فیسبوک - نایریکا

فیسبوک برای بهبود دسترسی به اینترنت ربات و کابل فیبر نوری خود را می سازد

فیسبوک برای بهبود دسترسی به اینترنت ربات و کابل فیبر نوری خود را می سازد

ارسال شده در ۲۶ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

فیسبوک برای بهبود دسترسی به اینترنت ربات و کابل فیبر نوری خود را می سازد شرکت فیسبوک به امید بهبود زیرساخت های اینترنت و بهبود دسترسی به اینترنت از طریق ربات هایی که به سرعت در ...