تعبیر خواب انار: انار برای زن باردار / انار خوردن / تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

تعبیر خواب 🔥 , حرف الف ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب انار: تعبیر خواب انار برای زن باردار / تعبیر خواب انار خوردن / تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

تعبیر خواب انار : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب انار از زبان ابن سیرین، دانیال نبی، امام جعفر صادق و دیگران معبران خارجی, تعبیر خواب انار برای زن باردار, تعبیر خواب انار خوردن, تعبیر خواب گرفتن انار از مرده می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب انار, تعبیر خواب کلی انار, تعبیر خواب انار برای زن باردار, تعبیر خواب انار خوردن, تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

تعبیر خواب انار, تعبیر خواب کلی انار, تعبیر خواب انار برای زن باردار, تعبیر خواب انار خوردن, تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر و معنی دیدن انار در خواب

حضرت دانیال گوید:

تعبیر انار، مال و اموال می‌باشد، ولی به اندازۀ سعی و همت تو، مخصوصاًً اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:دیدن انار در خوابتان بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است.

این رویا می تواند نمادی از به طمع انداختن و دعوت به رابطه جنسی هم بیان می شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است.

معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده‌اند و حتی برخی از آن‌ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می‌رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته‌اند که مثلاً می‌توانیم بگویم هزار تومان.

تعبیر خواب انار, تعبیر خواب کلی انار, تعبیر خواب انار برای زن باردار, تعبیر خواب انار خوردن, تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

تعبیر خواب انار / دیدن انار در خواب

این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفاً با سکه انجام می‌گرفت لذا هر انار را هزار سکه بر آورد کرده‌اند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب سیب: سیب برای زن باردار / درخت و سبد پر از سیب / چیدن سیب

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن انار در خواب، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می‌کنید و پیوسته به دانش خود می‌افزایید.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

حضرت یوسف :

انار خوشی و سلامتی است . اگر ترش باشد غم و اندوه اگر طعم آن ندانید مثل انار شیرین خوشی و سلامتی و مال می باشد .


تعبیر خواب انار برای زن باردار

اگر زن بارداری انار بخورد تعبیرش فرزندی زیبا و آینده دار است .

تعبیر خواب انار, تعبیر خواب کلی انار, تعبیر خواب انار برای زن باردار, تعبیر خواب انار خوردن, تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

تعبیر خواب انار برای زن باردار


تعبیر خواب انار خوردن

آنلی بیتون گوید:

خوردن انار در خواب، علامت آن است که اسیر و تسلیم زیبایی‌های فردی خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن یا خوردن انار در خواب.

بیانگر رهایی از اتهمامات دیگران نسبت به شما است.

تعبیر خواب انار, تعبیر خواب کلی انار, تعبیر خواب انار برای زن باردار, تعبیر خواب انار خوردن, تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

تعبیر خواب انار خوردن

کتاب سرزمین رویاها:

یک انار را به دو قسمت می‌کنید: طلبکاران شما دنبال دردسر می‌گردند.

انار می‌خورید: خوشبختی و سلامت

یک ظرف پر از انار دارید: بدون فکر کاری انجام ندهید.

جابر مغربی:

اگر بیند انار به زمستان و یلدا همی خورد، دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است.

اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می‌خورد، هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می‌آورد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب نارنگی: دیدن نارنگی خراب / نارنگی سبز / نارنگی شیرین در خواب

اینگونه رویاها بایستی بر اساس بزرگی و همت شخص رویابین تعبیر گردد.

چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

چنانچه بازرگان هستی و در بیداری نیز فصل انار باشد و در خواب ببینی انار شیرین می‌خوری، جنس و کالای تو رایج می‌شود، و اگر مسافر هستی، تعبیرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفعتی خواهی داشت.

چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد، اگر در خواب ببینی انار شیرینی را با پوست و پیه (پوسته‌های سفید داخلی) آن می‌خوری، از همه چیز برخوردار می‌شوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از:

  • جمع کردن مال و اموال
  • زن خوب و پارسا
  • شهر آباد

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خوردن انار ترش، غم و اندوه می‌باشد

مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می‌گردید.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر خوردن یک انار شیرین این است که هزار درهم به دست می‌آوری.


تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

اگر شخصی خواب ببینید که مرده ای از او انار می گیرد و می خورد نشانه این است که زنی پاکدامن نصیب آن شخص یا یکی از دوستان نزدیک او خواهد شد که به واسطه این وصلت خوشحالی زیادی خواهد کرد.

تعبیر خواب انار, تعبیر خواب کلی انار, تعبیر خواب انار برای زن باردار, تعبیر خواب انار خوردن, تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

تعبیر خواب گرفتن انار از مرده

انار گرفتن از مرده خوب است و زنی پاکدامن و با روزی تعبیر می شود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب مهمانی و سفره غذا: مهمانی دادن مرده / تعبیر خواب خویشاوندان و مهمان

اگر از مرده انار گرفتید روزیتان ۲ چندان می شود .

اگر به مرده انار دادید به مشکل خواهید خورد ممکن است مالی باشد یا جانی .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments