پنجره هوشمند - نایریکا

روش کم‌هزینه‌ای برای بهبود کارآیی پنجره‌های هوشمند

روش کم‌هزینه‌ای برای بهبود کارآیی پنجره‌های هوشمند

ارسال شده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

روش کم‌هزینه‌ای برای بهبود کارآیی پنجره‌های هوشمند پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، روش کم‌هزینه‌ای ابداع کرده‌اند که می‌تواند به رنگ‌آمیزی هوشمند پنجره‌ها و کاهش مصرف انرژی کمک کند. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، روش کم‌هزینه‌ای ...