دریاچه ارومیه 1400 - نایریکا

دریاچه ارومیه ۹۹ : وضعیت دریاچه ارومیه در حال حاضر + علت خشک شدن

دریاچه ارومیه ۹۹ : وضعیت دریاچه ارومیه در حال حاضر + علت خشک شدن

ارسال شده در ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

دریاچه ارومیه ۹۹ : وضعیت دریاچه ارومیه در حال حاضر / علت خشک شدن دریاچه ارومیه دریاچه ارومیه ۹۹ : در این مطلب از بخش اخبار اجتماعی و گردشگری در وب سایت نایریکا به دریاچه ارومیه, ...