ربات ‌های دارورسان - نایریکا

ربات ‌های دارورسان که خلاف جهت جریان خون حرکت می‌کنند

ربات ‌های دارورسان که خلاف جهت جریان خون حرکت می‌کنند

ارسال شده در ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

ربات ‌های دارورسان که خلاف جهت جریان خون حرکت می‌کنند پژوهشگران آلمانی، ربات‌های بسیار کوچکی برای دارورسانی به بدن ابداع کرده‌اند که می‌توانند خلاف جهت جریان خون حرکت کنند. پژوهشگران آلمانی، ربات‌های بسیار کوچکی برای دارورسانی به ...