پلاستیک - نایریکا

پلاستیک قابل بازیافتی که در برابر شعله مقاوم است

پلاستیک قابل بازیافتی که در برابر شعله مقاوم است

ارسال شده در ۰۵ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

پلاستیک قابل بازیافتی که در برابر شعله مقاوم است پژوهشگران کره جنوبی، نوعی پلاستیک قابل بازیافت ابداع کرده‌اند که می‌تواند در برابر شعله مقاوم باشد. پژوهشگران کره جنوبی، نوعی پلاستیک قابل بازیافت ابداع کرده‌اند که می‌تواند در ...

گیاهان می‌توانند ذرات پلاستیک را با ریشه‌های خود جذب کنند

گیاهان می‌توانند ذرات پلاستیک را با ریشه‌های خود جذب کنند

ارسال شده در ۰۴ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

گیاهان می‌توانند ذرات پلاستیک را با ریشه‌های خود جذب کنند پژوهشگران آمریکایی و چینی در بررسی جدید خود دریافتند که گیاهان می‌توانند ذرات پلاستیک را با ریشه‌های خود جذب کنند و همین موضوع ارزش غذایی آنها ...