تعبیر خواب آشتی کردن : آشتی با فامیل، با همسر سابق یا معشوق / تعبیر خواب قهر بودن

تعبیر خواب 🔥 , حرف آ ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ ۳۵ دیدگاه

تعبیر خواب آشتی کردن : تعبیر خواب آشتی با فامیل / آشتی با همسر سابق / آشتی کردن با معشوق / تعبیر خواب قهر بودن / تعبیر خواب دوست شدن با دشمن و برگشتن معشوق

تعبیر خواب آشتی کردن : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب آشتی کردن

دیدن خواب آشتی کردن دلالت بر درازی عمر، قوت و نیرومندی و نشانه سیرت و اعتقاد پسندیده شخص بیننده خواب است.

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب آشتی

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که با کسی آشتی کرد، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی، کسی را به فساد دین خواند، دلیل که وی را به صلاح و خیر راه دین خواند.

اگر بیند که در خشم کسی را به صلاح دین می‌خواند، دلیل که وی را به فساد و راه شر خواند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

آشتی در خواب، دلیل کند بر سه وجه است.

بر درازی عمر

بر قوت و نیرومندی

بر سیرت و اعتقاد پسندیده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می‌تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می‌خواهید و کینه ای از او به دل دارید

ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده‌اید خوب است و این را می‌گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می‌توانید برای یکدیگر مفید و مؤثر واقع شوید.

اگر در خواب با کسی که اصلاً او را نمی‌شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می‌کند.

لیلا برایت:

آشتی کردن با کسی به معنی این است که شما رقیبی بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه خود دارید.

اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در زندگی و آینده‌ی خود، کاری او را بسیار ناامید خواهد کرد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن و دست و پا / تعبیر دیدن زالو سیاه ابن سیرین

بیتون می‌گوید:

اگر زنی چنین خوابی ببیند، دلالت بر آن دارد که در آینده از امری ناامید خواهد شد.


تعبیر خواب آشتی با فامیل

اگر شخصی خواب دیده باشد که با یکی از فامیل های دور یا نزدیک خود ، که قبلا به هر دلیل مشخصی قهر بوده ، آشتی می کند ، و با او شروع به صحبت کردن ، خندیدن ، و یا دست رو بوسی می کند ، نیکو است و به این علامت است که از طرف خانواده ی همان شخص در یک یا دو سال آینده منفعت خواهد دید و باید به این موضوع امید داشته باشد که چه بخواهد و چه نخواهد زندگی اش به گونه ای پیش خواهد رفت که در ایام آینده حتما روابطش با آن فامیل رو به بهبود خواهد رفت

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب آشتی با فامیل

استاد مدنی نیز در همین باره گفته است

صلح کردن با برخی از خویشاوندان در رویاهای ما می تواند نشانه های خوبی از این باشد که بیننده ی خواب تصمیم خواهد گرفت تا در روند زندگی اش تغییراتی جدید را ایجاد کند ، که سرانجام آن شادمانی و احساس لذت است.

شخصی به نزد معبری رسیدند و به ایشان گفتن خانواده ی من و همسرم مدت هاست که رابطه مان با یکی از فامیل های نزدیک به هم خورده و با همدیگر دشمنی زیادی داریم ، و دیشب خواب دیدم با همان شخص از نزدیک ملاقات می کنم از او بابت رفتار و عملکرد گذشته ام عذر خواهی میکنم و حتی هدیه ای نیز برای او برده بودم و او نیز مرا در آغوش گرفت و با هم آشتی کردیم ، آیا معنایی دارد ؟

معبر پاسخ دادند شما و این شخص دیر یا زود کنار همدیگر خواهید بود و اتفاقا این شخص کاری در حق شما انجام خواهد داد که در آن منفعت است !


تعبیر خواب آشتی با همسر سابق

یکی از دلایلی اصلی که سبب می شود شخصی این رویا را تجربه کند این است که همسر سابق شما در چند روز گذشته و یا حتی در شبی که شما در مورد او خواب دیده اید ، بصورت اتفاقی بشدت در فکر و خیال شما فرو رفته است ، در موردتان با دیگران صحبت کرده است ، برخی از خاطره های مشترکتان را برای اطرافیان خود باز گو کرده و یا اینکه برای انجام بعضی از کارهایشم احساس ندامت و یا رنج کرده است ، روح نیز قادر است تا این موارد را شناسایی کند ، بنابراین تصمیم میگیرد تا در قابل یک رویا برخی از اطلاعات را بدست شما برساند و احتمال دارد روز یا شبی خواب دیده باشید که با همسر و یا شوهر سابقتان دوباره مراسم آشتی کنان برگزار کرده اید ، در کنار هم هستید و به گپ و گفتگو پرداخته اید .

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب آشتی با همسر سابق

برخی از معبران خارجی اعتقاد دارند دیدن چنین موردی بیان میدارد که همسر شما به شما علاقه دارد حتی اگر آن را بصورت رسمی به زبان نیاورد ، او دوستدار زندگی قبلی خود بوده و همینک وضعیت راضی کننده ای ندارد و ممکن است مدام در فکر و خیالتان به سر ببرد !

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب مکه: آماده شدن برای رفتن به مکه / مکه رفتن مرده / در راه مکه بودن

و برخی دیگر نیز گفته اند ممکن است این رویا در دو الی چند سال آینده به حقیقت بدل شود و زن و مرد دوباره در کنار همدیگر قرار بگیرند و تمامی اتفاقات گذشته را بنا به تصمیم خود نادیده بگیرند !


تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق

در اکثر موارد دیدن چنین موردی خبر از رخدادهای عاطفی می دهد و احتمال دارد که با افراد جدیدی ملاقات کنید ، بر دانش شما افزوده خوهد شد و تجربیاتی در اختیارتان قرار خواهد گرفت، در مورد افراد مجرد احتمال برقراری روابط عاطفی یا عاشقانه با جنس مخالف زیاد است ولی در مورد افراد متاهل فقط نشان دهنده ی ملاقات کردن ، پذیرفتن مهمان و یا رفتن به مهمانی است بعضی ها نیز گفته اند زیاد شدن مسئولیت ها ، دیدارهای مکرر و خانوادگی ، زیاد شدن تفریحات و سرگرمی های لذت بخش از معانی این رویا هستند .

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق

و اما برخی از معبران امروز در مورد سایر توضیحات یا درخواست های کاربران نیز اینگونه پاسخ و توضیح داده اند ، چنان چه فردی خواب دیده باشد با معشوق خود ( دوست پسر ، دوست دختر) آشتی می کند ، به این علامت است که او از این به بعد در زمینه های عاطفی شانس خواهد آورد و برخی از مشکلات فعلی اش با سرانجامی خوش پایان خواهد یافت


تعبیر خواب قهر بودن

قهر با معشوق در خواب نشان دهنده ی این است که معشوق شما در حال حاضر خیلی کمتر به شما فکر میکنند و بخش زیادی از خاطراتی را که با شما داشته اند به طور کلی فراموش کرده اند و زندگی جدید را شروع کرده اند.

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب قهر بودن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر شخص مرده‌ای از اهل و نزدیکان خودت را در خواب ببینی که با تو بحث و بگومگو می‌کند و یا اینکه از تو روگردان شده است، یـعـنـی به وصیت او عمل نکرده‌ای .


تعبیر خواب دوست شدن با دشمن

جابر مغربی نوشته است:

اگر کسی خواب ببیند با بدترین و رذل ترین دشمن و یا رقیب خود آشتی میکند و گذشته ها و کدورت ها را دور میریزد به این نشانه باشد که در اکثر امور زندگی اش شانس می آورد فرزندانی صالح پرورش میدهد و در تنگناهای زندگی حتما کسی یا کسانی به او یاری میرسانند از خطرات بدی ها و بلاهای دنیوی رها و ایمن میشود و از همه مهمتر اینکه عمری طولانی و پربرکت نصیبش خواهد شد

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب دوست شدن با دشمن

خالد اصفهانی :

این رویا به این نشانه است که شما و خانواده تان جمعی صمیمی و پر مهر و محبت پیدا خواهید کرد رفتار اخلاق و کردارتان تغییر بسزایی خواهد کرد و روند زندگی آن طوری پیش می رود که مورد علاقه ی شماست در اکثر موارد از گزند بدی ها اشرار و یا خطرهای دنیوی در زندگی ایمن می شوید

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب قتل و کشتن / تعبیر خواب قصد کشتن من، کشتار دسته جمعی، کشتن دشمن

تعبیر خواب دوست شدن با کسی که دشمن هست از نظر ابراهیم کرمانی :

برای دختران و زنان دیدن چنین رویایی سراسر خیر برکت و نعمت است چرا که از لحاظ کیفی و کمی در زندگی ایشان تاثیر بسزایی دارد و حتی میتواند سبب بهبود بیماریهای خفیف از بین رفتن رنج غم و گرفتاری به دنیا آمدن نوزادانی پاک صالح و درستکار باشد

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب آشتی کردن با دشمن فرموده اند :

دیدن این رویا برای زنان باردار به نشانه ی سلامت به دنیا آمدن نوزاد ،پرورش فرزندی صالح،رها شدن از غم و بدی میباشد و برای مردان به نشانه ی طولانی تر شدن عمر و زندگی پربرکت همراه با خوشی و سعادت است اگر کسی ببیند با کسی که از او قبلا متنفر بوده و یا دل خوشی از ایشان نداشته دوست می شود و همراه با او میخندد علامت آن است که ظرف مدت زمان کوتاهی به قدرت و کمال میرسد تا حدی که میتواند سبب کار خیر برای دیگران و خانواده ی خودش شود اگر ببینی یکی از دوستانت تو را با کسیکه با او دشمن هستی آشتی میدهدبه علامت سیرت و اعتقاد پسندیده است


تعبیر خواب برگشتن معشوق

شیخ طوسی در این باره گفته است

اگر زنی متاهل خواب ببیند که معشوق قبلی اش به سمت او باز میگردد به نشانه ی اختلافات شدید بحث و جدل و جدایی از همسر می باشد در واقع طلاق یکی از معانی اصلی دیدن این رویا می باشد دیدن چنین برای زنان و مردان متاهل اصلا معنای خوبی ندارد و میتواند دردسر ساز باشد اما اگر دختر یا پسر مجردی ببیند که معشوق او دوباره به نزدش باز میگردد به نشانه ی این است که به واسطه ی دوستی و یا ایجاد ارتباط با جنس مخالف رابطه های عاشقانه ی جدید شروع خواهند شد

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب برگشتن معشوق

اگر ببیند معشوقی که برگشته با چشم گریان و یا محزون است به نشانه ی یک دعوا و یا یک مشاجره ی طولانی برای صاحب رویا است که با خانواده ی خود دارد

اگر ببیند به قصد ازدواج و یا عروسی برگشته دلیل بر این باشد که یکی از بهترین رفقای صاحب رویا عروسی خواهد کرد اگر ببیند معشقوش که مرده است بر میگردد به نشانه ی مرگ بیماری و یا غم و رنج طولانی است

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
35 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
mobina shariaty
اسفند ۱۹, ۱۳۹۸ ۸:۱۲ ق.ظ

اگر در خواب ببینم که رفیق قدیمیم که دوست دختر سابق نامزدم هم به من دست میدهد و خوش رو است اما احساس میکنم هنوز همون عوضی هست ایا به من یا نامزدم اسیب میرساند

Navid
بهمن ۱۵, ۱۳۹۹ ۷:۱۶ ق.ظ

نه اینجوری نیست

فریبا
فروردین ۳, ۱۳۹۹ ۶:۱۱ ق.ظ

سلام.زنی ۳۶ساله هستم بخاطرخیانت شوهرم بعد۱۷سال بادوتابچه جداشدیم الان هرشب خوابشو میبینم.لطفا بگین تعبیرش چیه؟

میلی
فروردین ۱۲, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۲ ق.ظ
Reply to  فریبا

دلیلش اینه که هنوز دوسش داری

مجتبی
مهر ۲۶, ۱۳۹۹ ۷:۴۹ ق.ظ
Reply to  فریبا

حالا شوهرت اشتباه کرده بود کمکش میکردی دیگه گناه نکنه چرا طلاق

Navid
بهمن ۱۵, ۱۳۹۹ ۷:۱۱ ق.ظ
Reply to  فریبا

تعبیر خوبی داره نگران نباش فریبا

علی
فروردین ۲۴, ۱۳۹۹ ۷:۲۵ ب.ظ

سلام یک ساله زنم رفته الانم چهل روز جدا شدیم دوشب پیش خواب دیدم برگشته زندگی میکنیم لطفا تعبیر خواب چیه

Navid
بهمن ۱۵, ۱۳۹۹ ۷:۱۱ ق.ظ
Reply to  علی

چون دوستش داری آمده تو خوابت

ناشناس
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹ ۵:۰۰ ب.ظ

عروسمون چند وقته با داداشم قهر کرده و قبل از قهرش با من (خواهرش شوهرش هستم) دعوا کردیم وچند بار تا حالا خواب دیدم که اومده برا اشتی وخجالت زده و ناراحت هست و باهاش دست و روبوسی کردم و روی خوش بهش نشون دادم تعبیرش چیه؟!
الان برا اشتی دادنشون پیش قدم بشم؟!

مهران
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹ ۸:۵۷ ق.ظ

سلام خسته نباشید و ممنون از سایت خوبتون ببخشین دوست من خواب دیده که من با عشقم آشتی میکنم وباهم حرف میزنیم و اون هم داره ما رو تماشا میکنه تعبیرش چی میتونه باشه

ح
تیر ۱۲, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۹ ق.ظ

سلام شوهرم بخاطر اختلافی که بینمون بوده چندماهه ترکمون کرده ورفته هیج خبری ازش نداریم هرروز توخواب میبینم که برگشته خیلی بامحبت ومهربونتر شده تعبیرش چیه؟ ممنون

گلثوم
مرداد ۱۴, ۱۳۹۹ ۷:۲۴ ق.ظ

سلام من خواب دیدم رفتم باخانواده شوهرم باخودش اشتی کردم بهم درخاست کمک پول میکنن پولم ازجیبم دراوردم میگم ببینین دارم خودم

آراد
مرداد ۱۴, ۱۳۹۹ ۴:۲۳ ب.ظ

سلام دوستان خواب دیدم معشوقم برگشته و من میخوام بکشمش ماددم نمیزاره اونم اومد با تفنگ منو بکشه که نتوسنت بعد رفتیم تو بغل هم اشتی کردیم تابیرش چی میشه

آراد
مرداد ۱۴, ۱۳۹۹ ۴:۲۴ ب.ظ

خواهشا کسی تابیر خواب منو میدونه بگه من تازه فراموشش کرده بودم عکساشو سوزونده بودم

هادی
مرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۶ ق.ظ

باسلام،خانمم قهرکرده ورفته خانه باباش، البته قصد برگشتن دارد،خواب دیدم برگشته و خدا بهمون دختر زیبایی داده،ممنون میشم تعبیرش رابگویید

شهریار پایون
شهریور ۶, ۱۳۹۹ ۷:۴۲ ب.ظ

سلام من و همسرم حدودن ۲سال جداازهم زندگی می کنیم طلاق نگرفتیم ازهم توطلاق کشی هستیم منم زیاد دوست ندارم طلاق بدم چون ۱بچه داریم هرروزمی یاد به خوابم می بینم باهم زندگی می کنیم معنی این خواب کسی میدونه بگه بخداگیج شدم

رها
آذر ۲۹, ۱۳۹۹ ۲:۰۹ ب.ظ

منم عین شرایطت رو داشتم با این تفاوت که بالاجبار طلاقش دادم. همین خواب رو ۱۰۰ دفعه دیدم، هیچ اتفاق خاصی هم نیوفتاده. بنظرم اینا فقط خوابه و فقط تمایل برگشت به زندگیه قبلمون رو نشون میده، آرزویی که شاید محقق بشه وشاید نشه…

مریم
شهریور ۹, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۵ ق.ظ

سلام من پدرم فوت کرده خواب دیدم اومده خونه ام و من هم تازه خونه رو نگاشی کردم ولی رنگ دیوار ترک خورده دست میزنم ترک ها می ریزه نشون پدرم میدم و میگم ببین پس من چرا نگاشی کردم این خونه رو

Navid
بهمن ۱۵, ۱۳۹۹ ۷:۱۳ ق.ظ
Reply to  مریم

مریم تعبیر این خواب میشه که پدرت ازت راضی هست

سمیرا
آذر ۳, ۱۳۹۹ ۹:۳۶ ق.ظ

سلام خسته نباشیدمن شوهرم ۳ماه از خونه رفته ودادگاهی شدیم وخودش درخواست طلاق داده منکه اورا با این حالی که مرا کتک میزند دوست دارم چند روزه همش خواب میبینم برگشته خونه و آشتی کردیم خیلی همدیگه رو دوست داشتیم میشه تعبیرش بگید ممنون میشم

Navid
بهمن ۱۵, ۱۳۹۹ ۷:۱۴ ق.ظ
Reply to  سمیرا

تعبیرش اینه که اتفاق های خوبی قراره بیوفته

محسن
آذر ۲۳, ۱۳۹۹ ۵:۲۴ ق.ظ

من از نامزدم درحال جدا شدن هستم تا حالا دوبار درخاب دیدم ک آشتی کردیم ولی من تو خابم اصلا راضی ب این کار نیستم یجورایی پشیمونم از این ک آشتی کردم . تعبیرش چ میشه اگه کسی واقعا میدونه بگه شانسی حدس نزنین خاهشا

امین
اسفند ۲۹, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۷ ق.ظ
Reply to  محسن

من باهمسرم کنارهم زندگی میکنیم خواب دیدم یک مراسم هست توی اون مراسم عقددخترداداش همسرم هست من باهمسرم توی اون مراسم بودیم توی اون مراسم به همسرم گفتم بیا بریم خونه من دوست ندارم این مراسم همسرم گفت نمیام عقد دخترداداشم هست نمیام من هم قهر کردم بهش گفتم اگر همراهم نیومدی برای همیشه ترکت میکنم اون نیومد گفت هرکاری میخاهی بکن من هم ترک کردم اون مراسم با همسرم قهر کردم آمدم خونه ۲شب پشت هم همین خواب تکرار شد خواهش میکنم تعبیر خواب من بهم بگو

پریسا.MP
دی ۱۹, ۱۳۹۹ ۲:۴۱ ب.ظ

یک ساله از همسرم بخاطر خیانت جدا شدم اما بینهایت دوسش داشتم خیلی از شبا خواب میبینم اشتی کردیم و باهم زندگی میکنیم هرچند جدا شدم و میدونم اگه برمیگشتم هیچوقت هیچی درست نمیشد اما هنوزم بینهایت دوسش دارم و هیچوقت نمیتونم فراموشش کنم و خوابهایی که میبینم منو اتیش میزنه

Navid
بهمن ۱۵, ۱۳۹۹ ۷:۱۵ ق.ظ
Reply to  پریسا.MP

پریسا جان عزیزم تعبیر خوابت یعنی که در آینده اتفاقات خوبی برایتان میافتد

سارینا
دی ۲۴, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۹ ق.ظ

سلام من الان ۶ ماه مادر پدر قهر والا می خوان طلاق بگیرن من دیس خواب دیدم باهم اشتی کردن تعبیرش چیه لطفا جواب بدید
من و داداش کوچیک داریم اسیب می بینیم اصلا نمی تونم درس به خونم لطفا تعبیر خوابم بگید

نورا
بهمن ۱۰, ۱۳۹۹ ۳:۲۲ ب.ظ

من دیشب خواب دیدم که با خالم اینا دعوامون شد خیییییلی بد بعد من داشتم گریه میکردم تا از خونه زدم بیرون ماشین دوتا از دایی هام رو دیدم که من با پسراشون یه مدتی بود رابطه ی خوبی نداشتم ک داشتن با نگرانی نگام میکردن من توجه ای نکردم و دویدم یه جا قایم شدم تا تونستم گریه کردم که بعد اون دوتا پسر دایی هام اومدن پیشم نشستن دلداریم دادن و….. خلاصه خیلی آروم شدم و خوشحال شدم که رابطمون خوب شده بعد فرداش هم جلو همه باهام خوب بودن خیلی بهم توجه میکردن و همش باهام شوخی… بیشتر بخوانید »

نورا
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹ ۹:۲۳ ق.ظ
Reply to  نورا

یکی ج بده تروخداا

حسن
بهمن ۱۳, ۱۳۹۹ ۵:۲۸ ق.ظ

سلام ماداریم از هم جدا میشیم ولی هر شب خوابشو میبینم کمکم کنید

Navid
بهمن ۱۵, ۱۳۹۹ ۷:۱۰ ق.ظ

تعبیر که با کسی مشکل دارید یا بد هستید معنی خیلی خوبی دارد و یعنی میشود که در آینده اتفاقات خوبی برایتان میافتد

پری
بهمن ۱۷, ۱۳۹۹ ۵:۰۵ ب.ظ

میخوام از شوهرم جدا بشم هفت ماهه ازهم دوریم خونه کرایه ایم تحویل داده دیشب خواب دیدم در خونه رو باز کردم همه چیز سر جاش بود منو سورپرایز کرد وبهم لبخند زد

Ali m
اسفند ۹, ۱۳۹۹ ۷:۵۷ ب.ظ

سلام همسرم بعد از فوت خواهرش با همه خانواده اش قطع رابطه و قهر کرد دیشب خواب دیدم همه خانواده اش خواهر مرحومه اش مادرش را آورده و زیر بغلش را گرفته دنبال همسرم هستند تا با هم صلح کنند ولی همسرم فاصله می‌گرفت و قبول نمی‌کرد که باهاشون صلح و اشتی کنه تعبیر لطفا فرمایید

مجتبی
فروردین ۲۲, ۱۴۰۰ ۸:۲۰ ق.ظ

باسلام مدت ۵ ماه هست با همسرم به مشکل خوردیم درخواست طلاق داده ولی من اینقدر دوسش دارم که بعضی از شبها خوابش میبینم خوشحال هستیم بعد آشتی کردیم تعبیرش چی هست

فاطمه
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰ ۴:۴۶ ب.ظ

سلام. من چند وقتی هست که باردار هستم. خواهر شوهرم بچه دار نشدند و از وقتی این خبر را شنیده، رفت و آمدش با خانواده را قطع کرده. اما ما با او قهر نیستیم.
دیشب او را با حال خوب در خواب دیدم و دیدم با همه آشتی کرده بود، تعبیر خوابم چه می‌شود؟

علیرضا
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۰ ۱۰:۰۲ ق.ظ

سلام من پارسال از همسرم جدا شدم، دیشب خواب دیدم که توی یک مهمانی خانوادگی خانومم هستم و مادربزرگ خانومم داره در کنار گلگی به من زمینه آشتی هم فراهم می کنه و تو اون جمع خانوادگی خانومم به همراه خانوادشم بود….میشه تعبییر کنید