سیاره زحل - نایریکا

دور شدن تدریجی مدار تیتان از سیاره زحل

دور شدن تدریجی مدار تیتان از سیاره زحل

ارسال شده در ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

دور شدن تدریجی مدار تیتان از سیاره زحل پژوهشگران "موسسه فناوری کالیفرنیا" در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند مدار تایتان یا تیتان، بزرگ‌ترین قمر سیاره زحل در حال بزرگ شدن است. پژوهشگران "موسسه فناوری کالیفرنیا" در مطالعه اخیرشان ...