رژیم لاغری دکتر کرمانی برای وزن ۱۰۰ کیلو - نایریکا