پرتاب ماهواره - نایریکا

چشم و هم چشمی فضایی اتحادیه اروپا با آمریکا و چین!

چشم و هم چشمی فضایی اتحادیه اروپا با آمریکا و چین!

ارسال شده در ۱۰ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

چشم و هم چشمی فضایی اتحادیه اروپا با آمریکا و چین! اتحادیه اروپا در پی پرتاب‌های موفق فضایی اخیر آمریکا و چین به صرافت افتاده است تا برنامه‌های فضایی خود را سرعت ببخشد و ماهواره‌های خود ...