دکتری - نایریکا

وضعیت سربازی متقاضیان کنکور ارشد و دکتری پس از تعویق کنکور

وضعیت سربازی متقاضیان کنکور ارشد و دکتری پس از تعویق کنکور

ارسال شده در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

وضعیت سربازی متقاضیان کنکور ارشد و دکتری پس از تعویق کنکور به دنبال اعلام تعویق در زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری و برخی نگرانی‌های مطرح شده از سوی متقاضیان مشمول سربازی، رییس اداره سرمایه ...