رومینا - نایریکا

دختر تالشی قربانی خانواده پدرسالار

دختر تالشی قربانی خانواده پدرسالار

ارسال شده در ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ یک دیدگاه

دختر تالشی قربانی خانواده پدرسالار علیرغم آنکه بسیاری از افراد با طرح دیدگاه‌های جامعه شناسانه و حقوقی برای ایجاد ارتباط بین قتل‌های ناموسی و دین تلاش کرده‌اند، اکثر کارشناسان و صاحبنظران بر این عقیده هستند که ...

رومینا اشرفی / آخرین اخبار و جزئیات قتل / عکس بهمن خاوری دوست پسر رومینا اشرفی

رومینا اشرفی / آخرین اخبار و جزئیات قتل / عکس بهمن خاوری دوست پسر رومینا اشرفی

ارسال شده در ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۴ دیدگاه

رومینا اشرفی / آخرین اخبار و جزئیات قتل فجیع رومینا اشرفی / بهمن خاوری دوست پسر رومینا اشرفی رومینا اشرفی, قتل رومینا اشرفی, قاتل رومینا اشرفی, دوست پسر رومینا اشرفی, بهمن خاوری, بهمن خاوری نامزد رومینا ...