عوارض توبرامایسین - نایریکا

توبرامایسین: عوارض، تداخل دارویی، نحوه مصرف / توبرامایسین در بارداری و شیردهی

توبرامایسین: عوارض، تداخل دارویی، نحوه مصرف / توبرامایسین در بارداری و شیردهی

ارسال شده در ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

توبرامایسین: عوارض، تداخل دارویی، نحوه مصرف / توبرامایسین در بارداری و شیردهی / توبرامایسین استنشاقی، چشمی، قطره، قرص، اسپری، کپسول توبرامایسین : در این مقاله از بخش اطلاعات دارویی و فهرست داروها در وب سایت نایریکا به ...