تعبیر خواب جنگ: فرار از جنگ / بمب و موشک باران / تعبیر خواب گریختن / تیراندازی

تعبیر خواب 🔥 , حرف ج ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب جنگ: فرار از جنگ / موشک باران / تعبیر خواب گریختن / تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ / تعبیر خواب بمب / تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

تعبیر خواب جنگ : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب جنگ, معنی دیدن جنگ در خواب, تعبیر خواب فرار از جنگ, تعبیر خواب موشک باران, تعبیر خواب گریختن, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ, تعبیر خواب بمب, تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب جنگ, معنی دیدن جنگ در خواب, تعبیر خواب فرار از جنگ, تعبیر خواب موشک باران, تعبیر خواب گریختن, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ, تعبیر خواب بمب, تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

تعبیر خواب جنگ, معنی دیدن جنگ در خواب, تعبیر خواب فرار از جنگ, تعبیر خواب موشک باران, تعبیر خواب گریختن, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ, تعبیر خواب بمب, تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب جنگ / معنی دیدن جنگ در خواب

ابن سیرین می‌ گوید :

چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می آید خبر می دهد.

صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم.

ابن سیرین می گوید در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است.

چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما می گوید که جهت روبه رویی با غم ها و رنج ها و نگرانی ها مجهز خواهید بود.

تعبیر خواب جنگ, معنی دیدن جنگ در خواب, تعبیر خواب فرار از جنگ, تعبیر خواب موشک باران, تعبیر خواب گریختن, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ, تعبیر خواب بمب, تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

تعبیر خواب جنگ دیدن

در نفایس الفنون تصریح شده

جنگ در خواب اضطراب و فتنه است.

چنانچه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما می گوید که تنها می مانید و در مشکلی که پیش می آید هیچ دستی دست شما را نمی گیرد.

مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان ابن است و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.

اگر ببینی بر دشمن غلبه کرده‌ای، تعبیرش نیز این است که بر دشمن غلبه می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر برعکس این حالت را ببینی، یـعـنـی دشمن بر تو غلبه می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دود / تعبیر خواب دود ابن سیرین و جابر مغربی

ابن سیرین می‌ گوید :

اگر ببینی با دشمن جنگ می‌کنی و دشمن، تو را خورده‌ است، یـعـنـی دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌شوی (و باید توبه کنی و صدقه بدهی تا دفع بلا بشود).

جابر مغربی نیز می‌ گوید :

اگر ببینی بی‌جهت با مردم درگیر شده‌ای، یـعـنـی مردم را با حرف‌هایت رنجیده و ناراحت می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید :

اگر ببینی با حاکمِ محلی که در آن هستی درگیر شدی و بر او غلبه کرده‌ای، یـعـنـی از آن حاکم به تو خیر و منفعت می‌رسد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی برای تو رنج و سختی و ضرر و زیان به وجود می‌آورد.

تعبیرگری می‌ گوید :

اگر ببینی مردم آن سرزمین به جنگ با دشمنان دین رفته‌اند، یـعـنـی آن مردم عزت و جاه و منزلت به دست می‌آورند و دشمن را به هلاکت و نابودی می‌رسانند،

و یا اگر ببینی تو به جنگ با دشمنان دین رفته‌ای، یعنی بزرگی و برتری به دست می‌آوری،

و یا اگر ببینی با دشمنان دین در حال جنگ کردن هستی، یعنی به بی‌نیازی می‌رسی،

همانطور که در قرآن کریم آمده: وَمَن یُهَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللّهِ یَجِدْ فِی الاَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِیرًا وَسَعَهً _ و کسی که در راه خدا از وطن چشم می‌پوشد و مهاجرت می‌کند، اگر به موانعی بر می‌خورد به گشایش‌هائی نیز برخورد می‌نماید ( نساء-۱۰۰)،

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی به تنهائی به جنگ با کفار رفته‌ای و جنگ کرده‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی و از روزی حلال استفاده خواهی کرد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن جنگ غم واندوه شود

آنلی بیتون می‌ گوید :

دیدن صحنه‌ های جنگ در خواب، علامت آن است که بی نظمی و اغتشاش در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت.

اگر دختری خواب ببیند نامزدش به جنگ می‌رود، علامت آن است که درباره شخصیت نامزد خود خبر دردناکی خواهد شنید.

تعبیر خواب شکست خوردن در جنگ: اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ شکست خورده است، علامت آن است که منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد.

تعبیر خواب جنگ بین دو کشور: اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ پیروز شده است، علامت آن است که میان افراد خانواده شما صلح و صفا برقرار خواهد شد.

تعبیر خواب جنگیدن ارتش: ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ می‌باشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالی می‌باشد.

امام جعفر صادق(ع):

اگر در خواب دیدی دیاری که در آن زندگی میکنی توسط دشمن اشغال می شود یا جنگ و کشت و کشتار به پا می شود این به نشانه ی قصورت کردن شما در حق پدر مادر و یا بزرگتر هاست

تعبیر این رویا شکسته شدن حرمت ها و بزرگترین معنی که می توان برای آن آورد سبک شدن گناهان صغیره می باشد،

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب انار: انار برای زن باردار / انار خوردن / تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

اگر دیدی که برای سایر کشورها چنین اتفاقی می افتد و دشمن کشورهای همسایه را هدف حمله قرار می دهد تعبیر کوچ یا مسافرت بی موقع صاحب رویا به شهر دیگر است ممکن است این سفر بخاطر انواع مشکلات فرار از گرفتاری ها و ..باشد

خیر و برکت

سنت رسول خدا (ص)

پیروز شدن

شفا

اطاعت از پادشاه عادل

غنیمت بدست اوردن .


تعبیر خواب فرار از جنگ

اگر در خواب ببینید که از جنگ فرار می‌کنید، تعبیر آن است که برای مدت کوتاهی از مشکلاتی که دارید فاصله می‌گیرید.

شاید شما قادر شوید که بخشی از مشکلات خود را حل کنید اما هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام دهید.

تنبلی نکنید و سخت کار کنید زیرا مشکلات هنوز تمام نشده است.

تعبیر خواب جنگ, معنی دیدن جنگ در خواب, تعبیر خواب فرار از جنگ, تعبیر خواب موشک باران, تعبیر خواب گریختن, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ, تعبیر خواب بمب, تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

تعبیر خواب فرار از جنگ

استاد مدنی نوشته است

اگر توانستی در میدان جنگ فرار کنی و خود را نجات دهی در واقعیت و در زندگی قوت پیدا خواهی کرد ، شادمان می شوی و از فراد بزرگ و صاحب مقام نعمت و منفعت به تو خواهد رسید ،

همچنین شیط طوسی نیز گریختن از میدان نبرد را طولانی شدن عمر و دولت و عزت تعبیر کرده اند


تعبیر خواب موشک باران

دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .

تعبیر خواب جنگ, معنی دیدن جنگ در خواب, تعبیر خواب فرار از جنگ, تعبیر خواب موشک باران, تعبیر خواب گریختن, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ, تعبیر خواب بمب, تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

تعبیر خواب موشک باران

مشاهده سقوط موشک در خواب ، نشانه آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد .


تعبیر خواب گریختن

محمدبن سیرین گوید:

گریختن درخواب نشانه رستگاری است و برخی از معبرین گویند دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می‌گریخت بعد از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت.

تعبیر خواب جنگ, معنی دیدن جنگ در خواب, تعبیر خواب فرار از جنگ, تعبیر خواب موشک باران, تعبیر خواب گریختن, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ, تعبیر خواب بمب, تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

تعبیر خواب گریختن

جابر مغربی گوید:

اگر دید مردان از زنان فرار می‌کردند، نشانه ترس بسیار زیاد بیننده خواب است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد، دلیل شادی و سرور است.

اگر با زاری همراه باشد نشانگر مصیبت است.

بیتون می‌گوید

فرار کردن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.

اگر خواب ببینید که از صحنه‏ تصادفى فرار می‌کنید، نشانه‏ آن است که باید منتظر پیشامدى غیر منتظره باشید.

اچ میلر می‌گوید:

اگر خواب ببینید به شخصى که در حال فرار است کمک می‌کنید، نشانه‏ آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید.


تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

اگر در خواب ببینید که در جنگ مورد تیراندازی قرار گرفته اید و تیر خورده اید، این خواب نشان دهنده تجربه های شما در گذشته است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب طلا و طلا فروشی / تعبیر خواب النگو، دستبند، انگشتر طلا و سکه طلا

بعلاوه این خواب مخالفت های شما را با سیاست حاضر نشان می دهد.

اگر در خواب ببینید که با تفنگ یا اسلحه ای به شما شلیک می شود و تیر می خورید، این خواب نشان دهنده مبارزه شما برای زنده ماندن است.

تعبیر خواب جنگ, معنی دیدن جنگ در خواب, تعبیر خواب فرار از جنگ, تعبیر خواب موشک باران, تعبیر خواب گریختن, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ, تعبیر خواب بمب, تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ

نوع اسلحه و تعداد افرادی که به شما حمله می کنند نشان دهنده آن است که این مبارزه تا چه اندازه برای شما در زندگی واقعی جدی است.

اگر تعداد شلیک کنندگان در خواب بسیار زیاد باشد، نشان دهنده آن است که شما در زندگی واقعی غرق شده اید و بیش از اندازه درگیر کار هستید.

به همین دلیل خودتان را ضعیف تر از دیگران می بینید.

اگر خواب ببینید که شما شلیک کننده هستید اما قادر به دیدن هدف مورد نظر خود در خواب نیستید، تعبیر آن است که شما فردی هستید که در بیداری موقعیت های خود را کنترل می کند.

اگر در خواب خود را در حال شلیک به حیوانی ببینید، این خواب نشان دهنده نیاز شما به زنده ماندن است.

شما آماده هستید تا برای زنده ماندن در بیداری هر کاری انجام بدهید.

هدف شلیک قرار گرفتن و تیر خوردن در خواب تعبیر دیگری هم دارد.

این خواب همچنین نشان دهنده آن است که شما در زندگی واقعی خود مورد سوءاستفاده یا آزار و اذیت از طرف فرد دیگری قرار گرفته اید.


تعبیر خواب بمب

بمباران هوایی به ناکامی های متعدد و سریعی تعبیر می شود که فضای تنش آلودی را به وجود می آورد.

گریختن از بمباران به معنی تلاش برای فرار از فضایی تنش زا است.

تعبیر خواب جنگ, معنی دیدن جنگ در خواب, تعبیر خواب فرار از جنگ, تعبیر خواب موشک باران, تعبیر خواب گریختن, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ, تعبیر خواب بمب, تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

تعبیر خواب بمب

لیلا برایت می گوید:

تعبیر خواب بمب گذاشتن در مکانی ، وجود دشمن در اطراف شما است.

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب دیدن بمب ، دعوا و مشاجره است.

در کتاب سرزمین رویاها،

تعبیر خواب بمباران ، ناکامیهای متعدد است.

تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یک ازداوج ناکام است.

تعبیر خواب دیگران را بمباران کرده اند ، ناکامی در امور اجتماعی است.


تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

اگر دیدی خودت را با ضربات گلوله از پای در می آورند به نشانه ی خطر گرفتاری فلاکت و بدبختی برای دیگرانی است که آن ها را میشناسی مانند اقوام دوستان و …اگر دیدی دیگران را با گلوله میزنند جان خودت در روزها یا ماه های آینده در خطر است

تعبیر خواب جنگ, معنی دیدن جنگ در خواب, تعبیر خواب فرار از جنگ, تعبیر خواب موشک باران, تعبیر خواب گریختن, تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ, تعبیر خواب بمب, تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

خالد اصفهانی:

اگر دیدی پدر مادر برادر یا خواهرت را بواسطه ی ضربات اسلحه و یا خروج گلوله از دست میدهی این یک معنا دارد و ان اینکه بزودی یک دعوای بزرگ و شدید بین اعضای خانواده ی تو روی میدهد که دامن تو را نیز فرا میگیرد

طوسی:

اگر مرد متاهلی خواب ببیند که همسرش را با ضرب گلوله تفنگ میکشد به نشانه ی این باشد که دوباره ازدواج میکند و همسر اول خود را طلاق میدهد و چنان چه زنی چنین خوابی را ببیند به نشانه ی ظلمی بزرگ باشد که در حق فرزند و شوهرش روا دارد

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments