سیاه چاله - نایریکا

سیاه چاله ‌ای که مواد داغ به فضا منتشر می‌کند

سیاه چاله ‌ای که مواد داغ به فضا منتشر می‌کند

ارسال شده در ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

سیاه چاله ‌ای که مواد داغ به فضا منتشر می‌کند ستاره شناسان در مطالعه اخیرشان موفق به شناسایی یک سیاه چاله که در حال انتشار مواد داغ به فضا است، شدند. ستاره شناسان در مطالعه اخیرشان موفق ...