رومینگ - نایریکا

داستان رومینگ و هزینه‌ بین ‌الملل تماس‌ داخلی

داستان رومینگ و هزینه‌ بین ‌الملل تماس‌ داخلی

ارسال شده در ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

داستان رومینگ و هزینه‌ بین‌الملل تماس‌ داخلی برخی تصور می‌کنند هزینه‌ تماس‌ها صرفا با فعال بودن رومینگ اپراتورها برایشان به‌صورت بین‌الملل محاسبه می‌شود، درحالی که تنها در صورت خروج از کشور، تعرفه‌های رومینگ برای مشترک محاسبه ...