تعبیر خواب قهر و دعوا: دلخور بودن / بی اعتنایی معشوق / قهر کردن مرده

تعبیر خواب 🔥 , حرف ق ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹ دیدگاه

تعبیر خواب قهر و دعوا: دلخور بودن و بی محبتی / تعبیر خواب قهر و بی اعتنایی معشوق / تعبیر خواب قهر کردن مرده / دیدن شخصی که دوستش داریم / تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب قهر و دعوا : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب قهر, تعبیر خواب قهر با معشوق, تعبیر خواب قهر کردن مرده, تعبیر خواب قهر و دعوا, تعبیر خواب دلخور بودن, تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق, تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم, تعبیر خواب برگشتن معشوق, تعبیر خواب بی محبتی, تعبیر خواب قهر با همسر می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب قهر, تعبیر خواب قهر با معشوق, تعبیر خواب قهر کردن مرده, تعبیر خواب قهر و دعوا, تعبیر خواب دلخور بودن, تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق, تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم, تعبیر خواب برگشتن معشوق, تعبیر خواب بی محبتی, تعبیر خواب قهر با همسر

تعبیر خواب قهر, تعبیر خواب قهر با معشوق, تعبیر خواب قهر کردن مرده, تعبیر خواب قهر و دعوا, تعبیر خواب دلخور بودن, تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق, تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم, تعبیر خواب برگشتن معشوق, تعبیر خواب بی محبتی, تعبیر خواب قهر با همسر

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب قهر با معشوق

قهر با معشوق در خواب نشان دهنده ی این است که معشوق شما در حال حاضر خیلی کمتر به شما فکر میکنند و بخش زیادی از خاطراتی را که با شما داشته اند به طور کلی فراموش کرده اند و زندگی جدید را شروع کرده اند.

تعبیر خواب قهر, تعبیر خواب قهر با معشوق, تعبیر خواب قهر کردن مرده, تعبیر خواب قهر و دعوا, تعبیر خواب دلخور بودن, تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق, تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم, تعبیر خواب برگشتن معشوق, تعبیر خواب بی محبتی, تعبیر خواب قهر با همسر

تعبیر خواب قهر با معشوق

همچنین رفتار خود را با بعضی از دوستان و نزدیکانتان تغییر دهید چون ممکن است کدورت پیش بیاید.


تعبیر خواب قهر کردن مرده

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر شخص مرده‌ای از اهل و نزدیکان خودت را در خواب ببینی که با تو بحث و بگومگو می‌کند و یا اینکه از تو روگردان شده است، یـعـنـی به وصیت او عمل نکرده‌ای .

تعبیر خواب قهر, تعبیر خواب قهر با معشوق, تعبیر خواب قهر کردن مرده, تعبیر خواب قهر و دعوا, تعبیر خواب دلخور بودن, تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق, تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم, تعبیر خواب برگشتن معشوق, تعبیر خواب بی محبتی, تعبیر خواب قهر با همسر

تعبیر خواب قهر کردن مرده


تعبیر خواب قهر و دعوا

اگر در خواب ببینید که با کسی دعوا می کنید که او را نمی شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می کنید که بعد به صلح و دوستی می انجامد ولی اگر آن که با او دعوا می کنید آشنا بود دو حال دارد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب طلا و طلا فروشی / تعبیر خواب النگو، دستبند، انگشتر طلا و سکه طلا

اگر او با شما دعوا می کرد بیگانه ای به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود و اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که نا آشنا و غریبه است.

تعبیر خواب قهر, تعبیر خواب قهر با معشوق, تعبیر خواب قهر کردن مرده, تعبیر خواب قهر و دعوا, تعبیر خواب دلخور بودن, تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق, تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم, تعبیر خواب برگشتن معشوق, تعبیر خواب بی محبتی, تعبیر خواب قهر با همسر

تعبیر خواب قهر و دعوا

اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می کنند موردی پیش می آید که خوشحال می شوید.

امام صادق (ع) فرماید :

تعبیر خواب دعوا نشانه ای از : شفاعت-مجادله و بگومگو-حل شدن مشکل-سفر-شرف و بزرگی-مال حرام

مطیعی تهرانی:

اگر آن که با او دعوا می‌کنید آشنا بود دو حالت دارد.

اگر او با شما دعوا می‌کرد بیگانه ای به شما محبت می‌کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود.

اگر شما با او دعوا می‌کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می‌کنید که نا آشنا و غریبه است.

اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می‌کنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید.

تعبیر خواب دعوا معبرین غربی:

اگر در خواب با شخص غریبه‌ای مشاجره و دعوا می‌کنید به این معنی است که شما ممکن است در آینده دچا بدشانسی بشوید.

دعوا و درگیری در خیابان بیانگر دوره‌ای از آشفتگی و بی قراری در زندگی شماست.


تعبیر خواب دلخور بودن

شیخ طوسی نوشته اند

چنان چه کسی ببیند عشقش بشدت ناراحت است کلامی نمی گوید و چهره اش پریشان و مضطرب است در واقع معانی خوب و خیری در پس آن نهفته است و بطور یقین در آینده ی نزدیک اطلاعات و اخبار خوشحال کننده ای بدست زن و شوهر خواهد رسید (دقت کنید در این مطلب فرقی ندارد شما با معشوقتان ازدواج کرده باشید یا دوست شما باشد)

تعبیر خواب قهر, تعبیر خواب قهر با معشوق, تعبیر خواب قهر کردن مرده, تعبیر خواب قهر و دعوا, تعبیر خواب دلخور بودن, تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق, تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم, تعبیر خواب برگشتن معشوق, تعبیر خواب بی محبتی, تعبیر خواب قهر با همسر

تعبیر خواب دلخور بودن

تعبیر خواب ناراحت شدن عشقم به روایت جابر مغربی :

به نشانه ی خوشبختی و شادی در زندگی زنانشویی است چنان چه ببینی او را با حرفهایت تسکین میدهی به نشانه ی خوشی و لذت باشد اگر ببینی شما باعث ناراحتی اش می شوید شانس به زودی به شما لبخند خواهد زد و اوضاع زندگیتان دستخوش تغییرات مطلوب خواهد شد

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب گوشت: گوشت گوسفند / بریدن گوشت / ابن سیرین و امام جعفر صادق

محمد ابن سیرین آورده اند

تعبیر خواب ناراحت بودن معشوق (سابق یا فعلی) در اکثر موراد نشانه کسب موفقیت حتمی شما در زندگی است اگر ببینی معشوقت دلگیر است و تو به او دلداری میدهی یک سرنوشت پرسعادت در انتظار شماست چنان چه ببینی گریه میکرد یک تغییر مهم که نتیجه آن فقط خوبی و بهبودی خواهد بود حضرت امام جعفر صادق فرموده اند چنان چه خواب ببینی کسی را که دوستش داری غمگین و گوشه گیر بود این نشانه ی خبر خوبی و شادی آفرین برای هر دوی شماست اخباری که میتواند به یکباره تغییرات مهم و مثبتی برای شما به ارمغان بیاورد همچنین خرمی رفاه کمال سعادت و آسایش از دیگر معانی همین رویاست


تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید معشوق خود را ترک می‌کنید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.

تعبیر خواب قهر, تعبیر خواب قهر با معشوق, تعبیر خواب قهر کردن مرده, تعبیر خواب قهر و دعوا, تعبیر خواب دلخور بودن, تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق, تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم, تعبیر خواب برگشتن معشوق, تعبیر خواب بی محبتی, تعبیر خواب قهر با همسر

تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق

اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده، دست می‌دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود می‌رود، نشانه آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می‌کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید.


تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم

بسیار اتفاق می‌افتد که در خواب‌های خود، با افرادی رو به رو شویم که در زندگی بیداری به آن‌ها علاقه مندیم، در این حالت باید بدانید انسانی که به عنوان معشوق در خواب مشاهده می‌کنید، سمبل بخشی از انگیزه و اهداف شما در زندگی بیداری می‌باشد.

این اهداف صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی شما را شامل نشده و می‌تواند به مسائلی که در شغل یا تحصیلات برای شما انگیزه آفرین هستند اشاره داشته باشد.

تعبیر خواب قهر, تعبیر خواب قهر با معشوق, تعبیر خواب قهر کردن مرده, تعبیر خواب قهر و دعوا, تعبیر خواب دلخور بودن, تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق, تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم, تعبیر خواب برگشتن معشوق, تعبیر خواب بی محبتی, تعبیر خواب قهر با همسر

تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم

بسیار اهمیت دارد که در هنگام دیدن این خواب چه احساسی را تجربه می‌کنید و واکنش شما نسبت به دیدن فرد مورد علاقه تان چیست.

اگر در خواب، معشوقه‌ی خود را به شکلی تنش زا یا مشکل آفرین مشاهده کنید، نشان دهنده‌ی مشکلی است که در زندگی بیداری در انگیزه‌های شما اختلال ایجاد کرده و شما را نسبت به پیگیری اهدافتان دلسرد یا بدبین ساخته است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بره: بره های زیاد، بره سیاه و سفید / تعبیر خواب بره بریان

این خواب از شما می‌خواهد تا منشا به وجود آورنده‌ی این افکار را شناخته و به شکلی منطقی با ترس‌ها و نگرانی‌های خود رو به رو شوید.

خواب‌هایی با سمبل معشوق، در کمتر مواردی به چالش‌های عاطفی شما مرتبط است.

این خواب زمینه‌های کلی و دیدگاه‌های عمیق شما نسبت به زندگی و مفهوم انگیزه در زندگی را تصویر می‌کند.

ابن سیرین در این باره می گوید :

اگر کسی خواب پسری را که دوستش دارد را ببینید دلیل بر وصل و خبر نیک است

ادوارد

خواب معشوقه را (دختر یا پسر) به معنی نوید یک خبر خوش میداند این خبر فقط شامل وصلت و یا ازدواج نیست ممکن اســت شامل هر چیزی شود مثلا برنده شدن در قرعه کشی بهبود یافتن مریضی که بیمار اســت و …


تعبیر خواب برگشتن معشوق

شیخ طوسی

دیدن خواب بازگشت عشق سابق و یا کسی که قبلا او را دوست داشته ایم معنای خوبی دارد و بیشتر برای افرادی که صاحب زن و یا فرزند نیستند نوید بخش اتفاقات خوب و خیر است و میتواند نشانه ای از ازدواج عروسی نامزدی و یا عقد باشد اما اگر به هر دلیلی در رویای خود ببینید که معشوقتان زخمی شده است چهره رنجور یا غمگین دارد یا اینکه مرده است خوب نیست و میتواند معانی بسیار بدی داشته باشد

تعبیر خواب قهر, تعبیر خواب قهر با معشوق, تعبیر خواب قهر کردن مرده, تعبیر خواب قهر و دعوا, تعبیر خواب دلخور بودن, تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق, تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم, تعبیر خواب برگشتن معشوق, تعبیر خواب بی محبتی, تعبیر خواب قهر با همسر

تعبیر خواب برگشتن معشوق

در این باره گفته است اگر زنی متاهل خواب ببیند که معشوق قبلی اش به سمت او باز میگردد به نشانه ی اختلافات شدید بحث و جدل و جدایی از همسر می باشد در واقع طلاق یکی از معانی اصلی دیدن این رویا می باشد دیدن چنین برای زنان و مردان متاهل اصلا معنای خوبی ندارد و میتواند دردسر ساز باشد

اما اگر دختر یا پسر محردی ببیند که معشوق او دوباره به نزدش باز میگردد به نشانه ی این است که به واسطه ی دوستی و یا ایجاد ارتباط با جنس مخالف رابطه های عاشقانه ی جدید شروع خواهند شد

اگر ببیند معشوقی که برگشته با چشم گریان و یا محزون است به نشانه ی یک دعوا و یا یک مشاجره ی طولانی برای صاحب رویا است که با خانواده ی خود دارد اگر ببیند به قصد ازدواج و یا عروسی برگشته دلیل بر این باشد که یکی از بهترین رفقای صاحب رویا عروسی خواهد کرد اگر ببیند معشقوش که مرده است بر میگردد به نشانه ی مرگ بیماری و یا غم و رنج طولانی است


تعبیر خواب بی محبتی

اگر خواب ببینید که یکی از نزدیکانتان به شما بی اعتنایی و بی توجهی می کند، نشانه این است که اگر بخواهید زندگی خوب و با آرامشی داشته باشید باید بعضی از رفتارهای زشت خود را اصلاح کنید.

تعبیر خواب قهر, تعبیر خواب قهر با معشوق, تعبیر خواب قهر کردن مرده, تعبیر خواب قهر و دعوا, تعبیر خواب دلخور بودن, تعبیر خواب بی اعتنایی معشوق, تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم, تعبیر خواب برگشتن معشوق, تعبیر خواب بی محبتی, تعبیر خواب قهر با همسر

تعبیر خواب بی محبتی

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
19 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
فتانه .س
فروردین ۲۸, ۱۳۹۹ ۵:۳۹ ق.ظ

سلام .من خواب دیدم که تو محیطی مثل دانشگاه هستم و از یه مرد ناشناس که هیچ وقت ندیدم میترسم وحس خوبی بهش ندارم و دائم ازش فرار میکنم .موقع فرار دیدم مرد مورد علاقه ام که الان با هم قهر هستم یه مدتی ..اومد دنبالم درصورتی ک تو خواب اصلا منتظرش نبودم ..به اون مرد ناشناس گفتم شوهرمه ک دست از سرم برداره .اما اون گیر داد که باید ثابت کنی واسه همین مرد مورد علاقم با عصبانیت حرکت کرد ک رفت البته منم کنارش بودم .میشه بهم بگید تعبیرش چیه؟؟

tooba
آبان ۲۵, ۱۳۹۹ ۵:۲۴ ق.ظ
Reply to  فتانه .س

سلام .من در دنیای واقعی در زمان بچه گی پسری را دوست داشتم.اوهم مرا دوست داشت.هر وقت هم دیگر را میدیدیم،به هم لبخند میزدیم ولی نمی دانم چه شد که دیگر به من هیچ توجهی نکرد این کار او فکر کنم از ۱۱ساله گی من صورت گرفت.ما چون از هم دور بودیم سالی ۱باراونم شاید هم دیگر را میدیدیم.او به من محل نمیداد منم دیگه به او فکر نمی کردم ولی خواب اورا می دیدم.امشب خواب دیدم که به خانه او رفتم با خانواده .او به محض اینکه از اتاق اومد بیرون یه سلام به مامانش کرد (او حتا به… بیشتر بخوانید »

سودابه
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۸ ق.ظ

سلام من خواب به محل کارقبلیم رفتم برای دیدن دختر صابکارم ک البته بنا ب دلایلی ۲سال میشه ازایشون بی خبرم ولی ایشون زیادمنوتحویل نگرفتن

هستی
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹ ۵:۴۶ ب.ظ

سلام خواب دیدم کسی ک در زندگی واقعی دوسم داره و الان دنبال یکی دیگه رفته درخواب داخل ماشینش قایم شده بودم و جلو یکی دیگه نشسته بود من پشت نشسته بودم ولی منو دید وگفت کاری داری اومدی تو ماشین منم گفتم داری چیکار میکنی چرا رفتی چرا ترکم کردی داری چیکار میکنی بعد فکر کنم چیزی نگفت واز ماشین پیاده شدو رفت منم دنبالش راه افتادم بعد وارد ی بازار شد هرچی گفتم چیکار میکنی چرا ترکم کردی چرا رفتی اخه هیچی نگفت و از یک گوچه ای رفت داخل و رفت و من فقط اورا نگاه کردم… بیشتر بخوانید »

نرگس
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹ ۸:۰۹ ب.ظ

خواب دیدم کسی که دوسش دارم اومده خونمون ولی مادو تا هیچ اعتنایی به همدیگه نکردیم .میشه تعبیرشو بهم بگید؟

فاطمه
خرداد ۱۶, ۱۳۹۹ ۴:۱۴ ق.ظ

ببخشید خواب دیدم از دست عشقم ناراحت اونم داره توی حیاط ماشین میشوره بعد اطراف حیاط برف بوده اون چند بار منو صدا کرد ولی محل ندارم بعد که برگشتم اون رفته بود هرچی دنبال خودش و ماشین دویدم بی فایده بود اون رفته بود

بهارک
خرداد ۱۷, ۱۳۹۹ ۶:۵۸ ق.ظ

سلام
من خواب دیدم محل کار قدیمیم و همه همکارام خب خیلی بزرگ شده بود محل کارم ولی یکی از همکارای زنم همچنان باهام قهر بود ولی بقیه خوشرو تعبیرش چیه

Zahra
تیر ۲۵, ۱۳۹۹ ۵:۰۵ ب.ظ

سلام
من خواب دیدم که پشت به خواهرم ایستادم و خواهرم همینجور داره منو صدا میزنه و منم هیچ واکنشی از خودم نشون نمیدم و همونجوری که پشت بهش ایستادم دلخور راه میرم ازش دور میشم اصلا برنمیگردم بهش نگاه کنم.
میشه به من بگید تعبیر این خواب من چیه؟ اصلا حس خوبی نسبت به این خواب ندارم.

Nazanin
تیر ۲۷, ۱۳۹۹ ۷:۳۲ ق.ظ

من خواب دیدم کسی که دوسش دارم و رفته
بهم محل نمی زاره رفتم دستشو گرفتم گف ولم کن تعبیرش چیه

سیاوش
دی ۱۷, ۱۳۹۹ ۶:۳۱ ب.ظ
Reply to  Nazanin

تعبیرش اینه که به کسی که تو را رسما خواستگار نکرده دل نبند و ب تنها کسی دل ببند که رسماً از تو درخواست ازدواج کرده

پری
مرداد ۱, ۱۳۹۹ ۴:۰۶ ق.ظ

سلام وققتون بخیر…منو شخصی ک دوسش دارم مدتیه ک ازهم جدا شدیم بخاطر دلایلی دیشب خواب دیدم رفتم روستاشون و انگاری‌محرم منم چادرسیاه سرمه با دوتا از دوستام اونم رو موتور نشسته بود و منو نگاه میکرد عصبی بود و ناراحت بعد دیدم خالم یه بچه دختر کوچولو داره اونو بغل میکنم و از کنار کسی ک دوسش دارم رد میشم اون فقط نگام میکنه و چشاش عصبیه ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید

وحید قاسملو
شهریور ۳, ۱۳۹۹ ۷:۵۵ ق.ظ

سلام من با خانوم به مشکل خوردیم داریم طلاق میگیرم خواب دیدم که با پدرش اومده جلو درب منزلمون و دوباره داره میره با ماشین باباش و پدرشم میگه دیدی دلتون برای هم تنگ شد…. دو ماه بعد عقد به مشکل خوردیم به خاطر خانواده ها الان تو ۵ ماه هم داریم جدا میشیم تعبیرش چیه لطفا بگید…

وحید قاسملو
شهریور ۳, ۱۳۹۹ ۷:۵۸ ق.ظ

خواب دیدم قبلش که یه خانومی باردار بود نمیشناختمش و بچش به دنیا اومد؛ و من اونجا بودم و شوهرش نبود و بعد یه حس رابطه بهش پیدا کردم اونم تمایل نشون میداد و یه دفعه شوهرش اومد…. تعبیر اینم میگید لطفا

Vamon
شهریور ۱۳, ۱۳۹۹ ۷:۵۸ ق.ظ

من خواب دیدم که خانه مادربزرگم هستم بعد شب میخام برم خانم همسرم اما همسرم به من بی اعتنایی میکند و ناراحت است که چرا نرفتم پیش او

Vamon
شهریور ۱۳, ۱۳۹۹ ۸:۰۳ ق.ظ

ببخشید اگر میشه این هم تعبیر کنید من خواب دیدم که در خانه همسرم اینا برادر شوهر یک جشن کوچکی گرفته برای خانومش چون در یک چیزی موفق شده بود تعبیرش چیست
و من بعد همون خواب خواب دیدم که دارم روی دست زن براددشوهرم تقلبی میکنم و خواهرش مرا میبیند و برگه را میگیرد ازمن

Diana
مهر ۱۳, ۱۳۹۹ ۴:۰۲ ب.ظ

سلام چند باری خواب میبینم کسی که تو فضای مجازی بهش علاقه دارم تو چت پیم هایی مبنی بر دلخوری میده و حتی تلفنی هم این حسو میداد گوشه گیرو دلخور بود میخواستم ببینم تغبیرش چیه با تشکر❤️

lila
آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۴ ب.ظ

خواب دیدم عشق قدیمیم به خونه ما اومده وازمن خواست باهاش برم وآشتی کنم هیچ محلی نزاشتم بهش وگفتم خیلی دیرشده رازخونه اومدم بیرون واون خیلی ناراحت وغمگین بود وهردوتامون مجردیم تعبیرشو بگید خیلی ممنون میشم

Aysoda
دی ۱۴, ۱۳۹۹ ۵:۴۹ ق.ظ

سلام من تو خوابم دیدم که پسری مورد علاقم به خونه ما اومدہ البتہ اینم بگم ما فامیلیم ینی پسر موردعلاقہ من نوہ عمم ھستش ۔۔۔۔ بعد اونا توی طبقہ پایین خونمون ان و ما تو طبقہ بالا بطقر عجیب ما از اونا پزیرایی نکردیم و حتی برای خوشامد گویی ھم نرفتیم و بہ ھمین دلیل اونا پاشدن رفتم از خونمون من از بالا سر بہ پسرہ نگاہ کردم دیدم موھاش تا کمرش ھست تو واقعیت موھاش کوتاھہ ولی تو خوابم خیلی موھاش بلند بود جالب اینجاست کہ تعبب نکردم تو خوابم کہ چرا موھاش اینقد بلندہ بعد با چھرہ… بیشتر بخوانید »

Martina
اسفند ۱۰, ۱۳۹۹ ۱۲:۳۵ ق.ظ
Reply to  Aysoda

سلام من خواب دیدم که دوست عشق سابقم داشت با موبایلش باهاش حرف میزد منم پیشش بودمو و گفتم بده منم باش حرف بزنم و گوشیو گرفتم اما تا صدامو شنید قطع کرد گوشیو روم.این چی میشه تعبیرش.