علی نیکزاد - نایریکا

توضیحات نیکزاد درباره عضویتش در هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی

توضیحات نیکزاد درباره عضویتش در هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی

ارسال شده در ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

توضیحات نیکزاد درباره عضویتش در هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی منتخب مجلس یازدهم می‌گوید: چند ماه پیش و قبل از عزم اینجانب برای حضور در انتخابات مجلس، رئیس محترم فدراسیون تیراندازی از من برای عضویت در هیئت ...