عوارض هیوسین - نایریکا

هیوسین: برای درد قاعدگی، دل درد، اسهال / عوارض، مصرف در بارداری و شیردهی

هیوسین: برای درد قاعدگی، دل درد، اسهال / عوارض، مصرف در بارداری و شیردهی

ارسال شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

هیوسین: عوارض، مصرف در بارداری و شیردهی / کاربرد قرص هیوسین بوتیل بروماید / قرص هیوسین برای درد قاعدگی، دل درد، اسهال / هیوسین انبوتیل بروماید ۱۰ هیوسین : در این مقاله از بخش فهرست داروها ...