تعبیر خواب گربه: گربه مرده / سگ و گربه / گربه سیاه و سفید / بچه گربه

تعبیر خواب 🔥 , حرف گ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۶ دیدگاه

تعبیر خواب گربه: خواب گربه مرده دیدن / سگ و گربه / گربه سیاه و سفید / تعبیر خواب بچه گربه / ادرار گربه

تعبیر خواب گربه : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب گربه, دیدن گربه در خواب, تعبیر خواب گربه مرده دیدن, تعبیر خواب سگ و گربه, تعبیر خواب گربه سیاه و سفید, تعبیر خواب بچه گربه, تعبیر خواب ادرار گربه, تعبیر خواب بچه گربه سفید, تعبیر خواب گربه چیست می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب گربه, دیدن گربه در خواب, تعبیر خواب گربه مرده دیدن, تعبیر خواب سگ و گربه, تعبیر خواب گربه سیاه و سفید, تعبیر خواب بچه گربه, تعبیر خواب ادرار گربه, تعبیر خواب بچه گربه سفید, تعبیر خواب گربه چیست

تعبیر خواب گربه, دیدن گربه در خواب, تعبیر خواب گربه مرده دیدن, تعبیر خواب سگ و گربه, تعبیر خواب گربه سیاه و سفید, تعبیر خواب بچه گربه, تعبیر خواب ادرار گربه, تعبیر خواب بچه گربه سفید, تعبیر خواب گربه چیست

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب گربه / معنی دیدن گربه در خواب

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب گربه، مردی مفسد و دزد می‌باشد.

اگر در خواب ببینی گربه‌ای وارد خانه تو شده است، تعبیرش این است که دزدی وارد آنجا می‌شود.

اگر ببینی گربه از خان تو چیزی خورده است، یعنی شخص دزدی از خانه تو چیزی به سرقت می‌برد.

اگر در خواب ببینی گربه را کشته‌ای، تعبیرش این است که دزدها را کشته و یا مغلوب می‌سازی.

تعبیر خواب گربه, دیدن گربه در خواب, تعبیر خواب گربه مرده دیدن, تعبیر خواب سگ و گربه, تعبیر خواب گربه سیاه و سفید, تعبیر خواب بچه گربه, تعبیر خواب ادرار گربه, تعبیر خواب بچه گربه سفید, تعبیر خواب گربه چیست

تعبیر خواب گربه / معنی دیدن گربه در خواب

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر بعد از صبح در خواب خودت گربه ببینی، تعبیرش این است که شش روز بیمار می‌شوی.

اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای، به این معنی است که مال دزدی را می‌گیری.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای گربه عبارت‌اند از:

  • دزد
  • غماز و طعنه زننده و عیب‌جو
  • بیماری
  • زنی مهربان و دلسوز
  • جنگ و دشمنی

آنلی بیتون:

اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید، و دوستی در آستانه مرگ قرار می‌گیرد، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می‌شود.

اگر خواب ببینید گربه ای را نمی‌توانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است.

اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می‌کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.

اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می‌شوید.

اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده‌اید، از چنگ شما بیرون می‌آورد.

تعبیر خواب گربه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود یا سر راهتان قرار می‌گیرد.

نوشته‌اند گربه زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای او عادت شده است.

اگر در خواب بینید گربه ای دارید، زنی که دستش کج است در زندگی شما نقش می‌گیرد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ابرو : تعبیر خواب ابرو برداشتن زن و دختر مجرد / ابرو پرپشت / ابرو ریختن

اگر ببینید چندین گربه جایی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند و غیبت می‌کنند.

اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارایی شما تعدی و تجاوز می‌شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است.

اگر در خواب بینید گربه ای را در بغل گرفته‌اید و به سینه خود می‌فشارید زنی و فریبکار شما را می‌فریبد و گولتان میزند

اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می‌شود.

اگر در خواب بینید که به گربه غذا می‌دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می‌کنید.

اگر ببینید به دنبال یک گربه می‌دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می‌دارد و سر گردان می‌کند.

اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می‌دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن کشتن گربه درویش گردد.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ

گربه در خواب اشاره به تصاویر زیر دارد:تماس جسمانی و انس و الفت گرفتن با گربه‌های خانگی آسان است.

به همین دلیل دیدن گربه در رویا بیانگر نیاز به توجه عاطفی و احساسات گرم است، برخی زنان گربه را جانشین فرزند خود می‌کنند، به همین دلیل است که در بسیاری از رویاهای زنان گربه نشان دهنده نیاز آنان به مراقبت از کسی است یا حتی میل آن‌ها به فرزند داشتن را نشان می‌دهد.

گربه در رویای مردان : احتمالا به زن یا جنس ماده اشاره دارد، جنبه شهودی طبیعت مردان، شهود و احساس خطرات ناشناخته، حسادت، خشم و انتقام جویی در رابطه، مادر شخص رویابین، استقلال، دزدی، باروری، در برخی رویاهادیدن گربه سیاه قطعا نشان دهنده ترس از شنیدن خبرهای بد و یا ترس به طور کلی است.

ﺧﺎﻟﺪﺑﻦﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ:

ﺩﻳﺪﻥ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻓﺎﻳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ, ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.


تعبیر خواب گربه مرده دیدن

گربه مرده در خواب نمادی از یک رابطه از بین رفته و تاریخ گذشته در عالم واقعیت است.

شاید به تازگی از یک رابطه ناخوشایند خارج شده اید یا شاید به تازگی تجربه طلاق را از سر گذرانده اید.

احساساتی که معمولا در چنین موقعیت هایی تجربه می کنیم برای روح ما بسیار سنگین و آزاردهنده هستند و دیده شدن آن ها در قالب مرگ در خواب تجربه ای غیرمعمول به شمار نمی رود.

گربه مرده در خواب همچنین نشان دهنده رویدادی ناخوشایند و غیرسازنده است که قبلا در زندگی شما رخ داده است.

تعبیر خواب گربه, دیدن گربه در خواب, تعبیر خواب گربه مرده دیدن, تعبیر خواب سگ و گربه, تعبیر خواب گربه سیاه و سفید, تعبیر خواب بچه گربه, تعبیر خواب ادرار گربه, تعبیر خواب بچه گربه سفید, تعبیر خواب گربه چیست

تعبیر خواب گربه, دیدن گربه در خواب, تعبیر خواب گربه مرده دیدن, تعبیر خواب سگ و گربه, تعبیر خواب گربه سیاه و سفید, تعبیر خواب بچه گربه, تعبیر خواب ادرار گربه, تعبیر خواب بچه گربه سفید

شاید ماجرای ناخوشایندی در خانواده یا در زندگی یکی از نزدیکان تان احساس ناخوشایندی را در شما به وجود آورده است.

بطور کلی، مرگ گربه در خواب نشان دهنده اندوه عمیق و سنگینی روح شما است که اخیرا در نتیجه بدشانسی بزرگی آن را تجربه کرده اید.

تقریبا تمامی معبران هم عقیده هستند که بچه گربه مرده در رویاهای ما تلخی ، رنج ، دردسر و بدشانسی های پی در پی است

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب قتل و کشتن / تعبیر خواب قصد کشتن من، کشتار دسته جمعی، کشتن دشمن

حضرت امام صادق نیز در این باره گفته اند

چنان چه شخصی خواب دیده باشید گربه ای که به هر دلیل مرده است درون خانه شان است به چند علامت مختلف است اولی ، مردی که از صفات اخلاقی خوبی برخوردار نیست و ممکن است زیانی سنگین به شما وارد سازد و یا برایتان غم و اندوه به بار بیاورد ، دومی ، بیماری های مختلفی است که ممکن است دامان یکی از اعضای خانواده را بگیرد که به سبب آن تمامی اهل منزل پریشان و اندوهگین می شوند ، سومی ، دشمنی کردن و یا کینه توزی بین اقوام و خویشان است .

همچنین شیخ طوسی گفته اند :

قهر های طولانی مدت و جر و بحث کردن بین زن و شوهر و یا دختر و پسری که به یکدیگر علاقمند هستند از دیگر معانی این رویاست .

استاد طباطبایی میگوید:

اگر دیدی گربه را با دستان خودت کشتی نشان میدهد که با گفتار و رفتارت معشوقت را از خود برنجانی که این موجب اختلاف می شود ، اگر دیدی بی هیچ دلیل گربه ای در حیاط و یا حتی در اتاق های منزل شما مرده است ، بیان میدارد از همسر و عشقت دور یا بی خبر خواهی ماند ، اگر ببینی گربه ی مرده خونی است بیان میدارد که همسرت را طلاق دهی و یا حداقل پس از گذشت مدت زمانی در این فکر باشی ! اگر ببینی تعداد زیادی از گربه های مرده را در یک مکان با هم می بینی خوب نیست و نشان میدهد از طرف عده ای مورد آزار و اذیت قرار میگیری که ممکن است مال و یا سرمایه ات را نیز از دست بدهی ، اگر از دور شاهد باشی که کسی یا کسانی را گربه ای را می کشند بیان میدارد خبر تلخ و متاثر کننده ای را درباره ی یکی از عزیزانت خواهی شنید و بهتر است فوری برای دادن صدقه اقدام نمایی.


تعبیر خواب سگ و گربه

شیخ مفید نوشته اند

اگر کسی خواب ببیند سگ و گربه ای در حال دعوا کردن هستند به نشانه ی بروز درگیری و بحث های لفظی با خانواده ی همسر است چنان چه همسر نداشته باشد به نشانه ی شروع اختلاف و مشکلات خانوادگی است اگر زنی خواب ببیند سگ و گربه دعوا میکنند و خون می بیند این رویا نحس و به معنی قهرها و دعوا های طولانی مدت است و ممکن است باعث جدایی و گریه شود

تعبیر خواب گربه, دیدن گربه در خواب, تعبیر خواب گربه مرده دیدن, تعبیر خواب سگ و گربه, تعبیر خواب گربه سیاه و سفید, تعبیر خواب بچه گربه, تعبیر خواب ادرار گربه, تعبیر خواب بچه گربه سفید, تعبیر خواب گربه چیست

تعبیر خواب سگ و گربه

ابراهیم کرمانی در مقاله ای کوتاه مطالب جالب و خواندنی را اورده اند

ایشان معتقد است چنان چه خواب ببینی گربه و سگی با همدیگر جنگ میکنند و در این درگیری سگ شکست میخورد و گربه پیروز می شوید بیانگر این است که شما به معشوقتان نخواهید رسید و چنان سگ پیروز نبرد باشد بیانگر وصلت و رسیدن به مراد دل است


تعبیر خواب گربه سیاه و سفید

گربه مرده سیاه نشان دهنده رو به رو شدن با دختران و یا زنان مکار است ، و گربه های قهوه ای و سفید رنگ مرده خبر از مردان و یا پسرانی فاسد و بی اعتبار میدهد که بیشتر قصد دارند در زندگی شما اخلال ایجاد کند و باید بدانید که آن ها با شما صادق نبوده و نیستند حتی اگر رفتار آن ها کاملا معمولی و خوب باشد !

تعبیر خواب گربه, دیدن گربه در خواب, تعبیر خواب گربه مرده دیدن, تعبیر خواب سگ و گربه, تعبیر خواب گربه سیاه و سفید, تعبیر خواب بچه گربه, تعبیر خواب ادرار گربه, تعبیر خواب بچه گربه سفید, تعبیر خواب گربه چیست

تعبیر خواب گربه سیاه و سفید

لوک اویتنهاو روانشناس و معبر خواب می گوید، دیدن گربه سیاه نشانه بدبختی

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب جنگ: فرار از جنگ / بمب و موشک باران / تعبیر خواب گریختن / تیراندازی

گربه سیاه

گربه سیاه به ویژه برای افراد خرافاتی معمولا نماد چیزی ناخوشایند است.

گربه سیاه اغلب با سحر و جادوی سیاه در ارتباط است و نشان دهنده این است که فرد خواب بیننده در زندگی خود نمی تواند استقلال و رهایی کافی داشته باشد.

گربه سیاه به هیچ وجه تفاوتی با سایر گربه ها ندارد اما از آنجایی که از زمان های دور تحت تاثیر خرافه و باورهای غلط قرار گرفته است، برخی افراد آن را نمادی شوم و نحس در خواب می دانند.

دیدن گربه سیاه در خواب نشان دهنده ترس و واهمه شما در پیروی از شهود و ندای درونی تان در زندگی واقعی است.

تعبیر این خواب آن است که شما باید بیشتر از همیشه به خودتان متکی بوده، خود را از دیگران بی نیاز کنید و خودتان را بیشتر باور داشته باشید.

پس اگر گربه سیاهی را در خواب دیدید، نگران نباشید و سعی کنید تا در موقعیت های خاص زندگی بیشتر به ندای درونی خودتان و کمتر به حرف دیگران گوش فرا دهید.

تعبیر خواب گربه سفید

به این ترتیب، اگر گربه سیاه نشانه بدی نیست آیا گربه سفید در خواب می تواند نشانه بدی باشد؟ پاسخ این سوال تا حدودی مثبت است.

دیدن گربه سفید در خواب نشان دهنده برخی از مشکلاتی است که در آینده ای نزدیک با آن ها روبرو خواهید شد.

این خواب نشان دهنده آن است که کسی یا چیزی به شما آسیبی می رساند و این وضعیت برای شما چندان راحت و آسان نخواهد بود.


تعبیر خواب بچه گربه

هیچ خوابی روشن تر از این برای شما وجود ندارد.

حتی اگر شما طرفدار گربه هم نباشید باز هم نمی توانید در برابر این توپک های خزه ای زیبا و دوست داشتنی در بیداری یا خواب مقاومت کنید.

بچه گربه ها موجوداتی جذاب و دوست داشتنی هستند و حتی اگر یک بار آن ها را در خواب خود دیده باشید، این خواب نشان دهنده احساس نیاز به توسعه نفس و استقلال شما است.

تعبیر خواب گربه, دیدن گربه در خواب, تعبیر خواب گربه مرده دیدن, تعبیر خواب سگ و گربه, تعبیر خواب گربه سیاه و سفید, تعبیر خواب بچه گربه, تعبیر خواب ادرار گربه, تعبیر خواب بچه گربه سفید, تعبیر خواب گربه چیست

تعبیر خواب بچه گربه

بچه گربه در خواب نماد پاکی و بی گناهی در بهترین شکل آن است.

بنابراین اگر در خواب خود بچه گربه ببینید، تعبیر آن است که احتمالا باید بندها را باز کنید و رهایی و استقلال بیشتری را تجربه کنید.

آنلی بیتون:

اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می‌کنند.

دیدن بچه گربه در خانه نشانه این است که کسی در بین اعضای خانواده باعث ضرر مالی شما شده یا می شود و جلوی پیشرفت مالی شما را گرفته است


تعبیر خواب ادرار گربه

ابراهیم کرمانی نوشته اند

اگر زن بارداری خواب ببیند که گربه و فرقی ندارد با چه رنگ و چه اندازه ای روی شکمش ادرار میکند به این نشانه است که نوزادی مرده به دنیا خواهد آورد که باعث غم و رنج برای صاحب رویاست ،

تعبیر خواب گربه, دیدن گربه در خواب, تعبیر خواب گربه مرده دیدن, تعبیر خواب سگ و گربه, تعبیر خواب گربه سیاه و سفید, تعبیر خواب بچه گربه, تعبیر خواب ادرار گربه, تعبیر خواب بچه گربه سفید, تعبیر خواب گربه چیست

تعبیر خواب گربه, دیدن گربه در خواب, تعبیر خواب گربه مرده دیدن, تعبیر خواب سگ و گربه, تعبیر خواب گربه سیاه و سفید, تعبیر خواب بچه گربه, تعبیر خواب ادرار گربه, تعبیر خواب بچه گربه سفید

اگر دختری مجرد که صاحب معشوق است خواب ببیند گربه ای روی بدنش ادرار میکند به این علامت است که دیر یا زود رابطه ی عاطفی اش خراب و سرد می شود و که سرانجام آن جدایی است و چنان چه زن و مرد متاهلی خواب ببیند گربه روی دست پا بدن و …آن ها ادرار میکند به این دلیل است که بخاطر موضوعی هر چند ساده به جان هم می افتند از الفاظ رکیک استفاده میکنند و باعث برپا شدن شری بزرگ در خانواده می شوند

تعبیر خواب ادرار کردن گربه به روایت خالد اصفهانی :

این رویا برای مردان بیشتر به نشانه ی بی وفا شدن سرد شدن در روابط عاشقانه از بین رفتن امید فحاشی کردن به دیگران دعوا و اختلاف با همسر و یا نامزد و بطور کلی ایجاد شدن تشویش نگرانی و فرا رسیدن ایامی دلهره آور است و برای زنان نیز به علامت جدایی غم رنج کینه انتقام چشم روهم چشمی و خیانت معشوق است

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
6 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
ياسي
بهمن ۸, ۱۳۹۸ ۶:۰۹ ب.ظ

سلام میشه لطف کنین خواب من رو هم تعبیر کنین خواب دیدم که توی یه توالت عمومی که مکانش معلوم نبود کجاست وتوالت نسبتا کهنه ای بود وتمیز هم نبود نشستم دارم ادرار میکنم که یه گربه سیاه نسبتا چاق در توالت رو باز کرد ووارد شد هر کاری کردم با پای چپم بیرونش کنم زورم نرسید از طرفی شدت ادارم زیاد بود نمیتونستم خودم برم بیرون اومد توی توالت و شروع کرد ادرار کردن اخرای ادرارم بود که دست کردم شلنگ اب رو بردارم که خانم غریبه ای در توالت رو باز کرد و بهم گفت با این اب… بیشتر بخوانید »

غزل
تیر ۱۰, ۱۳۹۹ ۷:۴۰ ق.ظ

تورو خدا تعببر خوابمو بگید خواب دیدم گربه با لباس عروس و دسته گل رو دوتا پاش وایساده نگام میکنه

مخلص
مرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۸:۵۶ ق.ظ

خواب دیدم شیطان گربه سیاهی رو میکشه و من با صدا زدن اسم حضرت عیسی دستم رو روی گربه میکشم و زنده ش میکنم و پسر کودکی ظاهر میشه و اشک شوق ریزان پسرک و بغل میکنم و میگم یا مریم مقدس.
با تشکر اگ بتونین کمکم کنین

ماهرخ
مهر ۱۷, ۱۳۹۹ ۴:۵۲ ق.ظ
Reply to  مخلص

زیاد خوردی عزیزم چرت و پرت دیدی
بهش فک نکن
ما انقد از این خوابا دیدیم هیچیم نشد😋😁

یاسمن
آبان ۱۲, ۱۳۹۹ ۴:۳۰ ق.ظ

سلام من خواب دیدم توی یک مدرسه ابتدایی هستم ناگهان از توی کلاس صدای جیغ میاد وقتی جویا شدم معلم گفت صداهای عجیب وغریب مثل ناله میاد ترسیده بودند وهمه از کلاس فرار کردند من بعدا یه گربه چاق وخیلی خیلی کثیف دیدم در کلاس روی زمین نشسته از کلاس بیرون اومدم دوباره برگشتم رفتم پیش گربه گربه حسابی روی زمین ادرار کرد واز پشتش چیزی مثل مدفوع خارج شد من با دستام بدون دستکش بردم گربه راتوی تشت انداختم وتمیز شستمش اسمش راهم ملوس گذاشتم اصلا یه گربه دیگه ای شده بود لطفا تعبیرش کنید ممنون

amir
آذر ۱۵, ۱۳۹۹ ۶:۳۰ ق.ظ

خواب دبدم تو پیاده رویی راه میرم که کلی گربه و موش مرده که شکمش خالی شده(دل و روده ای تو بدنشون نبود)