تعبیر خواب آشتی کردن : آشتی با فامیل، با همسر سابق یا معشوق / تعبیر خواب قهر بودن

تعبیر خواب 🔥 , حرف آ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰ دیدگاه

تعبیر خواب آشتی کردن : تعبیر خواب آشتی با فامیل / آشتی با همسر سابق / آشتی کردن با معشوق / تعبیر خواب قهر بودن / تعبیر خواب دوست شدن با دشمن و برگشتن معشوق

تعبیر خواب آشتی کردن : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب آشتی کردن

دیدن خواب آشتی کردن دلالت بر درازی عمر، قوت و نیرومندی و نشانه سیرت و اعتقاد پسندیده شخص بیننده خواب است.

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب آشتی

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که با کسی آشتی کرد، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی، کسی را به فساد دین خواند، دلیل که وی را به صلاح و خیر راه دین خواند.

اگر بیند که در خشم کسی را به صلاح دین می‌خواند، دلیل که وی را به فساد و راه شر خواند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

آشتی در خواب، دلیل کند بر سه وجه است.

بر درازی عمر

بر قوت و نیرومندی

بر سیرت و اعتقاد پسندیده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می‌تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می‌خواهید و کینه ای از او به دل دارید

ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده‌اید خوب است و این را می‌گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می‌توانید برای یکدیگر مفید و مؤثر واقع شوید.

اگر در خواب با کسی که اصلاً او را نمی‌شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می‌کند.

لیلا برایت:

آشتی کردن با کسی به معنی این است که شما رقیبی بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه خود دارید.

اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در زندگی و آینده‌ی خود، کاری او را بسیار ناامید خواهد کرد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خروس: خروس سفید، سیاه، لاری، وحشی / خواب خروس مرده

بیتون می‌گوید:

اگر زنی چنین خوابی ببیند، دلالت بر آن دارد که در آینده از امری ناامید خواهد شد.


تعبیر خواب آشتی با فامیل

اگر شخصی خواب دیده باشد که با یکی از فامیل های دور یا نزدیک خود ، که قبلا به هر دلیل مشخصی قهر بوده ، آشتی می کند ، و با او شروع به صحبت کردن ، خندیدن ، و یا دست رو بوسی می کند ، نیکو است و به این علامت است که از طرف خانواده ی همان شخص در یک یا دو سال آینده منفعت خواهد دید و باید به این موضوع امید داشته باشد که چه بخواهد و چه نخواهد زندگی اش به گونه ای پیش خواهد رفت که در ایام آینده حتما روابطش با آن فامیل رو به بهبود خواهد رفت

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب آشتی با فامیل

استاد مدنی نیز در همین باره گفته است

صلح کردن با برخی از خویشاوندان در رویاهای ما می تواند نشانه های خوبی از این باشد که بیننده ی خواب تصمیم خواهد گرفت تا در روند زندگی اش تغییراتی جدید را ایجاد کند ، که سرانجام آن شادمانی و احساس لذت است.

شخصی به نزد معبری رسیدند و به ایشان گفتن خانواده ی من و همسرم مدت هاست که رابطه مان با یکی از فامیل های نزدیک به هم خورده و با همدیگر دشمنی زیادی داریم ، و دیشب خواب دیدم با همان شخص از نزدیک ملاقات می کنم از او بابت رفتار و عملکرد گذشته ام عذر خواهی میکنم و حتی هدیه ای نیز برای او برده بودم و او نیز مرا در آغوش گرفت و با هم آشتی کردیم ، آیا معنایی دارد ؟

معبر پاسخ دادند شما و این شخص دیر یا زود کنار همدیگر خواهید بود و اتفاقا این شخص کاری در حق شما انجام خواهد داد که در آن منفعت است !


تعبیر خواب آشتی با همسر سابق

یکی از دلایلی اصلی که سبب می شود شخصی این رویا را تجربه کند این است که همسر سابق شما در چند روز گذشته و یا حتی در شبی که شما در مورد او خواب دیده اید ، بصورت اتفاقی بشدت در فکر و خیال شما فرو رفته است ، در موردتان با دیگران صحبت کرده است ، برخی از خاطره های مشترکتان را برای اطرافیان خود باز گو کرده و یا اینکه برای انجام بعضی از کارهایشم احساس ندامت و یا رنج کرده است ، روح نیز قادر است تا این موارد را شناسایی کند ، بنابراین تصمیم میگیرد تا در قابل یک رویا برخی از اطلاعات را بدست شما برساند و احتمال دارد روز یا شبی خواب دیده باشید که با همسر و یا شوهر سابقتان دوباره مراسم آشتی کنان برگزار کرده اید ، در کنار هم هستید و به گپ و گفتگو پرداخته اید .

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب آشتی با همسر سابق

برخی از معبران خارجی اعتقاد دارند دیدن چنین موردی بیان میدارد که همسر شما به شما علاقه دارد حتی اگر آن را بصورت رسمی به زبان نیاورد ، او دوستدار زندگی قبلی خود بوده و همینک وضعیت راضی کننده ای ندارد و ممکن است مدام در فکر و خیالتان به سر ببرد !

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب سگ / دیدن سگ در خواب (کاملترین مرجع تعبیر خواب)

و برخی دیگر نیز گفته اند ممکن است این رویا در دو الی چند سال آینده به حقیقت بدل شود و زن و مرد دوباره در کنار همدیگر قرار بگیرند و تمامی اتفاقات گذشته را بنا به تصمیم خود نادیده بگیرند !


تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق

در اکثر موارد دیدن چنین موردی خبر از رخدادهای عاطفی می دهد و احتمال دارد که با افراد جدیدی ملاقات کنید ، بر دانش شما افزوده خوهد شد و تجربیاتی در اختیارتان قرار خواهد گرفت، در مورد افراد مجرد احتمال برقراری روابط عاطفی یا عاشقانه با جنس مخالف زیاد است ولی در مورد افراد متاهل فقط نشان دهنده ی ملاقات کردن ، پذیرفتن مهمان و یا رفتن به مهمانی است بعضی ها نیز گفته اند زیاد شدن مسئولیت ها ، دیدارهای مکرر و خانوادگی ، زیاد شدن تفریحات و سرگرمی های لذت بخش از معانی این رویا هستند .

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق

و اما برخی از معبران امروز در مورد سایر توضیحات یا درخواست های کاربران نیز اینگونه پاسخ و توضیح داده اند ، چنان چه فردی خواب دیده باشد با معشوق خود ( دوست پسر ، دوست دختر) آشتی می کند ، به این علامت است که او از این به بعد در زمینه های عاطفی شانس خواهد آورد و برخی از مشکلات فعلی اش با سرانجامی خوش پایان خواهد یافت


تعبیر خواب قهر بودن

قهر با معشوق در خواب نشان دهنده ی این است که معشوق شما در حال حاضر خیلی کمتر به شما فکر میکنند و بخش زیادی از خاطراتی را که با شما داشته اند به طور کلی فراموش کرده اند و زندگی جدید را شروع کرده اند.

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب قهر بودن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر شخص مرده‌ای از اهل و نزدیکان خودت را در خواب ببینی که با تو بحث و بگومگو می‌کند و یا اینکه از تو روگردان شده است، یـعـنـی به وصیت او عمل نکرده‌ای .


تعبیر خواب دوست شدن با دشمن

جابر مغربی نوشته است:

اگر کسی خواب ببیند با بدترین و رذل ترین دشمن و یا رقیب خود آشتی میکند و گذشته ها و کدورت ها را دور میریزد به این نشانه باشد که در اکثر امور زندگی اش شانس می آورد فرزندانی صالح پرورش میدهد و در تنگناهای زندگی حتما کسی یا کسانی به او یاری میرسانند از خطرات بدی ها و بلاهای دنیوی رها و ایمن میشود و از همه مهمتر اینکه عمری طولانی و پربرکت نصیبش خواهد شد

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب دوست شدن با دشمن

خالد اصفهانی :

این رویا به این نشانه است که شما و خانواده تان جمعی صمیمی و پر مهر و محبت پیدا خواهید کرد رفتار اخلاق و کردارتان تغییر بسزایی خواهد کرد و روند زندگی آن طوری پیش می رود که مورد علاقه ی شماست در اکثر موارد از گزند بدی ها اشرار و یا خطرهای دنیوی در زندگی ایمن می شوید

تعبیر خواب دوست شدن با کسی که دشمن هست از نظر ابراهیم کرمانی :

برای دختران و زنان دیدن چنین رویایی سراسر خیر برکت و نعمت است چرا که از لحاظ کیفی و کمی در زندگی ایشان تاثیر بسزایی دارد و حتی میتواند سبب بهبود بیماریهای خفیف از بین رفتن رنج غم و گرفتاری به دنیا آمدن نوزادانی پاک صالح و درستکار باشد

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دود / تعبیر خواب دود ابن سیرین و جابر مغربی

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب آشتی کردن با دشمن فرموده اند :

دیدن این رویا برای زنان باردار به نشانه ی سلامت به دنیا آمدن نوزاد ،پرورش فرزندی صالح،رها شدن از غم و بدی میباشد و برای مردان به نشانه ی طولانی تر شدن عمر و زندگی پربرکت همراه با خوشی و سعادت است اگر کسی ببیند با کسی که از او قبلا متنفر بوده و یا دل خوشی از ایشان نداشته دوست می شود و همراه با او میخندد علامت آن است که ظرف مدت زمان کوتاهی به قدرت و کمال میرسد تا حدی که میتواند سبب کار خیر برای دیگران و خانواده ی خودش شود اگر ببینی یکی از دوستانت تو را با کسیکه با او دشمن هستی آشتی میدهدبه علامت سیرت و اعتقاد پسندیده است


تعبیر خواب برگشتن معشوق

شیخ طوسی در این باره گفته است

اگر زنی متاهل خواب ببیند که معشوق قبلی اش به سمت او باز میگردد به نشانه ی اختلافات شدید بحث و جدل و جدایی از همسر می باشد در واقع طلاق یکی از معانی اصلی دیدن این رویا می باشد دیدن چنین برای زنان و مردان متاهل اصلا معنای خوبی ندارد و میتواند دردسر ساز باشد اما اگر دختر یا پسر مجردی ببیند که معشوق او دوباره به نزدش باز میگردد به نشانه ی این است که به واسطه ی دوستی و یا ایجاد ارتباط با جنس مخالف رابطه های عاشقانه ی جدید شروع خواهند شد

تعبیر خواب آشتی, تعبیر خواب آشتی کردن, تعبیر خواب آشتی با فامیل, تعبیر خواب آشتی با همسر سابق, تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق, تعبیر خواب قهر بودن, تعبیر خواب دوست شدن با دشمن, تعبیر خواب برگشتن معشوق

تعبیر خواب برگشتن معشوق

اگر ببیند معشوقی که برگشته با چشم گریان و یا محزون است به نشانه ی یک دعوا و یا یک مشاجره ی طولانی برای صاحب رویا است که با خانواده ی خود دارد

اگر ببیند به قصد ازدواج و یا عروسی برگشته دلیل بر این باشد که یکی از بهترین رفقای صاحب رویا عروسی خواهد کرد اگر ببیند معشقوش که مرده است بر میگردد به نشانه ی مرگ بیماری و یا غم و رنج طولانی است


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

10
نظر خود را ارسال کنید

9 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین پرطرفدارترین
Notify of
mobina shariaty

اگر در خواب ببینم که رفیق قدیمیم که دوست دختر سابق نامزدم هم به من دست میدهد و خوش رو است اما احساس میکنم هنوز همون عوضی هست ایا به من یا نامزدم اسیب میرساند

فریبا

سلام.زنی ۳۶ساله هستم بخاطرخیانت شوهرم بعد۱۷سال بادوتابچه جداشدیم الان هرشب خوابشو میبینم.لطفا بگین تعبیرش چیه؟

میلی

دلیلش اینه که هنوز دوسش داری

علی

سلام یک ساله زنم رفته الانم چهل روز جدا شدیم دوشب پیش خواب دیدم برگشته زندگی میکنیم لطفا تعبیر خواب چیه

ناشناس

عروسمون چند وقته با داداشم قهر کرده و قبل از قهرش با من (خواهرش شوهرش هستم) دعوا کردیم وچند بار تا حالا خواب دیدم که اومده برا اشتی وخجالت زده و ناراحت هست و باهاش دست و روبوسی کردم و روی خوش بهش نشون دادم تعبیرش چیه؟!
الان برا اشتی دادنشون پیش قدم بشم؟!

مهران

سلام خسته نباشید و ممنون از سایت خوبتون ببخشین دوست من خواب دیده که من با عشقم آشتی میکنم وباهم حرف میزنیم و اون هم داره ما رو تماشا میکنه تعبیرش چی میتونه باشه

ح

سلام شوهرم بخاطر اختلافی که بینمون بوده چندماهه ترکمون کرده ورفته هیج خبری ازش نداریم هرروز توخواب میبینم که برگشته خیلی بامحبت ومهربونتر شده تعبیرش چیه؟ ممنون

گلثوم

سلام من خواب دیدم رفتم باخانواده شوهرم باخودش اشتی کردم بهم درخاست کمک پول میکنن پولم ازجیبم دراوردم میگم ببینین دارم خودم

آراد

سلام دوستان خواب دیدم معشوقم برگشته و من میخوام بکشمش ماددم نمیزاره اونم اومد با تفنگ منو بکشه که نتوسنت بعد رفتیم تو بغل هم اشتی کردیم تابیرش چی میشه

آراد

خواهشا کسی تابیر خواب منو میدونه بگه من تازه فراموشش کرده بودم عکساشو سوزونده بودم