زمین لرزه در ایران - نایریکا

ایران بیش از ۹۰۰ بار لرزید

ایران بیش از ۹۰۰ بار لرزید

ارسال شده در ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

ایران بیش از ۹۰۰ بار لرزید شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در اردیبهشت ۱۳۹۹ بیش از ۹۰۰ زمین‌لرزه را ثبت کردند. شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه ...