عوارض شربت سودوافدرین - نایریکا

سودوافدرین: شربت و دوز سودوافدرین کودکان و اطفال / سودوافدرین هیدروکلراید

سودوافدرین: شربت و دوز سودوافدرین کودکان و اطفال / سودوافدرین هیدروکلراید

ارسال شده در ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

سودوافدرین: اطلاعات دارویی و عوارض جانبی / شربت سودوافدرین کودکان / دوز سودوافدرین در اطفال / سودوافدرین هیدروکلراید ۳۰ میلی گرم سودوافدرین : در این مقاله از نایریکا به اطلاعات دارویی سودوافدرین, شربت سودوافدرین کودکان, دوز ...