تعبیر خواب دندان : تعبیر خواب دندون افتادن، شکستن دندان، دندان طلا و مصنوعی

تعبیر خواب 🔥 , حرف د ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ۳ دیدگاه

تعبیر خواب دندان: تعبیر خواب افتادن دندان / تعبیر خواب دندون افتادن / تعبیر خواب دندان مصنوعی، طلا، شکستن دندان جلو / تعبیر خواب دندون

تعبیر خواب دندان : در این مطلب از نایریکا در بخش تعبیر خواب، به تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام، تعبیر خواب دندان مصنوعی، تعبیر خواب شکستن دندان جلو، تعبیر خواب دندان طلا، تعبیر خواب دندان پیشین و دندان کرسی، تعبیر خواب افتادن روکش دندان و تعبیر خواب دندان سفید و زیبا می پردازیم.

با ما همراه باشید.

تعبیر خواب دندان, تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام, تعبیر خواب دندان مصنوعی, تعبیر خواب شکستن دندان جلو, تعبیر خواب دندان طلا, تعبیر خواب دندان پیشین, تعبیر خواب دندان کرسی, تعبیر خواب افتادن روکش دندان, تعبیر خواب دندان سفید و زیبا, تعبیر خواب دندون افتادن

تعبیر خواب دندان, تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام, تعبیر خواب دندان مصنوعی, تعبیر خواب شکستن دندان جلو, تعبیر خواب دندان طلا, تعبیر خواب دندان پیشین, تعبیر خواب دندان کرسی, تعبیر خواب افتادن روکش دندان, تعبیر خواب دندان سفید و زیبا, تعبیر خواب دندون افتادن

برای دسترسی سریع به محتوای مطلب از لینکهای زیر استفاده کنید:


 

تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام

تعبیر خواب دندان حضرت دانیال گوید:

دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است.

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب دندان‌های ردیف بالا به جنس مذکر و مرد است.

و دندان‌های ردیف پایین به جنس مونث و زن مربوط می‌شود.

و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است

دیدن دیگر دندان‌ها به روایت حضرت دانیال

تعبیر خواب دندان‌های کنار دندان جلو به عمو و فرزندانش مربوط می‌شود.

تعبیر دندان‌های نیش به بزرگتر فامیل مربوط می‌شود.

تعبیر سایر دندان‌های کنار دندان‌های نیش، به خاله‌ها و فرزندانش مربوط می‌شود.

تعبیر دندان‌های عقب به بستگانش دور مربوط می‌شود.

تعبیر خواب دندان, تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام, تعبیر خواب دندان مصنوعی, تعبیر خواب شکستن دندان جلو, تعبیر خواب دندان طلا, تعبیر خواب دندان پیشین, تعبیر خواب دندان کرسی, تعبیر خواب افتادن روکش دندان, تعبیر خواب دندان سفید و زیبا, تعبیر خواب دندون افتادن

تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام

تعبیر خواب دندان حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن دندان‌ها در خواب بر شش وجه است.

اهل بیت خانواده و بستگان.

مال.

منفعت.

غم و اندوه.

مصرف (گزند و زیان).

مفارقت وجدایی از خویشان.


تعبیر خواب دندان مصنوعی

دیدن دندان مصنوعی در خواب نیز به این معناست که به نوعی نیروی کمکی، مثل مشاوره برای بهبود عملکرد خود و رفع فقدانی که در اراده و عملکرد خود در زمینه‌های مختلف زندگی مشاهده می‌کنید اشاره داشته باشد.

گاهی این ضعف می‌تواند در نتیجه‌ی تلقین به وجود آمده باشد و شما متوجه توانایی درونی خود نباشید و احساس کنید که برای پیشبرد اهداف خود یا درک برخی مفاهیم نیازمند کمک هستید.

دندان مصنوعی در خواب نشانه سخنان و نقاب های دروغین, پیمان شکنی و وفا نکردن به عهد و پیمان است.

معبر دیگری دیدن دندان مصنوعی در خواب را نشانه از دست دادن جذابیت و زیبایی ظاهر و قدم گذاشتن در سن پیری تعبیر می کند.

تعبیر خواب دندان, تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام, تعبیر خواب دندان مصنوعی, تعبیر خواب شکستن دندان جلو, تعبیر خواب دندان طلا, تعبیر خواب دندان پیشین, تعبیر خواب دندان کرسی, تعبیر خواب افتادن روکش دندان, تعبیر خواب دندان سفید و زیبا, تعبیر خواب دندون افتادن

تعبیر خواب دندان مصنوعی

تعبیر خواب دندان مصنوعی داشتن

ممکن است در خواب مشاهده کنید که دارای دندان مصنوعی هستید در حالی که در واقعیت، دندان‌های سالمی دارید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ابرو : تعبیر خواب ابرو برداشتن زن و دختر مجرد / ابرو پرپشت / ابرو ریختن

این خواب از شما می‌خواهد تا نسبت به توانایی‌های خود برای درک و تحلیل و ایجاد ارتباط با دیگران به خودشناسی بیشتری رسیده و به توانایی‌های خود اعتماد کنید.

تعبیر خواب افتادن دندان مصنوعی

این خواب از شما می‌خواهد تا منابعی که در بیداری به شما کمک می‌کنند تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید را شناخته و ارتباط خود را با آن‌ها مستحکم‌تر کنید.

مثل افرادی که با آن‌ها به راحتی درد و دل کرده و فعالیت‌هایی که موجب تقویت اعتماد به نفس شما می‌شوند.

تعبیر خواب دندان مصنوعی دیگران

انسان‌هایی که به هر نحوی اسمی از آن‌ها در خواب شماست، یا آن‌ها را در خواب خود مشاهده می‌کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت شما هستند.

این خواب می‌تواند به شعفی روان شناختی اشاره داشته باشد که در یکی از جنبه‌های شخصیتی یا افکار خود مشاهده می‌کنید.

مثل ضعف در تجزیه و تحلیل داده‌هایی که از یک موضوع یا علم خاص داشته اید.

این خواب از شما می‌خواهد تا ریشه‌های ضعف به وجود آمده را شناخته و از تداوم آن‌ها جلوگیری کنید.

تعبیر خواب درآوردن دندان مصنوعی

اگر در خواب مشاهده کنید که دندان‌های مصنوعی در دهان شما یا فرد دیگری در حال رشد هستند باید بدانید که این سمبل نشان دهنده‌ی نوعی فروتنی مفرط یا عدم اعتماد به نفس است.

مثل فردی که به رغم به دست آوردن مهارت در زمینه‌ای خاص، حاضر به بروز مهارت و استفاده از آن در زندگی بیداری نیست.

تعبیر خواب خوردن دندان مصنوعی

چنین خوابی می‌تواند به نوعی سرکوب یا فرار از ضعف‌هایی اشاره داشته باشد که در درون خود احساس می‌کنیم. این خواب از شما می‌خواهد تا هیجانات منفی خود را شناخته و به جای سرکوب، به رفع آن‌ها بپردازید.

تعبیر خواب دندان مصنوعی به روایت یونگ

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

خواب دیدن اینکه دندان مصنوعی می‌گذارید بیانگر این است که در مورد یک موضوع در بیداری تان کاملا صادق نیستید.

خواب دیدن اینکه دیگران دندان مصنوعی دارند بیانگر این است که اشخاصی در زندگی تان کسی نیستند که می‌گویند هستند.

آن‌ها فریبکار هستند.


تعبیر خواب شکستن دندان جلو

نظر علامه طباطبایی درباره تعبیر خواب شکستن دندان جلو پایین:

این رویا برای زنان باردار مصیبت جدل قهر و جدایی است و یا به احتمال زیاد یکی از خویشان نزدیک خود را از دست میدهند

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب شله زرد (معنی دیدن شله زرد در خواب چیست)

دیدن این رویا قبل از اذان صبح و در ساعات بین ۳ الی ۵ صبح تعبیر واقعی و حتمی دارد و باید بیننده رویا حتما به پرداخت صدقه برای دور شدن بلا اقدام کند

ایشان اضافه کرده اند چنان چه شخصی خواب ببیند دندان جلوی دیگران خورد و یا شکسته شده به معنای کوتاه شدن عمر و مرگ خویشان پدری است

اگر ببینی دندان جلوی مرده ای به هر دلیلی می شکند به علامت داغ از دست دادن برادر است

اگر ببینی دندان جلو و قسمت پایین زنی که او را نمی شناسی شکسته به علامت این است که نزدیکان و آشنایان باعث غمیگنی شما خواهند شد

تعبیر خواب دندان, تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام, تعبیر خواب دندان مصنوعی, تعبیر خواب شکستن دندان جلو, تعبیر خواب دندان طلا, تعبیر خواب دندان پیشین, تعبیر خواب دندان کرسی, تعبیر خواب افتادن روکش دندان, تعبیر خواب دندان سفید و زیبا, تعبیر خواب دندون افتادن

تعبیر خواب شکستن دندان جلو

نظر استاد علی مدنی درباره تعبیر خواب شکسته شدن دندان جلو بالا:

این رویا در بیشتر موارد بر مرگ مادر و یا یکی از خویشان نزدیک مادری دلالت دارد

چنان چه خواب ببینی دندان جلوی خودت در فک بالا شکسته شده محتمل است داغ مرگ مادر را در آینده پشت سربگذاری

و اگر دیدی دندان جلوی مرده ای در قسمت بالا شکسته دلالت بر مرگ خواهر دارد


تعبیر خواب دندان طلا

خواب دندان‌های طلا نشانه‌ای از به دست آوردن ثروتی غیر منتظره است.

در دوره‌ی زمانی کوتاهی توفیقات مادی نصیب‌تان خواهد شد و این امر شما را فردی ثروتمند خواهد ساخت.

ممکن است چنین ثروتی را بر اثر رویدادهایی پیش بینی نشده مانند ارثیه یا برنده شدن لاتاری به دست بیاورید.

تعبیر خواب دندان, تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام, تعبیر خواب دندان مصنوعی, تعبیر خواب شکستن دندان جلو, تعبیر خواب دندان طلا, تعبیر خواب دندان پیشین, تعبیر خواب دندان کرسی, تعبیر خواب افتادن روکش دندان, تعبیر خواب دندان سفید و زیبا, تعبیر خواب دندون افتادن

تعبیر خواب دندان طلا


تعبیر خواب دندان پیشین

تعبیر خواب دندان محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید،

اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.

اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد.

اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد.

اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.

اگر بیند دندان‌های پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است.

همچنین بخوانید:  مرده : تعبیر خواب مرده / تعبیر خواب مرده نشانه چیست؟ / معنی خواب دیدن مرده

اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید.

اگر بیند جمله دندانهایش بر دندان‌های دیگر، چون تاویل دندان‌های پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد.

اگر بیند دندان‌های او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد.

تعبیر خواب دندان, تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام, تعبیر خواب دندان مصنوعی, تعبیر خواب شکستن دندان جلو, تعبیر خواب دندان طلا, تعبیر خواب دندان پیشین, تعبیر خواب دندان کرسی, تعبیر خواب افتادن روکش دندان, تعبیر خواب دندان سفید و زیبا, تعبیر خواب دندون افتادن

تعبیر خواب دندان پیشین

بعضی از معبران تعبیر خواب می گویند:

دندان های پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند.

اگر ببیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.

تعبیر خواب دندان دانیال نبی:

دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است


تعبیر خواب دندان کرسی

تعبیر خواب دندان مطیعی تهرانی:

به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند

تعبیر خواب دندان, تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام, تعبیر خواب دندان مصنوعی, تعبیر خواب شکستن دندان جلو, تعبیر خواب دندان طلا, تعبیر خواب دندان پیشین, تعبیر خواب دندان کرسی, تعبیر خواب افتادن روکش دندان, تعبیر خواب دندان سفید و زیبا, تعبیر خواب دندون افتادن

تعبیر خواب دندان کرسی

اگر دندان کرسی شما درد می‌کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید

و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می‌شوید.

برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می‌شود


تعبیر خواب افتادن روکش دندان

در تعبیر خواب دندان ها اعضا خانواده هستند

افتادن آنها اگر توی گل و خاک اوفتاد و کثیف شد مرگ اعضا خانواده است

ولی اگر کثیف نشد نشانه بیماری یکی از اعضا خانواده است

تعبیر خواب دندان, تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام, تعبیر خواب دندان مصنوعی, تعبیر خواب شکستن دندان جلو, تعبیر خواب دندان طلا, تعبیر خواب دندان پیشین, تعبیر خواب دندان کرسی, تعبیر خواب افتادن روکش دندان, تعبیر خواب دندان سفید و زیبا, تعبیر خواب دندون افتادن

تعبیر خواب افتادن روکش دندان

اگر دندان مصنوعی یا روکش باشد شامل اعضا اصلی خانواده نیست ممکن است نامادری یا ناپدری و غیره و شاید هم کسی که برایتان مثل خونوادت عزیز و نزدیک است باشد


تعبیر خواب دندان سفید و زیبا

داشتن دندان‌های سالم و سفید در خواب نشانه‌ی مثبتی است.

گرداگرد شما را دوستانی قابل اعتماد و صادق فرا خواهند گرفت.

این خواب همچنین به این اشاره دارد که زندگی شاد، رضایتمند و موفقی را در پیش داشته باشید چون رویاها و آرزوهای‌تان تحقق پیدا خواهند کرد.

تعبیر خواب دندان, تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام, تعبیر خواب دندان مصنوعی, تعبیر خواب شکستن دندان جلو, تعبیر خواب دندان طلا, تعبیر خواب دندان پیشین, تعبیر خواب دندان کرسی, تعبیر خواب افتادن روکش دندان, تعبیر خواب دندان سفید و زیبا, تعبیر خواب دندون افتادن

تعبیر خواب دندان سفید و زیبا

تصویر دندان‌های سفید برفی به رضایتمندی و خشنودی اشاره دارد.

اگر دندان‌های فوق‌العاده سفیدی که در خواب می‌بینید متعلق به خودتان باشد یعنی زندگی کنونی‌تان دقیقا همان چیزی است که آرزویش را داشته و برایش برنامه ریزی کرده‌اید.

در ضمن، این که خواب ببینید سایرین دندان‌های سفید برفی دارند یعنی اطراف تان را آدم‌های حامی و سازگاری فرا گرفته‌اند که به وقت لزوم مشاوره و راهنمایی‌های خوبی به شما می‌دهند.

اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد.

تعبیر خواب دندون / ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی دندان‌های تو زیادتر شده یا خوب و پاکیزه هستند، تعبیرش این است که با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها صاحب مقام و منزلت و خیر و خرمی خواهد شد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
3 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
سمیه
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۱:۰۸ ب.ظ

خواب دیدم که دندان ها ی جلوی دهانم افتا ده و شکسته

Nill
آبان ۷, ۱۳۹۹ ۴:۰۳ ب.ظ

سلام،دندونای من کامپوزیت شدند،خواب دیدم احساس لقی دندونامو دارم بعد دستمو گرفتم جلوی دهنم و همه ی کامپوزیتام اومد توی دستم اما دندونای خودم زیرش سالم بودند.
تعبیرش چی میتونه باشه؟

سارا
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰ ۱۲:۱۱ ق.ظ
Reply to  Nill

منم همین خواب رو دیدم