پژوهشگاه فضایی ایران - نایریکا

مجوز پژوهشگاه فضایی تبدیل وضعیت به قطعی شد

مجوز پژوهشگاه فضایی تبدیل وضعیت به قطعی شد

ارسال شده در ۰۵ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

مجوز پژوهشگاه فضایی تبدیل وضعیت به قطعی شد رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اعلام کرد: پژوهشگاه فضایی ایران از شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، موافقت قطعی دریافت کرد. رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اعلام کرد: پژوهشگاه فضایی ایران ...