طرح اقدام ملی تولید مسکن - نایریکا

مسکن ملی / آخرین اخبار: زمان دو هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان پیامکی مسکن ملی

مسکن ملی / آخرین اخبار: زمان دو هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان پیامکی مسکن ملی

ارسال شده در ۰۸ تیر ۱۳۹۹ ۴۸ دیدگاه

مسکن ملی / آخرین اخبار مربوط به شرایط و ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن مسکن ملی: در این مطلب از بخش اخبار اقتصادی و اجتماعی وبسایت نایریکا به طرح اقدام ملی مسکن و آخرین اخبار ...

قیمت مسکن ۹۹ و ۱۴۰۰ / آخرین اخبار : افزایش متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۱۷ میلیون

قیمت مسکن ۹۹ و ۱۴۰۰ / آخرین اخبار : افزایش متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۱۷ میلیون

ارسال شده در ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

قیمت مسکن ۹۹ و ۱۴۰۰ / آخرین اخبار : قیمت مسکن در تهران کاهش یافت قیمت مسکن : در این مطلب از بخش اخبار اقتصادی وبسایت نایریکا به آخرین اخبار مربوط به قیمت مسکن, افزایش، کاهش، ...