دفاع از خود / کشتن آدم با اسلحه / کشتن برادر / تعبیر خواب قصد کشتن من / کشتار دسته جمعی / کشتن غول / کشتن با شمشیر

تعبیر خواب کشتن : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب کشتن, معنی کشتن در خواب, کشتن, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه, تعبیر خواب کشتن برادر, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب کشتن با شمشیر, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب کشتن, معنی کشتن در خواب, کشتن, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه, تعبیر خواب کشتن برادر, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب کشتن با شمشیر, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

تعبیر خواب کشتن, معنی کشتن در خواب, کشتن, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه, تعبیر خواب کشتن برادر, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب کشتن با شمشیر, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب کشتن / معنی کشتن در خواب

کشتن، قتل و دیدن اینگونه موارد در خواب‌ به تعبیر معبر اسلامی رسیدن سود و منفعت به شخصی است که کشته شده است.

کشته شدن در خواب نشان از فشار درونی یا بیرونی بر فرد بیننده خواب دارد.

مشکلاتی که باعث خستگی، عذاب و رنج شما در زندگی بیداری است به صورت کشته شدن در خواب ظاهر می‌گردند.

تعبیر خواب کشتن, معنی کشتن در خواب, کشتن, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه, تعبیر خواب کشتن برادر, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب کشتن با شمشیر, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

تعبیر خواب کشتن / معنی کشتن در خواب

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کسی را کشته‌ای بدون آنکه سرش را از بدنش جدا کرده باشی، یـعـنـی به آن شخص سود و منفعتی می‌رسانی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، یـعـنـی روزی حلال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَلاَ تَقْتُلُواْ اَوْلاَدَکُم مِّنْ امْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُکُمْ… _…و فرزندان خویش را از بیم فقر مکشید که ما شما و ایشان را روزی می‌دهیم… (اسراء-۱۵۱).

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی حیوان چهارپا یا حشره یا جانوری را کشته‌ای، یعنی بر دشمن غلبه می‌کنی.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

کشتن کسی: خود را عصبانی نکنید

اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن است که درگیر ماجرایی غلط خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید مرتکب قتلی شده‌اید، علامت آن است که به خاطر بی تفاوتی دیگران احساس حقارت می‌کنید.

اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.

اگر خواب ببینید فردی، دیگری را می‌کشد، علامت آن است که به اشتباهاتی که دیگران در زندگی انجام می‌دهند تأسف خواهید خورد و کشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در کتاب تفسیر رویا:

همه درگیر کشتن هستیم – با انکار، سرکوب و کنترل بخش‌هایی از طبیعت خود.

خوشبختانه این ناحیه‌های انکار شده احساس یا قابلیت را می‌توان از طریق اعمال خودآگاهانه از نو زنده کرد.

اگر در رویا دیدیم که از دست قاتلی فرار می‌کنیم این تصویر ترسی که اعتماد به نفس ما را تهدید می‌کند و یا چیزی که تهدیدگر خود ماست را به نمایش می‌کشد.

حضرت امام صادق (ع) فرموده اند :

اگر دیدی پدرت یا مادرت را میکشی به این معناست که از طول عمرت کاسته می شود و ادامه ی زندگی بر شما سخت خواهد شد

اگر پدربزرگ یا مادربزرگ خود را به هر دلیلی کشتی به نشانه ی مصیبت های بزرگ یا دیدن داغ عزیزان در فواصل زمانی کوتاه است و این اتفاقات شما را برای مدت ها افسرده و غمگین می سازد

اگر ببینی یکی از رفقای دور یا نزدیک خود را در درگیری لفظی و یا فیزیکی به طور ناخواسته یا عمد میکشی خوب است و در درجه ی اول بیانگر سلامتی یافتن طرف مقابل و همچنین بلند شدن طول عمر ایشان و در وهله ی دوم بیانگر بهتر شدن روابط و صمیمتی تر شدن دوستی شما با فردی است که او را به قتل رسانده اید


تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود

معبرین غربی:

اگر در خواب ببینید که برای دفاع از خود شخصی را کشتید بیانگر این است که شما احساس می‌کنید که در خطر حمله شدن قرار گرفته‌اید.

این حمله‌ها می‌تواند روحی، روانی و یا فیزیکی باشد.

تعبیر خواب کشتن, معنی کشتن در خواب, کشتن, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه, تعبیر خواب کشتن برادر, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب کشتن با شمشیر, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود

اگر در خواب دیدید که از خود دفاع می‌کنید بیانگر این است که شما بایستی در این زمان از پرداختن به مسائل مهم دوری کنید. شخصی که شما به عنوان حامی روی آن حساب باز کرده‌اید ممکن است باعث شکست شما گردد.

اکز در خواب دیدید که مجبور به دفاع از خود هستید این به معنی است که شما احساس می‌کنید تحت تهدیدهای فوری قرار گرفته‌اید.

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید در مقابل ضربهای که به شما می‌خورد از خود دفاع می‌کنید، نشانه به دست آوردن پست و مقامی بالاتر در شغل است.

اگر خواب ببینید بوسیله تیغ از خود دفاع می‌کنید، علامت آن است که شخصی بیش از حد تحمل، شما را آزار خواهد داد.


تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه

لوک اویتنهاو می‌گوید:

کشتن با شلیک یک گلوله: حسادت شما را آزار می‌دهد.

تعبیر خواب کشتن, معنی کشتن در خواب, کشتن, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه, تعبیر خواب کشتن برادر, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب کشتن با شمشیر, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه


تعبیر خواب کشتن برادر

حضرت امام صادق (ع) فرموده اند

اگر خواب ببینی یکی از اعضای خانواده ی خودت را از عمد به قتل می رسانی به این علامت است که در یک کار نادرست شرکت خواهی کردن و پس از مدتی فعالیت در آن کارتان به رسوایی کشیده خواهد شد و محبوبیت خود را از دست خواهید داد

تعبیر خواب کشتن, معنی کشتن در خواب, کشتن, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه, تعبیر خواب کشتن برادر, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب کشتن با شمشیر, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

تعبیر خواب کشتن برادر

اگر برادر و یا خواهر تنی ات را از بین بردی به این علامت است که زیان های بزرگ یا صدمات زیادی خواهید خورد و ممکن است از شهر و دیار خود به مکانی دیگر کوچ کنید


تعبیر خواب قصد کشتن من

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی تو را کشته‌اند، یعنی عمر تو طولانی می‌شود.

تعبیر خواب کشتن, معنی کشتن در خواب, کشتن, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه, تعبیر خواب کشتن برادر, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب کشتن با شمشیر, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

تعبیر خواب قصد کشتن من

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی عده‌ای تو را کشته‌اند، یـعـنـی به تو سود و منفعت می‌رسد.

اگر ببینی کسی تو را از روی ظلم و ستم کشته است، یـعـنـی مظلوم هستی و خداوند کسی را مامور می‌کند که انتقام تو را بگیرد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنصُرَنَّهُ اللَّهُ… _ …آنگاه بر او ستم کنند خدایش نصرت دهد

لوک اویتنهاو می‌گوید:

کشته شدن: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند، نشانه آن است که دشمنان پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می‌کنند.


تعبیر خواب کشتار دسته جمعی

خواب کشتار دسته جمعی ، نشان از احساس شکست است .

در واقع ، زمانی که در خواب ، با صحنه هایی از کشتار دسته جمعی رو به رو می شوید ، اشاره به احساس درونی شما درباره ی مغلوب شدنتان دارد .

ممکن است در زندگی بیداری امید خود را نسبت به مسئله یا اتفاق یا فردی ارزشمند ، از دست داده باشید .

تعبیر خواب کشتن, معنی کشتن در خواب, کشتن, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه, تعبیر خواب کشتن برادر, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب کشتن با شمشیر, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

تعبیر خواب کشتار دسته جمعی

دوره ای خوب و خوشایند به اتمام رسیده باشد و این موضوع شما را دچار احساس ناراحتی ژرفی کرده باشد .

با دیدن خواب قتل عام ، دلیل این احساس فقدان را شناسایی و برطرف کنید .

ممکن است تحت تاثیر این احساس فقدان ، خود را فردی شکست خورده و مغلوب حس کنید و از این بابت به طور مداوم در حال سرزنش خود باشید .

دیدن خوابی با موضوع کشتار دسته جمعی یا قتل عام ، می تواند تاثیر گرفته از بی انصافی های ناگهانی که در حق شما ، در زندگی بیداری صورت گرفته است ، باشد .

همچنین این خواب ، بیانگر وجود حجم زیاد افکار منفی است که به مرور در شما شکل گرفته و روح شما را می آزارد.

این خواب می تواند در اثر آسیب های روحی و یا جسمی ای باشد که فرد ، در گذشته تجربه کرده و هنوز تاثیرات آن باقی مانده باشد .

این تاثیرات ممکن است به نوعی ، روزمره ی شما را مختل کرده باشد اما شما ، ریشه و عامل اصلی آن را ندانید .

خواب قتل عام از شما میخواهد که با مرور گذشته ، دلیل این حالات و احساسات منفی را پیدا کرده و این گره فکری را به طور کامل برطرف کنید .


تعبیر خواب کشتن غول

منوچهر مطیعی تهرانی:

غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب میبینیم و همیشه برای ما خطر ایجاد می کند .

تعبیر خواب کشتن, معنی کشتن در خواب, کشتن, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه, تعبیر خواب کشتن برادر, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب کشتن با شمشیر, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

تعبیر خواب کشتن غول

اگر او را بکشید و نابود کنید بر دشمن چیره می شوید.


تعبیر خواب کشتن با شمشیر

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کسی تو را با شمشیر زخمی کرد و خون جاری شد، یـعـنـی زبان مردم برویت دراز می‌شود و به خاطر آن ثواب می‌کنی.

تعبیر خواب کشتن, معنی کشتن در خواب, کشتن, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه, تعبیر خواب کشتن برادر, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب کشتن با شمشیر, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

تعبیر خواب کشتن با شمشیر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی قصد داری ابلیس را با شمشیر بزنی و هلاک کنی و او هم فرار می‌کند، یـعـنـی حکومتی به دست می‌آوری و در آن عدل و انصاف می‌کنی .


تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

لیلا برایت می گوید:

دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل می بندید.

اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کارى بسیار ناراحت مى شوید.

تعبیر خواب کشتن, معنی کشتن در خواب, کشتن, تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود, تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه, تعبیر خواب کشتن برادر, تعبیر خواب قصد کشتن من, تعبیر خواب کشتار دسته جمعی, تعبیر خواب کشتن غول, تعبیر خواب کشتن با شمشیر, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید ، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.

اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.

اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می کند ، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:اگر گلوله‌ها قدرت کافی را داشت و به هدف اصابت کرد دلیل که آن شخص را با دلایل وحجت مقلوب کند.

اگر شخصی با گلوله شما را مورد اثابت مورد هدف قرار داد دلیل بر این است که شما را با دلایل کافی قانع خواهد نمود

تیر اندازی از دیدگاه روانشناسی یونگ (تحلیل رویا):

دیدن تیر اندازی در خوابتان بیانگر این است که شما هدفی مشخص شده دارید و می دانید که هدفتان در زندگی چیست.

برنامه هاتان درست طبق هدف است.

خواب دیدن اینکه به کسی با اسلحه شلیک می کنید بیانگر احساس تهاجمی و خشم نهفته ی شما در مورد یک فرد خاص است.

اگر فردی که شلیک می کنید غریبه است، پس بیانگر این است که شما جنبه های ناشناخته ی خودتان را که درک نکرده اید، رد می کنید.

خواب دیدن اینکه کسی به شما با اسلحه شلیک می کند بیانگر این است که در زندگی تان مسئله با یک شخص را تجربه می کنید.

شما ممکن است حس کنید که در یک موقعیت قربانی شده اید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر خواب دیدن اینکه با تفنگ به کسی شلیک می کنید بیانگر احساسات تهاجمی و خشم پنهانتان نسبت به یک فرد خاص است.

شما ممکن است تلاش می کنید که آنها را برای چیزی مقصر جلوه دهید

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
6 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments